vandsektorloven fvd s p virkningsindsats n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vandsektorloven FVD’s påvirkningsindsats

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Vandsektorloven FVD’s påvirkningsindsats - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

Vandsektorloven FVD’s påvirkningsindsats. Hvad sker der nu? Aktiviteter til dato Informationsmøde 3. september 2014. Hvad gør vi fremadrettet?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vandsektorloven FVD’s påvirkningsindsats' - demetrius-galloway


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vandsektorloven fvd s p virkningsindsats

VandsektorlovenFVD’s påvirkningsindsats

Hvad sker der nu?Aktiviteter til dato

Informationsmøde

3. september 2014

hvad g r vi fremadrettet

Hvad gør vi fremadrettet?

Lige nu er der indledt en møderække i forligskredsen bag vandsektorloven, startende den 22. august med udlevering af et embedsmandsnotat som tydeligvis er udarbejdet af Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen.

Møderækken fortsættes i dag den 3. september, den 5. september, evt. den 16. september og den 24. september, idet det tilsyneladende er regeringens ambition, at der skal kunne indgås en aftale den 24. september.

Embedsmandsnotatet, som det er lykkedes os at komme i besiddelse af, lægger med 10 aftaleforslag op til en i hovedsagen uændret vandsektorlov med kun små justeringer. I må love mig ikke at sige det til nogen, men der nævnes bl.a.

næste side

det er vores udfordring

Det er vores udfordring

 • Et effektiviseringspotentiale i den private sektor på ca. 100 mio. kr.
 • Indførelse af en benchmarkingmodel så vandselskaberne sammenlignes på hele deres virksomhed og ikke kun på driftsomkostningerne. Dermed kan der fastsættes effektiviseringskrav til vandselskabernes totaløkonomiske potentiale. Forventes at tage 2-3 år at implementere.
 • 4 årige prislofter og mulighed for selv at beholde og anvende ekstraordinære effektiviseringsgevinster.
det er vores udfordring1

Det er vores udfordring

 • Fortsat adskillelse af myndighed og drift samt kommunens rolle som vandmyndighed.
 • Benchmarking på miljø, sundhed og forsyningssikkerhed.
 • Oprettelse af et forbrugerklagenævn hvortil forbrugerne kan klage over vandselskabets leveringsvilkår og priser.
det er vores udfordring2

Det er vores udfordring

 • Forsyningssekretariatet skal varetage regulering og kontrol af vandselskabernes økonomiske effektivitet, så det samlede effektiviseringspotentiale på 1,3 mia. nås.
 • Forsyningssekretariatet skal have flere penge 4,7 mio. i 2015 over finansloven.
 • Dernæst 3 mio. kr. om året fra 2016 finansieret af vandselskaberne, som stiger fra 32.500 kr. til ca. 42.300 kr. om året pr. vandselskab.
det kan vi forvente

Det kan vi forvente

 • Konsolidering ved stordriftsfordele og sammenlægning af selskaber.
 • Mulighed for tilknyttede sideaktiviteter op til 3 % af omsætningen dog max. 2 mio. kr.
 • Fastholdelse af grænsen på de 200.000 m3. Ved at hæve grænsen skal der findes andre beskatningsmuligheder for de resterende, ligesom incitamentet for de fritagne til fusionering i større enheder fjernes.
alts kort fortalt

Altså kort fortalt:

 • Sammenlægninger
 • Flere penge til Forsyningssekretariatet
 • Fastholdelse af de 200.000 m3
 • …og ikke et ord om skatteproblematikken – dvs., at den nuværende beskatning fastholdes.
mulige scenarier

Mulige scenarier

 • Alle løftes ud af loven
 • M3-grænsen hæves800 m3 = 121/10500 m3 = 106/25400 m3 = 95/36
 • Stort set uændret med små ubetydelige lettelser
konferencer informationsm der for medlemmer

Konferencer, informationsmøder for medlemmer

Konference Christiansborg

Offentliggørelse af rapporten: ”Forbrugerejede vandværker og prisregulering”

150 deltager (politikere, journalister, interesseorganisationer, Forsyningssekretariatet, Naturstyrelsen, m.fl.)

30. september 2013

Informationsmøde Fredericia

Offentliggørelse af rapporten: ”Forbrugerejede vandværker og prisregulering”.

150 medlemmer deltager

3. oktober 2013

Møde om skat

Informationsmøde om skattemæssig åbningsbalance i samarbejde med PwC

12. december 2013

Møde om skat efter Landsskatterettens afgørelse

Hvad bør vandværket gøre, når skatteopgørelsen kommer? Skal vandværket betale skatteregningen nu eller senere?

160 medlemmer deltager

3. september 2014

m der med politikere

Møder med politikere

Når partierne har skiftet miljøordførere, har FVD sendt informationspakke og inviteret os selv på kaffe.

22. okt. 2013: Villum Christensen, LA

31. okt. 2013: Jørn Dohrmann, DF

31. okt. 2013: Hans Chr. Thorning, V

6. nov. 2013: Karina Lorentzen, SF

3. dec. 2013: Torben Hansen, S

20. feb. 2014: Per Clausen, EL

12. marts 2014: Charlotte Dyremose, KF

4. april 2014: Miljøminister Kirsten Brosbøl, S

4. sept. 2014: Hans Christian Thorning, V

September 2014: Pia Adelsteen, DF (telefon)

Lisbeth Bech Poulsen, SF (telefon)

Per Clausen, EL (telefon)

Villum Christensen, LA (telefon)

forsyningssekretariatet

Forsyningssekretariatet

I talrige debatindlæg i vejle Amts Folkeblad påstår Forsyningssekretariatets chef, at FVD’s rapport er fejlbehæftet og udokumenteret.

Copenhagen Economics udarbejder 2 notater, der modbeviser Forsyningssekretariatets påstande

Copenhagen Economics holder møde med chef for Forsyningssekretariatet

Vandværker skriver debatindlæg

FVD skriver debatindlæg

FVD holder møde med chef for Forsyningssekretariatet

Kritikken og strømmen af læserbrev fra Forsyningssekretariatet stopper.

medierne skriver

Medierne skriver

 • 40 læserbreve (FVD-medlemmer som afsender)
 • 7 læserbreve (politikere som afsender)
 • 75 artikler og notitser, hvor vandsektoren og vandsektorloven omtales
 • 29 artikler og notitser, hvor vandværkernes skatteregninger omtales
 • Twitter inddrages for at gøre FVD’s mærkesager synlige for politikere og journalisterhttps://twitter.com/fvd_drikkevand
aktiviteter uden for mediernes s gelys 1

Aktiviteter uden for mediernes søgelys - 1

21. marts 2014:

Miljøministeren offentliggør Deloittes evalueringsrapport

FVD beder Copenhagen Economics om at udarbejde notat med kommentarer til Deloittes rapport

4. april: Miljøminister Kirsten Brosbøl

FVD har foretræde og fremfører foreningens holdning til Deloittes evalueringsrapport/CE’s notat

8. april 2014: FVD sender foreningens holdning samt Copenhagen Economics notat til:

Naturstyrelsen, Folketingets Miljøudvalg, Miljøministeren.

24. april 2014: Folketingets Miljøudvalg

FVD har foretræde og fremfører foreningens holdning til Deloittes evalueringsrapport / CE’s notat

30. april 2014: Deloitte præsenterer rapporten for kontaktudvalget for evalueringen af VSL

politiker bes ger forbrugerejede vandv rker

Politiker besøger forbrugerejede vandværker

Februar 2013:

Miljøminister Pia Olsen Dyr besøger Lynge Overdrev vandværk

Februar 2013:

Miljøudvalget besøger Solrød Vandværk

Januar 2014: FVD inviterer Torben Hansen, S, på vandværksbesøg, men han afslår.

Juni 2014:

Miljøminister Kirsten Brosbøl besøger vandværker i Dyngby og Fillerup

aktiviteter uden for mediernes s gelys 2

Aktiviteter uden for mediernes søgelys - 2

8. maj 2014: Regeringen offentliggør Vækstpakke ”Danmark helt ud af krisen”

8. maj: FVD udsender pressemeddelelse med reaktioner på vækstpakken

28. maj: FVD sender ”Oplæg til en mere effektiv vandsektor” til Finansministeriet og sætter fokus på, der kan hentes 38 mio. kr. i besparelser fra dag 1 ved at løfte de forbrugerejede vandværker ud af vandsektorloven.

(Oplægget sendes også til Miljøminister, Miljøudvalg, Naturstyrelsen og kontorchefer i Finansministeriet).

aktiviteter uden for mediernes s gelys 3

Aktiviteter uden for mediernes søgelys - 3

Vandværkers skattemæssige værdiansættelse

3. april 2014: Foretræde for Skatteudvalget

Juelsminde Vandværk og FVD har foretræde for skatteudvalgetDer sættes fokus på skatteproblematikken

27. maj 2014: Skatteminister og Miljøminister i åbent samråd

Åbent samråd om de forbrugerejede vandværkers skattemæssige værdiansættelse.

Begge ministre slår fast, at de ikke vil ændre på skattepligten, men de er villige til at se på, om reglerne kan justres.

Video fra samrådet kan ses på FVD’s hjemmeside:

http://fvd.dk/nyt-og-presse/nyt-fra-fvd/aabent-samraad-skatteforhold-for-vandvaerker.aspx

Juni 2014:

Landsskatteretten godkender den metode til værdiansættelse, som SKAT benytter