Tr i te vrijednosnih papira i zakoni o vrijednosnim papirima
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


  • 147 Views
  • Uploaded on

MINISTARSTVO FINANCIJA. Tržište vrijednosnih papira i zakoni o vrijednosnim papirima. mr.sc. Ante Žigman Državni tajnik. Zagreb, 16. studenoga 2006. Financijska industrija daleko je najpropulzivniji sektor hrvatske ekonomije u posljednjih pet godina, što je posljedica dviju skupina činitelja:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - dena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tr i te vrijednosnih papira i zakoni o vrijednosnim papirima

MINISTARSTVO FINANCIJA

Tržište vrijednosnih papira i zakoni o vrijednosnim papirima

mr.sc. Ante Žigman

Državni tajnik

Zagreb, 16. studenoga 2006.


Struktura financijskog tr i ta

Financijska industrija daleko je najpropulzivniji sektor hrvatske ekonomije u posljednjih pet godina, što je posljedica dviju skupina činitelja:

ubrzana privatizacija, reforma i otvaranje financijskog sustava, makroekonomska stabilnost i očekivanja vezana za proces približavanja EU

financijska deregulacija, jeftin novac i niske kamatne stope u EU

Struktura financijskog tržišta


Razvoj financijskog tr i ta

Izrazit rast burzovnih indeksa, prometa i tržišne kapitalizacije zabilježen je tijekom 2005. godine te je prisutan nastavak rasta u 2006. godini. Izravni i neizravni utjecaji Vladine politike na tržište kapitala očituju se kroz slijedeće kanale:

Usmjerenje ekonomske politike Vlade na očuvanje makroekonomske stabilnosti te vođenje politike u smjeru približavanja Europskoj uniji.

Jačanje institucionalnog okvira i zakonske regulative financijskog sektora.

Orijentacija zaduživanja države na domaće financijsko tržište.

Daljnja privatizacija poduzeća u portfelju Hrvatskog fonda za privatizaciju i velikih društava.

Razvoj financijskog tržišta


Struktura financijskog tr i ta1

Donesen sveobuhvatni zakonodavni okvir kapitalizacije zabilježen je tijekom 2005. godine te je prisutan nastavak rasta u 2006. godini. Izravni i neizravni utjecaji Vladine politike na tržište kapitala očituju se kroz slijedeće kanale:koji će potaknuti daljnji razvoj financijskog sustava i tržišta, omogućiti nove poslovne uzlete, ali i veću zaštitu potrošača, investitora, subjekata tržišta, odnosno sustava kao cjeline

zakoni o osiguranju, investicijskim fondovima, računovodstvu, reviziji, leasingu, kreditnim unijama

izrada hrvatskog računovodstvenog standarda u cilju prilagodbe računovodstvenom sustavu EU

Uspostavljena HANFA čime je napravljen značajan iskorak u postupku i načinu supervizije te većoj stabilnosti subjekata tržišta financijskih usluga

Cilj ovih zakona nije isključivo ispunjavanje obveza prema EU, već uspostavljanje kvalitetnog pravnog okvira, stabilnog poslovanja subjekata tržišta, zaštita potrošača i omogućavanje pretpostavki za ulazak na tržište EU

Struktura financijskog tržišta


Struktura financijskog tr i ta2

Iako je, kao i obično, razvoj institucionalne i pravne regulative "kaskao" za samim razvojem tržišta, i na tom je području u posljednje vrijeme dosta učinjeno:

donijeti su novi zakoni o: obveznim odnosima, investicijskim fondovima,

siguranju, računovodstvu, reviziji,

izmijenjen je ovršni zakon, propisi iz oblasti deviznog poslovanja itd.,

u sklopu usklađivanja zakonodavstva sa standardima EU, donijeti će se novi zakoni

o leasingu, platnom prometu, financijskom kolateralu, sekuritizaciji, preuzimanju dioničarskih društava, tržištu vrijednosnih papira, kreditnim institucijama,financijskim konglomeratima, obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima i dr.

Sve su to koraci na putu zaokruživanja transparentnog i komplementarnog financijskog tržišta u Hrvatskoj.

Struktura financijskog tržišta


Struktura financijskog tr i ta3

Iako takva struktura ulaganja može odražavati nastojanje investitora da disperziraju rizik, ona je prvenstveno rezultat vrlo ograničene ponude vrijednosnih papira korporativnog sektora.

Iz mnogih razloga na strani ponude (npr. Nemogućnost ispunjavanja uvjeta za uvrštavanje na burzu ili nepreferiranje takvog oblika financiranja) ali i na strani potražnje za vrijednosnim papirima tog sektora u sklopu ukupne politike plasiranja sredstava banaka i institucionalnih investitora.

Zato je financijski sektor još uvijek dominantno orijentiran na financiranje kreditima banaka u zemlji ili, sve više, izravno iz inozemstva. Posljedica toga je da se kapitalizacija korporativnih obveznica i likvidnost dionica kreću u Hrvatskoj na razini od svega 2-3% BDP-a, što je npr. desetak puta manje nego u Češkoj ili Mađarskoj.

Struktura financijskog tržišta


Struktura financijskog tr i ta4

Bitna je činjenica da se ulazak i rasprostiranje stranog kapitala unutar nacionalne ekonomije različito manifestira na tržištu roba i usluga u odnosu na tržište vrijednosnih papira.

Na tržištu vrijednosnih papira ponuda je mnogo ograničenija pa rast potražnje ima tendenciju da povećava cijene, što u svom kontinuitetu može rezultirati čistim "bubble efektom“ i time se ulazi u čisti “začarani krug” gdje optimističnim očekivanjima kreditna ekspanzija dovodi do rasta cijena vrijednosnih papira, a onda to opet dovodi do nove i jače kreditne ekspanzije.

Sve je to dobro dok se tržište nalazi na “vrhuncu”, a mi smo sada na vrhuncu, tko će biti spreman preuzeti rizik za ulaganja kada tržište krene u suprotnom smjeru? Kada se promijene očekivanja u pogledu rizika i povrata na investicije, a uzroci tome mogu biti unutarnje ili vanjske prirode (rast kamatnih stopa, promjene tečaja, smanjene mogućnosti urednog servisiranja duga, političko okruženje (Mađarska) i sl.) cijeli proces kreće u suprotnom smjeru, cijene padaju s negativnim utjecajem na realni sektor koji je sada opterećen visokim dugom i niskom investicijskom aktivnošću.

Struktura financijskog tržišta


Struktura financijskog tr i ta5

Što u tom smislu čini i radi fiskalna politika? kapitala unutar nacionalne ekonomije različito manifestira na tržištu roba i usluga u odnosu na tržište vrijednosnih papira.

Smanjuje deficit i otvara više prostora privatnom sektoru.

Zadužuje se na domaćem tržištu i stvara nove vrijednosne papire za domaće tržište i “gradi” krivulju prinosa.

Održava tržište trezorskih zapisa na visokoj razini od 11 milijardi kuna

Provodi strukturne promjene u sektoru javnog duga

Od početka 2007. godine uvesti ćemo elektronsku aukciju TZ preko Bloomberga

Također ćemo jačati transparentnost rada javnog duga

Struktura financijskog tržišta

Ukupni iznos upisanih TZ


Fiskalna politika i makroekonomska stabilnost
Fiskalna politika i makroekonomska stabilnost kapitala unutar nacionalne ekonomije različito manifestira na tržištu roba i usluga u odnosu na tržište vrijednosnih papira.

  • Snažna fiskalna prilagodba započeta u 2004. godini rezultirala je smanjenjem fiskalnog deficita s 6,2% BDP-a u 2003. na 4,1% BDP-a u 2005. godini.

  • U 2006. godini fiskalni deficit će iznositi 3,0% BDP-a dok se za 2007. godinu planira daljnje smanjenje na 2,8% BDP-a

  • Planirani deficit od 2,8% BDP-a u 2007. godini znači drugu godinu za redom ispunjavanje kriterija iz Maastrichta za ulazak u Europsku monetarnu uniju.

  • Smanjenje fiskalnog deficita smanjuje potrebu zaduživanja države.

  • Udio duga opće države u BDP-u smanjuje se već u 2006. godini, a do 2009. godine spustit će se na razinu ispod 40% BDP-a.

Deficit opće države

Dug opće države


Fiskalna politika i gospodarski rast
Fiskalna politika i gospodarski rast kapitala unutar nacionalne ekonomije različito manifestira na tržištu roba i usluga u odnosu na tržište vrijednosnih papira.

Ulaganje u ravnomjerniji razvoj, obrazovanje i znanost,

poduzetništvo i infrastrukturu

Fiskalna prilagodba i nizak fiskalni deficit

Smanjeno državno zaduživanje -> smanjenje kamatnih stopa

Smanjenje udjela državne potrošnje u BDP-u

Rast proračunskih sredstava

Povećana privatna ulaganja i otvaranje prostora za snažnije sudjelovanje privatnog sektora u generiranju rasta

Više stope

gospodarskog rasta


Zakon o tr i tu vrijednosnih papira

usklađivanje s direktivama EU o: kapitala unutar nacionalne ekonomije različito manifestira na tržištu roba i usluga u odnosu na tržište vrijednosnih papira.

investicijskim uslugama u području vrijednosnih papira (93/22/EEZ)

nezakonitoj kupoprodaji dionica i manipuliranju tržištem – zlouporabi tržišta (2003/6/EZ)

transparentnosti informacija o izdavateljima vrijednosnih papira kojima se trguje na uređenom tržištu (2004/109/EZ)

izvedenice (derivati):

definiranje novog financijskog instrumenta

trgovanje u okviru odvojene burzovne sekcije

temeljni kapital burze

40.000.000,00 kuna

slobodan (neograničen) prijenos dionica

Zakon o tržištu vrijednosnih papira


Zakon o tr i tu vrijednosnih papira1

vlasnička struktura burze kapitala unutar nacionalne ekonomije različito manifestira na tržištu roba i usluga u odnosu na tržište vrijednosnih papira.

neovlaštena društava - mogući osnivači burze

ograničavanje udjela dioničara u ukupnom broju glasova na skupštini

vlasništvo odvojeno od članstva na burzi

odobrenje HANFA-e za stjecanje kvalificiranog udjela

zabrana stjecanja dionica sredstvima nepoznatog podrijetla ili putem kredita

zaštita ulagatelja

potreba osiguravanja integriteta financijskog tržišta

kategorizacija klijenata prema njihovu znanju, iskustvu, financijskoj situaciji i ulagačkim ciljevima

regulacija sukoba interesa managera, zaposlenika i klijenata

Zakon o tržištu vrijednosnih papira


Zakon o tr i tu vrijednosnih papira2

zlouporaba tržišta kapitala unutar nacionalne ekonomije različito manifestira na tržištu roba i usluga u odnosu na tržište vrijednosnih papira.

dodatne mjere

zabrane i ograničenja s ciljem zaštite zloupotrebe povlaštenih informacija

pitanje manipulacije cijenama, širenja netočnih informacija i suzbijanja nezakonite kupoprodaje dionica

transparentnost tržišta

skraćivanje rokova izvještavanja o promjeni vlasničke strukture javnih dioničkih društava

obveza izdavatelja o izvješćivanju kod stjecanja vlastitih dionica

obveza izdavatelja uvrštenih na prvu kotaciju i kotaciju javnih dioničkih društava burze o redovitoj izradi i objavi revidiranih godišnjih financijskih izvješća

nadzor

šire ovlasti nadzornog tijela, jednostavniji postupak pokretanja nadzora

proširenje uvjetnog oduzimanja dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima, produženje trajanja zaštitnih mjera

sankcioniranje postupaka koji bi mogli utjecati na cijenu trgovanja na burzi

Zakon o tržištu vrijednosnih papira


Zakon o tr i tu vrijednosnih papira3

ZAKLJUČNO kapitala unutar nacionalne ekonomije različito manifestira na tržištu roba i usluga u odnosu na tržište vrijednosnih papira.

daljnji razvoj tržišta kapitala u RH

povećanje likvidnosti tržišta

ukidanje ograničenja kretanja kapitala

povećanje transparentnosti burzovnog trgovanja

veći kapitalni zahtjevi

unapređenje procesa trgovanja na burzi

strože sankcioniranje nezakonitog postupanja

Zakon o tržištu vrijednosnih papira


Zakon o deviznom poslovanju

Liberalizacija kapitalnih transakcija kapitala unutar nacionalne ekonomije različito manifestira na tržištu roba i usluga u odnosu na tržište vrijednosnih papira.

tri faze liberalizacije

2007 – I. faza

2008 – II. faza

2009 – III. faza

I. faza

potpuna liberalizacija ulaganja rezidenata i nerezidenata u vrijednosne papire

liberalizacija ulaganja rezidenata i nerezidenata u blagajničke zapise HNB i trezorske zapise MF

ukidanje obveze rezidenata – fizičkih osoba da kupoprodaju stranih vrijednosnih papira obavljaju isključivo preko domaćih ovlaštenih društava

II. faza

ukidanje obveze prijave kapitalnog posla kao uvjeta izvršenja plaćanja i prijenosa po tim poslovima

Zakon o deviznom poslovanju


Zakon o deviznom poslovanju1

III. Faza kapitala unutar nacionalne ekonomije različito manifestira na tržištu roba i usluga u odnosu na tržište vrijednosnih papira.

potpuna liberalizacija, ukidanjem zabrana:

kratkoročnog financiranja nerezidenata

korištenja financijskih kredita iz inozemstva preko računa u domaćim bankama

otvaranje računa rezidenta u inozemstvu

ograničenja za gotovinsko poslovanje između rezidenta i nerezidenta

ograničenja unošenja i iznošenja gotovine preko državne granice

Zakon o deviznom poslovanju


Zakoni iz podru ja financijskog tr i ta

2006. kapitala unutar nacionalne ekonomije različito manifestira na tržištu roba i usluga u odnosu na tržište vrijednosnih papira.

Zakon o leasingu

Zakon o kreditnim unijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bankama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o HNB

Zakon o HBOR – u

2007. i 2008.

Zakon o sekuritizaciji

Zakon o kreditnim institucijama

Zakon o osiguranju depozita

Zakon o platnom prometu

Zakon o financijskom kolateralu

Zakon o financijskim konglomeratima

Zakon o reorganizaciji i likvidaciji financijskih institucija

Zakoni iz područja financijskog tržišta