m rcile i secretele lor n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mărcile şi secretele lor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mărcile şi secretele lor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Mărcile şi secretele lor - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Mărcile şi secretele lor. Gabriela Frunzoi Examinator m ărci. Ce este o marcă?. Este un semn susceptibil de reprezentare grafică, servind la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele apar t inând altor persoane.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mărcile şi secretele lor' - denis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m rcile i secretele lor

Mărcile şi secretele lor

Gabriela Frunzoi

Examinator mărci

ce este o marc
Ce este o marcă?
 • Este un semn susceptibil de reprezentare grafică, servind la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele apartinând altor persoane.
 • Marca nu protejează produsul ca atare, ci reprezintă semnul asociat produsului/serviciului.
 • Când există mai multe produse/servicii identice sau similare, pe baza semnului asociat, cumpărătorul poate să aleagă produsul/serviciul care corespunde cel mai bine cerinţelor sale.
ce este o marc1
Ce este o marcă?

Dreptul asupra mărcii este dobândit şi protejat prin înregistrarea la OSIM în condiţiile Legii 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată.

cine poate nregistra o marc
Cine poate înregistra o marcă?
 • Orice persoană fizică sau juridică poate inregistra o marcă.
 • Clasificarea mărcilor:
 • Marca individuală=>are drept solicitant una sau mai multe persoane fizice sau juridice.
 • Marca colectivă=> este destinată a fi utilizată de membrii unei asociaţii sau organizaţii. Înregistrarea unei asemenea mărci este condiţionată de existenţa unui Regulament în care trebuie să fie indicate persoanele care sunt îndreptăţite la utilizarea acesteia şi condiţiile impuse.
 • Marca de certificare=> indică faptul că produsele sau serviciile pentru care este utilizată sunt certificate de titularul mărcii în ceea ce priveşte materialul, calitatea, modul de fabricare al produselor sau de prestare al serviciilor.
clasificarea m rcilor
Clasificarea mărcilor:
 • Verbale
 • Figurative
 • Combinate
 • Tridimensionale
 • Formate dintr-o singură culoare
 • Sonore
 • Holograme
m rcile verbale
Mărcile verbale

►Sunt alcătuite numai din elemente verbale, reprezentând un semn care poate fi scris sau pronunţat.

►Sunt constituite din denumiri noi, distinctive - cum ar fi: KIRI, DANETTE, MINUTKA, etc.

m rcile tridimensionale
Mărcile tridimensionale
 • Pot fi constituite exclusiv dintr-o formă geometrică tridimensională, după cum mărcii îipot fi asociate şi alte elemente(verbale, figurative, etc), caz în care este examinată ca şi cum ar fi o marcă combinată
examinarea preliminar constituirea depozitului reglementar al m rcii
Examinarea preliminarăConstituirea depozitului reglementar al mărcii
 • OSIM examinează dacă cererea este corectă, completă şi au fost depuse toate documentele corespunzătoare:
  • Formular tip redactat în lb. Română
  • Reprezentarea grafică a mărcii
  • Lista produselor şi/sau a serviciilor pentru care se solicită protecţie
  • Dovada achitării taxei de depunere şi de publicare.
publicarea cererii de nregistrare a m rcii
Publicarea cererii de înregistrare a mărcii
 • Cererea de înregistrare a mărcii care îndeplineşte condiţiile şegale primeşte dată de depozit şi se publică în BOPI, în format electronic, în maximum 7 zile.
 • În termen de două luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, orice persoană interesată poate formula observaţii şi/sau opoziţii.
examinarea de fond
Examinarea de fond
 • OSIM examinează cererea depusă şi hotărăşte admiterea înregistrării, în tot sau în parte, ori respingerea cererii de înregistrare a mărcii, în maxim 6 luni de la publicarea acesteia, sub condiţia achitării taxei de examinare prevăzută de lege.
protec ia m rcilor n str in tate
Protecţia mărcilor în străinătate
 • Mărcile înregistrate la OSIM sunt protejate doar pe teritoriul României.
 • Există trei modalităţi de protecţie a mărcilor în străinătate:
  • Calea naţională, depunând cereri de înregistrare la oficiile naţionale ale statelor respective;
  • Calea regională, depunând cereri la OHIM, Oficiul de Mărci din Benelux, Organizaţia Africană de proprietate Intelectuală
  • Calea internaţională, prin OMPI
de ce este important nregistrarea unei m rci
De ce este importantă înregistrarea unei mărci?
 • Titularul poate solicita să se interzică terţilor utilizarea mărcii fără consimţământul său, prin marcă, el obţinând:
  • evitarea situaţiei în care alţii profită de investiţiile pe care acesta le-a făcut în publicitate şi în creşterea calităţii produselor,
  • protejarea profiturilor obţinute din utilizarea mărcii,
  • reducerea riscului de “degenerare” a mărcii,
  • descurajarea contrafacerii,
  • crearea posibilităţii de “contabilizare” a valorii acesteia şi de creştere a valorii mărcii în cazul cesionării sau licenţierii.
de ce este important nregistrarea unei m rci1
De ce este importantă înregistrarea unei mărci?
 • Mărcile permit companiilor să-şi construiască şi să-şi menţină reputaţia pe piaţă şi să confere valoare propriilor tranzacţii comerciale, iar numărul mărcilor deţinute de un titular poate fi considerat ca fiind un indicator economic relevant deoarece sugerează “forţa” financiară din spatele acestora.