mate sk kola marxova 219 28 st nad labem
Download
Skip this Video
Download Presentation
MATEŘSKÁ ŠKOLA, Marxova 219/28, ÚSTÍ nad Labem

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

MATEŘSKÁ ŠKOLA, Marxova 219/28, ÚSTÍ nad Labem - PowerPoint PPT Presentation


  • 104 Views
  • Uploaded on

MATEŘSKÁ ŠKOLA, Marxova 219/28, ÚSTÍ nad Labem. KDE NÁS NAJDETE A KDE SE O NÁS DOZVÍTE :. ADRESA: MATEŘSKÁ ŠKOLA, příspěvková organizace Marxova 219/28 400 01 ÚSTÍ nad Labem – Předlice TELEFON: +420475601084 ŘEDITELKA: Alena BODRINOVÁ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MATEŘSKÁ ŠKOLA, Marxova 219/28, ÚSTÍ nad Labem' - demetrius-glover


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kde n s najdete a kde se o n s dozv te
KDE NÁS NAJDETE A KDE SE O NÁS DOZVÍTE:

ADRESA: MATEŘSKÁ ŠKOLA, příspěvková organizace

Marxova 219/28

400 01 ÚSTÍ nad Labem – Předlice

TELEFON: +420475601084

ŘEDITELKA: Alena BODRINOVÁ

EMAIL: [email protected]

WEB: msmarxova.webnode.cz

ZŘIZOVATEL: Statutární město Ústí nad Labem, Velká

Hradební 8, 401 00 ÚSTÍ nad Labem

charakteristika m
CHARAKTERISTIKA MŠ:

Naše mateřská škola se nachází na okraji města Ústí nad Labem v Předlicích.

Budova je dvoupatrová, účelová se dvěma třídami a hospodářskou částí. K mateřské škole patří školní zahrada od května i s možností sportovního využití. Není možnost bezbariérového přístupu.

Kapacita mateřské školy je 36 dětí, ale s přihlédnutím k udělené vyjímce, má mateřská škola zapsáno 30 dětí.

Kolektiv mateřské školy tvoří ředitelka, 2 učitelky, školnice, kuchařka, vedoucí stravovny a externí ekonom.

provoz mate sk koly
PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY:

Provoz je od 6.00 do 16.00 hodin.

Během školního roku se však může provoz v určitých případech přizpůsobit požadavkům či potřebám rodičů.

MŠ se uzavírá v letních měsících zpravidla na 6 – 8 týdnů a dále pak o vánočních prázdninách. Uzavření MŠ je vždy oznámeno 2 měsíce předem.

re im dne
REŽIM DNE:

6.00 – 8.00 Scházení dětí

6.00 – 8.30 Hry a činnosti dle zájmu a výběru dětí, cvičení a

rušné chvilky, hudební chvilky, výtvarná činnost

pozorování a pokusy, grafomotorika, výslovnost

Individuální práce s dětmi dle potřeby a nálady

dětí, ranní filtr

8.30 – 9.00 Hygiena a svačina – správné stolování, sebe-

obsluha, čistota

9.00 – 9.30 Individuální činnosti po skupinkách ve třídách

9.30 – 11.30 Hygiena, příprava na pobyt venku, sebeobsluha

samostatné oblékání (zapínání knoflíků, zavazo-

vání tkaniček…)

pobyt venku

slide12
11.30 – 12.00 Úklid svých věcí po vycházce na své místo,

hygiena, příprava na oběd se sebeobsluhou

oběd – návyky při stolování

12.00 – 14.00 Hygiena, příprava na odpočinek, převlékání

do pyžam (samostatně, s pomocí)

odpočinek

14.00 – 14.30 Oblékání, hygiena, příprava na svačinu

svačina

14.30 – 16.00 Odpolední činnosti - individuální práce, hry a

činnosti podle vlastního výběru dětí

program koly
PROGRAM ŠKOLY:

Je zaměřen hlavně na výchovu romských dětí a dětí ze sociálně slabých rodin. Vychází ze sociálních, intelekto-

vých podmínek rodiny, z vědomostí, dovedností a schopností přijímaných dětí. Záměrem mateřské školy je dovést dítě ke konci předškolního období k tomu, aby dítě

v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přimě-řenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a zákla-dy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělání. Aby dítě bylo samo sebou a zároveň při-způsobeno životu v sociální komunitě a multikulturní spo-lečnosti.

slide14
Metody práce vychází z pozorování, nácviku, vysvětlování a neustálého opakování.

Vzhledem ke složení dětského kolektivu se mateřská škola zaměřuje především na:

slovní zásobu u dětí

gramaticky správné vyjadřování

jemnou a hrubou motoriku

osvojení hygienických, kulturních a společenských návyků

rozvoj všestranných vědomostí

r mcov vzd l vac program pro p ed koln vzd l v n
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

Jako každá MŠ se řídíme RVP PV.

Hlavními cíli jsou:

  • Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení
  • Osvojení základů hodnot na níž je založena naše společnost
  • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
slide16
Obsah je rozdělen do 5 oblastí, které respektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení. Těch oblastí je celkem 5: biologická, psychologická, interpersonální, sociálně kulturní a enviromentální. Od nich jsou odvozeny oblasti předškolní-ho vzdělávání, které jsou nazvány:

Dítě a jeho tělo – poznávání lidského těla, podpora tě-lesné a pohybové zdatnosti, sebeobsluha

Dítě a jeho psychika – podpora duševní pohody, rozvoj poznávacích procesů, myšlení, řeč

Dítě a ten druhý – navazování a udržování přátelství, vzájemná komunikace, spolupráce

Dítě a společnost – svět kultury a umění, společenské, morální a estetické hodnoty

Dítě a jeho svět – poznatky o světě, o jeho dění, vývoji a změně, vliv člověka na životní prostředí

koln vzd l vac program pro p ed koln vzd l v n
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

Naše MŠ pracuje se vzdělávacím programem, který nazvala:

,,Rok s Martínkem a jeho čítankou”

1. Martínek ve městě

1.1. Kamarádi

1.2. Můj domov a rodina

1.3. Barevný svět

1.4. Pozor, auto!

2. O Jabloňce

2.1. Barvy podzimu

2.2. Ovoce a zelenina

2.3. Jak Honzík stonal

2.4. Kouzelný domeček Rok

slide18
3. Martínek a sněhulák

3.1. Veliký sníh

3.2. Městem chodí Mikuláš

3.3. Vánoce jsou tady

3.4. Kniha, přítel člověka

4. O třech medvídcích a lišce

4.1. Domácí a užitková zvířátka

4.2. Volně žijící zvířata u nás

4.3. Z pohádky do pohádky

4.4. Ten dělá to a ten zas tohle

5. Jak se Martínek ztratil

5.1. Vůně jara

5.2. Rozkvetlá louka

5.3. Hurá, do ZOO

5.4. Jako Jeníček a Mařenka

6. Kam se schoval nůž

6.1. Jedeme na výlet

6.2. Těšíme se na prázdniny

nav t vovan akce
NAVŠTĚVOVANÉ AKCE:

Víme, že u našich dětí ve školce hrají velkou roli peníze. Snažíme se proto využívat s nimi návštěv na různých neplacených veřejných akcích. Navštěvujeme knihovnu, muzeum, různé akce hypermarketů, využíváme také pozvání ZŠ v Předlicích.

V podzimních i zimních měsících (pokud počasí dovolí) využíváme hojně návštěv zoologické zahrady, která je v této době zdarma.

Samozřejmě navštěvujeme i různá dětská představení v DDM či Kulturním domě v Ústí nad Labem.

Do naší MŠ taky jezdí loutková divadélka.

slide21
Děti se velmi rády zúčastňují různých výtvarných soutěží. V minulém školním roce jsme dostali několik oceněníUKÁZKY OCENĚNÝCH PRACÍ:
ad