orta ret me ge s stem b lg lend rme sunumu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ BİLGİLENDİRME SUNUMU PowerPoint Presentation
Download Presentation
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ BİLGİLENDİRME SUNUMU - PowerPoint PPT Presentation


 • 212 Views
 • Uploaded on

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ BİLGİLENDİRME SUNUMU. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SORUNU. Yükseköğretime geçişin rekabetçi yapısı özellikle son yıllarda ilköğretimden ortaöğretime geçişe de yansımıştır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ BİLGİLENDİRME SUNUMU' - denton-buck


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
orta ret me ge s stem b lg lend rme sunumu

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİBİLGİLENDİRMESUNUMU

orta ret me ge sorunu

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SORUNU

 • Yükseköğretime geçişin rekabetçi yapısı özellikle son yıllarda ilköğretimden ortaöğretime geçişe de yansımıştır.
 • AOÖBP uygulaması nedeniyleortaöğretim kurumları arasındaki ayrışma giderek artmakta ve buna dayalı olarak daOKS’de eğitim sistemimiz, ÖSS’ye benzer bir yapıya dönüşmüştür.
 • Bu durum öğrenci merkezli bir eğitim ve öğretim anlayışına dayanan yeni müfredatın uygulanmasını da güçleştirmektedir.
slide3

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SORUNU

 • Her ne kadar OKS,objektif, şeffaf, güvenilir, başarılı ve tüm öğrencilereimkan ve fırsat eşitliği vermesi gibi özellikleri bakımından, toplumun büyük çoğunluğu tarafından kabul görmekte ise de;
 • Öğrencilerin bireysel gelişimlerini, yetenek ve ilgi alanlarını ölçememesi,
 • Öğrencileri belirli derslere yöneltmesi sebebiyle diğer derslere ve sosyal aktivitelere ilgisini azaltması,
 • Öğrenci başarısını, belli bir zaman diliminde ve tek sınavla ölçmesi sebebiyle telafisinin olmaması gibi birçok olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir.
slide4

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SORUNU

Sonuçta,ilköğretimdesunulan eğitim ve öğretimde, hedeflenenamaçlara ulaşılamamamış aksine OKS amaç haline geldiğinden çocuğun hayata ve bir üst öğrenime hazırlanması görevini engeller durumdadır.

 • Bu nedenle ilköğretimden ortaöğretime geçişi yeniden düzenlemek zaruri hale gelmiştir.

Bu girişin ışığında konuya daha ayrıntılı göz atacak olursak;( OKS ) neden kaldırıldı ?

oks neden kaldirildi
OKS NEDEN KALDIRILDI ?

OKS sistemi;

 • İlköğretim düzeyindeki eğitim ve öğretim sürecini olumsuz yönde etkilemektedir. Adı üzerinde ilköğretim temel eğitimdir. Çocuklarımızı hayata ve bir üst öğretim kurumuna hazırlaması esastır. Ama bugünkü yapıyla hayata hazırlama ayağı eksik kalmıştır.
 • Yenilenen ilköğretim müfredatı doğrultusunda Bakanlığımızın ortaya koyduğu yeni eğitim vizyonuna uyum sağlayamamaktadır.
slide6

OKS NEDEN KALDIRILDI ?

OKS sistemi;

 • İçerdiği soruların ağırlığı belirli dersleri kapsamaktadır. Belirli derslerle -örneğin yabancı dil dersleriyle- ilgili sorular yer almamaktadır.
 • Öğrencileri belirli derslere yöneltmesi sebebiyle diğer derslere ve sosyal aktivitelere ilgiyi azaltmaktadır.
 • Öğrenci başarısını belli bir zaman diliminde ve tek sınavla ölçmesi sebebiyle telafisinin olmaması gibi birçok olumsuzluğu da beraberinde getirmektedir.
slide7

OKS NEDEN KALDIRILDI ?

 • OKS sistemi;
 • OKS, ilköğretimi bitiren öğrencilerimizin tek hedefi haline gelmiş olması nedeniyle onların çok büyük boyutlarda kaygı ve stres yaşamalarına yol açmaktadır.
 • OKS'de öğrenciler anlık performanslarıyla değerlendirilmektedir. Oysa yeni ilköğretim müfredatımız sonucu değil süreci esas alan bir ölçme ve değerlendirme yöntemini zaruri kılmaktadır.
 • Eğitimde başarının yani niteliğin sadece bir final zamanına sıkıştırılarak ölçülmesi, öğrencilerimiz hakkında doğru olmayan haksız değerlendirmelerin yapılmasına neden olabilmektedir.
slide8

OKS NEDEN KALDIRILDI ?

 • OKS sistemi;
 • Okul dışı bilgi kaynaklarına erişim imkânı olmayan öğrenciler aleyhine fırsat eşitliğini bozmaktadır.
 • Öğrenci açısından kazanma ya da kaybetmeyi sağlayan bir sınav olarak algılandığı için milyonlarca öğrencinin kendisine olan saygı ve güvenini yitirmesine neden olmaktadır.
 • Okul içi performansın önemini azaltmakta ve buna dayalı olarak da öğretmenlerin otoritesini düşürmekte, etki alanını daraltmakta ve okul disiplinini olumsuz yönde etkilemektedir.
slide9

OKS NEDEN KALDIRILDI ?

 • OKS sistemi;
 • Aileleri dershanelere ve özel öğretmenlere yöneltmekte ve bu yüzden özellikle dar gelirli aileleri mali açıdan zorlamaktadır.
 • Öğrencilerde olduğu gibi ailelerin de psiko-sosyal açıdan yoğun bir şekilde gerilimler yaşamalarına neden olmaktadır.
 • Ergenlik döneminin coğrafi bölgeler ve iklim farklılıkları nedeniyle değişik yaş gruplarında yaşanması; ergenlik çağına 8 inci sınıfta giren öğrenciler açısından olumsuzluklara yol açmaktadır.
bu nedenlerden dolayi
BU NEDENLERDEN DOLAYI ;
 • İlköğretimde sunulan eğitim ve öğretimin kaderinin, ağırlık olarak OKS'ye bağımlı bir şekilde devam etmesi düşünülemezdi.
 • Ancak bugünkü şartlarda OKS'nin tamamen kaldırılması ve ortaöğretime geçişin sınavsız bir şekilde gerçekleştirilmesi de mümkün değildir.
slide11

BU GERÇEKLERDEN HAREKETLE;

 • Öğrencilerimizin ilköğretimdeki performansını daha doğru bir şekilde ve çok yönlü olarak ölçen, ilköğretimde sürdürülen eğitim ve öğretimin temel ruhu ile bağdaşan ve ortaöğretim kurumlarına doğru bir şekilde geçiş için zemin sağlayan yeni bir sisteme ihtiyaç duyulmuştur.
 • Bu hassasiyetle geliştirilmiş bir sistem uygulamaya konulmuş ve bu sistem, öğrencilerimizin performansını sürece dayalı bir şekilde ve çok boyutlu olarak ölçmeye dayanmaktadır.
yen s stem n ama lari
YENİ SİSTEMİN AMAÇLARI
 • Yeni İlköğretim müfredatının başarılı bir şekilde uygulanmasını ve yeni müfredatın temel felsefesinin yerleşmesini sağlamak.
 • Okulda sunulan eğitim ve öğretimi güçlendirmek ve daha anlamlı kılmak.
 • Ortaöğretime geçişin, tek bir sınava bağlamadan, sürece dayalı, objektif, adil ve şeffaf bir yerleştirmeyle gerçekleştirilmesini sağlamak.
yen s stem n ama lari1
YENİ SİSTEMİN AMAÇLARI
 • Eğitim ve öğretimde kaliteyi artırmak, okul kültürünü daha güçlü hale getirmek ve okul dışı eğitim ve öğretim faaliyetlerini okul programlarıyla destekli ve uyumlu hâle getirmek.
 • Okullar arasındaki niteliğe ve niceliğe dayalı farklılıkları gidermeye yönelik veriler sağlamak.
 • Ortaöğretim Davranış Puanı ile öğrencilerin 3 yıl sonunda yapılan gözlemlere dayalı olarak yetenek, ilgi ve elden edilen ölçütlere uygun alanlara yönelmelerini kolaylaştırmak.
yen s stem n ama lari2
YENİ SİSTEMİN AMAÇLARI
 • Yerleştirme puanının birden çok sınav ve diğer etkenlerle belirlenmesi sebebiyle öğrencilere telafi imkanı vermek.
 • Okul ve il eğitim yöneticilerinin, öğretmenlerin yıllık olarak performanslarını gözlemlemeye yönelik veriler sağlamak.
 • Öğrenciler üzerindeki sınav kaygısının azaltılarak, öğrencinin sosyal ve kişisel gelişimine zaman ayırmasını sağlamaktır.
kisaltmalar ve tanimlar
KISALTMALAR VE TANIMLAR
 • SBS (Seviye Belirleme Sınavı): İlköğretimin 6, 7 ve 8. sınıfların sonunda öğrencinin derslerden, o yılın müfredatındabelirtilen kazanımları elde etme seviyesinin ölçüleceği MEB tarafından düzenlenen merkezi sistem sınavlarıdır.
 • YBP (Yılsonu Başarı Puanı): İlköğretimin 6, 7 ve 8. sınıflarda gösterilen ders başarısına dayalı olarak yılsonu ağırlıklı ortalamalarına göre hesaplanan puandır.
 • DP (Davranış Puanı): Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıflarda sergilediği davranışlarla ilgili olarak öğretmenleri tarafından yapılan değerlendirmedir.
 • SINIF PUANI: Öğrencinin her sınıf seviyesinde SBS, YBP ve DP sonuçlarının toplamından oluşan puandır.
 • OYP (Ortaöğretime Yerleştirme Puanı): Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıflardaki Sınıf Puanlarının toplanması ile oluşan puandır.
slide17

x 0,70

x 0,25

x 0,05

+

+

=

x 0,25

+

x 0,70

x 0,25

x 0,05

+

+

=

x 0,35

+

x 0,70

x 0,25

x 0,05

+

+

=

x 0,40

=

slide18

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİNİN ÖĞELERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Bazı okullarda birleştirilmiş sınıf uygulamasının halen devam etmesi,bazılarında ikinci kademede taşımalı eğitim yapılması ve4 - 5. sınıflardaSBS’ nin yapılmayacak olması dikkate alınarak uygulamada sadece 6,7,8. sınıflar esas alınmıştır.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü uygulamanın ilk yılında % lik katılım oranlarınınSBS %70,YBP %25veDP %5olacak şekilde düzenlenmesinin,

Daha sonraki yıllarda uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi paralelindearttırılması veya azaltılması yolunagidilmesinin uygun olacağı görüşündedir.

slide19

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİNİN ÖĞELERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Seviye Belirleme Sınavı (SBS):Müzik, Beden Eğitimi, Resim İş gibi özel yetenek dersleri, Seçmeli dersler ile Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler hariç aşağıda ağırlık katsayıları belirtilen derslerden öğrencinin, o yılın müfredatında belirtilen kazanımları elde etme seviyesinin ölçüleceği sorulardan oluşan merkezi sınavlardır. Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin sorusu Sosyal Bilgiler sorularının içinde yer alacaktır. Bu dersten muaf öğrenciler için Sosyal Bilgiler sorularının içinde alternatif soru hazırlanacaktır ve sınav değerlendirmeleri buna göre yapılacaktır. Öğrencinin psikolojik ve fiziksel gelişimi dikkate alınarak 6’ncı sınıflarda 80, 7’nci sınıflarda 90 ve 8’nci sınıflarda 100 adet soru sorulması düşünülmektedir.

slide20

SBS’ de Sorulacak DerslerAğırlık Katsayısı

Türkçe 4

Matematik 4

Fen Bilgisi 3

Sosyal Bilgiler 3

Yabancı Dil 1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ( Sosyal Bilgiler İçinde)

slide21
5 Ekim 2007 gün ve 26664 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 4. maddeye ek “Seviye Belirleme Sınavı: İlköğretim kurumlarının 6,7 ve 8. sınıflarında Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik ve Beden Eğitimi dersleri dışındaki zorunlu derslerin öğretim programlarından ders yılı sonunda merkezi düzeyde yapılan sınavı”
slide22
36. maddeye ek; “Yıl içinde yapılan sınavların dışında, ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmede değerlendirilmek üzere ilköğretim kurumlarının 6,7 ve 8. sınıflarında Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik ve Beden Eğitimi dersleri dışındaki zorunlu derslerin öğretim programlarından ders yılı sonunda Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce Seviye Belirleme Sınavı yapılır.”

“Bu sınavlarla ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.”

slide23

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİNİN ÖĞELERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP):İlköğretimin 6, 7 ve 8. sınıflarında, öğrencinin o yıl derslerden aldığı yıl sonu puanlarının haftalık ders saati ile çarpılarak elde edilen ağırlıklı puan toplamının, haftalık ders saati toplamına bölümü ile hesaplanan puandır. 100 tam puan üzerinden verilecektir.

slide24

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİNİN ÖĞELERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Davranış Puanı (DP): İlköğretim okullarında; öğrencilerin tavır, davranış ve yetenekleri ile ilgili olarak belirlenen kriterlere göre derslerine fiilen giren öğretmenlerin ayrı ayrı 100 üzerinden verecekleri puanların aritmetik ortalamasından sistem tarafından otomatik olarak elde edilen puandır. Birden çok öğretmenin katılımı zorunlu olduğundan sübjektif değerlendirmeler olmayacak, sosyalleşme, saygı-sevgi, hoşgörü insan ilişkilerindeki gelişme, okulu ve çevreyi korumakta gösterilen gayret, yurt sevgisi, kendisini geliştirme çabası buraya yansıyacaktır.

slide25

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİNİN ÖĞELERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Ortaöğretime Yerleştirme Puanı (OYP):ÖğrencininSBS, YBP ve DP sonuçlarınınyukarıda belirlenen oranlar toplamını oluşturan puandır. Bu oranlar, uygulama sürecinde değişkenlik gösterebilecektir.

slide26

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ UYGULAMA PLANI:

- Ortaöğretime Geçiş Modelinin tam olarak uygulanması 2008-2009 Öğretim Yılında gerçekleşecektir. Bu yıldan itibaren tam olarak uygulamaya geçilecek yıla kadarki geçiş süreci aşağıdaki şekilde gerçekleşecektir.

slide27

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ UYGULAMA PLANI:

 • 2007-2008 Öğretim Yılı sonunda OKS son kez uygulanacaktır. 2007-2008 Öğretim Yılının sonunda ayrıca 6. ve 7. Sınıflar yeni modelde öngörülen Seviye Belirleme Sınavına tabi tutulacaktır.
 • 2008-2009 Öğretim Yılı sonunda 6,7 ve 8. sınıflara Seviye Belirleme Sınavları uygulanacaktır. Bu şekilde öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmeleri tamamen yeni model çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
yen s stem n uygulama lkeler

İlköğretimden Ortaöğretime geçiş için kullanılacak puan (OYP) aşağıdaki aşamalara ve esaslara göre belirlenir:

6.,7. ve 8. sınıfların sonundaSeviye Belirleme Sınavları (SBS) merkezi olarak yapılır.Bu sınavlarda uygulanacak soruların içerik açısındanmüfredat odaklı olması, okulda sunulan eğitim ve öğretime dayalı olarak hazırlanması esas alınır.

6.,7. ve 8. sınıfların sonunda öğrencilerin Yıl Sonu Başarı Puanları (YBP) hesaplanır. YBP, Türkçe ve Matematik başta olmak üzere derslerin ağırlık katsayısına göre hesaplanır.

YENİ SİSTEMİN UYGULAMA İLKELERİ

yen s stem n uygulama lkeler1

YENİ SİSTEMİN UYGULAMA İLKELERİ

Davranış Puanı (DP), 6.,7. ve 8.sınıflarda yukarıda anlatıldığı gibi belirlenir.

6.,7. ve 8. sınıflarda her bir öğrencinin SBS, YBP ve DP sonuçlarının toplamından yukarıda belirlenen oranlardaki etkisine dayalı olarak, her bir sınıf için o yılın SINIF PUANI hesaplanır. Her yıl için elde edilen Sınıf Puanlarının toplanmasıyla da ilköğretim sonunda elde edilecek olan ve ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede esas alınacak OYP belirlenir.

yerle t rme lemler

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ :

İlköğretim sonunda elde edilen (OYP) Ortaöğretime Yerleştirme Puanı’na dayalı olarak yerleştirme süreci aşağıdaki aşamalara göre gerçekleştirilir:

Her eğitim ve öğretim yılının sonunda her bir sınıf için elde edilen puanların toplanmasıyla bulunan OYP ilan edildikten sonra öğrenciler, okulların kontenjanlarına göre tercihlerini yaparlar.

Millî Eğitim Bakanlığınca her yıl okulların kontenjanları tespit edilerek açıklanır.

yerle t rme lemler1

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ :

OKS ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına, OYP sonuçlarına göre yerleştirme yapılacaktır. AncakFen, Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler ve Anadolu Öğretmen Liseleri; öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ve Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) toplamının- genel ve özel alan bağlamında- Bakanlıkça belirlenen baraj düzeyini geçmiş olmaları şartıyla tercih edilebilecektir.

Öğrenciler, - almış oldukları Ortaöğretime Yerleştirme Puanlarına (OYP) ve yapmış oldukları tercihlere göre- Millî Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sistemle yerleştirilecektir.

Özel yetenek gerektiren liselere ( Spor ve Güzel Sanatlar Liseleri) öğrenci alımı mevcut sistemdeki şekliyle devam edecektir.

yen s stemden beklent ler ve sonu lar
YENİ SİSTEMDEN BEKLENTİLER VE SONUÇLAR
 • İlköğretim programlarının öğretilmesi ön plana çıkacak, böylece öğrencilerin muhakeme ve yorum yapma yetenekleri gelişecektir.
 • Öğrencilerin bireysel gelişimleri, yetenekleri, ilgi alanları, farklılıkları, bilgi ve becerileri tam olarak ölçülmüş olacaktır.
 • Öğrencilerin ilköğretim süresince gerçekleştirmiş oldukları davranışlar ile yöneltme yönergesi çerçevesinde belirlenen yetenek ve ilgileri ortaöğretime geçişte değerlendirilmiş olacaktır.
 • Eğitim sistemi, tek oturumda yapılan ve bir sınav olan OKS'ye odaklı olmaktan kurtulacaktır.
 • Genel liselerin eğitim kaliteleri artırılmış olacaktır.
yen s stemden beklent ler ve sonu lar1
YENİ SİSTEMDEN BEKLENTİLER VE SONUÇLAR
 • Sınavların zamana yayılması ile bir sınavın sebep olacağı puan kaybının telafisi mümkün olduğundan, öğrencilerin yaşadığı sınav stresi optimal noktada (olması gereken düzeyde) tutulacaktır.
 • Diploma puanının değerlendirmeye katılması, okulda yapılan sınavların da önemini artıracak ve öğrenci tüm derslere aynı ilgi ve gayreti gösterecektir.
 • Okul dışı kurumlara olan bağımlılık azalacaktır.
 • Ortaöğretime geçişte sürece dayalı ve objektif bir yerleştirme sistemi gelişecektir.
 • Okul kültürü öğretmenin etkinliği bağlamında daha güçlü hâle gelecektir.
 • Öğrencilerin yetenek ve ilgi alanlarının ortaöğrenime geçişte değerlendirilmesine imkân verilecektir.
yen s stemden beklent ler ve sonu lar2
YENİ SİSTEMDEN BEKLENTİLER VE SONUÇLAR
 • Okulda sunulan eğitim ve öğretim güçlendirilecek, daha anlamlı hâle gelecektir.
 • Ergenlik döneminin coğrafi farklılıklar nedeniyle değişik yaş gruplarında yaşanması ve bu dönemde sınava giren öğrencilerin olumsuz etkilenmeleri, her sınıf ve yaş kademesinde değerlendirmenin yapılacak olması sebebiyle en az düzeye inecektir.
 • Eğitim ve öğretimin sınav merkezli olmaktan çıkarak okul ve öğrenci merkezli olması sağlanacaktır.
 • 6, 7 ve 8. sınıflarda yapılan sınavların herhangi birisinde çeşitli nedenlerle başarısız olan öğrencilere diğer sınavlar vasıtasıyla telafi imkânı verilecektir.
 • Mesleki eğitime yönelmenin artacağı düşünülmektedir.
 • Uygulama ÖSS'yi de olumlu yönde etkileyecektir.
slide35

TOPHANE İLKÖĞRETİM OKULU

www.tophaneioo.k12.tr