fyzioterapie a ergoterapie somaticky znev hodn n ch osob n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fyzioterapie a ergoterapie somaticky znevýhodněných osob PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fyzioterapie a ergoterapie somaticky znevýhodněných osob

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Fyzioterapie a ergoterapie somaticky znevýhodněných osob - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Fyzioterapie a ergoterapie somaticky znevýhodněných osob. Tereza Ptáčková, ČJ SV (Navaz.) . Pojem „somaticky znevýhodněná osoba“. jedná se o člověka, který se určitým způsobem odchyluje od „normálu“ tj. trpí určitou anomálií oproti ostatním; jedná se o anomálii TĚLESNOU

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fyzioterapie a ergoterapie somaticky znevýhodněných osob' - dena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pojem somaticky znev hodn n osoba
Pojem „somaticky znevýhodněná osoba“
 • jedná se o člověka, který se určitým způsobem odchyluje od „normálu“ tj. trpí určitou anomálií oproti ostatním;
 • jedná se o anomálii TĚLESNOU
 • ( z řec. soma= tělo)
 • jedná se tedy o osoby tělesně postižené, zdravotně oslabené (s omezenou mobilitou či imobilní) nebo nemocné
specifika u osob se somatick m posti en m
Specifika u osob se somatickým postižením
 • Mluvíme o:
 • ztížení nebo ztrátě schopnosti pohybu
 • problematické koordinaci pohybu
 • atypických až patologických pohybových stereotypech a užívání takových kompenzačních úkonů, pohybů či souhybů, které následně vedou k druhotnému zdravotnímu postižení
 • možných markantních narušeních jemné motoriky
 • zvýšené závislost na technických pomůckách či opatřeních a na externí fyzické pomoci
 • obtíže při zvládnutí procesu osamostatňování, atd.
fyzioterapie
Fyzioterapie
 • Fyzioterapie či fyzikální terapie je CÍLENÉ PŮSOBENÍ FYZIKÁLNÍ ENERGIE na organismus nebo jeho část s TERAPEUTICKÝM CÍLEM
 • vycházíme z řeckého physis= příroda a therapeia= léčení tj. léčení „ v duchu přírody“
 • metodika fyzioterapie byla vypracována na základě lidového léčitelství a lékařské vědy
 • je založena na účincích nekonečného množství metod vycházejících z několika málo fyzikálních podnětů (chlad, teplo, mechanické působení tlaku, tahu a účinky světla a formy elektřiny)
 • zahrnuje v sobě i zvláštní způsoby pohybu, dýchání či spánku
historie fyzioterapie
Historie fyzioterapie
 • Určité postupy, jež mají leccos společného s fyzioterapií, provázejí lidstvo po celou dobu jeho vývoje
 • nejstarší písemné zmínky spadají do období 2 500 př. n. l. a pocházejí z Číny (jsou to především zmínky o působení chladných koupelí a obkladů)
 • běžnou součást terapeutických prostředků nacházíme u Hippokrata, Galéna aj.
 • ve středověku došlo k potlačení principů fyzikální terapie a tyto principy byly také potlačen s rozvojem moderní „západní“ medicíny (se základy anatomie, patologie, mikrobiologie a dalších exaktních věd)
 • fyzioterapie se v minulosti považovala za nevědeckou, obsoletní sbírku empirických zkušeností (někdy se přezíravé postoje objevují i dnes ze strany „oficiální“ medicíny)
 • fyzikální terapie došla svého vzkříšení díky Vincenci Priessnitzovi, kterému vděčíme především za objevy v oblasti hydroterapie
rozd len fyzioterapie
Rozdělení fyzioterapie
 • Podle toho, jaké fyzioterapie využívá podněty pro svou terapii rozlišujeme:
 • 1. Elektromagnetickou energii
 • 2. Mechanickou energii
 • 3. Kombinaci různých druhů energie
 • Podle požadovaného účinku rozlišujeme fyzioterapii pro účinek:
 • 1. analgetický
 • 2. disperzní
 • 3. myorelaxační
 • 4. myostimulační
 • 5. trofotropní
 • 6. antiedematózní
 • 7. odkladný
elektromagnetick energie
Elektromagnetická energie
 • jako každé dělení, tak i dělení fyzikální terapie má význam převážně didaktický, který je zatížen značnou nepřesností
 • Elektromagnetickou energii tedy lze dále dělit na:
 • A. Elektroterapii (kontaktní či bezkontaktní)
 • B. Fototerapii (s Ne/ polarizovaným zářením)
 • C. Termoterapii (částečná či celková)
slide8

Příklad Elektroterapie: Příkladem může být tzv. GALVANOTERAPIE, která využívá průchodu stejnosměrného, tj. galvanického proudu k terapeutickým účelům. Tato terapeutická metoda vznikla na základě pokusů Luigiho Galvaniho, který za pomoci elektrického proudu stimuloval nervosvalový preparát žabího stehna. Ovšem s kořeny této praktiky se setkáváme již ve starém Egyptě. Elektrický proud je do těla přiváden obvykle deskovými elektrodami, jež mají stimulovat nervová vlákna a kožní receptory. Tato metoda je využitelná např. u Kontuze (zhmoždění) svalu, Raynaudovy choroby, Sudeckova syndromu či u Mononeuritidy.

p klad fototerapie
Příklad Fototerapie:
 • Tato metoda je značně rozšířená v oblasti pedagogické a psychologické. Využívá se v rámci těchto medicínských indikací:
 • Funkčních poruch pohybového systému
 • organických poruchách pohybového systému
 • civilizačních (psychosomatických) poruchách
 • psychiatrických onemocněních
 • Pacient je usazen na pohodlné pohovce (může i ležet) a během této procedury jsou mu nasazeny speciální brýle a sterefonní sluchátka. Terapeut do těchto brýlí a sluchátek vysílá optimální intenzitu jak světelných, tak akustických signálů tak, aby žádný z těchto dvou signálů nedominoval-> při silných signálech se cítí pacient nepříjemně, u slabých signálů hrozí ztráta účinku či usnutí
p klad termoterapie
Příklad termoterapie:
 • Využívá se zde dodávání (pozitivní termoterapie) nebo odebírání (negativní termoterapie) tepla organismu s terapeutickým záměrem.
 • Významná je zde tzv. HYDROTERAPIE (prostředkem k přenosu tepla je voda). Teplo lze přenášet také kondukcí, konvekcí, iradiací či evaporací)
 • příkladem je horkovzdušná lázeň, parní lázeň, kryosáčky, parafín, skotské střiky, atd.
mechanick energie
Mechanická energie
 • Mechanoterapie je obor fyzioterapie, který využívá masáže, polohování, pasivní cvičení, manipulaci apod. k terapeutickým účelům
 • často bývá tento pojem slučován s pojmem rehabilitace
p klady mechanoterarapie 1
Příklady mechanoterarapie 1:
 • SYNERGETICKÁ REFLEXNÍ TERAPIE
 • Je to podpůrná terapie zvyšující účinky jiných rehabilitačních metod
 • jejím přínosem je celkové zmírnění základního svalstva a u atonických dětí celkové zvýšení tonizace svalstva, zvýšená schopnost koncentrace a vnímání, zlepšaení pohybového vzoru či zvýšení tělesné i intelektuální aktivity
 • BOWENOVA MYOFASCIÁLNÍ TERAPIE
 • - Jedná se o holistickou, zcela neinvazivní a nediagnostickou metodu, založenou na seriích pohybů. Tyto pohyby jsou prováděny na jasně anatomicky definovaných místech v předem daném pořadí
 • MĚKKÉ A MOBILIZAČNÍ TECHNIKY
 • Je to diagnostický a terapeutický systém, který se zabývá vyšetřením a léčbou poruch pohybového amarátu. Metoda je směrována k cílenému ošetření kůže, podkoží, fasciií, bolestivých svalů a následné mobilizaci tj. k odstranění blokád či obnovení hybnosti.
 • KLASICKÉ MASÁŽE A AROMAMASÁŽE
 • - Tato metoda slouží k uvolnění těla i mysli, odstraňuje stres, napětí, zmírňuje bolesti zad, ztuhlost šíje, přináší zklidnění. Masáže se dělí na: celkové, částečné, uvolňující, antimigrenální, sportovní.
p klady mechanoterapie 2
Příklady mechanoterapie 2:
 • MÍČKOVÁNÍ
 • Jedná se o pomocnou fyzioterapeutickou metodu. Tato metoda se používá při léčbě mnoha nemocí (zejména u astmatu, alergie, onemocnení plic, hrtanu či katarů horních a dolních dýchacích cest). Užívá se také u poúrazových stavů, při špatném držení tělo nebo léčbě bolestivých jizev či otoků. Vlivem této metody dochází k determinaci vnitřních orgánů, k uvolnění napětí příčně pruhovaného a hladkého svalstva. Provádí se pomocí molitanových míčků různých velikostí.
 • POLOHOVÁNÍ
 • Je to základní rehabilitační technika vedoucí k podpoře dalšího psychomotorického vývoje a odstranění patologických pohybových vzorů. Využívá celé spektrum pomůcek- kvádry, válce, hady, klíny.
 • ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
 • Jde o individuální či skupinové cvičení, při němž jsou cviky vybírány tak, aby byla zapojena muskulatura svalů na posílení a protažení. Cílem této metody je posílení tělesné stability, ovlivnění posturálního držení těla či zlepšení fyzické aktivity (např. aktivní nácvik chůze).
 • VOJTOVA REFLEXNÍ TERAPIE
 • - Prostřednictvím této metody tzv. reflexní lokomoce je možné směřovat do funkce svaly, které člověk neumí při pohybu vědomě používat. Aktivování těchto svalů probíhá v modelech reflexního otáčení a plazení, kdy dochází k dráždění reflexních bodů a není nutná vědomá spolupráce jedince (aktivace se vybavuje z podvědomí).
kombinovan terapie
Kombinovaná terapie
 • Kombinovaná teorie je označení tzv. simultánní aplikace ultrazvuku a kontaktní elektroterapie, kdy je ultrazvuková hlavice využívána jako tzv. diferentní elektroda
 • Kombinovanou terapii v dnešní době považujeme za nejúčinější metodu fyzikální terapie jak pro vyhledávání, tak i odstraňování reflexních změn ve svalech
 • tato terapie umožňuje také objektivizaci těchto reflexních změn a jejich vymizení po manuálním, i vzdáleném zákroku
dom c fyzik ln terapie
Domácí fyzikální terapie
 • Fyzikální terapie se nutně neomezuje jen na zdravotní centra, ale jsou různé praktiky, které se dají praktikovat v běžné domácnosti;
 • Mezi domácí praktiky patří:
 • PRIESSNITZŮV OBKLAD
 • = je považován za univerzální fyzikální autoterapeutickou metodu
 • = bavlněný kus látky namočený ve studené vodě, na který se dává izolační vrstva (igelit, mikroten), přes kterou se ovine suchý ručník;
 • Obklad se aplikuje na 3 hodiny či na noc.
 • KRYOTERAPIE (studené obklady pomocí kryosáčků) či TERMOFORY(teplé obklady)
ergoterapie
Ergoterapie
 • Tento pojem se v historii měnil; obecně lze ergoterpii vymezit jako SOUHRN LÉČEBNÝCH METOD, které směřují k ROZVOJI TĚLA i DUCHA
 • ergoterapie ovlivňuje celou osobnost a je použitelná u všch typů postižení
 • Česká asociace ergoterapeutů ji definuje takto: „Ergoterapie je zdravotnická disciplína, která nabízí aktivní pomoc lidem každého věku, kteří jsou fyzicky nebo psychicky postižení nebo trpí postižením intelektu omezujícím funkční kapacitu a samostatnost.“ (2001)
 • tento pojem vychází z řeckého ERGON= práce + THERAPEIA= léčení
historie ergoterapie
Historie ergoterapie:
 • Oficiální počátky profese ergoterapeuta spadají na počátek 20. století v USA;
 • tehdy vzniká přesvědčení, že aktivita může fungovat i jako léčebný prostředek.
 • Ergoterapie se začala uplatňovat na konci první světové války (péče o válečné veterány)
 • První terapeutická škola byla založena v Bostonu roku 1919 a postupně došlo k jejímu etablování jako profesi (cíl: obnova poškozené funkce a znovunavrácení osoby do aktivního života)
 • Postupem času se ergoterapie vyvíjela do dnešní podoby;
 • u nás se objevila určitá forma ergoterapie okolo roku 1920, která byla vnímána zejména jako vyplnění volného času- léčba prací
 • - Další rozvoj ergoterapie byl pozvolný, neboť byl ovlivněn historickými událostmi (2. světová válka, atd.)
c le a oblasti ergoterapie
Cíle a oblasti ergoterapie
 • Hlavním cílem ergoterapie je DOSAŽENÍ MAXIMÁLNĚ MOŽNÉ SAMOSTATNOSTI JEDINCE;
 • zabývá se také zvýšením kvality života jedince, jeho znovuzačleněním do společnosti či návratem fyziologických, společenských i pracovních funkcí
 • Tato disciplína je využívána především v neurologii, psychiatrii, chirurgii, ortopedii, traumatologii i v interní medicíně;
 • své využití nalezne také v pediatrii a gerontologii
 • Mezi hlavní oblasti ergoterapie patří (Kubínková, 1997):
 • * kondiční ergoterapie
 • * ergoterapie cílená na postiženou oblast
 • *ergoterapie zaměřená na pracovní začlenění
 • * ergoterapie zaměřená na výchovu k soběstačnosti
6 paradigmat ergoterapie 1
6 paradigmat ergoterapie 1.

První paradigma:

Ergoterapie napomáhá překonávat zejména u mladistvých pacientů negativismus při potřebě sebeprosazení, který souvisí s agresivitou jakožto aktivní technikou řešení postižení.

Druhé paradigma:

Ergoterapie umožňuje v procesu tělesné práce identifikaci se silnější osobností (terapeutem, dílenským instruktorem, apod.)

Třetí paradigma:

Ergoterapie napomáhá uskutečnit kompenzační techniku u mladistvých pacientů tím, že umožňuje kompenzaci.

6 paradigmat ergoterapie 2
6 paradigmat ergoterapie 2.

Čtvrté paradigma:

Ergoterapie pomáhá překonávat zátěžové situace a krizi identity (např. při vstupu dítěte do školy) pomocí tělesné práce, jež naplňuje píli a snaživost

Páté paradigma:

Ergoterapie přispívá k vývojové proměně myšlení (zejména okolo 7. roku) v přechodu do stadia konkrétních logických operací, se kterými mají často některé zrakově či tělesně postižené děti veliký problém.

Šesté paradigma:

Ergoterapie vychází z kultury práce tedy z jednotnosti materiálních a duchovních hodnot práce a pracovního prostředí.

ergoterapie t lesn posti en ch a zdravotn oslaben ch osob
Ergoterapie tělesně postižených a zdravotně oslabených osob
 • Definice pojmu „tělesně a zdravotně oslabená osoba“:
 • -> jedná se o tělesně postižené osoby, osoby s vrozenými vadami, osoby s interními a neurologickými chorobami či o pacienty po operacích, úrazech a těžkých chorobách, které se mohou vyléčit nebo mají trvalé následky
 • Ergoterapie u těchto osob je buď dočasná (u osob, které svá postižení mohou vyléčit) nebo dlouhodobá
 • často se pro tuto disciplínu využívá označení PRACOVNÍ VÝCHOVA
 • pracovní výchova (ergoterapie) se uskutečňuje buď v rehabilitačních ústavech nebo ve zdravotnických a sociálních zařízeních a je zaměřená na rehabilitaci postižené oblasti vhodně zvolenou pracovní činností, pracovní pozicí, pracovním prostředím, apod.
p klad vyu it ergoterapie ergoterapie zrakov posti en ch osob 1
Příklad využití ergoterapie:Ergoterapie zrakově postižených osob 1
 • Tato forma terapie je určená osobám, které jsou znevýhodněny narušením, poruchou nebo neschopnosti vidění
 • u slabozrakých při terapii kompenzujeme nejistotu v prostorové kompenzaci a nepřesnosti ve vnímání předmětů nebo detailů, barev, symbolů-> využíváme optické pomůcky a pracovní metody
 • u osob, které mají zbytky zraku kompenzujeme terapií zrakovou ostrost perfektním osvětlením předmětů a pracovního prostředí s kompenzačními pomůckami
 • u nevidomých osob se ergoterapie zaměřuje na alternativní smyslové vnímání a kontrolu pracovní činnosti
 • řídíme se tedy pravidlem: „pokud je jeden smysl slabý či úplně chybí, pak je NUTNÉ posílit jiné smysly (v tomto případě hmat!!)“
ergoterapie zrakov posti en ch osob 2
Ergoterapie zrakově postižených osob 2
 • Ergoterapie u zrakově znevýhodněných osob klade svůj hlavní cíl na dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti
 • kompenzační činnosti se zaměřují zejména na rozvoj ostatních smyslů (hmatu, čichu)
 • rozvoj kompenzace ostatních smyslů spočívá v nácviku specifických dovedností, ale i dovedností sebeobslužných
 • u zrakově postižených osob dochází nejčastěji v rámci ergoterapie k rozvíjení HMATU (od nejdrsnějších po nejhladší povrchy, od celku k detailům)-> k této metodě je nezbytné slovní vyjádření tj. vytvoření objektivní představy o předmětu či předmětech
 • Praktický příklad:
 • Práce s modelovací hmotou- velice oblíbená a rozšířená metoda, která je velice vhodná pro rozvoj hmatového vnímání a jemné motoriky (levé i pravé ruky).
ergoterapie ment ln retardovan ch pacient koln ho v ku
Ergoterapie mentálně retardovaných pacientů školního věku
 • Ergoterapie vychází z didaktických zásad terapie mentálně retardovaných pacientů. Jedná se především o princip názornosti. Nedílnou složkou ergoterapie u mentálně retardovaného jedince je hudba pouštěná při práci.
 • mezi nejdůležitější ergoterapeutické metody (didaktické) patří zejména demonstrace, efekt novosti, demonstrační šok (zvonek, hudební zvuk, atd.)
 • významnou roli při ergoterapii retardovaného žáka hraje komparace věcí, výrobků aj. Tuto komparaci spojujeme s manipulací.
 • obrovskou roli hraje INSTRUKTÁŽ před začátkem práce, jelikož navazuje na motivaci a předává poznatky.
ergoterapie v l b autismu mladistv ch
Ergoterapie v léčbě autismu mladistvých
 • Pro léčbu autismu má ergoterapii k dispozici také své metody;
 • tyto metody jsou velice účinné, a to zejména proto, že stimulují pocit rovnováhy, který je u autistické poruchy velmi důležitý;
 • Metody ergoterapie také pomáhají u autistů rozvíjet hrubou motoriku či překonávat rozptýlenou pozornost
 • ergoterapie (pracovní činnost) usnadňuje pacientovi smysl pro komunikaci, neboť probíhá v pracovní skupině, ve které je dělba práce nedílnou součástí
 • (např. pacienti pozorují při práci ostatní-> prohlubují všímavost a vhled)
 • - Výjimka při práci s autisty: ABSENCE HUDBY (autisté jsou velice přecitlivělí na zvuky a vyžadují naprosto klidné prostředí)
pou it zdroje
Použité zdroje:
 • Knižní zdroje:
 • KLIVAR, M. Ergoterapie mladistvých. První vydání. Praha: BALT-EAST, 2003. ISBN 80-86383-17-2, 64 stran.
 • KRAUSS,H. Fyzioterapie pro každého. První vydání. Praha: AVICENUM, 1990. ISBN 80-201-0069-5, 272 stran.
 • KRHUTOVÁ,L. Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. První vydání. Olomouc: VCIZP, 2005. ISBN 80-903658-0-9, 267 stran.
 • KUČERA,M. Pohyb v prevenci a terapii. První vydání. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-042-4, 198 stran.
 • PODĚBRADSKÝ,J. Fyzikální terapie. První vydání. Praha: GRADA Publishing a.s., 2009. ISBN 978-80-247-2899-5, 202 stran.
 • TICHÝ,M. Rehabilitace I. První vydání. Ústí nad Labem: ÚZS UJEP, 2009. ISBN 978-80-7414-115-7, 69 stran.
 • TICHÝ,M. Základy pro studium pohybu. První vydání Ústí nad Labem: ÚZS UJEP, 2008. ISBN 978-80-7044-985-1, 125stran.
 • VODÁKOVÁ,J. Speciální pracovní výchova a ergoterapie. První vydání. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-7290-113-3, 90 stran.
 • Internetové zdroje:
 • http://www.svetluska.cz
 • http://www.zdn.cz/clanek/sestra/ergoterapie-dulezita-soucast-ucelene-rehabilitace-422441
 • Obrazové materiály:
 • 1. http://ftplf2.agarek.com/
 • 2. http://www.zijemenaplno.cz/Clanky/a79-Ergoterapie-udrzuje-kvalitu-zivota.aspx
 • 3. http://www.zdn.cz/news/check-sub?id=457294
 • 4. http://brnensky.denik.cz/zlociny-a-soudy/zdravi-nemocni-kvuli-parkovani-podvadeji20091012.html
 • 5. http://www.symbinatur.com/Magnety-a-lidske-telo-clanek-1127.html
 • 6. http://www.skinea.cz/esteticka-dermatologie.html
 • 7. http://www.darkov.cz/procedury/hydroterapie/
 • 8. http://vytvarna-dilnicka.webnode.cz/pracovni-postupy/priserky-z-plsti/
 • 9. www.venusanka.cz/index.php?page=viewclanek&sekce=vazne_nevazne&idcl=2889