morfogeneze n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Morfogeneze

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Morfogeneze - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

Morfogeneze. Pozn.: Jen několik poznámek bez záruky… (M. Š.). replikace DNA, rýhování zprvu rychlá syntéza DNA bez měřitelné transkripce (krátká interfáze) proto 16 buněčná morula velká jako zygota

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Morfogeneze' - derica


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
morfogeneze

Morfogeneze

Pozn.: Jen několik poznámek bez záruky… (M. Š.)

slide2
replikace DNA, rýhování
  • zprvu rychlá syntéza DNA bez měřitelné transkripce (krátká interfáze)
  • proto 16 buněčná morula velká jako zygota
  • po 12 synchronní mitóze obsahuje blastula 212 (=4096) buněk - zpomaluje se mitotická aktivita a počíná transkripce DNA
 • epigenetické faktory
  • zvláště důležité v morfogenezi
  • = proteiny, organely, buňky a jejich vzájemné vztahy
 • migrace buněk v embryogenezi
slide3
implantace
  • na konci 1. týdne
  • abnormální implantační místa
  • deciduální reakce
 • bilaminární blastoderm
  • hypoblast - epiblast
  • amniová dutina a dutina žloutkového váčku
  • choriový vak
 • trilaminární blastoderm
  • migrace buněk epiblastu - primitivní proužek
  • ektoderm - mezoderm - endoderm
  • notochord
  • neurální indukce
  • kaudální morfogenetický systém
  • segmentace
morfogeneze1
Morfogeneze
 • nutná podmínka: determinace a diferenciace buněk
 • ale ne dostačující! - neuspořádaná masa buněk nedá vznik organismu
 • musí být přítomna informace určující rozmístění bb. a tkání v prostoru a čase
 • každá jednotlivá buňka se nachází v nehomogenním morfogenetickém poli, jehož vlastnostmi je o své poloze informována
 • tuto poziční informaci předává dceřiným bb.
slide5
V průběhu embryonálního vývoje vzniká hierarchie morfogenetických gradientů:
  • determinace základního tělního plánů a mezodermu
  • diferenciace orgánů indukcí z mezodermu
  • další generace morfogenů se uplatní na základech orgánů - př. končetinové pupeny

1. embryonální indukce

2. poziční inf. nesená gradientem morfogenu

3. determinace bb. dobou pobytu v určité zóně

4. homeotické geny

1 embryon ln indukce
1. embryonální indukce
 • = determinace buněk zárodečných listů jejich vzájemným kontaktem
 • příklad:neurální indukce = determinace ektodermu podněty z přilehlého notochordu
 • neurulace = přeměna neurální ploténky v trubici
 • formaceneuroepitelu
  • bb. lahvovitého tvaru s hrdlem přivráceným k amniové dutině
 • neurální ploténka
  • kraniálně od Hensenova uzlu
  • neurální brázdička
  • neurální valy
2 pozi n informace
2. poziční informace
 • koncentrační gradient určité látky (morfogenu) nese informaci o pozici buňky vzhledem k vysilateli dané látky
 • příklad: diferenciace končetin z končetinových pupenů obratlovců - vývoj anteroposteriorní osy (palec-malíček)
 • začátek 30. den
 • horní končetiny dříve
 • mesenchymální výběžky z lat. ploténky
 • končetinový pupen 30. - 40. den
 • prsty od 48. dne
slide10
kuře: přední končetina má 3 prsty (2., 3., 4.)
 • jejich rozmístění regulováno morfogenem šířícím se z oblasti za 4. prstem ze zóny polarizační aktivity (ZPA)
 • největší koncentrace = 4. prst
 • při transplantaci ZPA do přední části  symetrický gradient  prsty 43234 apod.
slide12

3. doba pobytu

 • vývoj proximodistální osy končetin (= rameno - prsty)
 • apikální ektodermový výběžek (AER)
  • indukuje prolif. bb. mesenchymu - růstová zóna
  • reciproční interakce AER - mesenchym
 • poziční inf. - bb. dříve opouštějící RZ: humerus
slide13

4. homeotické geny

 • homeotické geny - jejich různá aktivace (exprese) je první odpovědí buňky na polohu v morfogenetickém poli
 • utváření jednotl. tělních článků - homeotický gen determinuje utváření příslušného segmentu
 • jejich produkty velmi podobné = 1rodina prot.
 • nejv. homologie - homeodoména60 AK, kterou kóduje úsek DNA = homeobox
 • na chromosomu tvoří HOM komplex
  • jejich pořadí odpovídá pořadí těl. článků
slide14
příklad homeotických genů:
 • končetiny: palec - malíček
 • zóna polarizační aktivity (ZPA) - difúze morfogenu = sonic hedgehog (shh)
 • poziční inf. určená shh je přeložena do exprese Hox-d genů
apopt za
Apoptóza
 • kuře X kachna
 • signál indukující apoptózu - zástupci BMP (bone morphogenetic protein) family
 • u kuřete interdigitální exprese BMP
 • blok BMP  syndaktylie