gimnazjum nr 1 im marsza ka j zefa pi sudskiego w suwa kach n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach - PowerPoint PPT Presentation


  • 147 Views
  • Uploaded on

Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach. Działania suwalskich władz samorządowych wobec zieleni miejskiej i ograniczania zanieczyszczeń. Urząd Miasta Suwałki. Wywiad z pracownikiem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach panem J. Gąglewskim.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach' - denim


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gimnazjum nr 1 im marsza ka j zefa pi sudskiego w suwa kach

Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiegow Suwałkach

Działania

suwalskich władz samorządowych wobec zieleni miejskiej

i ograniczania zanieczyszczeń.

Urząd Miasta Suwałki

wywiad z pracownikiem przedsi biorstwa wodoci g w i kanalizacji w suwa kach panem j g glewskim
Wywiad z pracownikiem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach panem J. Gąglewskim

1. Co Pan sądzi o poziomie zanieczyszczeń w naszym mieście?

Poziom zanieczyszczeń w mieście Suwałki w stosunku do innych większych miast jest znacznie mniejszy, ze względu na mniejszy rozwój przemysłu.

  • Czy wcześniej, Pana zdaniem, lepiej dbano o środowisko? Co robiono/jest robione, żeby mniej było zanieczyszczeń?

We wcześniejszym okresie o środowisko naturalne dbano mniej,

a powodem tego był brak proekologicznej polityki w Polsce. Suwalskie władze samorządowe są bardzo zainteresowane tym by nasze okolice były czyste i dzięki temu ściągały do nas turystów. Obecnie zmodernizowano i zbudowano wiele oczyszczalni oraz urządzeń ograniczających emisję trujących gazów.

slide3

PWiK w Suwałkach

(widok z lotu ptaka)

slide4

3. Jak zwiększyły się zanieczyszczenia w ostatnich latach?

W ostatnich latach ze względu na rozwój przemysłu zwiększyła się emisja różnego rodzaju gazów oraz zużywania w gospodarstwach domowych detergentów, znacznie pogorszyło jakość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni.

4. Czy władze miasta podjęły działania o zmniejszeniu zanieczyszczeń? Jak planują działać?

Władze miasta, dzięki realizacji planów modernizacji głównie oczyszczalni ścieków oraz wodociągów w oparciu o wymogi ekologiczne, przyczyniły się do zmniejszenia zanieczyszczeń jeziora Wigry, rzeki Czarnej Hańczy.

5. Jak zwyczajni obywatele naszego miasta mogą pomóc w spadku zanieczyszczeń?

Obywatele naszego miasta mogą pomóc w spadku zanieczyszczeń poprzez segregację odpadów oraz użytkowanie detergentów przyjaznych środowisku.

slide6

6. Jakie mogą być konsekwencje nie podejmowania działań w obronie środowiska?

Konsekwencje nie podejmowania działań w zakresie ochrony środowiska to zamieranie życia biologicznego w rzekach, jeziorach, zanieczyszczenie powietrza oraz gleby.

7. Co, bądź kto, powoduje taki duży stopień zanieczyszczenia?

Istniejące zakłady przemysłowe nieposiadające wstępnego oczyszczania ścieków bądź braku filtrów ograniczających emisję spalin z kominów.

8. Jaki władze dbają o tereny zielone i jak do tego się przyczyniają?

Rozwój terenów zielonych podlega Zakładowi Usług Komunalnych, który wykonuje swoje statutowe obowiązki.

9. Jakie zostały przeprowadzone prze nasze władze inwestycje zmniejszające zanieczyszczenia środowiska?

Z inwestycji zmniejszających zanieczyszczenie środowiska należy wymienić modernizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, modernizację oczyszczalni, w szczególności gospodarki osadowo-ściekowej.

slide8

10. Jak można by zachęcić ludzi do pomocy dla całej Ziemi?

Propagowanie dużej ilości różnego rodzaju filmów, odczytów, programów ekologicznych.

11. Co Pan sądzi o jakości wody w Suwałkach?

Jakoś wody odpowiada normom, które obowiązują w Polsce. Od wielu lat nie ma przekroczeń parametrów. Woda pitna w Suwałkach, ze względu na wysoką jakość, nie jest poddawana chlorowaniu.

12. Czy zdarzyło się, że ścieki wpłynęły do Czarnej Hańczy?

Nie zdarzyło się.

13. Jak wpłynęłoby na środowisko mniejsze zużycie energii?

Zmniejszenie zużycia energii, dzięki zastosowaniu biogeneratorów tj. urządzeń produkujących prąd z biogazu powstałego z fermentacji ścieków powoduje zmniejszenie zużycia węgla a w związku z tym ograniczenie dwutlenku węgla.

slide9

Park Konstytucji 3 Maja

Park nad rzeką Czarną Hańczą

w sk ad zespo u projektowego wchodz
W skład Zespołu Projektowego wchodzą…

Joanna Tarasiewicz1996 r., klasa I b

Monika Chołodowska1996 r., klasa I b

Magda Łozowska1996 r., klasa I c

Zespół Szkół nr 8 Gimnazjum nr 1

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach

Opiekun Zespołu Projektowego:

mgr Barbara Haraburda

Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.