R dgiving l nner seg
Download
1 / 24

Rådgiving lønner seg! - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Rådgiving lønner seg!. Presentasjonsserie. Har jeg som bedriftsleder tilstrekkelig kompetanse til å ta alle mine beslutninger? Hvor og hvordan henter jeg nødvendig kompetanse? Kunnskap lønner seg - s øk råd!. Kilde: seher.no. Effektar av landbruksutdanning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Rådgiving lønner seg!' - denton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
R dgiving l nner seg

Rådgiving lønner seg!

Presentasjonsserie


Har jeg som bedriftsleder tilstrekkelig kompetanse til å ta alle mine beslutninger?

Hvor og hvordan henter jeg nødvendig kompetanse?

Kunnskap lønner seg - søk råd!

Kilde: seher.no


Effektar av landbruksutdanning
Effektar alle mine beslutninger? av landbruksutdanning

 • Mjølkeprodusentar med landbruksutdanning:

  -tenermeirpengar

  -tek betre beslutningar

  -er meiropptekne av framtida og vegval,

  -er meir på hogget (proaktive) enn produsentarutan

  landbruksutdanning

 • Mjølkeprodusentar med landbruksutdanning lærer òg meir av å diskutere med andre produsentar

  PhD- thesis 2013, NHH, B.G.Hansen.


Grovf r fokus p avling kvalitet og kostnader

*** Rett ting til rett tid alle mine beslutninger?

Grovfôr- fokus på avling, kvalitet og kostnader!

 • Forutsatt 100 000 FEm og pressekostnad pr ball på kr 120:

  • 165 færre baller med fortørking

  • Kr 19 800 i sparte kostnader

Eksempel:

Fortørkingav grovfôr:


*** Rett ting til rett tid alle mine beslutninger?

Korn

Få stilt riktig diagnose i åkeren

Velg riktig sort, gjødsel og plantevern

Eksempel:

Plantevern mot sopp i korn ved normalavling på 400 kg/daa:

Med 200 dekar utgjør riktig plantevern i dette tilfellet kr 28 400 på resultatet


Potet og gr nnsaker

*** Rett ting til rett tid alle mine beslutninger?

Potet og grønnsaker

Kunnskap fra planteforsøk gir

økt lønnsomhet

Eksempel:

Delgjødsling i matpotet med avling på 3 000 kg/daa:

Med 100 dekar utgjør økt dekningsbidrag kr 63 000 pr år


Kologisk produksjon

*** Rett ting til rett tid alle mine beslutninger?

Økologisk produksjon

- fokus på god agronomi er ekstra viktig!

Tall fra TINE Effektivitetskontroll, økologiske produsenter i Trøndelag 2013:

Faktatall:

 • Rådgiving økologisk:

 • Økologisk førsteråd

 • Rådgivingsavtaler individuelt

 • Grupperådgiving


Sett deg m l og tiltak for drifta

*** Rett ting til rett tid alle mine beslutninger?

Sett deg mål og tiltak for drifta

Framtidas melkeprodusent forventer profesjonell rådgiving. Investeringer i driftsbygning, melkings- og besetningssystemer krever økt fokus på bunnlinjen. Mål- og tiltaksplan er et viktig redskap for å sikre god bunnlinje. Din rådgiver kan være din sparringspartner i arbeidet med mål- og tiltaksplan.

Eksempel:


F ringspakke en knallgod investering
«Fôringspakke – en knallgod investering» alle mine beslutninger?

«Det handler om å etablere en relasjon som er gjensidig forpliktende for både fôringsrådgiver og meg som melkeprodusent.»

Asgeir Pollestad til medlem.tine.no

Tidsforbruk : 20 - 40 timer


F rplanlegging for konomisk f ring optima strategien

*** Rett ting til rett tid alle mine beslutninger?

Fôrplanlegging for økonomisk fôring – Optima-strategien

Alternativ 1:

Et middels dyrt kraftfôr i hele laktasjonen.

Alternativ 2: (Optima-strategien)

Et billigere kraftfôr som grunnfôr, og topping med FORMEL Optima de fire første månedene av laktasjonen når næringsbehovet er størst.

Besparelsen kan raskt finansiere silo nr. 2!

Forutsetninger: Appetittfôring på godt grovfôr med 0,85 FEm/kg TS og ytelse på 8 000 kg. FORMEL Elite 80 i alt. 1 mot FORMEL Favør 80 i alt. 2.


Kr 70 000 i ekstra inntekt for fett

*** Rett ting til rett tid alle mine beslutninger?

Kr. 70 000 i ekstra inntekt for fett

Anne og Per Otto Bjørnerås skiftet kraftfôrsort til FORMEL ProFet etter råd fra fagkonsulent i Felleskjøpet. Fettprosenten økte fra 4,1 og opp til 5,0 på det meste. Med pristillegg for fett gav dette kr 70 000 i ekstrainntekt i 2013.


Ammeku hva betyr kalvetap konomisk

*** Rett ting til rett tid alle mine beslutninger?

Ammeku – Hva betyr kalvetap økonomisk

Tall fra Animalia - Storfekjøttkontrollen


Velge rett gir mer p bunnlinja

*** Rett ting til rett tid alle mine beslutninger?

Å velge rett gir mer på bunnlinja

Mære landbruksskole byttet purkefôr, og økte DB med kr 626 pr. kull. For 100 årspurker utgjør dette kr 136 000.


Gris full konsesjon eksempler

*** Rett ting til rett tid alle mine beslutninger?

Gris – full konsesjon - eksempler

Å redusere fôrforbruket med 0,1 FEn pr kg tilvekst i slaktegrisperioden tilsvarer reduserte kostnader på:

Å øke resultatet med 0,5 avvente pr kull tilsvarer økte inntekter (forutsatt solgt som smågris) på:


Forskjeller i dekningsbidrag med ulik vekt og lammetall

*** Rett ting til rett tid alle mine beslutninger?

Forskjeller i dekningsbidrag med ulik vekt og lammetall


Slaktekylling

*** Rett ting til rett tid alle mine beslutninger?

Slaktekylling

De som lykkes har:

 • Høyere tilvekst

 • Lavere fôrforbruk

 • Færre døde og kasserte dyr


Reduserte tap ved sykdom

*** Rett ting til rett tid alle mine beslutninger?

Reduserte tap ved sykdom

Kyllingprodusent Morten Kulstad søkte råd hos Felleskjøpet ved sykdom på kyllingen, og reduserte dødeligheten fra 109 til 9 kyllinger per dag. Han hindret et inntektstap på ca. kr 13 000.


Eggproduksjon frittg ende h ner

*** Rett ting til rett tid alle mine beslutninger?

Eggproduksjon –frittgående høner


*** Rett ting til rett tid alle mine beslutninger?

Hva er en skogbruksplan?

Oppdatert informasjon om din skog

 • Skogen deles inn i bestand ut fra alder, bonitet og treslag

 • Hvert bestand har informasjon om volum og tilvekst

 • Skogbruksplan leveres i perm med kart og flyfoto

 • Digital skogbruksplan, ALLMA Eiendom, tilbys gratis i ett år

 • Inkluderer miljøsertifisering av skogeiendommen!

 • Hvorfor skogbruksplan?

 • Forvalte egen skog

  • Planlegge hogst, skogkultur, utmarksnæring

 • Bedre råd og veiledning fra

  • Skogbruksleder

  • Skogbrukssjef


 • R dgiving for bruk av skattereglene

  *** Rett ting til rett tid alle mine beslutninger?

  Rådgiving for bruk av skattereglene

  Eierskifte - skogen

  • Riktig planlegging kan gi betydelig skattegevinst ved salg av eiendom (siste 8 år har innvirkning) og for den som starter opp som skogeier.

   Skogfond

  • Bruk Skogfond riktig, spar inntil 85% av kostnaden.


  Strategi og utvikling

  *** Rett ting til rett tid alle mine beslutninger?

  Strategi og utvikling

  Trenger du rådgiving for å komme deg framover?

  - Vi kan hjelpe deg gjennom de ulike fasene!

  Rådgivingstilbud:

  Tine: TINE bruksutvikling

  Norsk Landbruksrådgiving: NLR Bedre Bunnlinje

  Kilde: medlem.tine.no


  Driftsplan f rst og fremst for g rdbrukeren

  *** Rett ting til rett tid alle mine beslutninger?

  Driftsplan- først og fremst for gårdbrukeren!

  • - Hvordan blir økonomien de neste 5-7 årene?

  • - Har du råd til å foreta planlagte investeringer?

  • En driftsplan gir oversikt over gårdens økonomiske utvikling framover og er et viktig redskap når du skal ta beslutninger!


  Planlegg byggeprosessen godt

  *** Rett ting til rett tid alle mine beslutninger?

  Planlegg byggeprosessen godt!

  Det er i starten av prosessen at påvirkningsmuligheten er størst!

  «Konkurranseutsetting førte til at Sørhaug sparte om lag 300 000 på betongarbeidene»

  Norsk Landbruk, 4/2013


  Profesjonell r dgiving tilpasset dine behov

  *** Rett ting til rett tid alle mine beslutninger?

  Profesjonell rådgiving tilpasset dine behov

  Som bedriftsleder er det viktig å ta riktig beslutninger og lønnsomme valg. Vi vil være din kompetansepartner med objektive, tverrfaglige og spisskompetente råd.


  ad