a gyomn v nyek t rsul sviszonyai gyomt rsul sok n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A gyomnövények társulásviszonyai Gyomtársulások PowerPoint Presentation
Download Presentation
A gyomnövények társulásviszonyai Gyomtársulások

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

A gyomnövények társulásviszonyai Gyomtársulások - PowerPoint PPT Presentation


 • 215 Views
 • Uploaded on

A gyomnövények társulásviszonyai Gyomtársulások. Emberi tevékenység által befolyásoltak Változatos megjelenésűek, sokszor véletlen események hatására alakulnak ki Nagyfokú alkalmazkodás, tűrőképesség Alacsony stabilitásúak Inváziós adventív fajok nagy aránya

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

A gyomnövények társulásviszonyai Gyomtársulások


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a gyomn v nyek t rsul sviszonyai gyomt rsul sok
A gyomnövények társulásviszonyaiGyomtársulások
 • Emberi tevékenység által befolyásoltak
 • Változatos megjelenésűek, sokszor véletlen események hatására alakulnak ki
 • Nagyfokú alkalmazkodás, tűrőképesség
 • Alacsony stabilitásúak
 • Inváziós adventív fajok nagy aránya
 • Az antropogén befolyás miatt nehezen rendszerezhetők
 • A természeti környezet bolygatottsága miatt terjedőben vannak
oszt ly vet si s ruder lis gyomn v nyzet stellarietea mediae
Osztály: Vetési és ruderális gyomnövényzet Stellarietea mediae
 • Laza talajú antropogén termőhelyek társulásai (talajművelés, kultúreredetű hulladékok)
 • Jellemző:
  • Egyévesek magas aránya
  • Efemer fajok, 3-4 generációval évente
  • Nagy magprodukció
  • Polychor fajok
  • Hagymás geofitonok, elsősorban szőlőkben
  • Szaporítógyökeres fajok (mezei aszat, apró szulák)
  • Fajok: szőrös disznóparéj, mezei tikszem, parlagi pipitér, gabonarozsnok, pásztortáska, útszéli zsázsa, kék búzavirág, fehér libatop, mezei aszat, apró szulák, betyárkóró, apró gólyaorr, ebszékfű, bársonyos és piros árvacsalán, pipacs, tyúkhúr
egy ves sz nt f ldi kult r k
Egyéves szántóföldi kultúrák
 • A gyomfajok összetétele a termesztett fajtól és a művelési módtól függ
 • Kalászosok gyomjai: ragadós galaj, ebszékfű, mezei aszat, kék búzavirág, pipacs, borostyánlevelű veronika, szulákkeserűfű
egy ves sz nt f ldi kult r k1
Egyéves szántóföldi kultúrák
 • Kapások gyomjai: fehér libatop, pokolvar libatop, szőrös disznóparéj, karcsú disznóparéj, selyemmályva, zöld muhar, apró szulák, kicsiny gombvirág
vel sz nt f ldi kult r k
Évelő szántóföldi kultúrák
 • Két vagy több éven keresztül nincs talajmunka, de gyakori a kaszálás
 • Pásztortáska, útifű fajok, pongyola pitypang, vasfű, árvacsalán fajok, veronika fajok, keserűfű fajok
oszt ly tsz li gyomn v nyzet artemisietea vulgaris
Osztály: Útszéli gyomnövényzetArtemisietea vulgaris
 • Főleg évelő és kétéves fajok alkotják
 • Mérsékelten zavart, ruderális termőhelyeken (parlag, útszél)
 • Száraz gyepek és mezofil rétek fajai is előfordulnak bennük
 • Sík- és dombvidéki társulások, melegkedvelő fajokkal
 • Fekete üröm, útszéli és bókoló bogáncs, héjakút mácsonya, fehér mécsvirág, tarackbúza, közönséges és pókhálós bojtorján, szamárbogáncs, fekete peszterce
oszt ly rizsvet sek gyomn v nyzete oryzetea sativae
Osztály: Rizsvetések gyomnövényzeteOryzetea sativae
 • Időszakos vízárasztású, a tenyészidő nagyobb részében víz borítja
 • Kakaslábfű fajok, keskenylevelű gyékény, nád, boglárka fajok, virágkáka, zsióka, békalencse fajok, hínárfajok
oszt ly mocs ri s foly hordal ki gyomn v nyzet bidentetea tripartiti
Osztály: Mocsári és folyóhordaléki gyomnövényzetBidentetea tripartiti
 • Főleg nagy termetű, ruderális fajok, magaskórós jellegű növényzet
 • Árterek, kiszáradó folyómedrek, láperdők kiszáradáskor
 • Tápanyagban gazdag iszap, nedves talajok, természetes zavarás
 • Farkasfog fajok, szerbtövis fajok, vízimenta, keserűfű fajok, torzsika boglárka
oszt ly rnyas nyirkos term helyek ruder lis szeg lyt rsul sai galio urticetea
Osztály: Árnyas-nyirkos termőhelyek ruderális szegélytársulásai Galio-Urticetea
 • Nitrofil szegélyek, parti magaskórósok árnyas és nedves erdei gyomtársulások
 • Tápanyagban gazdag, nedves, szalagszerű élőhelyeken
 • Magas termetű, gyors növekedésű, nagy magprodukciójú egyévesek, kétévesek, vegetatív úton szaporodó évelők
 • Csemegebaraboly, erdei turbolya, kerek repkény, ragadós galaj, hamvas szeder, nagy csalán
taposott gyomn v nyzet polygono arenastri po tea annuae
Taposással zavart, egyszintű, többnyire alacsony-elfekvő gyomok

Ösvények, útszélek, etetők, itatók, túllegeltetett területek

Megváltozik a talajszerkezet, nitrogénfelhalmozódás, néhol szikesedés

Heverő-kúszó szár, tarackolás, tőlevélrózsa-képzés

Egynyári perje, nagy útifű, madárkeserűfű, csillagpázsit, békaszittyó

Taposott gyomnövényzetPolygono arenastri-Poëtea annuae
erdei v g sn v nyzet epilobietea angustifolii
Erdei vágásnövényzetEpilobietea angustifolii

Véghasználat, széldöntés, tűz, betegség:

A környezeti feltételek megváltozása

 • Az anyagkörforgalom megváltozik
 • A mikro- és mezoklíma megváltozik
 • Fényben gazdag élettér jön létre
 • A fák gyökérkonkurenciája megszűnik
 • Síkvidéken a talajvízszint megemelkedik
 • Humuszlebomlás, mineralizáció felgyorsul
 • Nitrogén-felhalmozódás fokozódik
slide19

A vegetáció megváltozása

 • Lombkorona- és cserjeszint fajainak eltűnése
 • Vágásnövényzet megjelenése:
  • Korábbi állomány növényeiből
  • Magbankból
  • Újonnan megtelepedett növényekből
 • Árnyékkedvelő növények visszahúzódása
 • Fénykedvelő növények megjelenése
slide20
Szekunder szukcessziós folyamatok
  • Egyévesek → kétévesek, évelők → cserjésedés (málna, szeder) → „előerdő” stádium (kecskefűz, rezgő nyár, bibircses nyír, magas kőris)
 • Üde termőhely: gyorsabb szukcesszió
 • Meszes alapkőzet: nagyobb fajszám
1 csoport erdei der c sek
1. csoport: Erdei derécések
 • Tápanyagban viszonylag szegény, savanyú talajon
  • Erdei derécés: nálunk száraz, fajszegény
  • Gyűszűvirág – erdei nádtippan társulás: zárt tölgyesek, bükkösök irtása nyomán
  • Siskanádas: sokféle termőhelyen megjelenik
2 csoport nadraguly s gyomt rsul sok
2. csoport: Nadragulyás gyomtársulások
 • Viszonylag rövid életű, fajgazdag, dudvásszárú
 • Nitrogénben gazdag, bázikus talajon
  • Nadragulyás: főleg bükkösök után, hűvös, nedves
  • Nádképű kékperjés: cseres-tölgyesek után, savanyú t.
  • Sédkendertársulás: üde, tápanyagban gazdag, mezofil erdők, bükkösök, szurdokerdők irtása, felnyílása után
3 csoport fekete bodz s kecskef zes v g scserj sek
3. csoport: Fekete bodzás – kecskefüzes vágáscserjések
 • Tápanyagban gazdag, üde talajon
  • Aranyvessző –veresgyűrűsom t.
  • Fürtös bodzás
  • Podagrafüves feketebodza – t.
  • Fekete bodzások
  • Szamóca-szeder t.
  • Őszirózsa-hamvas szeder t.
erd szeti szempontb l fontos gyomn v nyek nedves talaj erd k
Erdészeti szempontból fontos gyomnövényekNedves talajú erdők

békaszittyó, sédkender, gyepes sédbúza, komló, közönséges lizinka, egynyári seprence, hamvas szeder, nagy csalán, kékperje, lapulevelű keserűfű

de talaj erd k
Üde talajú erdők

nadragulya, podagrafű, siskanád, borzas sás, erdei deréce, szőrös kenderkefű, sövénykeserűfű, pelyhes selyemperje, málna, keresztlapu, földi szeder, kecskefűz, cérnatippan

sz raz talaj erd k
Száraz talajú erdők

Selyemkóró, siskanád, betyárkóró, közönséges orbáncfű, gyepűrózsa, földi szeder, egyvirágú gyöngyperje, erdei iszalag, egynyári szélfű, sasharaszt, szurokfű, enyvecske