b l n n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BİLİNÇ PowerPoint Presentation
Download Presentation
BİLİNÇ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

BİLİNÇ - PowerPoint PPT Presentation


 • 411 Views
 • Uploaded on

BİLİNÇ. Prof Dr Süheyla ÜNAL. Bilinçlilik. Uyanıklık Farkında oluş Kendilik-bilinci . Ito, 1998 . Bilinç. Farkında oluş hali . Zihin  E nerji Düşünce  Gerçeklik Bilinç  Farkındalık. Zihin. Zihin = Biliş + Farkındalık Beyin süreçlerinin tümü Bilinç süreçlerinin tümü

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

BİLİNÇ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
b l n

BİLİNÇ

Prof Dr Süheyla ÜNAL

slide2

Bilinçlilik

 • Uyanıklık
 • Farkında oluş
 • Kendilik-bilinci
 • Ito, 1998
bilin
Bilinç
 • Farkında oluş hali
slide4
Zihin  Enerji

DüşünceGerçeklik

Bilinç Farkındalık

zihin
Zihin
 • Zihin = Biliş + Farkındalık
  • Beyin süreçlerinin tümü
  • Bilinç süreçlerinin tümü
  • Her ikisi arasında olup bitenler
 • Zihin kokuların, seslerin ve renklerin dalga ve parçacık dünyasını tercüme eder
slide6

Kişisel

gerçeklik

thought

Kişisel

gerçeklik

Kişisel

gerçeklik

Düşünce

Farkındalık

Kişisel

gerçeklik

Kişisel

gerçeklik

Zihin

Kişisel

gerçeklik

Kişisel

gerçeklik

Kişisel

gerçeklik

Kişisel

gerçeklik

Kişisel

gerçeklik

william james
William James
 • Bilinçlilik bir antite değildir, bir işlevdir
 • Bilinçlilik bir şey olmaktan çok bir operasyondur
 • Bilinçlilik sadece dünyanın değil, kendinin de farkında oluşluluk halidir
damasio
Damasio
 • Bilinçlilik, organizmanın kendisini bilme yetisidir
 • Bilinçlilik üç süreç ile ilgilidir
  • Proto-Self (Öncül- kendilik)
  • Core Consciousness (Töz bilinç)
  • Extended Consciousness (Genişletilmiş bilinç)
bilin yap lar
Bilinç yapıları
 • Proto-self-Sürekli bedenin durumunu monitorize eder
 • Töz bilinç- Olay gerçekleştikten 500 milisn sonra algılar
 • Genişletilmiş bilinç- Bellek, akıl ve dil
 • proto-self -> core self & core consciousness -> autobiographical self & extended consciousness -> conscience
bilin yap lar1
Bilinç yapıları
 • Proto-Self: (Genomlar)
  • Hipotalamus; beyin sapı çekirdekleri, insular korteks
 • Töz bilinç: (Genomlar)
  • Singulat korteks; superior colliculi; talamus
 • Genişletilmiş bilinç: (Genomlar+ Anılar))
  • Serebral korteks
nc l kendilik
Öncül- kendilik
 • Organizma bedenin an be an farklılaşan durumlardaki duyusal temsilcilerini bütüncül bir form içinde toplayarak bir beden modeli oluşturur
  • Bilinç dışıdır
  • Homeostazisle ilişkilidir
t z bilin
Töz bilinç
 • Organizmanın çevre ile etkileşime girmesi ile beyinde bu etkileşimin temsilcileri oluşur
  • Sözel değildir
  • İkinci sıra temsilcilerdir
  • Bilinçlidir
  • Derin uyku, koma, anestezi, bitkisel hayat, epileptik otomatizm ve akinetik mutizm sırasında kaybolur
 • "inner sense" -Uyanıklık, dikkat ve duyguları kapsar
geni letilmi bilin
Genişletilmiş bilinç
 • Otobiyografik self- Töz bilincin yaşantılarının sürekli kaydı ile oluşur
 • İnsana özgüdür
 • Çalışma belleğinin etkinliğidir
 • Patolojik durumları
  • Geçici global amnezi
  • Anozognozi
  • Asomatognozi
mental fak lteler
Mental fakülteler
 • Bir şeyin öğrenilmesini ve hatırlanmasını sağlayan mekanizmalar (gelecekteki eylemlerin dayanağı olan)
 • Bir şeyi öğrenmenin ve hatırlamanın farkındalığı
bilincin anatomisi
Bilincin anatomisi
 • Retiküler aktivatör sistem (RAS)
  • Beyin sapındaki çekirdeklerden başlar ve beynin birçok bölümüne dağılır
 • Hipotalamik alanlar
  • Preoptik alan (NREM uykusu)
  • Posterior hipotalamus

(uyanıklık)

 • Suprakiyazmatik çekirdek
  • Sirkadiyan ritm
slide17

Diencephalon

Thalamus

Level 3

Mesen-

cephalon

Level 2

Pons

Beyinsapı

Cerebellum

Level 1

Medulla

oblongate

Reticular formation

Bilincin anatomisi

slide18

RAS – retiküler aktivatör sistem

 • Bilinçlilik ve uyanıklılık
 • Zayıf ve tekrarlayan uyarıları filtreleme
slide19

Retiküler formasyon

 • Uyku/uyanıklık
 • Kas tonusu
 • Ağrı modülasyonu
slide20

RAS’ın nörotansmitterleri

 • GABA-Düzenleyici
  • Bazal önbeyin
 • ACh -  Uyarım
  • ventral retiküler formasyon
 • NE -  Uyarım
  • lokus seruleus
 • 5HT -  Uyarım
  • Rafe çekirdeği
slide21

RAS’tan yaygın dağılım -> uyarım

Talamus ve kortekse ‘spesifik’ duyusal uyarılar

Bazal önbeyin

“Spesifik olmayan” duyusal kollateral aksonlar

Talamus

Ön akım

Arka akım

slide22

Limbik sistem- Visseral Beyin

 • Hipotalamus
 • Nukleus akkumbens
 • Amigdaloid çekirdekler
 • Orbitofrontal korteks
slide23

Dorsolateral Prefrontal Korteks

 • Çalışma belleği ile ilgilidir
 • Talamusla bağlantıları aracılığı ile davranışı uyumlandırır ve düzenler
 • Üst bölgesi zamana ait ipuçlarını kullanarak davranışı yönetir
 • Visuospasiyal süreçler gerçekleşir
bilincin n robiyolojisi
Bilincin nörobiyolojisi
 • Global bütünleşmiş alanlar (Kinsbourne)
 • Senkronize ossilasyonlar (Singer 1999, Crick ve Koch 1990)
 • NMDA-aracılı geçici nöral temsilciler (Flohr 1995)
 • Kortikal aktivasyonun talamikmodulasyonu (Llinas 2001)
 • Reentrant kortikal looplar (Edelman 1989)
 • Frontal ve ortabeyin yapıları arasında sürekli eylem- öngörü- değerlendirmeyi sağlayan loopların karşılaştırıcı mekanizmaları (Gray 1995)
 • Sol hemisfere dayalı yorum süreçleri (Gazzaniga 1988)
 • Frontal-limbik bağlantılara (Damasio 1999) ya da periaqueductal graye (Panksepp 1998) dayalı duygusal somatosensoriyel süreçler
bilincin n robiyolojisi1
Bilincin nörobiyolojisi
 • NMDA-temelli plastisite, talamusun kortekseözel bağlantıları ya da düzenli ossilasyonlar bilinçli yaşantıların kısa sürede oluşumuna katkıda bulunurlar
 • Yaygın nöral kalıplar ve düzenlemeler özelleşmiş beyin yapılarında oluşan lokal aktivitelerin bilinçl yaşantıları oluşturmak üzere bütünleştirilmesini gerektirir
 • Sol hemisfer yorumlayıcı işlemler aracılığı ile bilinçli bir self-awareness oluşturarak her bireyin öyküsüne temel olur.
bilin lili in dinamikleri
Bilinçliliğin dinamikleri
 • Bilincin yerleşimi
  • Mekana dayalı yerleşim (Damasio’nun konverjan zonları, Edelman‘ın reentrant haritaları)
  • Zamana- dayalı yerleşim (Gray & Koch, Llinas, Crick)
mekana dayal yerle im damasio
Mekana dayalı yerleşim-Damasio
 • Bilinçliliğin oluşması, çalışma belleğinden öte bir durumu gerektirir: Konverjan zonların sistemi
 • “Zihindeki sinema” - duyusal girdilerin zihindeki akışa transforme edilmesi)
   • Duyu haritalarının yapılandırılması ve birinci sıra öykülendirimi ile oluşur
   • Yaşam boyu değişmez
   • Diğer türlerle paylaşılır
   • Sözel olmayan süreçlerdir

Damasio

kendilik bilinci
“Kendilik” bilinci
 • Bedenin topografisi
 • Çevrenin topografisi
 • “Kendi” ve “kendi olmayan”
 • Kendi olmayanla etkileşim sırasında gelişen ikinci sıra öyküleme
 • Sinemanın aktör ve izleyicilerinin yaratılması
 • Sözel süreçler
 • Bedenin homeostazisi
 • “Kendiliğin” sürekli yapılanıyor olması
 • “Ben” bir öykü anlatmaz, “ben” zihindeki öyküler tarafından oluşturulur
 • “Müzik sona erdiğinde siz müzik olursunuz” (Eliot)
mekana dayal yerle im edelman
Mekana dayalı yerleşim-Edelman
 • Beyin kendisini referans alır
 • Nöronlar yaşantıları haritalar aracılığı (kategorizasyon) ile organize eder
 • Birincil bilinçlilik (Dünyanın farkında olma hali)
  • İki sistemin etkileşimi aracılığı ile gerçekleşir

1. Algıların bellek aracılığı ile sürekli olarak reorganize olması (“recategorizes”)

2. Öğrenme uyaranın değeri olarak gerçekleşir (“değer yüklü anılar, içgüdüsel davranış)

“Zeka davranışı + “içgüdüsel” davranış

mekana dayal yerle im edelman1
Mekana dayalı yerleşim-Edelman
 • Üst düzey bilinçlilik (dil ve kendini farketme)
  • Kendisi ve dünyanın geri kalanı arasında ayırım yapma
  • Sosyal etkileşimler…anatomik değişiklikler…fonoloji…kalıcı kategoriler…semantik…sentaks
  • İnsana özgüdür
zamana dayal yerle im llinas
Zamana dayalı yerleşim-Llinas
 • Talamustan gönderilen duyusal bilgi serebral korteksteki nöronları senkronize olarak tetikler
 • Ateşlenen nöronlar ahenkli ve bütünleşmiş dalgalar şeklinde talamusa geri döner
 • Bu sırada sadece kortikal nöronlar talamusun talebine yanıt verecek aktivitededir
 • Bilinçlilik talamus ve korteksin sürekli etkileşiminden kaynak alır
 • Bedendeki her işlev otomatik olarak ritmik bir sistem aracılığı ile kontrol edilir
zamana dayal yerle im koch
Zamana dayalı yerleşim- Koch
 • Çok sayıda nöron senkronize bir ossilasyon gösterir
 • Sadece bir patern dominant
 • Only one pattern is amplified into a dominant 40 hz oscillation

Koch (1989)

zamana dayal yerle im gray
Zamana dayalı yerleşim-Gray
 • The memory of something is generated by a stream of oscillating networks
 • Brain regions send out nervous impulses at the same frequency
 • The perception of an object is created by the superimposed oscillation
 • The brain uses frequency as a means to integrate separate parts of a perception
 • The limited capacity of the brain can handle the overwhelming amount of objects that the world contains
sosyal beyin gazzaniga
Sosyal beyin- Gazzaniga
 • Independent systems work in parallel
 • Evolutionary additions to the brain
 • Many minds coexist in a confederation
 • A module located in the left hemisphere interprets the actions of the other modules and provides explanations for our behavior
 • Beliefs do not preceed behavior, they follow it: behavior determines our beliefs
 • It is only by behaving that we conceptualize our selves
 • There are many "i"'s and one "i" that makes sense of what all the other "i"'s are doing
 • The verbal self keeps track of what the person is doing and interprets reality
okluzihin ornstein
Çokluzihin- Ornstein
 • Many minds each operating independently and each specialized in one task
 • The body contains many centers of control
 • The brain is a confederation of more or less independent brains
 • A “mind” is an adaptive system that has been shaped by the world
 • “Minds” develop in a Darwinian manner
 • “Minds” compete for control of the organism
 • I am many persons but at any point in time I am aware of only one of them

Ornstein (1986)

bilin bir r ya hali midir
Bilinç bir rüya hali midir?
 • Consciousness may simply be a manifestation of the same process that creates dreams
 • Jonathan Winson:
  • Dreams were helping us survive before mind was invented
  • The mind as an evolution of dreaming
  • First the brain started dreaming, then dreams took over the brain and became the mind
  • The mind as one long, continuous dream of the universe
 • Allan Hobson
  • The interplay of two chemical processes is responsible for all of consciousness
  • Both chemical systems are always active
  • Conscious states fluctuate continuously between waking and dreaming
ekolojik bilin mead
Ekolojik bilinç- Mead
 • Consciousness is not a separate substance, but the world in its relationship with the organism
 • Consciousness is in the world, outside the organism
 • Objects of the environment are colored, beautiful, etc: that "is" consciousness
 • Objects do not exist per se, they are just the way an organism perceives the environment
 • It is our acting in the environment that determines what we perceive as objects
 • Different organisms may perceive different objects
 • The environment results from the actions of the organism
 • We are actors as well as observers (of the consequences of our actions)

Herbert Mead (1934)

ekolojik bilin mead1
Ekolojik bilinç- Mead
 • Any change in the organism results in a change of the environment.
  • Those objects have qualities and values that constitute what we call "consciousness"
  • Consciousness is not a brain process: the switch that turns consciousness on or off is a brain process
  • Consciousness is pervasive but only social species can report on their conscious experiences
  • A self always belongs to a society of selves
 • Herbert Mead (1934)
kendilik
Kendilik
 • Her yıl atomlarımızın %98’i değiştiği halde aynı kalırız?
 • Biz büyürken, gelişirken “gerçek” nasıl aynı kalır?
zg r irade
Özgür irade
 • Do we think or are we thought?
  • We are simply machines programmed by the rest of the universe (eg, relativity)
  • Consciousness fabricates reality (eg, quantum theory)
 • Can a brain process occur that is not completely caused by other physical processes?
 • Does matter have a degree of control over its own motion?
zg r irade bernard
Özgür irade- Bernard
 • The purposiveness of living organisms is a consequence of evolution by natural selection
 • Inanimate matter obeys newton's laws of cause and effect, animate matter tends to maintain its state no matter what external forces are applied
 • The "purposeful" behavior of a living organism is the reaction to environmental forces
 • Living bodies appear to act purposedly, but they are simply reacting to the environment
aktivite kuram
Aktivite kuramı
 • Human mind emerges and can only be understood in the overall context of human interaction with the world
   • Unity and inseparability of consciousness and activity
 • Human beings do not interact with the world alone, they are social creatures in their very nature
   • The social nature of human activity
kaynaklar
Kaynaklar
 • Piero ScaruffiThe Nature of Mind