lapset puheeksi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lapset Puheeksi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lapset Puheeksi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Lapset Puheeksi - PowerPoint PPT Presentation


 • 210 Views
 • Uploaded on

Lapset Puheeksi. Vaasa 4.2.2011/ Mika Niemelä. Toimiva lapsi & perhe II. MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA. Painottaa ylisukupolvisesti siirtyvien ongelmien tunnistamista ja vähentämistä

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lapset Puheeksi' - denna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lapset puheeksi

Lapset Puheeksi

Vaasa 4.2.2011/ Mika Niemelä

Esityksen nimi / Tekijä

toimiva lapsi perhe ii
Toimiva lapsi & perhe II

Esityksen nimi / Tekijä

mielenterveys ja p ihdesuunnitelma
MIELENTERVEYS- JAPÄIHDESUUNNITELMA
 • Painottaa ylisukupolvisesti siirtyvien ongelmien tunnistamista ja vähentämistä
 • Edistävän ja ehkäisevän työn strategian tulee sisältyä kuntastrategiaan ja toteutua laaja-alaisesti palvelujärjestelmässä
 • Ylisukupolvisuus tulee tiedostaa ja vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmien vuoksi riskissä olevat lapset ja nuoret tulee tunnistaa ja heidän tasapainoista kasvuaan tukea

Esityksen nimi / Tekijä

mielenterveys ja p ihdety n suunnitelma mieli 2009
Mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelma Mieli 2009

Ylisukupolvisuus

 • Tiedostaa, tunnistaa, kasvun tukeminen
 • Tuen tarve aina arvioitava
 • Päiväkodit ymt.
 • Siirtymävaiheet
 • Lähisuhde- ja perheväkivalta
 • Itsemurhien ehkäisy

Rovaniemi 31.8.2010

mieli 2009 toimeenpanosuunnitelma
Mieli 2009 toimeenpanosuunnitelma

2.4 Mielenterveys- ja päihdetyössä käytetään jokapäiväisessä työssä menetelmiä, joilla ehkäistään ongelmien ylisukupolvista siirtymistä

2.4.1 Toimiva lapsi & perhe -hanke

Rovaniemi 31.8.2010

n k kulmia ylisukupolvisuuteen
Näkökulmia ylisukupolvisuuteen

Esityksen nimi / Tekijä

ty kyvytt myysel kkeell marraskuussa 2004 olevien osuudet
Työkyvyttömyyseläkkeellä marraskuussa 2004 olevien osuudet (%)

(Rajavaara Saarikallio-Torp / Kela 2010)

ty kyvytt myysel kkeen perusteena olevat sairaudet
Työkyvyttömyyseläkkeen perusteena olevat sairaudet (%)

(Rajavaara Saarikallio-Torp / Kela 2010)

vanhempien k yhyys altistaa pahoinvoinnille
Vanhempien köyhyys altistaa pahoinvoinnille

Ei ttt 1 kk 2 - 6 kk 6 – 12 kk 1 – 2 v 2 - 5 v yli 5 v

Vanhempien saama toimeentulotuki

Paananen & Gissler 2011

slide10

Mielenterveyden ongelmat

 • 20% lapsista elää perheessä, jossa vanhemmalla on päihde- tai mielenterveysongelma.
 • Samalla toisellakin vanhemmalla on ongelmia 40-60%:lla
  • Päihteiden käyttöä, aviollisia ongelmia,
  • Somaattisia sairauksia
  • Työttömyyttä
  • Taloudellisia ongelmia

Solantaus & Paavonen, Duodecim 1999

ylisukupolvisuus ja vanhemman ongelmat
Ylisukupolvisuus ja vanhemman ongelmat
 • Ovat vahvin ennustaja lapsen mielenterveys- ja päihdeongelmille lapsuudessa, vaikuttavat aikuisuuteen asti
 • Suurin syy huostaanottoihin
  • Syrjäytymisen polku
 • Päihteet ja mt-ongelmat ovat tavallisia lapsiperheiden ongelmia
  • Vanhemman vakava masennus: lapsen riski sairastua 25 ikävuoteen mennessä on n. 60%
 • Toimeentulon ongelmat, työttömyys..

(Solantaus )

slide12

Vanhemmuuden tuki

Vanhemman mt – ja

päihdepalvelut

Lastensuojelu

Työvoima-

palvelut

Perheiden koti-

palvelut

Vanhemman ongelmat

Mt-päihde-talous-…

Toimeentulo-

palvelut

Perheneuvola

Neuvola ja kouluth-

palvelut

Päivähoito/

koulu

perusth-

palvelut

Erikois-sh

tl p ii n strategia
Tl&p II:n Strategia
 • Valitaan ongelma, joka on yleinen, ajankohtainen ja vakava ja
 • johon koskettamalla värähtää koko systeemi
 • On oltava yksinkertainen työväline, joka saa muutoksen aikaan / vie työtä kohti päämäärää
 • Konkreettinen työskentely aloitetaan mahdollisimman pian ellei heti

Tytti Solantaus

toimiva lapsi perhe ii 2010 2015 kuntakohtainen vaihe
Toimiva lapsi & perhe II 2010-2015: Kuntakohtainen vaihe
 • Päätöksenteon taso: Yhteistyössä kuntien kanssa kuntastrategioiden luominen
 • Organisaation taso: Monialaiselle yhteistyölle rakenne, vastuutus, budjetointi, ym
 • Monialaiseen asiakastyöhön menetelmät
  • jotka pakottavat yhteistyön rakentamiseen
  • vaikuttavat toivottuun suuntaan
  • Sopivat asiakkaille, yhteistyöhön asiakkaiden kanssa
  • Tl&p menetelmien vaikuttavuus todettu ja tutkitaan
 • Kuntalaiset: tiedottaminen, asenteet

Tytti Solantaus

kaksiportainen ehk isev n ty n menetelm peruspalvelussa
Kaksiportainen ehkäisevän työn menetelmä peruspalvelussa
 • Lapset Puheeksi - osuus
 • Kaksi tapaamista vanhempien kanssa
 • Lapsen elämäntilanteen promotiivinen arvio
 • Menetelmä antaa vanhemmalle ja työntekijälle ymmärryksen lapsen pärjäämisestä ja mahdollisuuksista tukea lapsen kehitystä
 • Neuvonpito- osuus
 • Tuo avun lähelle lapsen arkea
 • Sitouttaa verkoston konkreettisiin toimiin lapsen arjen ja muun tuen suhteen
 • ”Mitä lupaan… mihin sitoudun konkreettisesti seuraavan tapaamiseen mennessä”

Esityksen nimi / Tekijä

psykiatrinen vs promotiivinen arvio tutkimus
Psykiatrinen vs promotiivinen arvio/tutkimus

Promotiivinenarvio/tutkimus

Vanhemmat, (lapsi) ja työntekijä tekevät arvion

Vanhempia ja lasta varten

Jotta vanhemmat tietäisivät miten tukea lasta

Tuottaa profiilin lapsen ja perheen vahvuuksista ja haavoittuvuuksista ja

Kehittää välineitä vanhemmille toimia

Kyseessä on vanhemman ja perheen prosessi

Psykiatrinen arvio/tutkimus

 • Arvioinnin tekee työntekijä
 • Työntekijää varten
 • Tietääkseen mitä pitää hoitaa ja millä tavalla
 • Tuottaa oireprofiilin ja
 • Hoitosuositukset
 • Kyseessä on työntekijän prosessi

16

vahvuus ja haavoittuvuus
Vahvuus ja haavoittuvuus

Esityksen nimi / Tekijä

lapsen ja perheen vahvuudet
Lapsen ja perheen vahvuudet
 • Vahvuus on asia joka menee normaalisti vaikeuksista huolimatta
  • Vrt. pärjäävyyden määritelmä: pärjätä vaikeuksista huolimatta
 • Vahvuus EI tarkoita pelkästään erityisiä avuja, lahjakkuutta, saavutuksia tms.
 • Vahvuuksien tunnistamisella ja niiden tukemisella on vahva merkitys sekä lapsille että vanhemmille
  • Suhteen painopisteen muutos positiiviseen
  • Itseluottamus, pärjäävyyden kokemus molemmille
  • tie tulevaisuuteen
p rj vyys resilience
Pärjäävyys, resilience
 • Hyvä kehitys vaikka on olemassa kehitystä vaarantava tekijä / olosuhde
 • Pärjäävyys syntyy yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksesta (Luthar 2007, Rutter 2010)
 • Ei ole yksilön ominaisuus!

Tytti Solantaus

lapsen ja perheen haavoittuvuudet i
Lapsen ja perheen haavoittuvuudet -I

IOlemassa olevat ongelmat sekä yksilön että perheen tasolla

 • Lapsen ongelmat haastavat
 • Vanhemmuuden ongelmat

II Mahdollisesti ongelmia tuottavat asiat

haavoittuvuudet ii
Haavoittuvuudet-II

II Mahdolliset ongelmia tuottavat asiat

 • Suojaavien rakenteiden hataruus / puute
 • Lapsen ja vanhemman/ muiden perheenjäsenten välinen yhtälö voi tuottaa ongelmia
  • Lapsen sairaudet/vammaisuus ja vanhemman ahdistus, masennus, yms
  • Arka lapsi ja vetäytyvä vanhempi
  • Eläväinen lapsi ja ärtynyt vanhempi
  • Lasten keskinäiset riidat/kiusaaminen ja vanhemman poissaolevuus/ärtymys
  • -jne
neuvonpidolla apua haavoittuvuuksiin
Neuvonpidolla apua haavoittuvuuksiin

Valmistellaan yhdessä vanhemman / perheen kanssa:

 • Puhuttavat aiheet

- mitä ne ovat (siirrä aiheet taulukkoon)

- kuka kertoo

- kertomiseen tarvittava tuki

- onko jotain mitä ei haluta avata

2. Keitä kutsutaan? (Henkilöt, joilla on toimintamahdollisuuksia)

3. Mitä kutsuttaessa kerrotaan?

Esityksen nimi / Tekijä

varsinainen neuvonpito
Varsinainen neuvonpito

1. Johdanto

 • Puheenjohtaja: ”Tervetuloa”
 • Valmistelun kuvaus
 • Esittelykierros

2. Vanhemmat /Perheenjäsenet aiheiden avaaminen

3. Kysymyksiä, keskustelua, jaettu ymmärrys , miksi olemme täällä

toimiva lapsi perhe ty kaste prosessin toteuttajana
Toimiva lapsi&perhe –työ Kaste-prosessin toteuttajana
 • Monialaiset ennaltaehkäisevät ja korjaavat palvelut kun vanhemmalla on vaikeaa
  • Mielenterveysongelmat
  • Päihdeongelmat
  • Vakava somaattinen sairaus
  • Toimeentulon ongelmat
  • Työttömyys
  • Rikollisuus, vankeus

Tytti Solantaus

peruspalvelurakennetta kehitt m ss
Peruspalvelurakennetta kehittämässä
 • Imatra
 • Rovaniemi
 • Kittilä
 • Kolari
 • Sodankylä
 • Lapin shp:n psykiatrian tulosyksikkö
 • Utajärvi
slide27

Oulussa Esko Voimaperhe hanke: Terva Toppilan koulu + Meri Toppilan päiväkoti

 • Otso hanke Vantaalla
 • Erityisiä yhteistyökumppaneita Tervein Mielin Pohjois-Suomessa hanke ja Rovaniemen kaupungin verkostokoordinaattori Jukka Hakola

Esityksen nimi / Tekijä

toimiva lapsi perhe ii valtakunnan taso
Toimiva lapsi & perhe II: Valtakunnan taso

Sertifikaatin luominen preventio&promootioon

 • Kunnat voivat sertifioida ee-palvelunsa
 • Myöhemmin ehkä eritasoiset sertifikaatit

Tutkimus-päätöksenteko-käytäntö –kolmiolle rakenne

Sertifioinnista kiinnostuneiden kuntien tukeminen

Tytti Solantaus