Seminar biblic
Download
1 / 37

Seminar Biblic - PowerPoint PPT Presentation


  • 118 Views
  • Uploaded on

Seminar Biblic. Biblia spune :. Biblia spune :. 15. SUNT MORTII ÎN VIATĂ ?. 1 .  Ce sursă vrednică de încredere avem pentru a căpăta informaţii cu privire la cei morţi ?. Is. 8:19 (p.689).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Seminar Biblic' - derek-mckinney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Seminar biblic

Seminar Biblic

Biblia spune :


Seminar biblic

Biblia spune :

15.

SUNT MORTII ÎN VIATĂ ?


Seminar biblic

1.  Ce sursă vrednică de încredere avem pentru a căpăta informaţii cu privire la cei morţi?

Is. 8:19 (p.689)

„Dacă vi se zice însă: "Întrebaţi pe cei ce cheamă morţii şi pe cei ce spun viitorul, care şoptesc şi bolborosesc", răspundeţi:

Biblia spune :


Seminar biblic

1.  Ce sursă vrednică de încredere avem pentru a căpăta informaţii cu privire la cei morţi?

Is. 8:19 (p.689)

"Nu va întreba oare un popor pe __________ său? Va întreba el pe cei morţi pentru cei vii?”

Dumnezeul

Biblia spune :


Seminar biblic

2.  În conformitate cu care standard urmează să judecăm noi dacă o învăţătură este adevărată sau falsă?

Is. 8:20 (p.689)

Lege

"La ______ şi la mărturie!" Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta.

Biblia spune :


Seminar biblic

3.  Ce spune Biblia că se întâmplă când un om moare?

Ecles. 12:7 (p.677)

„...până nu se ________ ţărâna în pământ, cum a fost, şi până nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat.”

întoarce

Biblia spune :


Seminar biblic

4.  Care două elemente le-a îmbinat Dumnezeu pentru a face un suflet viu?

Gen. 2:7 (p.2)

„Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ________ pământului, i-a suflat în nări _________ de viaţă, şi omul s-a făcut astfel

un suflet viu.”

țărâna

suflare

Biblia spune :


Seminar biblic

5.  Care declaraţie a lui Iov arată că termenii "suflare de viaţă" şi "duh" sunt folosiţi în mod interschimbabil?

Iov 27:3 (p.540)

„...atâta vreme cât voi avea ______ şi ________ lui Dumnezeu va fi în nările mele...”

suflet

suflarea

Biblia spune :

Suflet.

Ebr. neshamah,

din rădăcina nasham, "a gâfâi".


Seminar biblic

5.  Care declaraţie a lui Iov arată că termenii "suflare de viaţă" şi "duh" sunt folosiţi în mod interschimbabil?

Fapte 7:59 (p.1064)

...Ştefan, care se ruga şi zicea: "Doamne Isuse, primeşte duhul meu!"

Biblia spune :


Seminar biblic

6.Unde merg toţi la moarte?

Iov 17:13-16 (p.534)

„Când Locuinţa morţilor o aştept ca locuinţă, când în întuneric îmi voi înălţa culcuşul; când strig _______: "Tu eşti tatăl meu!”

Biblia spune :

gropii


Seminar biblic

6.Unde merg toţi la moarte?

Iov 17:13-16 (p.534)

Şi viermilor: "Voi sunteţi mama şi sora mea!"Unde mai este atunci nădejdea mea? Şi cine mai poate vedea nădejdea mea?

Biblia spune :


Seminar biblic

6.Unde merg toţi la moarte?

Iov 17:13-16 (p.534)

Ea se va coborî cu mine la porţile locuinţei morţilor, când vom merge împreună să ne odihnim în ţărână.”

Biblia spune :


Seminar biblic

7.  Cum se numeşte "locuinţa" în care merg toţi cei morţi?

Iov 17:13 (p.534)

„Când __________________ o aştept ca locuinţă...”

locuința morților

Biblia spune :


Seminar biblic

8.  Ce se întâmplă la moarte cu capacitatea omului de a gândi?

Ps. 146:3.4 (p.637)

„Nu vă încredeţi în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor. Suflarea lor trece, se întorc în pământ şi în aceeaşi zi le ______ şi planurile lor.”

Biblia spune :

pier


Seminar biblic

9.  Cât mai ştie omul în timp ce este mort?

Ecles. 9:5.6 (p.675)

„Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri; dar cei morţi nu ştiu _______, şi nu mai au nici o răsplată, fiindcă până şi pomenirea li se uită.

nimic

Biblia spune :


Seminar biblic

9.  Cât mai ştie omul în timp ce este mort?

Ecles. 9:5.6 (p.675)

Şi dragostea lor, şi ura lor, şi pizma lor, de mult au şi pierit, şi niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare.”

Biblia spune :


Seminar biblic

10. Cât din cunoştinţa omului rămîne cât timp este în mormânt?

Ecles. 9:10 (p.675)

„Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta! Căci, în locuinţa morţilor, în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici _______, nici înţelepciune!”

Biblia spune :

știință


Seminar biblic

11. Ce spune Biblia cu privire la posibilitatea morţilor de a lăuda pe Dumnezeu?

Ps. 115:17 (p.622)

NU

„____ morţii laudă pe Domnul şi nici vreunul din cei ce se coboară în locul tăcerii...”

Biblia spune :


Seminar biblic

11. Ce spune Biblia cu privire la posibilitatea morţilor de a lăuda pe Dumnezeu?

Ps. 6:5 (p.566)

„Căci cel ce moare nu-şi mai aduce aminte de Tine; şi cine Te va lăuda în locuinţa morţilor?

Biblia spune :


Seminar biblic

12. Cum a numit Iisus moartea prietenului său Lazăr?

Ioan 11:11-14 (p.1041)

După aceste vorbe, le-a zis: "Lazăr, prietenul nostru, doarme: dar Mă duc să-l trezesc din _______.”

somn

Biblia spune :


Seminar biblic

12. Cum a numit Iisus moartea prietenului său Lazăr?

Ioan 11:11-14 (p.1041)

Ucenicii I-au zis: "Doamne, dacă doarme, are să se facă bine."Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbeşte despre odihna căpătată prin somn.

Biblia spune :


Seminar biblic

12. Cum a numit Iisus moartea prietenului său Lazăr?

Ioan 11:11-14 (p.1041)

Atunci Iisus le-a spus pe faţă:

"Lazăr a murit."

Biblia spune :


Seminar biblic

13. Când aştepta Marta ca fratele ei să trăiască din nou?

Ioan 11:23.24 (p.1041)

Iisus i-a zis: "Fratele tău va învia.

"Ştiu", I-a răspuns Marta, "că va învia la _________ , în ziua de apoi."

înviere

Biblia spune :


Seminar biblic

14. Dacă nu ar fi nici o înviere, care ar fi soarta tuturor celor decedaţi?

1Cor. 15:16-18 (p.1125)

„Căci, dacă nu înviază morţii, nici Hristos n-a înviat. Şi dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre,

Biblia spune :


Seminar biblic

14. Dacă nu ar fi nici o înviere, care ar fi soarta tuturor celor decedaţi?

1Cor. 15:16-18 (p.1125)

şi prin urmare şi cei ce au adormit în Hristos, sunt _________.”

pierduți

Biblia spune :


Seminar biblic

15. Întrucât Hristos a înviat din morţi, când aşteptăm noi învierea celor dragi decedaţi în credinţă?

1Cor. 15:22.23 (p.1125)

„Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos; dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la ________ Lui, cei ce sunt ai lui Hristos.”

Biblia spune :

venirea


Seminar biblic

16. Câţi vor fi înviaţi, în conformitate cu Biblia?

Ioan 5:28.29 (p.1031)

„Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când _____cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din ele.

toți

Biblia spune :


Seminar biblic

16. Câţi vor fi înviaţi, în conformitate cu Biblia?

Ioan 5:28.29 (p.1031)

Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată.”

Biblia spune :


Seminar biblic

17. Ce a spus Pavel că se va întâmpla cu morţii credincioşi la a doua venire a lui Hristos?

1Tes. 4:16.17 (p.1161)

„Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor ______ cei morţi în Hristos.

Biblia spune :

învia


Seminar biblic

17. Ce a spus Pavel că se va întâmpla cu morţii credincioşi la a doua venire a lui Hristos?

1Tes. 4:16.17 (p.1161)

Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.”

Biblia spune :


Seminar biblic

18. Cum va fi transformat corpul înviat?

Filip. 3:20.21 (p.1153)

„Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. 

Biblia spune :


Seminar biblic

18. Cum va fi transformat corpul înviat?

Filip. 3:20.21 (p.1153)

El va _________ trupul stării noastre smerite, şi-l va face _________ trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.”

schimba

asemenea

Biblia spune :


Seminar biblic

19. Ce vor primi cei mântuiţi la venirea lui Hristos?

1Cor. 15:51-54 (p.1126)

„Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă.

Biblia spune :


Seminar biblic

19. Ce vor primi cei mântuiţi la venirea lui Hristos?

1Cor. 15:51-54 (p.1126)

Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi.

Biblia spune :


Seminar biblic

19. Ce vor primi cei mântuiţi la venirea lui Hristos?

1Cor. 15:51-54 (p.1126)

Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în _________.”

Biblia spune :

nemurire


Seminar biblic

20. Ce se va întâmpla cu cei ce cred în Hristos?

Ioan 3:16 (p.1028)

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa ________.”

Biblia spune :

veșnică


Seminar biblic

21. După studierea acestei lecţii, este şi dorinţa ta arzătoare să accepţi darul vieţii veşnice pe care Dumnezeu îl oferă în mod gratuit?

Răspunsul tău: