demokratitorg n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Demokratitorg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Demokratitorg

play fullscreen
1 / 12

Demokratitorg

92 Views Download Presentation
Download Presentation

Demokratitorg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Demokratitorg • Ett möte mellan unga och politiker

 2. Varför? • Samtal mellan unga och politiker • Medborgardialog • Öka ungas politiska förståelse • Öka ungas samhällsengagemang

 3. Bakgrund? • Sedan hösten 2007 • 61 Demokratitorg • På uppdrag av VGR

 4. Var & vilka? • 61 torg – 47 skolor • 2500 elever • 33 orter • 160 politiker

 5. Var?

 6. Vad? • Metod för inbjuda till samtal - påverkanstorg • 5 stationer med temana: • miljö • kultur • vård & hälsa • kollektivtrafik • ”det goda livet”

 7. Vad? • 50-80 elever & 5-10 politiker • 15 minuters dialog/station – 2 timmar • Dokumentation i realtid • Utvärdering

 8. Hur? • Förberedande träff  • Demokratitorg  • Återkoppling • = Läroprocess + Medborgardialog

 9. #2 Varför? • ”Det är trångt på bussarna som man åker • till skolan med. Många tvingas stå.” • /Elev på Katedralskolan • ” ... om fattiga, rika och arbetslösa blandas med de som arbetar så att alla kan bo i samma område... Förhoppningsvis kommer rasismen och klyftorna att försvinna.” • /Elev på Angeredsgymnasiet

 10. #2 Varför? • ”Man vill liksom ut och träffa folk. Inte bara dem som man alltid umgås med. Det blir så himla lite att ta del av. Det är väl en sak som jag vill ha... mer event. Mer kultur och arrangemang för ungdomar.” • /Elev på Mimers hus • ”Ungdomsmottagningarna borde vara i framkant med teknik och tillgänglighet eftersom det bara är ungdomar som söker sig dit.” • /Elev på De la Gardiegymnasiet

 11. #2 Varför? ”Mer sånt här! Det gör att politik plötsligt blir roligt!” ”Väldigt kul att träffa livs levande politiker” ”Borde oftare vara möten mellan skolor och politiker” ”Sluta aldrig med det här. Det är kul och mycket mer lärorikt än om en gubbe bara stått och pratat”

 12. Vad händer nu? • 10 skolor i vår • Bokning av skolor pågår • Fortsatta Demokratitorg i höst