Startscherm in Advisa - PowerPoint PPT Presentation

derek-finch
startscherm in advisa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Startscherm in Advisa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Startscherm in Advisa

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Startscherm in Advisa
104 Views
Download Presentation

Startscherm in Advisa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Startscherm in Advisa

  2. Stap 1: Kies de productsoort

  3. Stap 2: Selecteer productvoorwaarden

  4. Resultaat een marktbrede vergelijking

  5. Stap 3: Startscherm in AeQuote…inleg

  6. Resultaat: Overzicht prijs / inleg

  7. Waarom? Productvergelijken moet van de wet (objectiviteit) Productadvies vastleggen moet van de wet (reproduceerbaar)

  8. Voordelen van MoneyView voor uw klant • Krijgt het product dat het beste past bij zijn wensen • Krijgt de aanbieder die het beste aansluit bij zijn eisen • Krijgt de beste prijs

  9. Last(en)post of omzetgenerator? • Bewijslast voor onafhankelijkheid • Meer klanttevredenheid hogere conversie • Efficiency • Minder tijd nodig voor administratie meer tijd voor adviesgesprek • De uitvoering • Adviesrapportage met vergelijking fee of abonnement waardig • Menukaart diensten stap voor stap beschrijven • Beheer klantrelatie • Reproduceerbaarheid van het advies • Quick scan uitvoeren op bestaande polis • Periodieke check up op het behalen van financiële doelen

  10. Conclusie Bewijslast = toegevoegde waarde Onafhankelijke vergelijking = geeft meer klantvertrouwen Klantentevredenheid = meer werkplezier Zorgplicht = meer verdienen!