slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rekenen op de automatische piloot ?? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rekenen op de automatische piloot ??

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Rekenen op de automatische piloot ?? - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Rekenen op de automatische piloot ??. Onderzoek gedaan door: Simone van de Goor Carolien Orval BS De Biezenkamp te Beek. Tbv opl. Rekenspecialist. Probleem?. Niemand weet het 6 x 0 = ??. Ze weet niet wat het dubbele is van7!!?. 5 + 8 tellend op de vingers !!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Rekenen op de automatische piloot ??


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3
Onderzoek gedaan door:Simone van de GoorCarolien OrvalBS De Biezenkamp te Beek.Tbv opl. Rekenspecialist
probleem
Probleem?

Niemand weet het

6 x 0 = ??

Ze weet niet wat het dubbele is van7!!?

5 + 8 tellend op de vingers !!

Ze kunnen niet tellen !!

Die kan het bedrijf van pa wel vergeten

Hoe krijg ik die aan het rekenen ??!!

Weet niet het verschil tussen aftrekken en delen

Ze kennen de tafels niet!!

test

memoriseren
Memoriseren
 • Memoriseren is kennis verwerven, rekenfeiten uit het hoofd leren en kunnen reproduceren, zoals bijvoorbeeld de tafels van vermenigvuldiging en delen. De sommen tot 20 horen hier ook bij.
 • Memoriseren is het sluitstuk van een leerproces waarin rekenhandelingen geleidelijk aan steeds efficiënter en op een hoger niveau worden uitgevoerd.
automatiseren
Automatiseren
 • Automatiseren is het verwerven van procedures die in bepaalde situaties rechtstreeks tot een oplossing voeren en zonder nadenken uitgevoerd kunnen worden. (TAL)
 • Automatiseren is het vrijwel routine-matig uitvoeren van rekenhandelingen. (TAL)
belangrijk of niet
Belangrijk of niet?

JAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Het op tijd en geautomatiseerd beheersen van de basisvaardigheden is van groot belang voor de verdere rekenontwikkeling in groep 6 t/m 8.

(G. Gelderblom, didaktiefokt 2008)

klopt ons gevoel
Klopt ons gevoel?
 • Tempo Toets Automatiseren aangeschaft om objectief te meten.
 • TTA afgenomen in de groepen 3 t/m 8 op het aangegeven tijdstip (jan 6t/m8, mrt 3 t/m5)
 • Gegevens geanalyseerd.
 • Kijk zelf of ons gevoel juist was……
tta groep 3
TTA GROEP 3

plus min totaal

tta groep 4
TTA GROEP 4

plus min totaal

tta groep 5
TTA GROEP 5

plus min keer deel

tta groep 6
TTA GROEP 6

plus min keer deel

tta groep 7
TTA GROEP 7

plus min keer deel Totaal

tta groep 8
TTA GROEP 8

plus min keer deel

wat en wanneer
Wat? en Wanneer?
 • Volgens de PO raad:
 • Eind groep 3 is het optellen en aftrekken tot 10 gememoriseerd.
 • Medio groep 4 is het optellen en aftrekken tot 20 geautomatiseerd.
 • Eind groep 4 kunnen de kinderen vlot optellen en aftrekken tot 100.
 • Eind groep 5 zijn de tafels van vermenigvuldiging geautomatiseerd.
in kleine stapjes
In kleine stapjes…
 • TUSSENDOELEN GROEIEND GETALBEGRIP
 • Telrij tot 10
 • Tot 10 tellen, ordenen, schatten en vergelijken op meer, minder en evenveel.
 • In eenvoudige erbij- en eraf-situaties tot 10 wordt een passende strategie gekozen.
 • Aantallen tot 10 telbaar representeren met bijv. vingers of streepjes.
hup hup hup
Hup, hup, hup
 • TUSSENDOELEN REKENEN TOT 20
 • Telrij tot 20 opzeggen en door- en terugtellen. En getallen tot 20 contextuali-seren, structureren en positioneren.
 • Optellingen en aftrekkingen tot 20 vlot, gestructureerd en op termijn formeel uitrekenen.
met sprongen
Met sprongen…
 • TUSSENDOELEN REKENEN TOT 100
 • Telrij tot 100 opzeggen en door- en terugtellen. En getallen tot 100 contextuali-seren, structureren en positioneren.
 • Eind groep 4 zijn de kinderen in staat om optel- en aftreksommen tot 100, kaal en in toepassingen, op te lossen, omdat………

- optellingen / aftrekkingen tot 10 zijn gememoriseerd en tot 20 zijn geautomatiseerd.

op zevenmijlslaarzen
Op zevenmijlslaarzen
 • DE LAATSTE LOODJES TOT 100
 • Kinderen kunnen een vermenigvuldiging herkennen en met X beschrijven.
 • Ze kunnen een formele X-som betekenis geven.
 • Ze doorzien de 2 kerneigenschappen van vermenigvuldigen. Verdeel- en verwissel-eigenschap 6x8 = 5x8+8, 5x8=8x5
 • Eind groep 4 kennen ze tenminste de tafels van 2,5 en 10 met hun omkeringen uit hun hoofd en kunnen daarmee de overige tafelproducten tot 10 handig berekenen. (TAL)
niveaus van opereren
Niveaus van opereren
 • Niveau 1:

Tellend rekenen:

resultatief tellen

 • Niveau 2:

Structurerend rekenen:

met structuurmodellen o.a. 5-structuur

 • Niveau 3:

Formeel rekenen:

zonder modellen, dit zal leiden tot gememoriseerde kennis vd tafels en geautomatiseerde procedures.

operaties tot 100
Operaties tot 100
 • Vermenigvuldigen en delen zijn even elementair als tellen, optellen en aftrekken.
 • Ook hierbij doorlopen de kinderen 3 niveaus:

T: herhaald optellen (groep 4)

S: vlot rekenen met 1 tussenstap ondersteunt door een lijn-, groepjes- of rechthoekmodel (groep 4 / 5)

F: handig rekenen, zonder modellen, geleidelijk aan uit het hoofd kennen. (eind groep 5)

tafel van 7
TAFEL van 7
 • 1x7= weetje
 • 2x7=weetje, een dubbele 7 + 7
 • 3x7= (2x7) + 7
 • 4x7= verdubbeling van 2x7, (5x7) - 7
 • 5x7=weetje, helft van 10x7
 • 6x7= (5x7) + 7, verdubbeling 3x7
 • 7x7= 5x7 + 2x7, weetje
 • 8x7= (7x7) + 7
 • 9x7= (10x7) - 7
 • 10x7= weetje

Of de verwisselregel……

delen
Delen
 • Opdelen, verdelen en omgekeerd vermenigvuldigen.
 • In de begripsvormingsfase via contextsituaties komen bovenstaande aspecten aan bod
 • Kinderen kunnen contextopgaven over (eerlijk) verdelen en opdelen oplossen via herhaald optellen, herhaald aftrekken en afschattend vermenigvuldigen.
delen1
Delen
 • De kinderen kunnen verbindingen leggen tussen deze operaties.

48:6=8 want 6x8=48

 • Vanwege deze verbinding is het niet nodig om de deeltafels apart in te slijpen, buiten die van het vermenigvuldigen om.
aanleren en onderhouden
Aanleren en onderhouden
 • Het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden is niet genoeg.
 • In de groepen 6 t/m 8 moet er frequent aandacht besteed worden aan het onderhouden van de rekenvaardigheden uit voorgaande jaren, zoals het rekenen tot 100, 1000 en de tafels van vermenigvuldiging.

(PO raad)

citaat po raad
CITAAT PO RAAD

Veel zwakke rekenaars hebben geheugenproblemen. Het duurt bij hen vaak langer voor bepaalde rekenvaardigheden geautomatiseerd worden beheerst. Ook kost het hen meer moeite om rekenfeitjes uit het lange termijn geheugen op te roepen. Vaak zijn deze ll’n niet ‘rekendom’ ,maar hebben ze meer en intensievere vormen van oefenen nodig.

BIJ ONVOLDOENDE AANDACHT zakken eenmaal verworven vaardigheden snel weer weg.

Het rekenen tot 100 is het FUNDAMENT voor het verdere rekenen.

onze methode pluspunt

Onze methode.(Pluspunt)

Groep 3:

Splitsen t/m 12 nog met kaarsen; daarna snel abstracter. Veel strategieën tegelijk.

Aan het eind optellen en aftrekken niet voldoende beheerst

Geen tempo-oefeningen wel –toetsen =>

veel uitval.

onze methode pluspunt1
Onze methode.(Pluspunt)

Groep 4:

 • Tafels worden uitgeteld.
 • Te weinig oefening van tafels.
 • Geen tempo oefeningen.
 • Weinig tempo toetsen. (jan. nog niet geweest)
 • Geen aandacht voor automatiseren !!!
onze methode pluspunt2
Onze methode.(Pluspunt)

Groep 5:

 • Tafels oefenen komt onvoldoende voor in methode.
 • Tempo oefeningen niet in methode.
 • Geen aandacht voor automatiseren !!!
slide31

Vergelijk 2 parallelgroepen

plus min keer deel

plus min keer deel

Wel iedere dag extra geoefend.

oktober – januari

CITO M: gem. lage A

Niet iedere dag extra geoefend.

oktober – januari

CITO M: gem. hoge B

vergelijk jan juni gericht op tafels
Vergelijk jan. – juniGericht op tafels

plus min keer deel

plus min keer deel

oefenen
OEFENEN
 • Gericht oefenen

direct automatiseren / memoriseren van de basisvaardigheden tot 20 en de tafels

*mondeling

*korte sessies

*iedere dag

Voorbeelden: rekendictee, oefenspellen, tempo-oefeningen

oefenen1
OEFENEN
 • Productief oefenen

probleemgerichte en open opgaven die om meer eigen initiatief vragen en gedifferentieerde oplossingswijzen toelaten.

* tabelopgaven

* 24-game

* schieten op 100

inoefenen
INOEFENEN
 • ZES TIPS
  • 1) Doel benoemen
  • 2) 5 – 10 min.
  • 3) hoog tempo
  • 4) ll’n moeten betrokken blijven
  • 5) opbouw in de opgave
  • 6) reflectie
tafels inoefenen
TAFELS INOEFENEN
 • VIER TIPS

-1) begripsvorming!!!

-2) rekenen tot 100 moet in orde zijn

-3) maak gebruik van strategieën.

-4) Hoe hulp bieden

* zoek bekende hulpsommen

* 1 tafel tegelijk oefenen

* oefen vaak en kort

* gebruik oefenspelletjes

* probleemtafels op kaartjes

attentie attentie
ATTENTIE ATTENTIE
 • Geef zwakke rekenaars GEEN tafelkaart. Met deze kaart leren ze de tafels nooit, wat voor veel problemen in de bovenbouw zorgt.
 • In groep 5 kan wel een tafelkaart gemaakt met de antwoorden van de steunsommen.

2x, 5x, 10x

www rekenweb nl
WWW.REKENWEB.NL
 • Voorbeelden van geschikte oefeningen
 • Flitsbeelden; groep 1 t/m 3
 • 3 op een rij groep 4
 • plofsommen; groep 3 t/m 7
 • Waslijn; groep 4
 • Springen op de getallenlijn (ook met kommagetallen)
 • Post: tafels
 • Plakpuzzels; groep 6-7-(8)
 • Boodschappen schatten; groep 6-7
 • Sokken drogen; groep 6-7-8
 • Kikker; groep 5/6
 • Getallenmuurtjes;4 / 5
conclusie
CONCLUSIE
 • Iedere rekenles basisvaardigheden oefenen

(Groep 3 t/m 8)

 • Eind groep 3 tot 10 gememoriseerd

- splitsingen

- plus en min tot 10

 • Controle in maart met o.a. TTA
 • Pas aandacht voor tafels als:

- rekenen tot 100 vlot gaat.

- Controle in maart met o.a. TTA

- begripsvorming goed is.

informatie
INFORMATIE
 • Rekenpilots
 • Tafels inoefenen
 • TTA

Normering op W-schijf

Map in grijze kast CITO

afsluiting
AFSLUITING
 • Vragen????
 • Dan wensen wij jullie veel plezier met oefenen!!
 • Carolien en Simone