protection agency and purity n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Protection Agency and purity.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Protection Agency and purity. - PowerPoint PPT Presentation


 • 56 Views
 • Uploaded on

Protection Agency and purity. Vítáme Vás.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Protection Agency and purity.' - derex


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Vítáme Vás.

 • Naše společnost Vám nabízí jen ty nejkvalitnější služby v daném oboru. Neváhejte a využijte našich kvalitních služeb, které realizujeme s využitím moderních metod. Náš profesionální personál je Vám vždy plně k dispozici. Naší předností je neustálé zkvalitňování a vylepšování námi nabízených služeb s důrazem na co nejnižší finanční zátěž pro našeho zákazníka.
slide3

Naší prioritou je Vaše spokojenost.

 • Předností naší společnosti je profesionalita a mnohaletá zkušenost našich zaměstnanců v daném oboru díky čemuž se "naši lidé" nejlépe postarají o co nejrychlejší a nejefektivnější řešení vaší zakázky.
 • Samozřejmostí je kromě profesionálního přístupu k plnění výkonu služby také vysoká pečlivost a zodpovědnost.
slide4

Vyberte si ze široké nabídky našich služeb. Neváhejte a obraťte se na nás s jakýmkoliv dotazem, či připomínkou.

 • Fyzická ostraha 
 • Úklidové služby
slide5

Fyzická ostraha

Fyzická ostraha objektů

Fyzická ostraha obchodů

Fyzická ostraha osob

Fyzická ostraha staveb, zaparkované techniky a materiálu

Fyzická ostraha majetku soukromých osob, chaty, rodinné domy, stavební materiál

Fyzická ostraha parkovišť

Recepční činnost

slide6

Úklidové služby

Úklid obchodních center

Úklid kanceláří a společenských prostor

Úklid veřejných prostor

Úklid bytů a rekreačních budov (chaty, chalupy)

Úklid rekreačních zařízení, kempy, tábořiště, open air koncerty, výstavy

Údržba zeleně

kontakty
KONTAKTY
 • Ladislav Virág- ředitel divize Západ
 • (okresy Most, Louny, Chomutov, Karlovy Vary, Sokolov, Cheb)
 • ČS Mládeže 2699
 • 434 01 Most
 • Tel.: 731 490 032
 •        724 621 888
 • E-mail:gariv.adal@seznam.cz
 • Skype:p.a.p.1968/
na e spole nost p a p v m nab z
Naše společnost P.A.P. vám nabízí:

služby na nejvyšší úrovni v oblasti fyzické ostrahy a úklidových služeb. Naše společnost přistupuje k zakázce vždy profesionálně a proto také pravidelně proškolujeme a trénujeme své zaměstnance abychom neustále zdokonalovali a zkvalitňovali naše služby.

 • Fyzická ostraha:
  • ostraha objektů
  • ostraha obchodů
  • ostraha osob
  • ostraha staveb, zaparkované techniky a materiálu
  • ostraha majetku soukromých osob
  • ostraha parkovišť
  • recepční činnost
 • Úklidové služby
  • úklid obchodních center
  • úklid kanceláří a společenských prostor
  • úklid veřejných prostor
  • úklid bytů a rekreačních budov
  • úklid rekreačních zařízení (kempy, tábořiště, open air koncerty)
  • údržba zeleně
nev hejte a vyu ijte na e slu by i vy
Neváhejte a využijte naše služby i VY!

Zařaďte se i Vy mezi naše nejvýznamnější a dlouhodobě

spokojené klienty jako jsou:

 • Kostelecké uzeniny, a.s.
 • SPAR Česká obchodní společnost, s.r.o.
 • České dráhy, a.s.
 • LINDEX s.r.o., a mnoho dalších.

Náš profesionální personál je Vám vždy plně k dispozici.

cen k klidov ch slu eb
Ceník úklidových služeb

Pravidelný úklid

 • Pravidelný úklid kanceláří od 0,40Kč / m2 /
 • Pravidelný úklid obchodních prostor od 0,35Kč / m2 /
 • Pravidelný úklid výrobních provozů od 0,40Kč / m2 /
 • Pravidelný úklid skladových hal od 0,30Kč / m2 /

Všechny uvedené ceny jsou orientační. Reálná cena za pravidelný úklid záleží na typu provozu, rozsahu zakázky, na náplni úklidu a četnosti provádění. Rádi Vám zpracujeme nezávaznou nabídku úklidových služeb po osobní prohlídce Vašich prostor.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

jednor zov klid
Jednorázový úklid

Podlahy

 • čištění podlah kotoučovým strojem a odsávání průmyslovým vysavačem 15-20 Kč / m2
 • čištění podlah kotoučovým strojem a odsávání průmyslovým vysavačem – stavba 20-25 Kč / m2
 • ruční mytí podlah - mopem a ručním padem6 Kč / m2
 • vysávání podlah na sucho průmyslovým vysavačem 6 Kč / m2zametání podlah ruční,zametání podlah strojové 4 Kč / m2

Uvedené ceny jsou bez DPH.

okna jednostrann
Okna(jednostranně)
 • mytí oken – servis od 15 Kč / m2
 • mytí oken – stavba od 20 Kč / m2
 • mytí výloh – servis od 10 Kč / m2
 • mytí výloh – stavba od 12 Kč / m2

Koberce

 • vysávání koberců od 6 Kč / m2

Jednotkové ceny jsou závislé na stupni znečištění, členitosti a rozsahu zakázky. Na zakázky většího rozsahu stanovujeme cenu po osobní prohlídce prostoru.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

slide13

Standardní cena při výšce trávy do 50 cm je 400,- Kč / hodina práce.V ceně je zaúčtováno použití techniky + pohonné hmoty ( sekačka ) + odvoz posekané trávy.

Sekání trávníku - výška trávy: do 5 cm 1,- Kč / m2

5 – 10 cm 2,- Kč / m2

10 – 20 cm 3,- Kč / m2

nad 20 cm 4,- Kč / m2

Sekání ve svahu a nerovném terénu: + 3,- Kč / m2

Shrabání a ekologická likvidace trávy: 200,- Kč / m3

Sekání trávy křovinořezem: 4,- Kč / m2

Sekání křovinořezem ve svahu: 7,- Kč / m2

Shrabání a ekologická likvidace listí: 200,- Kč / m3

slide14

Za standardní fyzickou ostrahu objektu účtujeme od 90,- Kč výše za jednoho pracovníka a započatou hodinu střežení.

Za ochranu osob účtujeme od 250,- Kč výše za hodinu střežení a to dle rozsahu a náročnosti vykonávané služby, časové náročnosti zajištění ochrany či počtu ochránců.

Nabízíme rovněž službu recepční v sídle firmy za stejných finančních podmínek jako ostraha objektu. Cena je jednotná ve všední dny, soboty, neděle, včetně noční doby.

Konkrétní cena je určena specifikací prostředí (stupněm rizika narušení, výše hlídané hodnoty atd.), dále požadovaným vybavením členů ostrahy pro daný objekt (radiostanice, služební pes, zbraň, neprůstřelná vesta apod.) a speciálními požadavky klientů.

slide16

Typy kontrol nemocných zaměstnanců

Nabízíme provádění jednorázových nebo opakovaných kontrol nemocných.

Jednorázová kontrola zaměstnance

Na základě objednávky a sdělení nezbytných údajů o Vašem zaměstnanci (jméno, příjmení, bydliště, datum zahájení pracovní neschopnosti, termíny vycházek apod.) bude provedena kontrola, o které vystavíme protokol. Náš protokol obsahuje mimo jiné: čas návštěvy a zdokumentované zjištění, zda byl Váš dotyčný zaměstnanec doma skutečně zastižen. O výsledku naší kontroly Vás budeme bezodkladně informovat.

Opakovaná kontrola zaměstnance

V případě zájmu o opakovanou kontrolu Vašeho zaměstnance, garantujeme provedení opakovaných kontrol během pracovní neschopnosti. Další postup včetně protokolu je stejný jako u jednorázové kontroly.

slide18

Popis jednotlivých typů kontrol

Jednorázová kontrola

Jedná se o kontrolu, uskutečněnou do 2 dnů od obdržení objednávky, v čase dle uvážení kontrolujícího v rozmezí 8,00 hodin do 19,00 hodin.

V případě nezastižení kontrolovaného zaměstnance pořídíme dokumentaci a její kopii ponecháme ve schránce na dopisy zaměstnance (nebude-li tato dostupná, tak na jiném vhodném místě). Poté provedeme do cca 30 minut opětovnou kontrolu. Bude-li kontrolovaný opakovaně nezastižen, pořídíme následnou dokumentace, stejně jako u předcházející kontroly. Protokol o této kontrole bude neprodleně odeslán objednateli.

Urgentní kontrola

Jedná se o stejný typ kontroly jako u jednorázové s tím rozdílem, že kontrola bude provedena do 4 hodin od přijetí objednávky.

Nabízíme Vám smlouvu o Poskytnutí služby kontroly dočasně nemocných pracovníků, kterou provádíme v souladu s ust. § 56 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (zák. č. 347/2010 Sb.).

Základem naší činnosti je provádět dle požadavků smluvních partnerů osobní návštěvy nemocných v místě nahlášeného pobytu a ve Vámi určené době. Výsledkem kontroly je protokol a v případě Vaší žádosti i zvukový záznam z provedené kontroly.

slide19

Pracovně – právní podmínky

Práce neschopný musí umožnit kontrolu dodržování režimu. Svůj byt je povinen opatřit zvonkem a jmenovkou a uvést platnou adresu pobytu ošetřujícímu lékaři

Zaměstnavatel může kontrolovat, zda zaměstnanec dodržuje v období prvních 14 kalendářních dní stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce

Zaměstnavatel může zmocnit k provedení kontroly i jinou právnickou nebo fyzickou osobu.

Porušil-li zaměstnanec svoje povinnosti zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek, může zaměstnavatel se zřetelem na závažnost porušení těchto povinností náhradu mzdy snížit nebo neposkytnout

Práce neschopní občané jsou povinni prokázat svou totožnost a předložit doklad o pracovní neschopnosti, do kterého pověřený pracovník zaznamená datum a čas kontroly a svůj podpis.

V případě nezastižení kontrolovaného je zaměstnavatel o této skutečnosti neprodleně informován.

slide20

V případě zastižení zaměstnance se prokážeme zplnomocněním ke kontrole a necháme si potvrdit protokol o kontrole podpisem zaměstnance.

V případě, že nebude zaměstnanec zastižen, provedeme fotodokumentaci a vyplníme protokol o kontrole, jehož kopii vhodíme do poštovní schránky zaměstnance. Do 30 minut provedeme opakovanou kontrolu. Bude-li zaměstnanec opět nepřítomen, vyplníme další protokol a zadokumentujeme daný stav. V tomto případě Vás budeme o situaci neprodleně informovat.

Zpracování dokumentace

Po ukončení požadovaných kontrol Vám v předem dohodnuté lhůtě, společně s fakturou za uskutečněné kontroly zašleme spolu s dokumentací i originály dokumentů.

slide21

Děkujeme za Váš čas strávený nad naší prezentací

A těšíme se na naši spolupráci

Váš P.A.P. tým