Jednotky základní Prezentace_19 - PowerPoint PPT Presentation

jednotky z kladn prezentace 19 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jednotky základní Prezentace_19 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jednotky základní Prezentace_19

play fullscreen
1 / 10
Jednotky základní Prezentace_19
409 Views
Download Presentation
demont
Download Presentation

Jednotky základní Prezentace_19

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Jednotky základníPrezentace_19 OPČ_Jednotky Mgr. Silva Vaňková www.zlinskedumy.cz

  2. Jednotky délkové 1 km = 1 000 m = 100 000 cm 1 m = 10 dm = 100 cm = 1 000 mm 1 mm = 0,1 cm = 0,01 dm = 0,001 m km 1000 m10dm 10 cm 10mm

  3. 2 m 4 m 2,5 km 0,185 dm 350 dm 45 000 cm 5 600 mm 890 000 m = 200 cm = 4 000 mm = 2 500 m = 18,5 mm = 35 m = 0,45 km = 5,6 m = 890 km Příklady:

  4. Jednotky plošné 1 km2 = 1 000 000 m2 1 m2 = 100 dm2 = 10 000cm2 = = 1 000 000 mm2 1ha = 100 a = 10 000m2 km2 m2 dm2 cm2 mm2 1 000 000 100 100 100 ha 100a

  5. 2 m2 4 m2 2,5 km2 0,185 dm2 35 ha 45 000 cm2 5 600 mm2 890 000 a = 20 000 cm2 = 4 000 000 mm2 = 2 500 000 m2 = 1 850 mm2 = 350 000 m2 = 4,5 m2 = 0, 0056 m2 = 8 900 m2 Příklady:

  6. Jednotky objemové 1 m3= 1 000 dm3= 1 000 000 cm3 = 1 000 000 000 mm3 1 hl = 100 l 1 l = 10 dl = 100 cl = 1 000 ml 1 dm3 = 1 l km3109 m3103 dm3103 cm3103 mm3 hl 100 l 10 dl 10 cl 10 ml

  7. 2 m3 0,000 4 m3 25 dm3 18,5 dm3 350 hl 45 000 ml 5 600 dm3 8,9 m3 = 2 000 000 cm3 = 400 000 mm3 = 0,025 m3 = 18 500 cm3 = 35 000 l = 45 l = 56 hl = 8 900 l Příklady:

  8. Jednotky váhové 1 t = 1 000 kg = 1 000 000 g 1 kg= 1 000 g = 10 000 dg 1 g = 10 dg = 100 cg = 1 000 mg 1 mg = 0,1 cg = 0,01 dg = 0,001g t 1000kg 1000 g 10 dg 10 cg 10 mg

  9. 2 t 4 kg 2,5 g 185 cg 350 mg 450 dg 5 600 kg 89 000 cg = 2 000 kg = 4 000 g = 2 500 mg = 1 850 mg = 0,35 g = 45 g = 5,6 t = 890 g Příklady: