slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zasady skutecznych konsultacji społecznych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zasady skutecznych konsultacji społecznych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Zasady skutecznych konsultacji społecznych - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Warsztaty pt. „DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym.”. Zasady skutecznych konsultacji społecznych. Łochów, 18-19.11.2010 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zasady skutecznych konsultacji społecznych' - delu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Warsztaty pt. „DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY.Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym.”

Zasady skutecznych

konsultacji społecznych

Łochów, 18-19.11.2010 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

i zasady prowadzenia konsultacji spo ecznych
I. Zasady prowadzenia konsultacji społecznych:
 • Działanie dla dobra ogółu (pro publico bono)
 • Niezależność
 • Uczciwość
 • Odpowiedzialność
 • Wczesne planowanie
 • Podstawy konsultacji
 • Przejrzystość założeń i możliwości wprowadzania zmian
 • Jawność i dostępność informacji
 • Ramy czasowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

i zasady prowadzenia konsultacji spo ecznych c d
I. Zasady prowadzenia konsultacji społecznych c.d.:
 • Wieloetapowość
 • Szeroki dostęp
 • Różnorodność form konsultacji
 • Równość
 • Przejrzystość
 • Obiektywizm
 • Informacja zwrotna
 • Efektywność
 • Monitoring i ewaluacja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ii organizacyjne podstawy konsultacji spo ecznych
II. Organizacyjne podstawy konsultacji społecznych:
 • Określenie osoby zarządzającej procesem konsultacji prawa samorządowego (lub osób)
 • Dokonanie podziału uchwał i decyzji na te, które muszą być konsultowane mocą prawa i te, które mogą być konsultowane a nie muszą (podział na uchwały konsultowane obowiązkowo i uchwały dobrowolne)
 • Określenie jakie uchwały i decyzje dobrowolne będą podlegać konsultacji
 • Określenie zakresu konsultacji poszczególnych uchwał i decyzji dobrowolnych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ii organizacyjne podstawy konsultacji spo ecznych c d
II. Organizacyjne podstawy konsultacji społecznych c.d.:
 • Określenie terminów w jakich konsultacje mają być dokonane
 • Określenie listy organizacji czy obywateli, z którymi uchwala czy decyzja powinna być skonsultowana
 • Operacyjne określenie komórek organizacyjnych i osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie konsultacji
 • Określenie sposobu przetworzenia informacji i raportowania na temat wyników konsultacji i sposobów przedstawiania informacji o konsultacjach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ii organizacyjne podstawy konsultacji spo ecznych c d1
II. Organizacyjne podstawy konsultacji społecznych c.d.:
 • Zapewnienie materialnych i technicznych środków niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji
 • Udostępnienie konsultowanym osobom i organizacjom: treści proponowanej regulacji, oceny skutków regulacji, opinii ekspertów czy innych informacji pozwalających dogłębnie zapoznać się ze specyfiką planowanej regulacji
 • Operacyjne przeprowadzanie konsultacji
 • Opracowanie raportu na temat wyników konsultacji i opublikowanie go w Internecie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ii organizacyjne podstawy konsultacji spo ecznych c d2
II. Organizacyjne podstawy konsultacji społecznych c.d.:
 • Prezentacja wyników konsultacji na posiedzeniu określonych władz
 • Ustosunkowanie się odpowiednich władz, komisji lub rady do uzyskanych wyników konsultacji
 • Poinformowanie uczestników konsultacji w jakim zakresie wyniki konsultacji zostały uwzględnione przy tworzeniu regulacji
 • Publiczne zakomunikowanie treści nowej regulacji czy decyzji
 • Okresowa ocena udziału partnerów społecznych w tworzeniu regulacji samorządowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

iii metodologia prowadzenia konsultacji spo ecznych
III. Metodologia prowadzenia konsultacji społecznych:
 • Opracowanie podstaw konsultacji
 • Opracowanie planu działania
 • Metody konsultacji
 • Zapewnienie zróżnicowania grup uczestniczących w konsultacjach
 • Przełożenie uzyskanych rezultatów na politykę lokalną
 • Źródła zaangażowania społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

iv identyfikacja i aktywizowanie partner w spo ecznych
IV. Identyfikacja i aktywizowanie partnerów społecznych:
 • Identyfikowanie aktywnych partnerów
 • Aktywizowanie partnerów
 • Wstępne rozpoznanie potrzeb
 • Identyfikacja celów projektu
 • Opracowanie projektu
 • Ewaluacja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

slide10
więcej w:

Bąk M., Kulawczuk P. (red.), Samorządowa demokracja partycypacyjna. Najlepsze praktyki konsultacji prawa samorządowego z partnerami społecznymi. Wartości i zasady rzetelnych konsultacji, IBnDiPP, Warszawa 2007.

www.iped.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

slide11
Dziękuję za uwagę

iped@kig.pl

info@dobrerzadzenie.pl

www.iped.pl

www.dobrerzadzenie.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki