ege niversitesi eczac l k fak ltesi farmas tik kimya anabilim dal lisans e itimi l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Lisans Eğitimi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Lisans Eğitimi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Lisans Eğitimi - PowerPoint PPT Presentation


 • 649 Views
 • Uploaded on

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Lisans Eğitimi. Fakültemizde farmasötik kimya eğitimi üç ve dördüncü senelerde dört döneme bölünmüş olarak verilmektedir. Farmasötik Kimya Teorik Derslerinin Amacı ve Hedefi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Lisans Eğitimi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fak ltemizde farmas tik kimya e itimi ve d rd nc senelerde d rt d neme b l nm olarak verilmektedir
Fakültemizde farmasötik kimya eğitimi üç ve dördüncü senelerde dört döneme bölünmüş olarak verilmektedir.
farmas tik kimya teorik derslerinin amac ve hedefi

Farmasötik Kimya Teorik Derslerinin Amacı ve Hedefi

Halihazırda tedavide kullanılmakta olan sentetik ve yarı sentetik ilaçların sentezleri, kalitatif ve kantitatif analizleri, yapı-etki ilişkileri, terapötik etkileri, metabolizmaları, ilaç etkileşmeleri ve yan etkileri gibi ilgili tüm hususların anlatılmasıdır.

Aynı zamanda, ilaç reseptör teorileri, kantitatif yapı-etki ilişkilerine ait parametreler ve ilaç etkisini tayin eden önemli fizikokimyasal faktörler hakkında genel bilgiler verilmektedir.

dersin eri i

Farmasötik Kimya I Teorik Dersi

Dersin İçeriği

Medisinal Kimya ve Metabolizma

Kantitatif Yapı-Etki İlişkileri

Biyoizosterizm

Reseptörlerİ

İlaç reseptör Etkileşmeleri

Metabolizma

slide5

Farmasötik Kimya I Teorik Dersi

Dersin İçeriği

Otonom Sinir Sistemi İlaçları

Adrenerjikler

Antiadrenerjikler

Parasempatomimetikler

Parasempatolitikler

Antiparkinson İlaçlar

Kardiyovasküler Sistem İlaçları

Kardiyotonikler

Antihipertansifler

slide6

Farmasötik Kimya II Teorik Dersi

Dersin İçeriği

 • Kardiyovasküler Sistem İlaçları
  • Periferik Vazodilatörler
  • Antianjinaller
  • Antiaritmikler
  • Antikoagülanlar
  • Antitrombositer İlaçlar
  • Diüretikler
  • Antihiperlipidemikler
 • Lokal Anestezikler
 • Antiallerjik İlaçlar
slide7

Farmasötik Kimya II Teorik Dersi

Dersin İçeriği

 • Gastrointestinal Sistem İlaçları
  • Antiasitler
  • Laksatifler ve Purgatifler
  • Emektikler
  • Antiemetikler
  • Adsorbanlar
 • Oral Antidiyabetikler
 • Ekspektoranlar
 • Antitussif İlaçlar
 • Mukolitik İlaçlar
 • Topik İlaçlar
slide8

Farmasötik Kimya I-II Pratik Dersi

Dersin laboratuar bölümünde amaç, basit sentezlerde ve organik kimyanın kalitatif ve kantitatif analizlerinde temel eğitim ve deneyimi sağlamaktır.

 • Farmasötik Kimya I pratik çalışmalarında bazı ilaçların ve ilaç ara ürünlerinin organik sentezleri gerçekleştirilmektedir.
 • Farmasötik Kimya II pratik çalışmalarında ise kalitatif ilaç analizleri klasik organik analiz yöntemleri kullanılarak yapılmaktadır.
slide9

Farmasötik Kimya III Teorik Dersi

Dersin İçeriği

Santral Sinir Sistemi İlaçları

Sedatif ve Hipnotikler

Genel Anestezikler

Adele Gevşeticiler

Nöroleptikler

Antiepileptikler

Analjezikler

Antiinflamatuar İlaçlar

Ürikozürikler

santral sinir sistemi la lar devam analeptikler psikostim lanlar antidepresanlar mao nhibit rleri

Farmasötik Kimya III Teorik Dersi

Dersin İçeriği

 • Kemoterapötikler

Santral Sinir Sistemi İlaçları (devam)

Analeptikler

Psikostimülanlar

Antidepresanlar, MAO İnhibitörleri

 • Antiseptik ve Dezenfektanlar
 • Üriner Antiseptikler
 • Tüberkülostatikler
 • Leprostatikler
 • Antibakteriyal Sülfonamitler ve Kinolonlar
slide11

Farmasötik Kimya IV Teorik Dersi

Dersin İçeriği

Kemoterapötikler

Antibiyotikler

Antifungal İlaçlar

Antiviral İlaçlar

Antiprotozoal İlaçlar

Antihelmintikler

antikanser la lar alkilleyici ajanlar antimetabolitler antikanser hormonlar antibiyotikler

Farmasötik Kimya IV Teorik Dersi

Dersin İçeriği

Antikanser İlaçlar

Alkilleyici Ajanlar

Antimetabolitler

Antikanser Hormonlar

Antibiyotikler

 • Hormonlar
 • Steroidal and Nonsteroidal Seks Hormonları
 • Tiroid Hormonları
 • Vitaminler
 • Diagnostik İlaçlar
slide13

Farmasötik Kimya III-IV Pratik Dersi

 • Farmasotik Kimya III pratik çalışmalarında spektrofotometrik miktar tayininin yanısıra farmakope analizleri yapılmaktatır.

Dersin pratik kısmının amacı, ilaçların volumetrik ve spektrofotometrik yöntemlerle kantitatif analizleri ve ayrıca farmakope analizleri konularında temel eğitim ve deneyimi sağlamaktır.

 • Farmasotik Kimya IV pratik çalışmalarında ise volümetrik yöntemlerle miktar tayini yapılmaktadır.
slide14

Farmasötik Kimya Teorik Derslerinde Değerlendirme Kriterleri

Bir ara sınav ve dönem sonunda bir final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavın % 40’ı ve final sınavının % 60’ı toplanarak Bağıl Değerlendirme Sistemine bağlı olarak ders geçme hesaplanmaktadır.

slide15

Farmasötik Kimya Teorik Dersleri için Kullanılan / Önerilen Ders Kıtabı

Medisinal Kimya’ya Giriş (Prof.Dr. Erçin Erciyas, İzmir, 2008)

Farmasotik Kimya I ve II (A. Akgün, A. Balkan, A. A. Bilgin, U. Çalış, S. Dalkara, H. Erdoğan, D. D. Erol, M. Ertan, F. Özkanlı, E. Palaska, S. Saraç, C. Şafak, Irmak Matbaası, Ankara,2000)

Farmasötik Kimya Ders Kitabı. I. Medisinal Kimya (N. Ergenç, A. Gürsoy, O. Ateş, İstanbul Üniversitesi Basım ve Film Merkezi, İstanbul, 1997)

 • İlaçların Metabolizması (Biyotransformasyon) (S.Rollas, Marmara Üniversitesi Matbaası, İstanbul,1992)
 • Burger’s Medicinal Chemistry and Drug Discovery , Volumes 1-6 (M. Wolff, editor, John Wiley and Sons, Inc., New York)
 • Principles of Medicinal Chemistry (Foye, William O., Lea&Febiger, Philadelphia)