ยินดีต้อนรับ
Download
1 / 71

???????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 261 Views
 • Uploaded on

ยินดีต้อนรับ. คณะศึกษาดูงานจากจังหวัดอุตรดิตถ์. จังหวัดอุตรดิตถ์. เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง. จังหวัดอุตรดิตถ์. เมืองลางสาดหวาน. จังหวัดอุตรดิตถ์. บ้านพระยาพิชัยดาบหัก. จังหวัดอุตรดิตถ์. ถิ่นสักใหญ่ของโลก. จังหวัดตราด. เมืองเกาะครึ่งร้อย. จังหวัดตราด. พลอยแดงค่าล้ำ. จังหวัดตราด.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ????????????' - demetria-richmond


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6966259

ยินดีต้อนรับ

คณะศึกษาดูงานจากจังหวัดอุตรดิตถ์


6966259

จังหวัดอุตรดิตถ์

เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง


6966259

จังหวัดอุตรดิตถ์

เมืองลางสาดหวาน


6966259

จังหวัดอุตรดิตถ์

บ้านพระยาพิชัยดาบหัก


6966259

จังหวัดอุตรดิตถ์

ถิ่นสักใหญ่ของโลก


6966259

จังหวัดตราด

เมืองเกาะครึ่งร้อย


6966259

จังหวัดตราด

พลอยแดงค่าล้ำ


6966259

จังหวัดตราด

ระกำแสนหวาน


6966259

จังหวัดตราด

หลังอานหมาดี


6966259

จังหวัดตราด

ยุทธนาวีเกาะช้าง


6966259

จังหวัดตราด

สุดทางบูรพา


6966259

ข้อมูลทั่วไป

ตราด แปลว่า ทุ่งใหญ่ เป็นเมืองชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 315 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ 2,819 ตารางกิโลเมตร ประมาณ ร้อยละ 7.72 ของพื้นที่ภาคตะวันออก และมีพื้นที่มากเป็นอันดับที่ 56 ของประเทศไทย


6966259

จังหวัดตราด

มีพื้นที่ 2,819 ตร.กม.

7 อำเภอ38 ตำบล263 หมู่บ้าน 34 อบต.

1 เทศบาลเมือง8 เทศบาลตำบล


6966259

ภูมิอากาศ

อากาศค่อนข้างร้อน อุณหภูมิระหว่าง 26 – 29 องศาเซลเซียส และมีฝนตกตลอดปี


6966259

จังหวัดตราด

ภูมิประเทศ


6966259
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

วัดบุปผาราม


6966259
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

เรือนำเที่ยว

ดำน้ำดูปะการัง

พายเรือ


6966259

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

เกาะหมาก, เกาะกูด, เกาะช้าง, ตลาดการค้าชายแดนบ้านหาดเล็ก


6966259
สินค้าพื้นเมืองที่สำคัญสินค้าพื้นเมืองที่สำคัญ

ยาเหลือง

กะปิเกาะช้าง

กุ้งแห้ง

งอบน้ำเชี่ยว


6966259
สินค้าพื้นเมืองที่สำคัญสินค้าพื้นเมืองที่สำคัญ

ตังเมอบ

พลอย

สับปะรดตราดสีทอง

ปลากะตังกรอบ


6966259

จังหวัดตราดสินค้าพื้นเมืองที่สำคัญ

ประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ ปี 2552

จำนวนประชากร220,543คน

อัตราส่วน หญิง : ชาย1 : 1.01


6966259

การประกอบอาชีพสินค้าพื้นเมืองที่สำคัญ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ย 66,803 บาทต่อคนต่อปี อันดับที่ 4 ของภาคตะวันออก เป็นอันดับที่ 20 ของประเทศไทย


6966259

จังหวัดตราดสินค้าพื้นเมืองที่สำคัญ

นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 96.93


6966259

สถานบริการสาธารณสุขสินค้าพื้นเมืองที่สำคัญ

โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง

โรงพยาบาลชุมชน 6 แห่ง

สถานีอนามัย 66 แห่ง

ศูนย์สุขภาพชุมชน 23 แห่ง

โรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง


6966259

ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข

สถานบริการภาคเอกชน

โรงพยาบาลขนาด 114 เตียง 1 แห่ง

คลินิกแพทย์ 27 แห่ง


6966259

ระบาดวิทยา ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขไข้เลือดออก

จังหวัดตราด


1 2541 2551
แผนภูมิที่ ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข1 อัตราป่วยไข้เลือดออกต่อประชากรแสนคน ของจังหวัดตราด ปี2541-2551

จังหวัดตราด

ประเทศไทย


2 2551
แผนภูมิที่ ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข2 จำนวนและอัตราป่วยไข้เลือดออก จ.ตราด ปี 2551 จำแนกรายอำเภอ


6966259

แผนภูมิที่ ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข3


6966259

แผนภูมิที่ ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข4


6966259

แผนภูมิที่ ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข5 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามรายเดือน จังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2541-2545


6966259

แผนภูมิที่ ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข6 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามรายเดือน จังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2546-2550


7 2551 type
แผนภูมิที่ ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข7 ร้อยละของผู้ป่วยไข้เลือดออก จ.ตราด ปี 2551จำแนกตาม Type

N = 19 จาก รพ.กรุงเทพ-ตราด


6966259

แผนภูมิที่ ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข8 จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก จังหวัดตราด ปีพ.ศ. 2551 จำแนกรายเดือนเปรียบเทียบค่ามัฐยฐานปีพ.ศ. 2545-2549 และค่าบ่งชี้การระบาด (X+2SD)

มาตรการ 0,3,7,14,21+ULV

ขาว เทา ดำ / เขียว เหลือง แดง


6966259

แผนภูมิที่ ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข9 จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก(เฝ้าระวัง)จังหวัดตราด ปีพ.ศ. 2551 จำแนกรายเดือนเปรียบเทียบค่ามัฐยฐานปีพ.ศ. 2545-2549 และค่าบ่งชี้การระบาด (X+2SD)


10 2551 8 9
แผนภูมิที่ ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข10 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2551 เปรียบเทียบ จังหวัดในเขต 8,9 และประเทศ

จังหวัดตราดอยู่อันดับที่ 21ของประเทศ ลำดับที่ 4 ของเขต 9


6966259
มาตรการในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคมาตรการในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค


6966259
การนำข้อมูลทางระบาดวิทยาการนำข้อมูลทางระบาดวิทยามากำหนดพื้นที่เสี่ยง


6966259
เกณฑ์พิจารณาพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดไข้เลือดออก จ.ตราด

 • การเกิดโรคซ้ำซาก หมายถึง ในรอบ 5 ปี (2546-2550) จำนวนปีที่มีอัตราป่วยสูงกว่าค่า MEDIAN ของอำเภอ (2546-2550)

  • คะแนน ตามความถี่ของการระบาดในรอบ 5 ปี =1-5 คะแนน

  • แนวคิด : การระบาดเกิดทุกปี แสดงให้เห็นว่ามีปัจจัยแวดล้อมเอื้อต่อการระบาดหลายด้าน

 • อัตราป่วยปี 2551 (ม.ค.-ส.ค. 51) ลดลงต่ำกว่าอัตราป่วยต่ำสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (2546-2550)

  • คะแนน ต่ำกว่า = 1, สูงกว่า = 0) ถ้าต่ำมากมีโอกาสระบาดมาก

  • แนวคิด : การที่อัตราป่วยลดลงต่ำสุดในรอบ 5 ปี แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการระบาดจะมีโอกาสสูงในปีถัดไป


6966259

เกณฑ์พิจารณาพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดไข้เลือดออก

 • อัตราป่วยปี 2551 สูงกว่า Median (2546-2550) ของอำเภอ แสดงว่ายังมีการระบาดอยู่ ปีถัดไปจะมีโอกาสน้อยกว่า

  • คะแนน สูงกว่า = 0, ต่ำกว่า = 1

  • แนวคิด : อัตราป่วยที่ลดลงอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นว่าจะยังมีโอกาสการระบาดอย่างรวดเร็วในปีถัดไป

 • ปี 2551 มีแพร่ไปยังพื้นทีหมู่บ้านต่าง ๆ มาก (มีจำนวนหมู่บ้านที่มีการระบาดมาก)

  • คะแนน ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการระบาด < 15.21%= 4

   ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการระบาด > 15.22% - 26.01% = 3

 • ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการระบาด > 26.01% - 47.62% = 2

 • ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการระบาด > 47.62% - 58.42% = 1

 • ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการระบาด > 58.42% = 0

  • แนวคิด : การระบาดสูงในหลายพื้นที่ สะท้อนการเกิดภูมิคุ้มกันในพื้นที่ ถ้ามีจำนวนหมู่บ้านที่ระบาดน้อย จะมีโอกาสระบาดในปีถัดไปมากกว่า ถ้ามีจำนวนหมู่บ้านที่มีการระบาดมาก จะมีโอกาสระบาดในปีถัดไปน้อยกว่า


6966259

 • รวมคะแนนสูงสุด 11 คะแนน

 • 0 - 2 คะแนน โอกาสเสี่ยงน้อย

 • 3 - 5 คะแนน โอกาสเสี่ยงปานกลาง

 • 6 - 8 คะแนน โอกาสเสี่ยงสูง

 • 9 – 11 คะแนน โอกาสเสี่ยงสูงมาก


6966259

แผนที่ พื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกในปี 2552


6966259
แนวทางการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคแนวทางการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค

 • จัดระบบการเฝ้าระวังและรายงานโรคที่รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน

 • พัฒนาการใช้ข้อมูลทางระบาดวิทยาเพื่อการเตือนภัยทุกระดับ

 • วิเคราะห์สถานการณ์โรค/ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย(HI)

 • กำหนดพื้นที่เสี่ยง

 • รณรงค์ให้ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์อย่างต่อเนื่อง(Golden period)

 • ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน

 • ดำเนินการควบคุมร่วมกับองค์กรท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย

 • พัฒนาทีม SRRT ให้สอบสวน ควบคุมโรค อย่างมีประสิทธิผล


6966259
การจำแนกพื้นที่การระบาดการจำแนกพื้นที่การระบาด


6966259
การจำแนกพื้นที่เสี่ยงจากค่าการจำแนกพื้นที่เสี่ยงจากค่าHI


6966259
มาตรการ ดำการจำแนกพื้นที่เสี่ยงจากค่า

1. สอบสวนโรค

2. พ่นเคมีภัณฑ์ (ปริมาณและคุณภาพ) จนกว่าค่า HI< 10 และ HI รัศมีบ้านผู้ป่วย = 0

- 0, 3, 7, 14, 21 วัน

- 0, 1, 2, 10, 17, 24 วัน

2. สำรวจดัชนีค่า HI, CI และรณรงค์ทำลายแหล่งทุก 7 วัน จนถึง 1 เดือนหลังพบผู้ป่วยรายสุดท้าย

- สำรวจทุกหลังคาเรือน โดย อสม.ทุก 7 วัน

- สุ่มสำรวจโดย จนท. สอ./สสอ./สสจ. มีข้อเสนอให้สำรวจ

* 30 หลังคาเรือนในหมู่บ้านที่มีหลังคาเรือน < 150

* ร้อยละ 20 ในหมู่บ้านที่มีหลังคาเรือน > 150

* 100 หลังคาเรือนในกรณีมีบ้าน > 500 หลัง

4. ให้สุขศึกษา/ประชาสัมพันธ์

5. ประชาคมหมู่บ้าน


6966259
มาตรการ เทาการจำแนกพื้นที่เสี่ยงจากค่า

1. สำรวจดัชนีค่า HI, CI และรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์- สำรวจทุกหลังคาเรือนโดย อสม.

(แดง ทุกสัปดาห์ เหลือง ทุก 2 สัปดาห์ เขียว ทุกเดือน)

- สุ่มสำรวจโดย จนท. สอ./สสอ./สสจ.

2. ให้สุขศึกษา/ประชาสัมพันธ์

3. ประชาคมหมู่บ้าน


6966259
มาตรการ ขาวการจำแนกพื้นที่เสี่ยงจากค่า

1. สำรวจดัชนีค่า HI, CI และรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์

- สำรวจทุกหลังคาเรือนโดย อสม.

(แดง ทุกสัปดาห์ เหลือง ทุก 2 สัปดาห์ เขียว ทุกเดือน)

- สุ่มสำรวจโดย จนท. สอ./สสอ./จังหวัด

2. ให้สุขศึกษา/ประชาสัมพันธ์

3. ประชาคมหมู่บ้าน


255 2

เอกสารหมายเลข 1การจำแนกพื้นที่เสี่ยงจากค่า

พื้นที่เกิดโรค

ออกควบคุมโรคภายใน 3 ชั่วโมง

รายงานผู้ป่วยทันที

รายงานผู้ป่วยทันที

รายงานผู้ป่วย

ผังแนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก จ.ตราด ปี 2552

OPD

IPD

เวชกรรมสังคมเวชปฏิบัติฯ

ศูนย์ระบาด คปสอ.

สถานีอนามัย

รายงานสอบสวนโรค(การระบาด)

กิจกรรมการควบคุมโรค1.แจ้งข่าว อบต.,เทศบาล,ผู้นำชุมชนและ อสม.2.ทีม SRRT สอบสวนโรค3.ทีมพื้นที่ ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ฯ4.พ่นเคมีภัณฑ์กำจัดยุงลาย 3 ครั้ง ใน 7 วันครั้งที่ 3 วันที่ 14 ( เครื่อง ULV )5.ค้นหาผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับโรคไข้เลือดออก ย้อนหลัง 2-3 สัปดาห์6.ดำเนินการขับเคลื่อนประชาคม ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก7. ประเมินค่า HI / BI วันที่ 14 รายงานให้ สสจ.ตราด ทราบภายใน 2 วัน

โรงพยาบาล

รายงาน 506

รง.สอบสวนโรค(เฉพาะราย)

รง.ผู้ป่วยทันทีกรณีต่างคปสอ.

รง.สอบสวนโรคเฉพาะรายและ รง.506 ภายใน 2 วัน

ผู้ป่วย

รายงานผู้ป่วยทันที

กลุ่มงานควบคุมโรคสสจ.ตราด

กรณีเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยให้โรงพยาบาลเขียน รง.507เข้ามาที่งานระบาด สสจ.ตราด ภายใน 1 เดือน (รพช.) 2 เดือน (รพท.)

ติดตาม/นิเทศ การดำเนินงาน

ภายหลังการควบคุมโรคแล้วต้องไม่เกิด Second Generation

ระยะเวลาทั้งหมดไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมง สสจ.ตราด โทรศัพท์ สอบถามผู้ป่วยหรือญาติในพื้นที่


6966259
การนิเทศติดตามระดับพื้นที่การนิเทศติดตามระดับพื้นที่

 • รายชื่อผู้ป่วย

 • แผนที่แสดงการเกิดโรค

 • มาตรการที่ดำเนินการ

 • ค่าHI/BI/CI11 2552 9
แผนภูมิที่ 11 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2552 เปรียบเทียบ จังหวัดในเขต 9 และประเทศ

จังหวัดตราด อยู่ อันดับที่ 38 ของประเทศ อันดับ 3 ของเขต 9
6966259

แผนที่ หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกในช่วงเดือน ต.ค.51-เม.ย.52


14 28 2552
แผนภูมิที่ หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกในช่วงเดือน ต.ค.51-เม.ย.5214 ร้อยละของหมู่บ้านที่เกิดโรคไข้เลือดออกใน จังหวัดตราดจำแนกตามความเสี่ยงต่อการระบาด ด้านการพบผู้ป่วย ณ 28 เมษายน 2552


6966259

แผนภูมิที่ หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกในช่วงเดือน ต.ค.51-เม.ย.5215 ร้อยละของหมู่บ้านในจังหวัดตราดจำแนกตามความเสี่ยงต่อการระบาดตามดัชนีลูกน้ำยุงลาย(HI) ณ 28 เมษายน 2552


6966259
นโยบายท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดนโยบายท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

 • กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ออกแบบการประเมินผลการดำเนินการควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

 • ทีม 4 ทีม จากเจ้าหน้าที่ในสสจ.ตราด ออกประเมินค่าHI BI CI


6966259

แผนที่ หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกในช่วงเดือน ต.ค.51-ม.ค.52

หมู่ 3 ต.ด่านชุมพล หมู่บ้านเป้าหมายสุ่มลูกน้ำยุงลาย

หมู่ 5 ต.เทพนิมิตหมู่บ้านเป้าหมายสุ่มลูกน้ำยุงลาย

หมู่ 12 ต.วังกระแจะหมู่บ้านเป้าหมายสุ่มลูกน้ำยุงลาย

หมู่ 1 ต.คลองใหญ่หมู่บ้านเป้าหมายสุ่มลูกน้ำยุงลาย

หมู่ 7 ต.คลองใหญ่หมู่บ้านเป้าหมายสุ่มลูกน้ำยุงลาย


16 hi 27 2552
แผนภูมิที่ หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกในช่วงเดือน ต.ค.51-ม.ค.5216 เปรียบเทียบข้อมูลรายงานดัชนีลูกน้ำยุงลาย(HI)ประจำเดือนกับข้อมูลจากการสำรวจของ สสจ.ตราดเมื่อวันที่27 ม.ค.2552


17 bi 27 2552
แผนภูมิที่ หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกในช่วงเดือน ต.ค.51-ม.ค.5217 เปรียบเทียบข้อมูลรายงานดัชนีลูกน้ำยุงลาย(BI)ประจำเดือนกับข้อมูลจากการสำรวจของ สสจ.ตราดเมื่อวันที่27 ม.ค.2552


18 ci 27 2552
แผนภูมิที่ หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกในช่วงเดือน ต.ค.51-ม.ค.5218 เปรียบเทียบข้อมูลรายงานดัชนีลูกน้ำยุงลาย(CI)ประจำเดือนกับข้อมูลจากการสำรวจของ สสจ.ตราดเมื่อวันที่27 ม.ค.2552


6966259
ปัญหาที่พบจากการดำเนินงานปัญหาที่พบจากการดำเนินงาน

 • อสม.และประชาชน ยังไม่เข้าใจวิธีการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

 • อสม.และประชาชน ไม่เข้าใจในเรื่องปริมาณการใส่ทรายทีมีฟอสที่เหมาะสมกับภาชนะแต่ละประเภท


6966259
ปัญหาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกปัญหาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

 • ปัญหาการควบคุมและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

  • ขาดความสม่ำเสมอ ไม่ต่อเนื่อง ละเอียด เอาจริง

  • ปัญหาขยะเหลือใช้จากครัวเรือน

  • แหล่งเพาะพันธุ์ในครัวเรือน แจกัน ศาลพระภูมิ จานรองกระถางต้นไม้

  • ปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์จากการประกอบอาชีพ เช่น ร้านปะยาง ร้านจำหน่ายกระถางต้นไม้ ไม้ประดับ

  • ความร่วมมือจากประชาชนค่อนข้างน้อย

  • ชุมชนแออัด ชุมชนก่อสร้าง ชุมชนแรงงานต่างชาติ เป็นแหล่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก


6966259
สารเคมีที่ใช้ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

 • กลุ่มที่มีความไวต่อยุงลายในระดับต่ำ

  • Permethrin 0.75 % อัตราตายร้อยละ 1-33

 • กลุ่มที่มีความไวต่อยุงลายในระดับปานกลาง

  • Deltamethrin 0.05% อัตราตาย ร้อยละ 86

 • กลุ่มที่ความไวต่อยุงลายในระดับสูง

  • Malathion 5 % อัตราตายร้อยละ 100

 • กลุ่มที่ไม่แนะนำ

  • Cypermethrin


6966259

รณรงค์จัดงาน “คนตราดไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี ไม่มีลูกน้ำยุงลาย” 3 เม.ย.52


6966259

ขอขอบคุณครับ “คนตราดไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี ไม่มีลูกน้ำยุงลาย”


ad