geo.u-szeged.hu/ m eriexwa - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
geo.u-szeged.hu/ m eriexwa PowerPoint Presentation
Download Presentation
geo.u-szeged.hu/ m eriexwa

play fullscreen
1 / 3
geo.u-szeged.hu/ m eriexwa
111 Views
Download Presentation
denise-ellis
Download Presentation

geo.u-szeged.hu/ m eriexwa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Srdačno Vas pozivamo na stručnu konferenciju i prijem kod Rektora povodom otvaranja projekta sufinansiranog od strane Evropske unije preko IPA Programa Prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, pod nazivom Merenje, monitoring, menadžment i procena rizika od suvišnih unutrašnjih voda u jugoistočnoj Mađarskoj i severnoj Srbiji (korišćenjem daljinske detekcije i infrastrukture prostornih podataka) pod brojem HUSRB/1002/121/088 Vreme: 5. septembar. 2012.  14:00 Mesto: Univerzitet u Segedinu Katedra za Fizičku geografiju i geoinformatiku Segedin, ul. Egyetem 2-6. I. sprat, amfiteatar Jakucs www.geo.u-szeged.hu/meriexwa

  2. Program: 14.00-14.30: otvaranje konferencije MERIEXWA (MEasurement, monitoring, management and RIsk assessment of inland EXcess Water) MERIEXWAI. Predsedavajući sekcije: Dr. Gabor Mezeši 14.30-14.50: Kozak P.: Konflikti u upravljanju unutrašnjim vodama 14.50-15.10: Palfai I.: Istorijski pregled nastanka unutrašnjih voda na Alfeldu 15.10-15.30: Rakoncai J.: Proces nastanka i geografska pozadina unutrašnjih voda 15.30-15.50: Benjhe B. – Kiš T.: Modifikujući uticaj agrogenih formi na površinsko oticanje i njihova veza sa nastankom unutrašnjih voda 15.50-16.10: Barta K. – Kun A.: Pedološki uticaj unutrašnjih voda indukovanih auto putem M43 u 2010-2011 Pauza za kafu Ovaj dokument je odštampan uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ovog dokumenta, je odgovoran isključivo Univerzitet u Segedinu i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unijei/ili Direktorata.

  3. MERIEXWA II. Predsedavajući sekcije : Dr. Janoš Rakoncai 16.30-16.50: Satmari J. – Barta K. – Čepe Z. – Feher Ž.: Izgradnja sistema za monitoring unutrašnjih voda u pograničnoj saradnji 16.50-17.10: Mesaroš M.– D. Pavić - D. Dolinaj - S. Savić: Geografski aspekti unutrašnjih voda u Vojvodini 17.10-17.30: Berec B. – Marković S. – Varga G.: Procena proticaja na potoku Budžak pomoću primene 1D hidrodinamičkog modela 30-17.50: Muči L. – Henitš L. – Čendeš B.: Monitoring unutrašnjih voda povezivanjem tačkastih podataka sa satelitskim snimcima 17.50-18.10: van Leven B. – Tobak Z. – Satmari J.: Klasifikacija unutrašnjih voda klasičnim metodama i neuronskim mrežama 18.30-20.00: Prijem kod Rektora Mesto: sala rektorata za sastanke, Dugonics tér. 13. I. sprat Goste će pozdraviti: Prof. Dr. Gabor Sabo, Rektor Prof.Dr. Klara Hernadi, Dekan Prirodno-matematičkog i informatičkog fakulteta Ovaj dokument je odštampan uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ovog dokumenta, je odgovoran isključivo Univerzitet u Segedinu i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unijei/ili Direktorata.