slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Technologia i Materiałoznawstwo Elektryczne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Technologia i Materiałoznawstwo Elektryczne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Technologia i Materiałoznawstwo Elektryczne - PowerPoint PPT Presentation


 • 347 Views
 • Uploaded on

Technologia i Materiałoznawstwo Elektryczne. Zaliczenie przedmiotu: Technologia i Materiałoznawstwo Elektryczne 1. Frekwencja minimalna na poziomie 50% 2. Referat pt . „Kierunek rozwoju materiałów półprzewodnik” 3. Zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę. Uwaga:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Technologia i Materiałoznawstwo Elektryczne' - derek-decker


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Technologia

 • i
 • Materiałoznawstwo
 • Elektryczne
slide2

Zaliczenie przedmiotu:

 • Technologia i Materiałoznawstwo
 • Elektryczne
 • 1. Frekwencja minimalna na poziomie 50%
 • 2. Referat pt . „Kierunek rozwoju materiałów półprzewodnik”
 • 3. Zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę.
 • Uwaga:
 • Niespełnienie jednego z powyższych punktów skutkować będzie nieklasyfikowaniem.
slide3

Literatura:

 • Celinski Z.– „Materiałoznawstwo Elektrotechniczne„
 • Okoniewski S. - „Technologia dla elektroników”
 • Oleksiuk W., Paprocki K. – „Podstawy konstrukcji mechanicznych”
 • Górecki A. – „Technologia ogólna”
 • Michel K. – „Czytam rysunek techniczny”
 • Dobrzański Tadeusz – „Rysunek techniczny-maszynowy”
slide4

Technologia i materiałoznawstwo elektryczne

 • jako interdyscyplinarna dziedzina nauki
slide5

Materiały stosowane w elektrotechnice:

 • materiały przewodzące (przewodniki)
 • materiały półprzewodzące (półprzewodniki)
 • materiały izolacyjne (dialektyki)
slide8

Pierwiastki występujące w przyrodzie możemy podzielić na metale i niemetale. Metale stanowią około 10% masy wszystkich pierwiastków występujących na ziemi, a ponad 80% spośród wszystkich znanych pierwiastków to metale.

slide9

Metale - pierwiastki chemiczne charakteryzujące się obecnością w sieci krystalicznej elektronów swobodnych (niezwiązanych)

slide12

Właściwości metali :

 • Właściwości fizyczne minerałów:
 • przełam
 • łupliwość
 • właściwości mechaniczne minerału
 • gęstość minerału
 • Właściwości optyczne minerałów:
 • barwa minerału
 • rysa - (barwa rysy)
 • połysk
 • stopień przezroczystości
 • Właściwości elektryczne minerału:
 • przewodność elektryczna minerału
 • piroelektryczność minerału
 • piezoelektryczność minerału
 • Właściwości chemiczne minerału:
 • skład chemiczny - (chemizm)
 • układ krystalograficzny
 • skupienia minerałów
slide13

Właściwości elektryczne minerału:

 • przewodność elektryczna minerału
 • Zjawisko skierowanego przenoszenia ładunków elektrycznych przez dodatnie lub ujemne nośniki prądu (np. elektrony, jony) zachodzące w ośrodku materialnym pod wpływem przyłożonego zewnętrznego pola elektrycznego.
slide14

Właściwości elektryczne minerału:

 • piroelektryczność minerału
 • Zdolność do generowania siły elektromotorycznej pod wpływem zmian temperatury.
slide15

Właściwości elektryczne minerału:

 • piezoelektryczność minerału
 • Zjawisko generowania potencjału elektrycznego przez elementy poddawane mechanicznemu ściskaniu lub rozciąganiu, lub na odwrót zmiany wymiarów tych elementów na skutek przykładania do nich potencjału elektrycznego.
slide17

Stop - jest mieszaniną dwóch lub większej ilości metali lub metalu z innymi pierwiastkami niemetalicznymi, doprowadzoną do temperatury powyżej temperatury topnienia, a następnie schłodzoną. Stop najczęściej posiada odmienne charakterystyki od jego elementów składowych.

slide18

Stopy

 • Aluminium Al:
 • duraluminium
 • hydronalium
 • magnal
 • silumin
 • aeral
 • Miedź Cu:
 • brąz
 • miedzionikiel
 • miedź stopowa
 • mosiądz
 • spiż
 • tombak
 • Żelazo Fe:
 • stal
 • staliwo
 • żeliwo
 • Cyna Sn:
 • +miedź
 • +mangan
slide19

Obróbka hutnicza:

Wyżarzanie

Hartowanie

Odpuszczanie

Utwardzania

Sprawa utwardzania

slide21

Materiały elektroizolacyjne - tworzywa nie przewodzące prądu elektrycznego w normalnych warunkach, służące do izolowania przewodów elektrycznego oraz elementów urządzeń i aparatów elektrycznego.

slide22

Materiały elektroizolacyjne - stałe

 • Mineralne:
 • -azbest
 • -mika
 • Ceramiczne:
 • -szkło
 • -porcelana
 • -kamionka
 • Bitumiczne:
 • -asfalty
 • Łatwotopli-
 • we:
 • -parafina
 • -wosk
 • Elastomery:
 • -kauczuk
 • -gumy
 • -ebonit
 • Termoplasty:
 • -polietylen
 • -polichlorek -winylu
 • -teflon
 • Duroplasty:
 • -bakelit
 • -żywice epoksydowe
 • Materiały włókniste:
 • -bawełniane
 • -papier
 • -drewno
slide23

Materiały elektroizolacyjne - ciekłe

 • Ciecze i pary:
 • - czterochlorek -węgla
 • fluoororganiczne
 • Ciecze izolacyjne:
 • -oleje mineralne
 • -oleje syntetyczne
 • -olej transformato-
 • rowy
 • - oleje silikonowe
 • -benzen
 • rozpuszczalniki dielektryczne
slide24

Materiały elektroizolacyjne - gazy

 • Gazy szlachetne
 • Gazy nieszlachetne
 • Gazy specjalne
 • - sześciofluorek siarki SF6
slide27

Przewód - element obwodu służący do prowadzenia prądu

 • Kabel - przewód zaopatrzony w powłokę ochronną i pancerz uzależniony od środowiska, w jakim ma być ułożony
slide32

Dekoracje (kolory) powłok ochronnych przewodów i kabli

Norma PN-EN 60446:2002 "... Oznaczenia przewodów elektrycznych barwami lub cyframi"

slide33

W obwodach jednofazowych prądu przemiennego

 • Powłoka koloru czarnego (brązowego) –„L” przewód fazowy
 • Powłoka koloru niebieskiego – „N” przewód neutralny
 • Powłoka koloru żółto zielonego – „PE” przewód ochronny
slide35

W obwodach trójfazowych prądu przemiennego

 • Powłoka koloru czarnego –„L1” przewód fazy pierwszej
 • Powłoka koloru brązowego –„L2” przewód fazy drugiej
 • Powłoka koloru szary –„L3” przewód fazy trzeciej
 • Powłoka koloru niebieskiego – „N” przewód neutralny
 • Powłoka koloru żółto zielonego – „PE” przewód ochronny
slide36

W obwodach prądu stałego

 • Powłoka koloru czerwonego –„+” przewód o potencjale elektrycznym dodatnim
 • Powłoka koloru czarnego –„-” przewód potencjale elektrycznym ujemnym