Reflexe situace VV - PowerPoint PPT Presentation

derek-burris
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Reflexe situace VV PowerPoint Presentation
Download Presentation
Reflexe situace VV

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Reflexe situace VV
105 Views
Download Presentation

Reflexe situace VV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Reflexe situace VV Otakar Grund Liberecký klub VV

  2. Co je pro nás klíčové: • Zhodnotit a překonat zklamání po neúspěšných podzimních volbách • Tvrzení, že na radnicích jsme neměli zastoupení a nyní máme stovky zastupitelů a radních, je veřejností vnímáno jako politicky naivní • Měli jsme touhu získat nejméně dvojnásobný počet zastupitelů a radních • Naše pozice na komunální úrovni výrazně ovlivnil postoj našeho nejvyššího vedení. Jako první nám naši příznivci vmetli do tváře, že bojujeme s politickými dinosaury a přitom jsme uzavřeli koalici se starými představiteli politického života

  3. Proč jsme to voličům nedokázali vysvětlit? • Marně jsme tvrdili, že náš vliv na změnu veřejného života bude větší. Chtěli to slyšet především od těch, kteří se dostali díky jejich hlasům do vlády a parlamentu. • Ti jim to ale do regionů už říci nepřišli, jako při v první předvolební kampani. • Usnesení vedení, že naši ministři navštíví jen sídla krajů nebylo dobré. • Jako by v okresech ani městech o podporu a vítězství našich kandidátů v další kampani ani nešlo. Důležité body tak sbíraly ty strany, jejichž ministři si čas udělali a i do malých měst na besedy s voliči přijeli.

  4. Ledovou sprchou pro naše příznivce a voliče byly i první nepopulární kroky našich zástupců ve vládě. Přestože všichni chápeme, že by k nim dříve či později dojít muselo, jejich načasování právě do období před komunálními volbami bylo více než nešťastné. • Co můžeme udělat lépe: • Nejprve musíme podpořit stabilizaci pozic našich členů v zastupitelstvech tak, aby mohli prosazovat body našich volebních programů. • Musíme i důsledně dbát na to, aby tak i opravdu jednali • Je nutné přebudovat hierarchii působnosti naší strany • Členové klubů se musejí pravidelně scházet, podobně pak i jejich zástupci ve vyšších orgánech, na úrovni kraje • Nutné je i jejich propojení na jednotlivé poslance a poslanecký klub • Řízení z Prahy do všech koutů republiky je stále nepružné. Platí to i o zpětné vazbě

  5. Konkrétní příklady: • Například svolávání na různé schůzky bývá překotné, pozvánky na školení v centru dostáváme dva-tři dny předem • Administrativní nepořádek v přihláškách se podepsal na práci klubů • Aktivní život strany si v dnešní době už nedovedeme představit bez základních finančních prostředků. Je proto nezbytné investovat do přípravy veřejných setkání a besed s občany a také zajistit účast poslanců to i příslušných ministrů. • Podobně důležitá je i propagace činnosti jednotlivých klubů na veřejnosti.

  6. A zase konkrétně: • V Turnově se například osvědčila běžná vývěsní skříňka, prezentace, články i ankety v tisku, jisté rezervy máme v propagaci na webových stránkách. • Zamysleme se společně nad další strategií strany. Dodalších voleb nás totiž čeká tvrdá práce

  7. Děkuji za pozornost