slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Şimdi insan haklarının gelişiminde önemli olan bazı gelişmeleri göreceğiz.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Şimdi insan haklarının gelişiminde önemli olan bazı gelişmeleri göreceğiz. - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Şimdi insan haklarının gelişiminde önemli olan bazı gelişmeleri göreceğiz.' - dennis-hickman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Bu Slayt Sosyal Bilgiler konularını daha iyi öğrenebilmek ve öğretebilmek için hazırlanmıştır Demokrasinin Serüveni Ünitesi 4. Kazanıma (Tarihsel belgelerden yola çıkarak insan haklarının gelişim sürecini analiz eder) uygun olarak hazırlanmıştır. İstek ve önerilerinizi www.sosyalbilgiler.bizsitemizden veya [email protected] mail adresimden iletebilirsiniz Erkan İsanmaz
slide2
İnsanlar arasında din, dil, ırk, cinsiyet renk, yaş gibi ayırım yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek ve tüm insanların insan onuruna yakışır şekilde yaşamasını sağlamak için sahip olduğu hakların hepsine “ İnsan Hakları” denir.
slide4
Mezopotamya'da M.Ö 1795 -1750 yıllarında hükümdarlık yaptım. İnsanların yasalarla iyi yönetileceğine inandığım için “Hammurabi Kanunları” nı yaptım.

Ben Babil Hükümdarı Hammurabi. Daha önceden beni ve ülkemi biliyorsunuzdur ama ben size tekrar ülkemin yerini hatırlatayım.

slide5
Kanunları yapabilmek için önce Adalet tanrımız Samash’tan yetki aldım.

Kanunları Akadça olarak 282 madde olarak yazdırdım. Şimdi birkaç tane kanunumu göstereyim

slide6
Sağlam yapılmadığı için yıkılarak içindekilerin ölümüne sebep olan binanın ustası da öldürülür.
 • Ameliyat sırasında hastası ölen doktorun elleri kesilir.
 • Bir insan kendisi ile eşit olan birinin dişini kırarsa onunda dişi kırılır.
 • Bir insan başka bir insanın gözünü çıkarırsa onunda gözü çıkarılır

Bu kanunda insan hakları gözetilmiş mi?

Doktorun ellerinin kesilmesi cezası hasta ölümlerin azalmasını sağlamış olabilir mi?

Dişe karşılık diş cezası verilmesi, cezaların karşılıklı olması anlamına gelir mi?

Kısasa kısas olan bu cezalar insan hakları açısından bugün kü duruma benziyor mu?

slide7
Bu döneme İslamiyet’in gelmesi son vermiş ve insan hakları açısından önemli gelişmeler olmuştur Bunlardan biriside Peygamber efendimizin VedaHutbesi’dir

İslamiyet'ten önce arap yarımadası için Cahiliye dönemi dendiğini ve insan hakları açısından çok kötü uygulamaların olduğunu biliyorsunuzdur.

slide8
Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır.
 • Kaldırdığım ilk kan davası da Abdulmuttalib’in torunu Rebîa’nın kan davasıdır.

Kan davaları insan haklarından hangisinin ihlali anlamına gelmektedir?

slide9
Ey insanlar!
 • Kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim.
 • Siz kadınları Allah emaneti olarak aldınız.

Ey Müslümanlar! diye değil de Ey İnsanlar! diye hitap etmesinin nedeni ne olabilir?

Kadınlara da haklar verilmesi insan hakları açısından uygun mudur?

slide10
Arab’ın Arap olmayana, Arap olmayanında Araba, takvadan başka bir üstünlüğü yoktur.

İnsanlar arasında üstünlük olmadığını söylemesi insan haklarına benziyor mu?

slide11
İnsan hakları açısından önemli bir gelişmede İngiltere de 1215 de yayınlanan “Magna Carta Libertatum” dur
slide12
Ben İngiltere Kral’ı John. 1215 de soylularla beraber Magna Carta’yı imzaladık.

Bu sözleşme ile sınırsız olan yetkilerimi kendim kısıtladım.

slide13
Özgür hiç kimse yargılanmadan, hapsedilmeyecek, malı alınmayacak, sürgün edilmeyecek veya zarara uğratılmayacak.

Hukukun üstünlüğü kabul edilmiş midir?

Sadece özgür kişilere bu hakların verilmesi insan hakları açısından uygun mudur?

slide14
İnsan haklarına bizim atalarımızda katkıda bulunmuştur. Avrupa'nın Muhteşem dediği, bizim Kanuni dediğimiz Sultan Süleyman
slide15
Bir kimse kasten başka birisinin gözünü çıkarır veya dişini kırarsa kısas uygulanır
 • Devlet askerleri, biçimleyip el ile yolunan ottan zorla vergi alırlarmış kaldıralım… savaş esnasında bile askerler arı kovanlarına (hayvanlara) dokunmasınlar.

Kısas uygulanması hangi kanunlara benziyor?

Siz olsaydınız nasıl bir çözüm bulmaya çalışırdınız?

Askerlere niye böyle bir yasaklama getirmiş olabilir?

slide16
İnsan haklarında en önemli adımlardan birisi 1789 da Fransa’da yayınlanan İnsan Hakları Bildirgesi’dir
slide17
Kimse inançlarından dolayı kınanamaz
 • Hiç kimse yasaların gösterdiği durumlar dışında suçlanamaz
 • İnsanlar özgür ve eşit doğarlar
 • Hak ve özgürlüklerin sınırı yasalardır, özgürlük bir başkasını rahatsız etmeyen her şeyi yapabilmedir.

Neden insan haklarındaki en önemli, gelişmelerden biri olarak gösterilmiş olabilir

Daha önceki gelişmeler ile benzer ve farklı yanları nelerdir?

slide18
Bizdeki anayasal düzene geçiş II. Abdülhamit döneminde ilan edilen Kanun-i Esasi ile gerçeklemiştir.
slide19
23 Aralık 1876 da Kanun-i Esasi ilan edilerek Meşrutiyet yönetimine geçilmiştir.

Meclis-i Mebusan’a halkın temsilcileri katılmıştır.

slide20
Bir kanuna dayalı olmadığı sürece kimseden vergi ve buna benzer para alınamaz.
 • Osmanlı devleti sınırlarındaki herkes kişisel hürriyete sahiptir. Hiç kimse başkalarının hürriyetine zarar veremez

Vergi alınabilmesi için gerekli olan şart nedir?

Din serbestliği olması sizce insan haklarına uygun mudur?

slide21
Özellikle II. Dünya savaşından sonra önem verilmiş ve 10 Aralık 1948 de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlanmıştır.

Birleşmiş Milletlerin kurucu üyesi olan Türkiye bu beyannameyi ilk onaylayan ülkelerden birisi olmuştur.

İnsan hakları tüm insanları ilgilendirdiği için uluslar arası evrensel belgelerle de korunmuştur.

slide22
Herkesin yaşama ve kişi özgürlüğü ve güvenlik hakkı vardır.

Hiç kimseye işkence ya da zalimce, insanlık dışı ya da onur kırıcı davranış ve ceza uygulanamaz.

Herkes yasa önünde eşittir

Kimsenin özel yaşamı, ailesi, konutu ya da haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz, şeref ve adına saldırılamaz

En temel insan hakkı hangisidir?

Türkiye bu bildirgeye neden imza atmış olabilir?

slide23
İnsan hakları konusunda, Türkiye’nin de onayladığı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 1950 de imzalanmıştır.
slide24
Yaşamak, hürriyet ve kişiemniyeti her ferdin hakkıdır

Hiç kimse işkenceye tutulamaz

Kanun önünde herkes eşittir

Hiç kimse keyfi olarak alıkonamaz.

Hiç kimse zorla çalıştırılamaz

Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesin saygı gösterilme hakkına sahiptir

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine benziyor mu?

Son madde hangi durumlarda sınırlandırılabilir?

slide25
Kamu güvenliği ve kamu sağlığını sağlamak için kanunlar çerçevesinde bazen bu haklar sınırlandırılabilir.

Düşük kaliteli kömür satılması yasaklanabilir mi? Niçin

Ruhsatsız tabanca taşımak neden yasaktır?

slide27
“Savaş, zarurî ve hayatî olmalıdır. Milleti savaşa götürünce, vicdanımda acı duymamalıyım. Öldüreceğiz diyenlere karşı, ölmeyeceğiz diye savaşa girebiliriz. Lâkin; millet hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça, savaş bir cinayettir.”

M. Kemal Atatürk

Atatürk’e göre hangi durumlarda savaş yapılabilir?

Savaşa karşı olmak ile insan hakları arasında nasıl bir ilişki vardır?

slide28
Hakların birincisi yaşama hakkıdır. Diğer bütün haklara mukabil vazifeler, hep yaşama hakkına dayanır… her insan aynı zamanda hem kendine ait bir takım haklara sahiptir, hem de başkalarına ait hakların kendine yüklediği bir takım vazifelere sahiptir.

M. Kemal Atatürk

Atatürk’e ve insan haklarına göre en temel hak hangisidir?

slide29
İnsan Hakları Gelişimi

Kralın yetkilerinin kısıtlandığı ilk anlaşma

Bir insan başka bir insanın gözünü çıkarırsa onunda gözü çıkarılır

Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır.

Hiç kimseye işkence ya da zalimce, insanlık dışı ya da onur kırıcı davranış ve ceza uygulanamaz

Osmanlı devleti sınırlarındaki herkes kişisel hürriyete sahiptir.

slide30
Neler Öğrendim

İnsan hakları zamanla gelişmiştir

İnsan Hakları çeşitli toplumların ve belgelerin katkısı ile gelişmiştir

Cumhuriyetle beraber bir çok hak elde ettik

Atatürk insan hak ve hürriyetlerine önem verirdi

Kamu yararı için bazı ögürlükler kısıtlanabilir

Türkiye Avrupa İnsan hakları sözleşmesini kabul etmiştir

İnsan Hakları çeşitli belge ve yasalarla güvence altındadır

slide31
TEŞEKKÜRLER

“Çocuklar konuları unutmamak için, tekrar etmeyi ve soru çözmeyi unutmayınız”

ad