Doplnok, prístavok - PowerPoint PPT Presentation

derica
doplnok pr stavok n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Doplnok, prístavok PowerPoint Presentation
Download Presentation
Doplnok, prístavok

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Doplnok, prístavok
104 Views
Download Presentation

Doplnok, prístavok

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Doplnok, prístavok Pk

 2. Doplnok • Vyjadruje sprievodný jav k hlavnému deju • Rozvíja 2 vetné členy súčasne podmetový (sloveso + podmet) predmetový (sloveso + predmet) • Pýtame sa naň vždy dvojicou otázok : 1. Čo robí, keď sa uskutočňuje hlavný dej? 2. Aký je, keď sa uskutočňuje hlavný dej? Príklad Otec sa vrátil unavený. Hlavný dej = vrátil sa Na sprievodný dej (na doplnok) sa pýtame: • Čo robil ( v akom stave bol?) otec, keď sa vrátil z práce? Bol unavený = sprievodný dej b) Aký bol otec, keď sa vrátil z práce? Unavený = vlastnosť podmetu v čase, keď sa dial hlavný dej. Slovo unavený je doplnkom = sprievodným dejom k hlavnému deju.

 3. Vytvor k vyznačeným doplnkom otázky a urči, či je to predmetový, alebo podmetový doplnok. • Jana stála pred domom zamyslená. • Súťaž ich zastihla nepripravených. • Dnes si sa vrátil akýsi lenivý!

 4. Urči, kedy je vyznačený vetný člen doplnok a kedy zhodný prívlastok. Odôvodni. • Nasrdený šofér prekladal náklad z jedného auta na druhé. • Šofér prekladal náklad z jedného auta na druhé nasrdený. • Mohutné mraky na oblohe sa zdali horolezcom akési hrozivé. • Hrozivé mraky na oblohe naháňali horolezcom strach. • Magda ma čaká rozosmiata na prahu domu. • Rozosmiata Magda ma čaká na prahu domu. • Vytackal sa von veľmi zoslabnutý. • Záchranári priniesli na nosidlách zoslabnutého chlapca.

 5. Spôsoby vyjadrenia doplnku: • 1. prídavným menom Dnes si sa vrátil akýsi lenivý. * Čo si robil, keď si sa vrátil? * Aký si bol, keď si vrátil? • 2. príčastím Sedela v izbe uplakaná a zlostná. * Čo robila, keď sedela v izbe? *Aká bola, keď sedela v izbe? • 3. podstatným menom Zvolili ho za delegáta. Pracuje ako brigádnik.

 6. 4. prechodníkom slovesa Preplietal sa davom, nedbajúc na nič. * Čo robil, keď sa preplietal davom? * Aký bol, keď sa preplietal davom? • 5. neurčitkom slovesa Počuje ich vyzváňať lyžičkami. * Čo robili, keď ich počul? * Akých ich počul? • 6. vedľajšou vetou doplnkovou Pozorovali sme strýka, ako vyrezáva z dreva sošku. * Čo robil strýko, keď sme ho pozorovali? * Aký bol strýko, keď sme ho pozorovali?

 7. Nájdi a urči vo vetách doplnky. • Zazrel Štefana utekať vykĺzanou cestou. • Náš Jano po preplakanej noci sedel smutný pred chalúpkou. • Topánky si musí vyzuť, pôjde radšej bosá. • Prijali ju za hlásateľku. • Vážim si ju ako čestnú ženu. • Pracovala u nás ako korešpondentka. • Pastierik sedel pri ohni sám. • Zvalil sa do kresla úplne vyčerpaný.

 8. Nájdi a urči vo vetách doplnky • Rozohriaty nesmieš piť studenú vodu. • Ondrej sa vrátil do pivnice namrzený. • Legitimoval sa ako novinár. • Oknom sme videli prichádzať susedku. • Dunčo stál na hromade handár skrútený do klbka. • I cez stenu sme ho počuli bezstarostne spievať. • Istý čas tu pôsobil ako učiteľ. • Sedela na zábradlí, hompáľajúc nohami.

 9. Prístavok • Je to zhodný prívlastok vyjadrený podstatným menom • Stojí bezprostredne za podstatným menom, ktoré bližšie určuje • Základom prístavku je podstatné meno Jožo , dobre urastený chlapec, neuznával Jergušovu prevahu. ( rozvitý prístavok) • Prístavok sa vyskytuje pri viacerých vetných členoch: a) pri podmete: Slovenčina, náš materinský jazyk, je veľmi ľubozvučná. b) pri predmete: Zbadal Trnovskú, vedúcu obchodu, ako zastavuje pred poštou.

 10. c) pri mennej časti slovesno – menného prísudku: Janko Kráľ je revolučný básnik, štúrovec. d) pri príslovkovom určení: V nemocnici, novej modernej budove, sa všetko lesklo čistotou. e) pri nezhodnom prívlastku: Pristátie Gagarina, prvého kozmonauta, nadšene uvítal celý svet. f) pri doplnku: Celé roky pracoval ako lekár, internista.

 11. Označ vo vetách prístavok. Nemusí byť v každej vete. • Malý Rudko, skrčený na stolčeku, skákal po kuchyni ako jazdec. • Tomáš, nahrbený starý obor, nepovedal nič. • Vo dvore ich privítalo ozrutné psisko, valach popolavej srsti. • Dva vozy, naložené senom, šli vpredu. • Netopiere, zaplašené jasom západu, utiahli sa k stromu. • Julka, moja najmladšia sestra, nebola dnes doma. • Môj sused, veľmi nadaný chlapec, má vždy na vysvedčení jednotky. • V škole, našom druhom domove, trávime viac ako pol dňa. • Pri oblokoch, poskladaných z drobných tabličiek, stálo niekoľko chlapov. • Z plota záhrady, vinúcej sa pozdĺž dvora, trčali končeky zaostrených latiek.