b i b o c o g m c c ph n ch nh sau n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
BÀI BÁO CÁO G?M CÁC PH?N CHÍNH SAU:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

BÀI BÁO CÁO G?M CÁC PH?N CHÍNH SAU: - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

TEÂN ÑEÀ TAØI: KHAÛO SAÙT COÂNG NGHEÄ, THIEÁT BÒ VAØ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNG TRONG SAÛN XUAÁT BIA TAÏI COÂNG TY BIA SAØI GOØN. BÀI BÁO CÁO GỒM CÁC PHẦN CHÍNH SAU:. PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY BIA SÀI GÒN PHẦN II: KHẢO SÁT CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ SẢN XUẤT BIA NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BÀI BÁO CÁO G?M CÁC PH?N CHÍNH SAU:' - dennis-hickman


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
b i b o c o g m c c ph n ch nh sau

TEÂN ÑEÀ TAØI: KHAÛO SAÙT COÂNG NGHEÄ, THIEÁT BÒ VAØ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNG TRONG SAÛN XUAÁT BIA TAÏI COÂNG TY BIA SAØI GOØN

BÀI BÁO CÁO GỒM CÁC PHẦN CHÍNH SAU:

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY BIA SÀI GÒN

PHẦN II: KHẢO SÁT CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ SẢN XUẤT BIA

NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

MÔ TẢ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT

CÁC QUÁ TRÌNH CƠ BẢN TRONG SẢN XUẤT

PHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHẦT LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT

KIỂM TRA NGUYÊN LIỆU

KIỂM TRA BÁN THÀNH PHẨM ( DỊCH NHA) VÀ THÀNH PHẨM

PHẦN IV : KẾT LUẬN

ph n ii kh o s t c ng ngh v thi t b s n xu t bia
PHẦN II: KHẢO SÁT CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT BIA
 • I.NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT:
  • 1.NGUYÊN LIỆU CHÍNH
   • 1.1. NƯỚC
   • 1.2. MALT
   • 1.3. HOA HOUBLON
   • 1.4. NẤM MEN
  • 2.NGUYÊN LIỆU THAY THẾ: CHỦ YẾU LÀ GẠO
  • 3. NGUYÊN LIỆU PHỤ:LÀTẤT CẢ CÁC CHẤT ĐƯỢC SỬ DỤNG NHẰM ĐẠT ĐƯỢC CÁC YÊU CẦU KỸ THUẤT CẦN THIẾT TRONG CÁC QUÁ TRÌNH CỦA CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BIA
iii c c qu tr nh c b n trong s n xu t
III. CÁC QUÁ TRÌNH CƠ BẢN TRONG SẢN XUẤT
 • 1.QÚA TRÌNH SẢN XUẤT DỊCH LÊN MEN: LÀ QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI MALT GẠO VÀ CÁC NGUYÊN LIỆU KHÁC THÀNH DỊCH ĐƯỜNG LÊN MEN BIA.TRONG QUÁ TRÌNH NÀY CHIA LÀM NHIỀU CÔNG ĐỌAN:
  • 1.1.NGHIỀN NGUYÊN LIỆU
   • 1.1.1.MỤC ĐÍCH
    • MALT VÀ GẠO ĐƯỢC XAY NGHIỀN THÀNH HẠT NHỎ NHẰM TĂNG BỀ MẶT TIẾP XÚC VỚI NƯỚC, LÀM CHO THÀNH PHẨM CỦA CHẤT NỘI NHŨ VỚI SỰ XÂM NHẬP CỦA NƯỚC NHANH HƠN, THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH ĐƯỜNG HOÁ, QUÁ TRÌNH THUỶ PHÂN DỄ DÀNG HƠN.
   • 1.1.2.