b l m 9 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
B ö l ü m-9

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

B ö l ü m-9 - PowerPoint PPT Presentation


 • 253 Views
 • Uploaded on

B ö l ü m-9. Uluslararası Pazarlama Araştırmaları. Araştırma ; - İyi planlama - Kontrol - Güvenilir bilgi gerektirir. Pazarlama Araştırmaları: Pazarlama kararlarının alınması için gerekli olan bilgileri toplar, işler ve ilgililere iletirler. Uluslararası Pazarlama Araştırmaları.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'B ö l ü m-9' - dena


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
b l m 9

Bölüm-9

Uluslararası Pazarlama Araştırmaları

uluslararas pazarlama ara t rmalar

Araştırma ; - İyi planlama

- Kontrol

- Güvenilir bilgi gerektirir.

Pazarlama Araştırmaları: Pazarlama kararlarının alınması için gerekli olan bilgileri toplar, işler ve ilgililere iletirler.

Uluslararası Pazarlama Araştırmaları

uluslararas pazarlama ara t rmalar1

Uluslararası pazarlama araştırmaları ile pazarlama araştırmaları aynıdır. (Metot, plan, uygulama,vb.). Sadece çevresel faktörlerden kaynaklanan farklar vardır. Bu farklar ve karşılaşılan problemler;

 • - Firmalarda sürekli ve sistemli araştırma yapan birim ve
 • uzman kişilerin çok az/yetersiz/ sürekli olmaması’
 • - Finansal güçlükler’
 • - Dış Pazar koşullarının süratle değişmesi araştırmaların
 • yenilenmesini gerektirir/
   • - Araştırmalara yeterli önemin verilmemesi.
   • - Dil Problemleri (çeviriler,kültür farkları, mekanik çeviri anlamsız olabilmesi – TR – Kıbrıs Şive farkı)

Uluslararası Pazarlama Araştırmaları

uluslararas pazarlama ara t rmalar2

Karşılaşılan problemler;

- maliyetler,

- Sosyal örgütlenme biçimlerinde farklılıklar(Aile- Doğu-Batı) (Aile bireylerinin rollerini iyi algılamak, öğrenmek ve buna göre araştırmayı uygulamak önemli- Kadının görüşmesinin yasak olduğu ülkeler var)

- Anketörlere karşı güvensizlik (yaklaşım, iticilik, zaman ayırma, terör, vb.)

- Okuma- yazma oranı düşüklüğü (3. dünya ülkeleri, posta yolu etkisiz olur)

- Kültür farklılıkları (küçük perakendeciler, komplike kelimeleri bilmeyebilir- likidite vb.)

Uluslararası Pazarlama Araştırmaları

uluslararas pazarlama ara t rmalar3

Araştırma maliyeti araştırmada sağlanacak olan faydadan büyük olmalıdır.

(Küçük pazarlar ve firmalar zorlanırlar)

Uluslararası Pazarlama Araştırmaları

uluslararas pazarlama kararlar nda yararlan labilecek bilgiler ve bilgi kaynaklar

1- Problemin Saptanmasının Önemi

 • Bilgi gerektiren problemin tüm boyutları ile açık ve seçik bir biçimde belirlenmesidir. Böylece ihtiyaç duyulan bilgiler nelerdir daha kolay saptanabilir.
 • 2- İhtiyaç duyulan bilgiler:
 • Hedef Pazar seçiminde kullanılan bilgiler,
 • Hedef pazarda kullanılacak olan pazarlama bileşimleri ile ilgili bilgiler,

Uluslararası Pazarlama Kararlarında Yararlanılabilecek Bilgiler ve Bilgi Kaynakları

uluslararas pazarlama kararlar nda yararlan labilecek bilgiler ve bilgi kaynaklar1

Hedef Pazar belli değilse önce 1. grupta yer alan bilgileri toplamalıdır. Hedef Pazar belirlendikten sonra pazarlama bileşimleri (fiyat, mal, tutundurma, dağıtım) için bilgi toplanır. (Arabistana gömlek)

Araştırmalar Sürelerine (kısa, orta, uzun vade)

Bilgi kaynaklarına (birincil,ikincil)

Pazarlama Bileşenlerine vb. Göre gruplandırılırlar.

Uluslararası Pazarlama Kararlarında Yararlanılabilecek Bilgiler ve Bilgi Kaynakları

uluslararas pazarlama kararlar nda yararlan labilecek bilgiler ve bilgi kaynaklar2

3. Bilgi Kaynakları (Birincil ve Ikincil Kaynaklar)

İkincil kaynaklar: Hazır veriler içerirler. Firmanın kendi içinde yer alan bilgilerden, firma dışı araştırma kurumlarında, ulusal ve uluslararası örgütlerden- ücretli/ücretsiz elde edilen bilgi kaynaklarıdırlar.

Birincil Kaynaklar: 2cil kaynaklarda yer almayan bilgilere ihtiyaci olan kisi veya kurulusların kendi ozel gayretleri ile topladıkları orijinal bilgilerin kaynaklarıdır. Hazır olmayan bilgilerdir. Doğrudan doğruya araştırma ile toplanırlar (mülakat,anket,vb.)

Uluslararası Pazarlama Kararlarında Yararlanılabilecek Bilgiler ve Bilgi Kaynakları

uluslararas pazarlama kararlar nda yararlan labilecek bilgiler ve bilgi kaynaklar3

İkincil Veri kaynakları-Uluslararası

 • BM Statistik Yıllığı
 • IMF – Uluslararası Finansal Statistikler
 • Dünya Sağlık Teşkilatı-yayınları
 • Dünya Bankası-Yayınları
 • ILO+GATT+OECD+AB kaynakları
 • İkincil Veri kaynakları-Ulusal
 • Turkiyedeki Temsilcilikler,
 • Ticaret ve Sanayi Odaları Kütüphaneleri

Uluslararası Pazarlama Kararlarında Yararlanılabilecek Bilgiler ve Bilgi Kaynakları

slide10

1. Kendi ülkesinde ikincil veri kaynakları tespit edilip bunlardan planlı olarak en verimli şekilde faydalanmak,

2. Araştırılan Pazarları ziyaret (Satış kanalları’ müşteriler, aracılar, meslek kuruluşları, vb. yetkililer ile tanışmak)

TÜM VERİLER BİRBİRİNİ ONAYLAR VE TUTARLI OLMALIDIR. OLMAYAN YERLERDE TEKRAR VE DETAYLI BAKILMALIDIR, FARKLI KAYNAKLAR DENENMELİDİR.

Dış Pazarlarda Gerçekleştirilecek Özel Araştırmalar Sonucunda Elde Edilecek Olan İkincil ve Birincil Veriler

ara tirmalarin ama lari

Dış Pazarın yurtiçinden farklı olan özelliklerini bulabilmek,

 • Belirsizlikleri minimuma indirmek,
 • Mal-fiyat-tutundurma- dağıtım -- en uygun düzeye getirebilmek; Uyum artırıcı yönde olması
 • Dikkat Edilecekler
 • Makul sürede tamamlanması
 • Güncel bilgiler içermesi (geçerliliği kaybolmamış)
 • Detaylı (doğru ve güvenilir kaynakların kullanımı)
 • Kontrol Edilebilir olmalı
 • Minimum maliyetlerle tamamlamak (kooperatif araştırma)
 • Bilgilerin doğru analiz edilebilmesi

ARAŞTIRMALARIN AMAÇLARI

ara tirmalari le toplanan ver ler n de erlend r lmes

Dikkat Edilecekler

 • Bilginin kalitesi
 • Problemin çözümüne gerçek katkı/fayda sağlaması
 • (Fayda maliyetten büyük olmalı)
 • ?????

ARAŞTIRMALARI İLE TOPLANAN VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ara tirmalari le toplanan ver ler n de erlend r lmes1

Notlar

 • * Demografik bilgilerin değişmesi zaman alır (5 yıl)
 • * İthalat İhracat mevzuatı sık değişebilir – güncel olmalı
 • * Gelişmekte olan ülkelerden alınan verilerin toplanma metodu güncelliği ve doğruluğuna dikkat edilmelidir
 • * Objektif olmalıdır(1970 Asya-kolera vakası-tutarsızlık)
 • * Gereksiz bilgilere dikkat edilmelidir.
 • ???

ARAŞTIRMALARI İLE TOPLANAN VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

slide14

Anketler

 • Anket konusu ve amacını açıkla- ortak amaca geçir
 • Ana kütle ne?
 • Araştırma personelini incele, ne zaman bitmeli?
 • Yüz yüze mi, posta yolu ile mi, e-mail?
 • Maliyet
 • Kaç kişiye ulaşmak yeterli olacak ?
 • Ulaşılacak kişilerin iletişim detayları, vb.
 • En doğru yer neresi? Uygun zaman…
 • Anket formunu – kısa, gerekli bilgilerle, anlaşılır, sıkıcı olmayan, objektif olmalı
pazar ara t rmalar
Pazar Araştırmaları
 • Kalitatif= Tümden varımsal sebepler( oluşum sebepleri) Sonucunda bir fikir/formül oluşturulup üretilebilir yeni bir kavram oluşturulabilir
 • Kantitatif = Tümden gelimli (Sonuç çıkarılabilir)

Doğru ve iyi stratejiler oluşturmak için ikisine de ihtiyaç vardır.

ad