P evod er sch mat do erl deskrip n logiky
Download
1 / 27

Převod ER schémat do ERL Deskripční logiky - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Převod ER schémat do ERL Deskripční logiky. Mgr. Marek Vajgl. Přehled. Úvod do problematiky ER-model Deskrip ční logika Požadavky na transformaci Realizace transformace Transformace entit Transformace omezení. Minimum Deskripční logiky. Reprezentace pomocí konceptů a rolí

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Převod ER schémat do ERL Deskripční logiky' - demetrius-daniels


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

P ehled
Přehled

 • Úvod do problematiky

  • ER-model

  • Deskripční logika

 • Požadavky na transformaci

 • Realizace transformace

  • Transformace entit

  • Transformace omezení


Minimum deskrip n logiky
Minimum Deskripční logiky

 • Reprezentace pomocí konceptů a rolí

  • Reprezentace entit pomocí konceptů

  • Binární reprezentace vztahů pomocí rolí

 • Předpoklad otevřeného světa

 • Není apriorní vymezení nad/pod třídy, ale užívá se subsumce

  • Automatická tvorba taxonomie


V hody erl proti er model m
Výhody ERL proti ER-modelům

 • Jasná reprezentace kvantifikátorů ve vztazích

 • Předpoklad otevřeného světa

 • Odvozovatelnost

 • Kontrolovatelnost dotazů – validace nad ontologií i daty, efektivní vyhodnocování


Definice u it ho er modelu
Definice užitého ER modelu

 • Reprezentace entit a vazeb mezi nimi s možností určit kardinalitu

 • ISA spojení, disjunktní omezení

 • Vícehodnotové atributy  kardinalita atributů a možnost užití nepovinných atributů


Po adavky na erl
Požadavky na ERL

 • Modelování omezení:

  • Základní

  • Explicitní

  • Implicitní

 • Splnění implicitních vlastností asociací:

  • Explicitní reprezentace vztahů

  • Ověření smysluplnosti vztahů, jejich jedinečnost


Po adavky na transformaci
Požadavky na transformaci

 • Nutným předpokladem je zachování informační kapacity obou schémat

  • Je třeba vytvořit zobrazení zachovávající ekvivalenci mezi platnými stavy obou schémat

  • Toto zobrazení zachová ekvivalenci obou schémat

 • Vytvoření validního schématu v ERL DL


Postup transformace

Transformace struktury

Transformace základní domény

Transformace tříd entit

Transformace vazebních tříd

Transformace EA-rolí

Transformace atributů

Transformace omezení

Transformace kardinalitních omezení

Transformace ISA omezení

Transformace disjunktních omezení

Postup transformaceTransformace z kladn dom ny
Transformace základní domény

Jedná se o transformaci základních domén, tj. zpravidla datových typů

Existuje zde shoda mezi ER a ERL

τ1 (String) = String

τ1 (D) = D ∈B


Transformace t d entit
Transformace tříd entit

Transformace spojuje třídy entit s koncepty entit

Nezahrnuje transformaci atributů

2(E) ⊑ ⊤e

2 (Zaměstnanec) ⊑ ⊤e


Transformace vazebn ch t d
Transformace vazebních tříd

 • Transformace svazuje vazební třídy s vazebními koncepty

 • Pro: L (R) = [U1:E1, U2:E2, … Un:En]

 • 3 (R) ≐ ⊤r ⊓ ( =1 (4 (U1))-1) ⊓ … ⊓ ( =1 (4 (Un))-1) ⊓ AR

 • 4 (Ui) ⊑ Domain(2 (Ei)) ⊓ Range (3 (R))


Transformace vazebn ch t d1
Transformace vazebních tříd

Platí: L (Pracuje) = [PracujeV: Zaměstnanec, Zaměstnává: Organizace]

 • Pro: L (R) = [U1:E1, U2:E2, … Un:En]


Transformace vazebn ch t d2
Transformace vazebních tříd

3(Pracuje) ≐ Tr ⊓ (=1 (4 (PracujeV))-1 ⊓ (=1 (4 (Zaměstnává))-1 ⊓ APracuje

 • Platí: L (Pracuje) = [PracujeV: Zaměstnanec, Zaměstnává: Organizace]


Transformace vazebn ch t d3
Transformace vazebních tříd

4 (PracujeV) ⊑ Domain (2 (Zaměstnanec)) ⊓Range (2 (Pracuje))

4 (Zaměstnává) ⊑ Domain (2 (Organizace)) ⊓ Range (2 (Pracuje)).

 • 4 (Ui) ⊑ Domain(2 (Ei)) ⊓ Range (3 (R))


Transformace vazebn ch t d4
Transformace vazebních tříd

 • 4 (PracujeV) ⊑ Domain (2 (Zaměstnanec)) ⊓ Range (2 (Pracuje))

 • 4 (Zaměstnává) ⊑ Domain (2 (Organizace)) ⊓ Range (2 (Pracuje)).

 • 3(Pracuje) ≐ Tr ⊓ (=1 (4 (PracujeV))-1 ⊓ (=1 (4 (Zaměstnává))-1 ⊓ APracuje


Transformace atribut
Transformace atributů

Transformace atributů entit

Každý atribut je zobrazen do role, kde doménou je koncept a příslušný obor hodnot

5 (Ai) ⊑ Domain (2,3 (C)) ⊓ Range (1 (Di))

5 (ZaměstnanecID) ⊑ Domain (2 (Zaměstnanec)) ⊓ Range (1 (Integer))Transformace kardinalitn ch omezen
Transformace kardinalitních omezení

 • Transformuje kardinalitní omezení na vztazích entit do ERL

 • Pro vazbu:La (E, R, U) = (m, M) a Lv (E, A) = (m, M) a vazební třídu R : De (R) = [A1:D1, A2:D2, …, An:Dn]

 • Pro La: card (E) ⊑ (≽m 4 (U)) ⊓(≼M 4 (U))

 • Pro Lv: card (E) ⊑ (≽m 5 (A)) ⊓(≼M 5(A))

 • Pro Ar: (≽m 5 (A)) ⊓(≼M 5 (A))


Transformace vazebn ch t d5
Transformace vazebních tříd

Lv (Testování, Datum) = (1,5)

 • La (E, R, U) = (m, M) a Lv (E, A) = (m, M)


Transformace kardinalitn ch omezen1
Transformace kardinalitních omezení

 • 3(Testování) ≐ Tr ⊓ (=1 (4 (Zkouší na))-1 ⊓ (=1 (4 (Je užíván))-1 ⊓ (≽1 5 (Datum)) ⊓ (≼5 5 (Datum))


Transformace isa omezen
Transformace ISA omezení

 • Mezi třídami entit:

  • Transformace dvou nevazebních tříd.

  • Pro ((E, E‘)  ISA)

 • 2 (E) ⊑ 2 (E‘)

 • Mezi vazebními třídami:

  • Máme-li 2 vazební třídy R a R‘ v ISA hierarchii, stačí pouze nadefinovat ISA hierarchii rolí, hierarchie vztahů je zřejmá

  • 4 (U1) ⊑ 4 (U‘1) …4 (Un) ⊑ 4 (U‘n)


Transformace isa omezen1
Transformace ISA omezení

 • 4 (Učí) ⊑ 4 (PracujeV),4 (Užívá) ⊑ 4 (Zaměstnává)

 • Zjevně:3 (Přiřazení) ⊑3 (Pracuje)

 • 2 (Učitel) ⊑ 2 (Zaměstnanec)


Transformace disj omezen
Transformace DISJ omezení

Transformuje disjunktní omezení mezi dvěma entitami

Pro: ((E, E‘)  DISJ)

2 (E) ⊑ 2 (E‘)

2 (Učitel) ⊑ 2(Student)


Vlastnosti transformace
Vlastnosti transformace

 • Korektní terminologie ERL

 • Alespoň stejná informační kapacita

 • Asociace reprezentovány explicitně pomocí vazebních konceptů

 • Vazební koncepty zachycují všechny implicitní vlastnosti asociací

  • Omezení přesně jeden

  • Různé instance vazeb neurčují stejnou vazbu


Mo nosti dal ho u it
Možnosti dalšího užití

 • Tato definice schémat lze užít pro tvorbu T-Boxu v dalších reprezentacích deskripční logiky

 • 2 (Učitel) ⊑ 2 (Zaměstnanec)

 • 3(Testování) ≐ Tr ⊓ (=1 (4 (Zkouší na))-1 ⊓ (=1 (4 (Je užíván))-1 ⊓ (≽1 5 (Datum)) ⊓ (≼5 5 (Datum))

 • (define-primitive-concept t2Učitel t2Zaměstnanec)

 • (define-concept t3Testovani (and *top* (exactly InvZkousiNa) (exactly InvJeUzivan) (at-least 1 t5Datum) (at-most 5 t5Datum)))


U it zdroje
Užité zdroje

 • The Racer Systém –http://www.sts.tu-harburg.de/~r.f.moeller/racer/download.html

 • HACID Mohand-Said, PETIT Jean-Marc, TOURMANI Farouk: Representing and Reasoning on Database Conceptual Schemas. Knowl. Inf. Syst. 3(1): s. 52-80 (2001) –www.springerlink.com/index/H2GTG2H4M24ED3XD.pdf

 • FRANCONI Ernico: Description Logics – Description Logics and Databases – http://www.inf.unibz.it/~franconi/dl/course/2002/slides/db/db.pdf


ad