slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HPI PowerPoint Presentation
Download Presentation
HPI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

HPI - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

HPI. HUMAN PERFORMANCE IMPROVEMENT. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA. ORIENTACJA NA REZULTATY KONCENTRACJA NA PODNOSZENIU EFEKTYWNOŚCI PRACY PODEJŚCIE SYSTEMOWE. Co potrzebujemy aby zwiększyć efektywność pracy?. LUKA. Analiza biznesowa. Analiza efektywności. Analiza przyczyn. Wybór rozwiązania.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

HPI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

HPI

HUMAN PERFORMANCE IMPROVEMENT

podstawowe za o enia
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA
 • ORIENTACJA NA REZULTATY
 • KONCENTRACJA NA PODNOSZENIU EFEKTYWNOŚCI PRACY
 • PODEJŚCIE SYSTEMOWE
model

LUKA

Analiza biznesowa

Analiza efektywności

Analiza przyczyn

Wybór rozwiązania

  • Określenie celów biznesowych.
 • Określenie związku celów z poziomem efektywności pracowników

Określenie pożądanego poziomu efektywności (wykonania)

  • Zasoby
 • Procesy biznesowe / organizacja pracy
 • Informacje
 • Wiedza i kompetencje
 • Motywacja
 • Wellness
  • Zakres oddziaływania.
 • Wskazane , możliwe działania
 • Rekomendacje

Określenie rzeczywistego poziomu efektywności (wykonania)

Realizacja działań rozwojowych

Ocena rezultatów

  • Zarządzanie projektem
 • Pomoc dla organizacji w zaadaptowaniu się do zmian
 • Zebranie danych do ewaluacji

Ewaluacja efektów

Wnioski - podsumowanie

MODEL
analiza biznesowa
ANALIZA BIZNESOWA
 • Co się dzieje?
 • Skąd pomysł na podjęcie działań mających zmienić sytuację?
 • Kogo zatem ten problem dotyczy
 • Kiedy to się zaczęło?
 • Gdzie jest najtrudniej?
 • Dlaczego warto zająć się tym akurat teraz?
analiza efektywno ci
Jak cele biznesowe przekładają się na efektywność pracowników

Jaki konkretnie poziom realizacji zadań nas interesuje?

Jaki poziom mamy w obecnej chwili?

Jaki zakres zmian jest niezbędny aby osiągnąć poziom pożądany?

Podstawowe źródła danych:

Grupy fokusowe

Analiza dokumentów

Ankiety

Kwestionariusze

Audyt kompetencji

Dane z rynku – badania, benchmarking etc.

Dane wtórne

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI
analiza przyczyn
ANALIZA PRZYCZYN
 • ZASOBY
 • PROCESY BIZNESOWE & ORGANIZACJA PRACY
 • INFORMACJE
 • WIEDZA I KOMPETENCJE
 • MOTYWACJA
 • JAKOŚĆ ŻYCIA (WELLNESS)
wyb r rozwi zania
WYBÓR ROZWIĄZANIA
 • Zarządzanie zasobami
 • Optymalizacja procesów biznesowych
 • Zarządzanie informacjami
 • Szkolenia i inne formy rozwoju
 • Systemy motywacyjno – finansowe
 • Programy: work-life balance
wdro enie
Zarządzanie projektem

Określenie ram czasowych - harmonogram

Wskazanie zasobów – ludzie, finanse, etc

Zakresy odpowiedzialności

Wskazanie ryzyk

Kryteria oceny

Zarządzanie zmianą

Wskazanie przyczyn zmian

Określenie stanu pożądanego

Komunikacja planu działań

Identyfikacja źródeł oporu i ich niwelowanie

WDROŻENIE
ocena rezultat w
OCENA REZULTATÓW
 • Jaki był wkład podjętych działań na lukę rozwojową?
 • Czy to co zrobiliśmy było opłacalne – czy zakres zmian doprowadził do korzyści większych niż nakład pracy i finansów?
 • Co utrudniało?
 • Co dalej?
plan dzia a

DANE – ANALIZA SYTUACJI

PROPONOWANE DZIAŁANIA

OCENA

PLAN DZIAŁAŃ

BADANIE