De allergrootste liefde
Download
1 / 8

De allergrootste liefde - PowerPoint PPT Presentation


  • 126 Views
  • Uploaded on

De allergrootste liefde. De allergrootste liefde komt niet van mensen, maar ontstijgt dat wat menselijk heet Die liefde is zo oneindig groot dat Jezus stierf om onze zonden op zich te nemen en te sterven voor ons. Een wonderbaarlijk offer dat zal naklinken tot in eeuwigheid.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'De allergrootste liefde' - demont


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

De allergrootste liefde

De allergrootste liefde komt niet van mensen,maar ontstijgt dat wat menselijk heet

Die liefde is zo oneindig groot dat Jezus stierf om onze zonden op zich te nemen en

te sterven voor ons.

Een wonderbaarlijk offer dat zal naklinken tot in eeuwigheid

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe

Johannes 3:16


De allergrootste liefde

Die liefde die mij ver te boven gaatbied Christus jou ook aan

Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde

Johannes 15:9


De allergrootste liefde

Daaruit kunnen wij ook onze naaste leren liefhebben als onszelf

En dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben, gelijk Hij ons geboden heeft

1 Johannes 3:23

Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en het eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is:

Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf

Matteus 22: 37-39


De allergrootste liefde

Die liefde neemt weg alle onrust, onszelf

jaloezie en haat

De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertierend, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid,

maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij,

alles hoopt zij, alles verdraagt zij

1 Corintiërs 13:4-7

De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede

Romeinen 12:9

De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet

Romeinen 13:10


De allergrootste liefde

Het enige dat God van je vraagt, onszelfIs om op je knieen te gaanen te aanvaarden dat Hij je leven leidtAls antwoord op die grote liefde kunnen wij

Hem diep liefhebben door

Zijn wil te doen

Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden doen

1Johannes 5:2

Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren

1Johannes 5:3


De allergrootste liefde

Hierdoor hebben wij een toekomst in het Vaderhuis. onszelfGeen tranen, geen verdriet en geen onrecht meer

En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan - Openbaring 21:4 -


De allergrootste liefde

Dit is een belofte Gods; onszelf

wie gelooft in Christus Jezus, die heeft eeuwig leven

Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt

Mattheüs 22: 37-39

Samengesteld door Deman Jeffrey. Vragen welkom; mail naar jeffreydeman255@msn.com