Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CH 3 – CH 2 – CH 3 PowerPoint Presentation
Download Presentation
CH 3 – CH 2 – CH 3

CH 3 – CH 2 – CH 3

93 Views Download Presentation
Download Presentation

CH 3 – CH 2 – CH 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROPAN - BUTAN CH3 – CH2 – CH3 CH3 – CH2 – CH2 – CH3

 2. - za normální teploty plynná směscharakteristického zápachu • propan (T varu = - 42,6 oC ) • butan (T varu = - 0,6 oC )

 3. hustotu má větší než • vzduch - získává se současně při těžbě ropy

 4. -zvýšením tlakuse mění v bezbarvouhořlavou kapalinu(plní sedo tlakových lahví)

 5. využití : • ktopení a vaření v domácnostech i průmyslu (ocelové lahve)

 6. náplň zapalovačů

 7. LPG ekologické palivo pro automobilový průmysl

 8. ? Vysvětli značku LPG anglicky liquidpetroleum gas česky kapalný ropný plyn

 9. ? Proč se LPG zkapalňuje kapalina se lépe převáží, tankuje a v malém prostoru se převeze více „plynu“

 10. ? Jaké jsou obavy při využívání LPG paliva? • standardně se nevyrábí tolik aut s motory a nádržemi pro LPG (nutná úprava)

 11. malé množství čerpacích stanic • riziko výbuchu při havárii

 12. zákaz parkování v podzemních garážích • nižší výkon motoru

 13. ? výhody využívání LPG paliva? • nízká hlučnost • nízká cena • ekologie

 14. Proč hovoříme o LPG jako ekologickém palivu ?

 15. spalováním propan-butanu vzniká oxid uhličitý voda

 16. spalování probíhá bez kouře a sazí • obsahuje malé množství síry

 17. Veškerá fotodokumentace pochází z :