slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Wprowadzenie do edytorów tekstu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Wprowadzenie do edytorów tekstu - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Wprowadzenie do edytorów tekstu. Edytor tekstu. komputerowy program do tworzenia tekstu i przechowywania go w postaci pliku. Rodzaje edytorów. Word WordPerfect Word Pro Works. Możliwości edytora tekstu 1. Pisanie różnymi czcionkami Kopiowanie i przenoszenie tekstu w dokumencie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wprowadzenie do edytorów tekstu' - dena


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Wprowadzenie

do

edytorów tekstu

edytor tekstu
Edytor tekstu

komputerowy program do tworzenia tekstu i przechowywania go w postaci pliku

rodzaje edytor w
Rodzaje edytorów
 • Word
 • WordPerfect
 • Word Pro
 • Works
mo liwo ci edytora tekstu 1
Możliwości edytora tekstu 1
 • Pisanie różnymi czcionkami
 • Kopiowanie i przenoszenie tekstu w dokumencie
 • Tworzenie tabel, rysunków i wykresów
 • Automatyczne formatowanie tekstu
mo liwo ci edytora tekstu 2
Możliwości edytora tekstu 2
 • Sprawdzanie poprawności pisowni i gramatyki
 • Dowolne rozmieszczanie elementów na stronie
 • Dołączanie zdjęć, animacji i dźwięku
slide6

Podstawowe pojęcia

związane z

edytorami tekstu

dokument
Dokument

Utworzony za pomocą edytora tekst, który może być wzbogacony grafiką, tabelami i wykresami, przechowywany w postaci pliku dyskowego.

margines
Margines

Odległość tekstu od górnej, dolnej, prawej i lewej krawędzi strony.

akapit
Akapit

Podstawowy element w strukturze edytowanego tekstu. Akapity oddziela się przez wciśnięcie klawisza <Enter>

Interlinia

Odstęp pomiędzy wierszami tekstu w obrębie danego akapitu

wci cie tekstu
Wcięcie tekstu

Odległość danego akapitu od lewego lub prawego marginesu strony. Bardzo często stosuje się tzw. wcięcie akapitowe, polegające na wcięciu pierwszego wiersza akapitu.

nag wek
Nagłówek

Obszar w górnej części strony, który zawiera tekst, numer strony, nazwę rozdziału, itp.

Tekst zawarty w nagłówku może powtarzać się na kolejnych stronach.

stopka
Stopka

Obszar w dolnej części strony zawierający informacje które mogą się powtarzać na kolejnych stronach dokumentu.

czcionka
Czcionka

Znak graficzny służący do wyświetlania i drukowania liter, cyfr, znaków interpunkcyjnych, symboli i innych.

W edytorach działających pod Windows można korzystać z wszystkich czcionek zainstalowanych w systemie.

styl czcionki
Styl czcionki

Określa czy czcionka jest pogrubiona, podkreślona, pochylona, itp..

Krój czcionki

Określa kształt i konstrukcję znaku

punkt typograficzny
Punkt typograficzny

Podstawowa jednostka, określająca rozmiar czcionki. W standardzie europejskim jako 1 punkt (1pt) przyjmuje się 0,375 mm. Jeżeli czcionka ma rozmiar 10 pt to oznacza, że ma wysokość 3,75 mm

indeks
Indeks

Spis pojęć wraz z numerami stron, na których występuje dane pojęcie. Dołączany jest zwykle na końcu dokumentu.

Termin powyższy jest stosowany również w przypadku znaków pisanych powyżej lub poniżej osi wiersza (indeks górny i dolny)

przypis
Przypis

Uzupełnienie treści dokumentu zawierające objaśnienia do pojęć w tekście

blok tekstu
Blok tekstu

Składa się z dowolnej liczby znaków, wyrazów, akapitów lub stron na których można wykonywać określone operacje np. wycinanie,wklejanie, przenoszenie.

podstawowe zasady edycji tekstu
Podstawowe zasady edycji tekstu
 • Rozpoczynać edycję najlepiej od dwukrotnego przyciśnięcia ENTER i podniesienia kursora o jeden w górę
 • Znaki interpunkcyjne stawiać należy bezpośrednio za wyrazem(bez spacji), a następnie wprowadzić spację przed następnym wyrazem
podstawowe zasady edycji tekstu1
Podstawowe zasady edycji tekstu
 • Prawy Alt przytrzymywany z odpowiednią literą arabską daje polskie znaki
 • W przypadku gdy chcemy aby dwa słowa rozdzielone spacją były zawsze w jednej linii używamy kombinacji klawiszy CTRL+SHIFT+SPACJA
podstawowe zasady edycji tekstu2
Podstawowe zasady edycji tekstu
 • Nie można kończyć każdego wiersza klawiszem ENTER; używamy go tylko wtedy, gdy kończymy akapit
 • Nie należy używać klawisza SPACJA do wyrównywania tekstu w pionie
podstawowe zasady edycji tekstu3
Podstawowe zasady edycji tekstu
 • W celu rozpoczęcia edycji od nowej strony używa się kombinacji klawiszy CTRL+ENTER
 • W celu rozpoczęcia pisania od następnego wiersza w obrębie jednego akapitu używa się kombinacji klawiszy SHIFT+ENTER
wiczenie 2 okre l folder w kt rym zapisywane b d dokumenty word a niech b dzie to folder d teksty
Ćwiczenie 2Określ folder w którym zapisywane będą dokumenty WORD – a.Niech będzie to folder D:\ Teksty
wiczenie 4 w cz sprawdzanie pisowni podczas pisania
Ćwiczenie 4Włącz sprawdzanie pisowni podczas pisania.

Narzędzia\ Opcje\ Pisownia i gramatyka

wiczenie 8 napisz swoj dat urodzenia przedzielaj c cyfry sztywn spacj
Ćwiczenie 8Napisz swoją datę urodzenia przedzielając cyfry „sztywną spacją”.

Ctrl + Shift + Spacja

Ćwiczenie 9

Wstaw cliparta, sformatuj go i przesuwaj go na stronie za pomocą klawiatury.

Kombinacja klawisza ctrl i klawiszy ze strzałkami

wiczenie 10 napisz y 2x2 3x 2 mg oh 2 250c korzystaj c z
Ćwiczenie 10Napisz y = 2x2 + 3x – 2; Mg(OH)2; 250C korzystając z:
 • ikon x2 i x2
 • menu głównego
 • skrótów klawiaturowych

Format\Czcionka

Format\Czcionka

wiczenie 1 1 wstaw symbole
Ćwiczenie 11Wstaw symbole 

Wstaw\Symbol

Ćwiczenie 12Wstaw litery greckie korzystając ze skrótu klawiszowego.

a b y v n s d e

Ctrl +Shift + Q

slide32

Ćwiczenie 15Zaznacz w tekście pojedynczy wyraz, sąsiednie dwa wyrazy, sąsiednie wiersze, akapit, sąsiadujące akapity i cały tekst. Czy potrafisz zaznaczyć fragmenty tekstu tak jak poniżej