Tukea tulospalkkioj rjestelm n rakentamiseen haasteita ja mahdollisuuksia valtiosektorilla
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on

Tukea tulospalkkiojärjestelmän rakentamiseen - haasteita ja mahdollisuuksia valtiosektorilla. VM:n tulospalkkioseminaari 21.11.2006 konsultti Saara Tarumo Alexander Pay Management Oy. Alexander Group Suomen kattavin palveluvalikoima palkitsemisen alueella Alexander Pay Management Oy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - della


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tukea tulospalkkioj rjestelm n rakentamiseen haasteita ja mahdollisuuksia valtiosektorilla

Tukea tulospalkkiojärjestelmän rakentamiseen- haasteita ja mahdollisuuksia valtiosektorilla

VM:n tulospalkkioseminaari 21.11.2006

konsultti Saara Tarumo Alexander Pay Management Oy


Konserni yritys

Alexander Group

Suomen kattavin palveluvalikoima palkitsemisen alueellaAlexander Pay Management Oy

Peruspalkkausjärjestelmät

Täydentävä palkitseminen

Palkitsemisen toimivuuden arvioinnit

Palkkavertailut

Alexander Corporate Finance Oy

Henkilöstörahastot

Ylimmän johdon palkitseminen

Osakepohjaiset kannustimet

Pro Value Corporate Finance Oy

Yritysten arvonmääritykset

konserni - yritys

Alexander Pay Management Oy

Peruspalkkausjärjestelmät

Työn vaativuus

Henkilökohtainen suoriutuminen

Täydentävä palkitseminen

Tulospalkkiot

Voittopalkkiot

Palkitsemisen toimivuuden arvioinnit

Yhteensopivuus

Tavoitteet ja vaikutukset

Soveltaminen

Palkitsemisen johtaminen

Palkkavertailut

Ylimmän johdon palkkavertailut

Hallituspalkkiovertailut

Palkkavaakavertailut


Tulospalkkaus yksityisell sektorilla lautala nyk tarumo 2001
Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla(Lautala, nyk. Tarumo 2001)

Havainnot Tulkinnat

viennin osuus suuri  tarve joustavaan palkitsemiseen

suuri koko  strategian jalkautus haasteellista suurissa organisaatioissa, suurissa organisaatioissa kehittämisresursseja

toimihenkilövaltaisuus  välitön ohjaus ja tulosten seuranta vaikeaa, tulokseen sidottujen palkkaustapojen puute

uudelleenjärjestelyt  tulospalkkaus osa laajempaa, tuloksellisuutta ja uutta kilpailustrategiaa tukevaa toimintatapojen uudistamista

paikallinen sopiminen  toimivat neuvottelusuhteet, tarve työehtojen räätälöintiin

johdon ja henkilöstön suhde  tulospalkkaus osa osallistavaa, henkilöstön merkitystä korostavaa johtamistapaa


Ent valtiosektorilla
Entä valtiosektorilla?

Onko valtiolla tarvetta joustavaan palkitsemiseen?

TULOSPERUSTEINEN PALKANOSA- mitä saavutamme?

HENKILÖKOHTAINEN PALKANOSA- miten tehdään?

UPJ

TEHTÄVÄKOHTAINEN PALKANOSA- mitä tehdään?


Ent valtiosektorilla1
Entä valtiosektorilla?

 • Merkittävässä osassa virastoja ja laitoksia henkilöstömäärä > 100

 • Valtion henkilöstötilinpäätös 2005: 43% korkeakoulutettuja


Ent valtiosektorilla2
Entä valtiosektorilla?

 • tulosohjaus, tuottavuustavoitteet, asiakaslähtöinen toimintatapa, suunta määräyskulttuurista neuvottelukulttuuriin, johtamisjärjestelmien uudistaminen

Lähde: Tulosohjauksen käsikirja, Valtiovarainministeriö


Haasteita ja mahdollisuuksia
Haasteita ja mahdollisuuksia

Vuonna 2005 17% valtion henkilöstöstä sai tulospalkkioita

 • UPJ:n henkilökohtaisen palkanosan soveltamistavassa paikoin tulospalkkiomaisia piirteitä

  • Hekon määrittelyssä keskityttävä suoriutumisen vakiotasoon, tulospalkkiojärjestelmässä vakiotason ylittäviin onnistumisiin

 • Strategian jalkautus myös tulospalkkiojärjestelmän avulla haaste suurissa organisaatioissa: miten toteuttaa yksinkertainen mutta ohjaava malli?

  • Keskityttävä strategisesti olennaiseen, mittaustasosta riippumatta ohjaus vietävä yksilötasolle asti

 • Resurssipulaa myös suurissa organisaatioissa

  • Ulkopuolinen asiantuntija!


Haasteita ja mahdollisuuksia1
Haasteita ja mahdollisuuksia

Vuonna 2005 17% valtion henkilöstöstä sai tulospalkkioita

 • Asiantuntijaorganisaatiossa usein erilaisia tarpeita ja arvostuksia liittyen palkitsemiseen: esim. rahoituksen ja projektien hankinta, perustutkimus, tutkimustulosten kaupallistaminen ja myynti

  • Projekti- / prosessikohtainen palkitseminen

 • Tulosohjauksen käyttöönotto osin kesken

  • Tulospalkkiojärjestelmän kehittämisen ohessa strategioiden kiteytystä ja konkretisointia sekä seurantajärjestelmien ja mittaristojen rakentamista

 • Toiminta- ja johtamiskulttuurin murrosvaihe menossa?

  • Onnistunut tulospalkkiojärjestelmä edellyttää hyvää yhteistoimintaa ja luottamusta


Rahoituksesta
Rahoituksesta

 • Valtaosa valtiolla maksetuista tulospalkkioista 1-4% vuosiansiosta (lähde: valtion henkilöstötilinpäätös 2005)

 • 4% vuosiansiosta = noin kahden viikon palkka

+ 4% = 1440 €/ 12 kk= 120 € / kk

TULOSPERUSTEINEN PALKANOSA- mitä saavutamme?

HENKILÖKOHTAINEN PALKANOSA- miten tehdään?

100% esim. 3000 € / kk x 12 kk = 36 000 €

TEHTÄVÄKOHTAINEN PALKANOSA- mitä tehdään?

Tulospalkkiojärjestelmä on investointi, joka ohjaa henkilöstöä kiinnittämään huomioita koko organisaation tavoitteiden saavuttamiseen


Mit hy ty ulkopuolisesta asiantuntijasta
Mitä hyötyä ulkopuolisesta asiantuntijasta?

 • Tuumasta toimeen

 • Tyhmät kysymykset

 • Ryhtiä prosessiin

 • Vaihtoehtoiset ratkaisut


Konsultoinnin kohteita
Konsultoinnin kohteita

Strateginen johtaminen

 • Tavoitteiden täsmentäminen

 • Strategiset valinnat

  Palkitsemisen yhteensopivuus

 • Organisaation rakenteelliset, toiminnalliset ja kulttuuriset tekijät

  Projektin hallinta

 • Aikataulutus, vaiheistus ja resurssointi

 • Kehittämiseen osallistuva tahot ja yhteistoiminta

 • Viestinnän ja koulutuksen suunnittelu ja toteutus

  Tavoitteiden konkretisointi ja mittaaminen

 • Tavoitteiden saavuttamista osoittavien mittarien löytäminen

 • Oikean mittaustason löytäminen

  Tulospalkkiojärjestelmän virittäminen

 • Odotusarvo = oikea rimankorkeus

 • Välinearvo = ponnistelulla on yhteys palkkion saamiseen

 • Yllykearvo = palkkio on houkutteleva

Tulospalkkiomatriisin rakentaminen ja laskelmat

 • Painoarvot

 • Palkkiokynnykset

  Pelisäännöt

 • Soveltamisala

 • Palkkionmaksun edellytykset

 • Ym.

  Tulospalkkiojärjestelmän kustannusten hallinta

 • Kokonaiskustannukset

 • Palkkahallinnolliset näkökohdat

  Seuranta ja ylläpito

 • Tavoitteiden saavuttamisen seuranta palkkiokaudella

 • Tulospalkkiojärjestelmän toimivuus ja vaikutukset


Tukea tulospalkkioj rjestelm n rakentamiseen haasteita ja mahdollisuuksia valtiosektorilla

Aleksanterinkatu 19 A

00100 Helsinki

puh. + 358 9 622 3133

fax + 358 9 6813 5410

toimitusjohtaja J-P Marttinen konsultti Saara Tarumo

puh. + 358 40 7160 086 puh. + 358 40 7221 693

j-p.marttinen@paymanagement.fi saara.tarumo@paymanagement.fi

konsultti Tapio Wallin assistentti Päivi Pyöli

puh. + 358 50 3703 202 puh.+ 358 40 7205 888

tapio.wallin@paymanagement.fi paivi.pyoli@paymanagement.fi