1 / 16

Інноваційні школи: досвід та перспективи розвитку

Інноваційні школи: досвід та перспективи розвитку. Яна Курченко Менеджер освітніх програм, компанія «Майкрософт Україна » v-yakurc@microsoft.com моб. 0 67 216 30 82.

delora
Download Presentation

Інноваційні школи: досвід та перспективи розвитку

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Інноваційні школи: досвід та перспективи розвитку • Яна Курченко • Менеджер освітніх програм, • компанія «Майкрософт Україна» • v-yakurc@microsoft.com моб. 067 216 30 82

 2. допомогти освітянам та школярам реалізувати свій потенціал повною мірою шляхом доступу до найсучасніших інформаційних технологій. Партнерство в навчанні Мета програми • Надати доступ до технологій. • Розвинути новаторство в освіті. • Підтримувати розвиток вчителів. • Допомогти лідерам передбачати, запроваджувати і робити зміни.

 3. Партнерство в навчанні У світі та в Україні • Засновано програму в 2003 р., програма працює в 112 країнах. В Україні програма стартувала також в цьому році, був підписаний меморандум про взаєморозуміння з МОН України в 2003 році. В 2008 р. меморандум був підписаний вдруге до 2013р. • Більше ніж 7 млн. вчителів пройшли навчання в 112 країнах; • З 2003 року за програмою «Партнерство в навчанні» 311 355 вчителів, школярів та студентів пройшли навчання в Україні. • Підтримка шкіл, вчителів, учнів. www.microsoft.ua/partnersinlearning

 4. Основні засади і принципи програми Підтримка лідерства Розвиток професійних спільнот Надання доступу до ІКТ і контенту • Підготовка шкіл і системи освіти до XXI сторіччя. • Інноваційні школи • Тренінги, семінари • Дослідження «Інновації в навчанні» • Підтримка, мотивація і натхнення. • Мережа «Партнерство в навчанні» • Конкурс «Вчитель - новатор», Форум вчителів-новаторів • Обмін навчальними матеріалами • Надання школам і вчителям ідей щодо творчого використання ІКТ в навчанні. • Колегіальний коучинг • Курс Цифрових технологій • Онляндія – безпека дітей в Інтернет www.microsoft.ua/partnersinlearning

 5. «Партнерство в навчанні» в Україні: • Освітня мережаMicrosoft «Партнерство в навчанні» (http://ua.partnersinlearningnetwork.com ) Всеукраїнський конкурс «Вчитель-новатор» Всеукраїнський Форум вчителів-новаторів Програма «Інноваційні школи» • Дослідження «Інновації в навчанні» (http://microsoft.ua/partnersinlearning) • Програма «Онляндія – безпека дітей в Інтернеті»(http://onlandia.org.ua ) • Посібники з інформаційних технологій (для вчителів-новаторів, підтримка інноваційних шкіл) • http://microsoft.ua/partnersinlearning • Курс цифрових технологій Microsoft http://microsoft.ua/partnersinlearning • Курс Інтернет для вчителів Shape the Future (в розробці) • Програма для професійного розвитку вчителів «Колегіальний Коучинг» • Поштовий безкоштовний сервіс для загальноосвітніх закладів «Microsoft Live@Edu» + (Microsoft Office Web Apps)

 6. «Партнерство в навчанні» в Україні: • Освітня мережа Microsoft «Партнерство в навчанні» (http://ua.partnersinlearningnetwork.com ) Всеукраїнський конкурс «Вчитель-новатор» Всеукраїнський Форум вчителів-новаторів Програма «Школи-новатори» Освітня мережа Microsoft «Партнерство  навчанні» — це Інтернет-спільнота для педагогів, за допомогою якої працівники освіти можуть більше дізнатися про застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для підвищення якості навчання. Онлайн-спільнота надає можливість ділитися матеріалами та ідеями, брати участь у дискусійних форумах та відкриває доступ до скарбниці ресурсів професійних знань та розвитку. www.microsoft.ua/partnersinlearning

 7. «Партнерство в навчанні» в Україні: • Освітня мережа Microsoft «Партнерство в навчанні» (http://ua.partnersinlearningnetwork.com ) Сьомий Всеукраїнський конкурс «Вчитель-новатор» триває до 31 січня 2010 року Щороку програма «Партнерство в навчанні» спільно з Національною академією педагогічних наук України та Міністерством освіти та науки України організовує конкурс «Вчитель-новатор», за результатами якого відзначаються вчителі, які продемонстрували найкращі результати застосування інноваційних інструментів у навчальному процесі. Переможці конкурсу захищають честь України на Європейському форумі вчителів-новаторів, що проводиться за підтримки програми Microsoft «Партнерство в навчанні». www.microsoft.ua/partnersinlearning

 8. «Партнерство в навчанні» в Україні: • Освітня мережа Microsoft «Партнерство в навчанні» (http://ua.partnersinlearningnetwork.com ) Програма «Інноваційні школи» ? “Як можна зробити навчання більш доступним і відповідним, скористатися природним бажанням учнів навчатися і підготувати їх для досягнення успіху у майбутньому?” www.microsoft.ua/partnersinlearning

 9. «Партнерство в навчанні» в Україні: • Освітня мережа Microsoft «Партнерство в навчанні» (http://ua.partnersinlearningnetwork.com ) Програма «Інноваційні школи» • Лідерство, культура інновацій; • Створення можливостей; • Навчальні середовища; • Викладання, навчання і • оцінювання; www.microsoft.ua/partnersinlearning

 10. «Партнерство в навчанні» в Україні: • Освітня мережа Microsoft «Партнерство в навчанні» (http://ua.partnersinlearningnetwork.com ) Програма «Школи-новатори» В рамках програми «Школи-новатори» компанія Microsoft проводить для щомісячні “Віртуальні університети” за сприяння провідних експертів та тренерів. Деякі недавні теми занять включають: - розробку інноваційного плану та оцінювання роботи навчального закладу - розвиток лідерства; - розвиток здібностей; - освітні середовища; - думка учня; www.microsoft.ua/partnersinlearning

 11. «Партнерство в навчанні» в Україні: • Освітня мережа Microsoft «Партнерство в навчанні» (http://ua.partnersinlearningnetwork.com ) Програма «Школи-новатори» Ми сприяємо членам всесвітньої спільноти в питаннях організації місцевих шкільних спільнот, відвідування інших шкіл-новаторів, проведення місцевих семінарів та обміну кращим досвідом. Для шкіл, які хочуть працювати на більш глибоких рівнях Програми шкіл-новаторів, існують такі три рівні участі: Всесвітня Спільнота «Школи-новатори» (WW Innovative Schools Community) Програма Pathfinder Школи-наставники www.microsoft.ua/partnersinlearning

 12. «Партнерство в навчанні» в Україні: Програма «Онляндія – безпека дітей в Інтернеті» http://onlandia.org.ua Онляндія — спільна ініціатива програми Microsoft «Партнерство в навчанні», соціально відповідальних комерційних структур, неурядових організацій, за підтримкою громадсько-соціальних діячів. Веб-ресурс програми містить матеріали для дітей, батьків і вчителів, завдяки яким діти зможуть освоїти основи безпечної роботи в Інтернеті. На сайті подано доступну, практичну інформацію з Інтернет-безпеки, що дозволить навіть початківцям ефективно використовувати ресурси мережі й захистити себе від небажаного контенту. www.microsoft.ua/partnersinlearning

 13. «Партнерство в навчанні» в Україні: Курс цифрових технологій Microsoft http://microsoft.ua/partnersinlearning Ви маєте певний досвід у цій сфері чи не маєте жодного уявлення про комп'ютери – цей курс допоможе отримати основні знання про комп'ютери. Від використання Інтернету до надсилання електронної пошти та створення резюме, навчальний план із курсу цифрових технологій допомагає здобути основні навички, щоб розпочати впевнено працювати з комп'ютерами. Навчальний план із курсу цифрових технологій складається з п'яти курсів: • Основи роботи з комп'ютером • Інтернет і Веб • Програми підвищення продуктивності • Безпека та конфіденційність комп'ютера • Цифровий стиль життя • Кожний курс містить модуль дистанційного навчання та оцінювальний тест. Також можна скласти сертифікаційний тест, який охоплює теми з усіх п'яти курсів. Якщо сертифікаційний тест складено успішно, можна роздрукувати персоналізований сертифікат із курсу цифрових технологій. www.microsoft.ua/partnersinlearning

 14. «Партнерство в навчанні» в Україні: Курс цифрових технологій Microsoft http://microsoft.ua/partnersinlearning • Основи роботи з комп'ютером • Інтернет і Веб • Програми підвищення продуктивності • Безпека та конфіденційність комп'ютера • Цифровий стиль життя • Кожний курс містить модуль дистанційного навчання та оцінювальний тест. Також можна скласти сертифікаційний тест, який охоплює теми з усіх п'яти курсів. Якщо сертифікаційний тест складено успішно, можна роздрукувати персоналізований сертифікат із курсу цифрових технологій. www.microsoft.ua/partnersinlearning

 15. «Партнерство в навчанні» в Україні: • Поштовий безкоштовний сервіс для загальноосвітніх закладів «Microsoft Live@Edu» + (Microsoft Office Web Apps) Mіcrosoft Lіve@eduпотужна, знайома, інноваційна та ефективна платформа для взаємодіїучнів, студентів і навчальнихзакладів,уякійвикористовуютьсятехнології XXI століття. MіcrosoftLіve@edu – це платформа сучасного навчального закладу XXI століття. 10 ГБ для електронноїпошти, 5 ГБ для сховищадокументів та 25 ГБ для сховищафайлівдаютьзмогу Вашим учням і студентам братиучасть в онлайнових курсах, спільнопрацювати над завданням, обговорюватиідеї з викладачами та підтримуватидовготривалеспілкування з навчальним закладом. Доступ до мережіLіve@eduздійснюється за допомогоюпопулярнихвеббраузерівдля операційних систем Wіndows, Mac і Lіnux. Системанепросто безкоштовна – їїтакож просто підключитита адмініструвати.

 16. Дякую за увагу! • v-yakurc@microsoft.com • моб. 067 216 30 82

More Related