slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ' - denton


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

slide2
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ
 • ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
 • ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
 • ΠΡΟΣΛΗΨΗ
slide3
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ
 • ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
  • Να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ήΑγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).
slide4
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

slide5
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Στη διαδικασία αυτή έχουν δικαίωμα συμμετοχής περισσότερα από ένα ενεργά μέλη της ίδιας οικογενείας.
 • Ο άνεργος που ανήκει σε περισσότερες από μια υποκατηγορίες δηλώνει μόνο την υποκατηγορία στην οποία αντιστοιχεί η υψηλότερη μοριοδότηση.

Απαραίτητη η συμπλήρωση Αριθ. Ανακοίνωσης ΚΟΧ από τον υποψήφιο.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Στην ενότητα αυτή συμπληρώνεται με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του φορέα έκδοσης της ανακοίνωσης, στον οποίο απευθύνεται την αίτησή, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ.

slide6
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

Α) Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας Β) Ταυτότητα ομογενούς Γ) Άδεια διαμονής σε ισχύ

 • ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
 • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Δ.Ο.Υ. οικονομικού έτους 2010 (Χρήση 2009), εισοδηματικό κριτήριο ένταξης με ανώτερο φορολογητέο εισόδημα 10.500 € ,
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
 • Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ασθενείας Ο.Γ.Α. με εμφανή αναγραφή Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

Αφορά υποψηφίους που είναι άνεργοι επί δώδεκα (12) τουλάχιστον συνεχείς μήνες, εξακολουθούν να είναι άνεργοι και κατέχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ ανανεωμένη ανά μήνα. ΜΟΡΙΑ  20

Απαραίτητη η προσκόμιση Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής.

Αγρότης ασφαλισμένος στον ΟΓΑ χωρίς δελτίο ανεργίας και με ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009). ΜΟΡΙΑ  10

Άνεργος/η ηλικίας έως και 30 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής. ΜΟΡΙΑ25

Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας:  15 ΜΟΡΙΑ

Σε περίπτωση που λαμβάνεται επίδομα ανεργίας, δεν συμπληρώνεται απ τον υποψήφιο το σχετικό πεδίο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

slide7
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μονογονεϊκή οικογένεια 15 ΜΟΡΙΑ

Έγγαμος/-η και οι δύο σύζυγοι άνεργοι 8 ΜΟΡΙΑ

Με προστατευόμενα μέλη:

για κάθε μέλοςΜΟΡΙΑ 5

Οι υποψήφιοι που έχουν προστατευόμενα μέλη σημειώνουν στο πεδίο αυτό τον ακριβή αριθμό τους όπως αυτός προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2010.

slide8
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.3 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

(βάσει του εκκαθαριστικού σημειώματος που λάβατε για το οικονομικό έτος 2010).

από 0,00 € έως και 6.900,00 €, ΜΟΡΙΑ15

από 6.900,01 € έως και 12.000,00 €, ΜΟΡΙΑ10

 • Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2010, για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 έως 31/12/2009.
 • ή
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.

από 12.000,01 € έως και 16.000,00 €  8 ΜΟΡΙΑ

από 16.000,01 € έως και 22.000,00 €, ΜΟΡΙΑ6

slide9
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ

AMEA – ENTOΠΙΟΤΗΤΑ

ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% - 50% ΜΟΡΙΑ 6

 • Βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ από την οποία να προκύπτει το ποσοστό της αναπηρίας.

ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ΜΟΡΙΑ8

Μόνιμος κάτοικος Περιφερειακής Ενότητας (Νομός) στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα.

Επισυνάπτεται βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο δήμο. ΜΟΡΙΑ10

slide10
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ – ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Τίτλος σπουδών [για ειδικότητες Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης].
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες.
 • Τίτλοι γλωσσομάθειας και γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (20+ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ)

ΜΕΛΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Α (ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΜΕΛΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΕΝΤΟΠΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ. Συμπληρώνουμε τα πεδία της ενότητας Ε.

slide11
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

 • Δικαστική Απόφαση,
 • Απόδειξη εμπειρίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού από πτυχιούχους της Νομικής που είναι δικηγόροι ή ασχολούνται με την πρακτική άσκηση για την απόκτηση της άδειας δικηγόρου,
 • Απόδειξη εμπειρίας επαγγελματιών οδηγών που εργάζονται ως οδηγοί στο δικό τους αυτοκίνητο,
 • Έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα,
 • Στρατιωτική θητεία,
 • Προγράμματα STAGE,
slide12
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ
 • ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ(ΤΙΤΛΟΙ)
 • Δημόσια έγγραφα ημεδαπής υποβάλλονται σε πρωτότυπο ήσε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.
 • Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε αντίγραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.
 • ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΝΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
 • Αφού γίνει ο έλεγχος ότι είναι συγκεντρωμένα όλα τα δικαιολογητικά-πιστοποιητικά τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των βαθμολογούμενων κριτηρίων επιλογής και των προσόντων σας, γίνεται αρίθμηση σε εμφανές τους σημείο και ακολούθως καταγράφονται με την ίδια σειρά αρίθμησης στον κατάλογο συνημμένων δικαιολογητικών της αίτησης.
slide13
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

slide14
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

slide15
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

slide16
Αλληλεγγύη Κρήτης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

slide17
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

slide18
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την τυποποιημένη αίτηση: ΕΝΤΥΠΟΚΟΧ.1

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:

Δέκα (10)ημερολογιακές ημέρες

Υπολογίζονται από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, σε τοπικές εφημερίδες ή την ανάρτησή της στα γραφεία της «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ».

(εφόσον η ανάρτηση είναι μεταγενέστερη

της δημοσίευσης στις εφημερίδες)

Υποβολή Αιτήσεων

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ

ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.

Διεύθυνση Αποστολής:

«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ»

Οδός: ΒΛΑΣΤΩΝ & 1770 11Β

Α’ Όροφος

Τ.Κ. 71202 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

slide19
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ

Έντυπα των Αιτήσεων

«Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»:

α) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ),

β) στην ιστοσελίδα της «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» (www.solidcrete.blogspot.com)

γ) στην ιστοσελίδα της Ένωσης Καταναλωτών Ηρακλείου Κρήτης (www.enkh.gr)

δ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)

ε) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση

στ) στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Νομού Ηρακλείου (ΟΕΒΕΝΗ) (www.oebenh.gr)

στ) στα γραφεία των Δήμων ή στα ΚΕΠ της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και της Περιφερειακής Ενότητας Νομού Ηρακλείου και

ζ) στα γραφεία του ΟΑΕΔ.

slide20
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

slide21
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ

Δημοσίευση της Ανακοίνωσης ΚΟΧ

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί σε μία (1) Αθηναϊκή εφημερίδα και σε μια (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, κατά προτεραιότητα σε ημερήσια, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, και της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου εφόσον εκδίδεται.

 • Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει:
 • στα γραφεία του δικαιούχου
 • στα γραφεία όλων των Δημοτικών Καταστημάτων των Δήμων της Περιφ. Ενοτ. Λασιθίου και Ηρακλείου.
 • σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου στην οποία υλοποιείται το πρόγραμμα
 • στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr).
slide22
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

slide23
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ

Κατάταξη υποψηφίων

Η τελική επιλογή για τη πρόσληψη ανέργων με σύμβαση εργασίας πεντάμηνης διάρκειας, πραγματοποιείται ως εξής:

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο

πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο(Κατάσταση ανέργου),

αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες

στο δεύτερο κριτήριο(Οικογενειακή κατάσταση) και ούτω καθεξής.

Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία

και στην περίπτωση που συμπίπτει η ημερομηνία γέννησης, η σειρά μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων καθορίζεται με Δημόσια Κλήρωση.

Κλήρωση: (ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. + ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΣΕΠ + ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ).

Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά σε ενιαίο πίνακα με αναγραφή των κωδικών θέσεων

που έχουν επιλέξει, με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια

(Κατάσταση ανέργου, Οικογενειακή κατάσταση κ.ο.κ.).

slide24
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ

Ανάρτηση Πινάκων και Υποβολή Ενστάσεων

Σε διάστημα ενός (1) μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται η αξιολόγηση συντάσσονται οι πινάκες κατάταξης προσληπτέων ωφελουμένων και αποκλειομένων.

Στα γραφεία της «ΑΛΛΗΛΕΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» αναρτώνται σε έντυπη μορφή, με σχετικό πρακτικό ανάρτησης οι κατωτέρω πίνακες:

 • Αλφαβητικός πίνακας αποκλειομένων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού
 • Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ
 • Πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.
 • Πίνακας προσληπτέων κατ΄ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης.
slide25
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

 • Οι σχετικοί πίνακες αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Δικαιούχου http://solidcrete.blogspot.com και του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και αποστέλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο Α.Σ.Ε.Π για έλεγχο νομιμότητας, και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των συμπραττόντων φορέων για τη τήρηση κανόνων δημοσιότητας.
 • Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμίατριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του Δικαιούχου.Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510).
 • Ο Δικαιούχος οφείλει να αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π. εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.
slide26
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Ο Δικαιούχος προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 5-μηνης διάρκειας εντός 10 ημερών από την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης ωφελουμένων.

 • Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει ελέγχου νομιμότητας ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π. που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από τον Δικαιούχο, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης.
 • Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.
 • Οι ωφελούμενοι που προσλαμβάνονται κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π. απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας του ορισμένου χρόνου.
slide27
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

 • Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
 • Η αμοιβή των προσώπων που απασχολούνται σε δράσεις Κοινωφελούς Χαρακτήρα δικαιούχων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους, ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις.
 • Ο Δικαιούχος εκτός από τα καταβαλλόμενα ποσά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή στα απασχολούμενα πρόσωπα.
slide28

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΡΗΤΗΣ