ข้อเสนอ
Download
1 / 25

??????? ( ???????????? ????????????????? ????????????? ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

ข้อเสนอ ( ตามเอกสารของ กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า สภาอุตสาหกรรม ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????? ( ???????????? ????????????????? ????????????? )' - delores-oriole


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5971901
ข้อเสนอ (ตามเอกสารของ กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า สภาอุตสาหกรรม)

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) และโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง หรือใช้ความร้อนที่เหลือจากกระบวนการอื่นกลับมาใช้ประโยชน์ ไม่เข้าข่าย โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


5971901
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 • โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีประสิทธิภาพสูง ค่าอัตราการระบายมลพิษทางอากาศต่อขนาดกำลังการผลิตต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

 • มลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่สำคัญ คือ NOx

 • มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ NO2ของประเทศไทย 320 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

 • ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในบรรยากาศเข้าใกล้ค่ามาตรฐาน โดยแบบจำลอง SCREEN3

 • ได้อัตราการระบาย NOx เท่ากับ 586 กรัมต่อวินาที

 • เทียบขนาดของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมก๊าซธรรมชาติเท่ากับ 5,734 เมกกะวัตต์


Background
กรณีไม่รวมค่า ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมBackground

หมายเหตุ : โดยแบบจำลอง SCREEN3


Background1
กรณีรวมค่า ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมBackground

หมายเหตุ : โดยแบบจำลอง SCREEN3


5971901
ผลกระทบต่อสุขภาพผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมจาก NO2

 • ผลกระทบระดับเฉียบพลัน (acute effects) ต้องมีค่าสูงมาก (WHO ,2003)

 • 560,000-940,000 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจะทำให้อันตราย (Grayson ,1956)

 • 940 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เฉลี่ย 1 ชั่วโมงยังไม่ปรากฏผลเป็นอันตรายต่อมนุษย์ (EPA ,1976)

 • 320 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (มาตฐานของประเทศไทย)

 • ยังไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดได้ว่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่เปิดดำเนินการจริง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง


5971901
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ

 • โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) มีการใช้ทรัพยากรเชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่ามากที่สุด เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานสูงที่สุด

 • สามารถทำการเกษตรได้โดยรอบพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้า


5971901

แปลงสาธิตการเกษตร ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ(โรงไฟฟ้าราชบุรี)

 • มีการปลูกข้าวรอบโรงไฟฟ้า


5971901
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่เปิดดำเนินการจริงโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่เปิดดำเนินการจริง

ที่มา : The Top 100 the world’s largest Power Plant. www.industcards.com


5971901

โรงไฟฟ้าพลังน้ำโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่เปิดดำเนินการจริงใหญ่ที่สุด

No. 1 โรงไฟฟ้า Three Gorges 18,460 MW (China)


5971901

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ใหญ่ที่สุด

No. 5 โรงไฟฟ้า Kashiwazaki 8,206 MW (Japan)


5971901

โรงไฟฟ้าถ่านหิน ใหญ่ที่สุด

No. 14 โรงไฟฟ้า Taichung 5,834 MW (Taiwan)


5971901
โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ในประเทศไทย


5971901

โรงไฟฟ้าถ่านหินโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่

โรงไฟฟ้า แม่เมาะ (4-13) 2,400 MW (Thailand)


5971901

โรงไฟฟ้าน้ำมันเตา ใหญ่ที่สุด

No. 25 โรงไฟฟ้า Surgut-2 4,800 MW (Russia)


5971901

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ใหญ่ที่สุด

No. 24 โรงไฟฟ้า Poryong 5,954 MW (Repulic of Korea)


5971901

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ใหญ่ที่สุด

No. 24 โรงไฟฟ้า Kawagoe 4,802 MW (Japan)


5971901

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ใหญ่ที่สุด

No. 58 โรงไฟฟ้า Chita 3,968 MW (Japan)


5971901
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ในประเทศไทย


5971901

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่

No. 78 โรงไฟฟ้าราชบุรี 3,645 MW (Thailand)


5971901

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่

No. 79 โรงไฟฟ้าบางปะกง 3,634 MW (Thailand)5971901

โรงไฟฟ้าพลังลม

โรงไฟฟ้า Roscoe Wind Farm 782 MW (USA)


5971901

โรงไฟฟ้าชีวมวล

No. 58 โรงไฟฟ้า Alholmens Kraft 256 MW (Finland)


5971901

โรงไฟฟ้า Solar Thermal

โรงไฟฟ้า Andasol Solar 100 MW (Spain)


ad