ฟอร์ม โมดูล และ
Download
1 / 15

????? ????? ??? MDI - PowerPoint PPT Presentation


  • 144 Views
  • Uploaded on

ฟอร์ม โมดูล และ MDI. ฟอร์ม. เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงของต่างๆของโปรแกรม ที่ผู้พัฒนาจะมีการออกแบบในการเขียนโปรแกรม. ฟอร์ม. การกำหนดขนาดและรูปร่างฟอร์ม. ฟอร์ม. การกำหนดรูปแบบเส้นขอบของฟอร์ม. ฟอร์ม. การควบคุมการปิดฟอร์ม. ฟอร์ม. การใช้งานหลายๆ ฟอร์ม

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????? ????? ??? MDI' - derica


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Mdi
ฟอร์ม

เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงของต่างๆของโปรแกรม ที่ผู้พัฒนาจะมีการออกแบบในการเขียนโปรแกรม


Mdi
ฟอร์ม

การกำหนดขนาดและรูปร่างฟอร์ม


Mdi
ฟอร์ม

การกำหนดรูปแบบเส้นขอบของฟอร์ม


Mdi
ฟอร์ม

การควบคุมการปิดฟอร์ม


Mdi
ฟอร์ม

การใช้งานหลายๆฟอร์ม

การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานจริงนั้น ส่วนใหญ่จะมีฟอร์มมากกว่า 1 ฟอร์ม โดยฟอร์มแต่ละอันจะใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น ฟอร์มการรับข้อมูล ฟอร์มแสดงข้อมูล หรือฟอร์มการปรับตั้งค่า


Mdi
ฟอร์ม

การเชื่อมโยงระหว่างฟอร์ม

การอ้างอิงฟอร์มสามารถอ้างอิงจากชื่อฟอร์มโดยตรง หรือสร้างอินสแตนซ์ใหม่

Form2.??

หรือ

Dim F2 As New Form2()

F2.??


Mdi
ฟอร์ม

การโหลดฟอร์ม

การโหลดฟอร์มสามารถใช้เมธอด Show() และการปิดฟอร์มใช้เมธอด Close()

Private Sub Button1_Click() Handles Button1.Click

Form2.Show()

‘— หรืออีกวิธี

Dim F2 As New Form2()

F2.Show()

End Sub


Mdi
ฟอร์ม

การเข้าถึงสมาชิกต่างๆ ที่อยู่ฟอร์มอื่นๆ

การเข้าถึงคอนโทรลต่างๆ ที่อยู่อีกฟอร์มหนึ่งจากอีกฟอร์มหนึ่งได้เหมือนอยู่บนฟอร์มเดียวกัน เช่น ถ้า Form2 ประกอบด้วย TextBox1 และ ComboBox1 สามารถอ้างอิงคอนโทรลจาก Form1 ได้ทุกรูปแบบดังนี้

Dim txt As String= Form2.TextBox1.Text

If Form2.ComboBox1.FindString(“xxx”)<>-1 Then

End IF

Form2.TextBox1.Text=”xxx”

Form2.ComboBox1.SelectedIndex=2


Mdi
ฟอร์ม

ฟอร์มแบบไดอะล็อก

ฟอร์มแบบไดอะล็อกเป็นลักษณะของ Child Form ที่ใช้ในการโต้ตอบกับผู้ใช้งานรูปแบบ ของการแสดงข้อความ หรือการรับข้อมูล เช่น MessageBox

การเรียกใช้ด้วยเมธอด ShowDialog() ซึ่งเป็นเมธอดของฟอร์ม ซึ่งใช้ในการเปิดฟอร์มที่ใช้เป็นไดอะล็อก เช่นฟอร์ม Form2 เปิดดังนี้

Form2.ShowDialog()


Mdi
ฟอร์ม

การส่งข้อมูลไปยังไดอะล็อก

การอ้างอิงชื่อคอนโทรล หรือตัวแปรของฟอร์มที่กำหนดในฟอร์มนั้น

Form2.TextBox1.Text=”xxx”


Mdi
โมดูล

การใช้โมดูล

โมดูล(Module) มีลักษณะคล้ายกับคลาส ซึ่งสามารถสร้างสมาชิกไว้ เช่นตัวแปร หรือโพรซีเยอร์โดยมีลักษณะโครงสร้างดังนี้

Moduleชื่อโมดูล

สมาชิกภายในโมดูล

End Module


Mdi
MDI

ฟอร์มแบบ MDI

MDI(Multiple Documents Interface) เป็นการสร้างฟอร์มย่อยๆ(Child Form) ภายในฟอร์มหลัก (Parent Form)

การกำหนด Parent Form ให้เป็น MDI Container

การสรางฟอร์มแบบ MDI ต้องมีการกำหนดค่าของพร็อปเพอร์ตี้IsMdiContainerของฟอร์มเป็น parent Form ให้เป็น True

การเพิ่ม Child Form

Chile Form คือฟอร์มทั่วๆไป สามารถสร้างเหมือนการสร้างฟอร์มทั่วไป


Mdi
MDI

การกำหนด Parent Form ให้กับ Child Form

ชื่อฟอร์มย่อย.Mdiparent=Me

ตัวอย่าง

Form2.Mdiparent=Me

การเรียก Child Form

Private Sub Form1_Load() Handles MyBase.Load

Form2.MdiParent=Me

Form2.Show()

End Sub


ad