slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ouderavond 4 VWO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Ouderavond 4 VWO - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Ouderavond 4 VWO. JA/NEE?. Talentvol!. ???. 14 september 2010 19.30 uur Noetselerbergweg ( aula ). Programma. Welkom en opening Overplaatsingen Onderwijs / 2e Fase MWU Programma van toetsing en afsluiting Bevorderingsrichtlijnen (Slaag/zakregeling). Programma (2).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ouderavond 4 VWO' - della


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ouderavond 4 VWO

JA/NEE?

Talentvol!

???

14 september 2010

19.30 uur

Noetselerbergweg (aula)

1

slide2

Programma

Welkom en opening

Overplaatsingen

Onderwijs / 2e Fase

MWU

Programma vantoetsing enafsluiting

Bevorderingsrichtlijnen (Slaag/zakregeling)

slide3

Programma (2)

Informatie decanaat

Absentie leerlingen

Jaarplanning

Maatschappelijke Stage

Kennismaking met de mentor

slide5

Onderwijs VWO bovenbouw

Kwaliteit

Maatwerk

Kansen

1

slide6

2e Fase

Doelstelling:

De leerlingen worden betervoorbereid op het vervolgonderwijs (WO-HBO) door:

1. de profielkeuze

2.actief en zelfstandig leren

1

bovenbouw vwo
Bovenbouw VWO

Maatwerk

 • optimale begeleiding
 • uitdaging
 • programma op maat
 • projecten
 • zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren - MWU

Kwaliteit > examens/toetsing > WO

Mentoraat

 • veiligheid, begeleiding

Samenwerking Wetenschappelijk Onderwijs

slide8

Module Werk Uur

Zelfwerkzaamheid

Maatwerk, variatie

van het wegwerken van hiaten

tot verdiepingsmodules

Rol leraren: coaching en begeleiding

Rol leerlingen: actief, communicatief, kritisch

1

sommetje
Sommetje …!

4800 studiebelastingsuren in 3 jaar

1600 in klas 4

ongeveer 40 schoolweken

40 klokuren per week

meestal 32 lessen * 50 minuten = 26/27 uur

betekent 14 klokuren thuis

= 2 uur per dag

= 3 uur per dag (exclusief weekend)

Dat is voor de meeste leerlingen anders dan

in klas 3! Casus Marinda!

afspraak
Afspraak …!?

Kan de leerling een afspraak maken met zichzelf …

… en zich daar gedisciplineerd aan houden!

▲ Ouder – leerling – school

kunstgras
Kunstgras …!?

Woensdag 6 oktober (tot 20.30 uur)

Donderdag 7 oktober 1e en 2e lesuurvrij

kunstgras1
Kunstgras …!?
 • Culturele en kunstzinnige vorming: 8 activiteten
  • enige activiteiten zijn uitgekozen (zie ouderinfo en website Kunst & Cultuur)
 • - Spliksplinter (6 oktober)
  • 14.30 – 20.30 uur
  • eten en drinken
  • warm eten is geregeld
  • voorstelling
kunstgras spiksplinter
Kunstgras: Spiksplinter

6 oktober van 19.00 – 20.00 uur

Manifestatie in bijzijn van U!!

mentoraat
Mentoraat

Eerste aanspreekpunt voor de leerling

Onder- en bovenbouw (maatwerk)

Begeleiding, vaardigheden, attitude training, studievaardigheden

LOB, keuzebegeleiding en gastsprekers

Leerstijlen

slide15

Programma van toetsing en afsluiting

In het PTA zijn opgenomen:

1. Overzicht van de leerstof van de verschillende onderdelen van het schoolexamen per vak

2. Verkort examenreglement + regelgeving voortgangstoetsen

3. Slaag-zakregeling / bevorderingsrichtlijnen

zie website

20-8-2014

1

15

slide16

Procedure PTA

Informatieverstrekking is digitaal

Verwerking

Handtekeningen

1

slide17

Decanaat

Module LOB/Studiekeuzebegeleiding door mentor: brede oriëntatie

Bezoek HBO en WO-instelling

(waarschijnlijk: Wageningen Universiteit)

Verplichte deelname aan HBO/WO-voorlichting door decanen (Enschede)

De heer S. Damsma: s.damsma@reggesteyn.nl

1

slide18

Absentie leerlingen

Aanwezigheidsplicht

Verlof aanvragen

Ziekte

Absentie bij voortgangstoets /

absentie bij schoolexamens

Inhalen toetsen, schoolexamens

1

slide19

Jaarplanning (1)

Toetsing: 1 mini-toetsweek, toetsstrip, continue toetsing

TW1: ma. 20 t/m wo. 22 juni 2011

Toetstrip: donderdag 2e lesuur

Herkansing - 1 schoolexamen en 1 praktische opdracht per semester:

maandag 31 januari 2011

1

slide20

Jaarplanning (2)

Herkansing - 1 schoolexamen en 1 praktische opdracht per semester:

vrijdag 1 juli 2011 (semester 2)

Einde cursusjaar > laatste lesweek:

o.a. voorbereiding werkweek Praag, afronding Maatschappelijke Stage

1

slide21

Bevorderingsrichtlijnen

3 drempels:

1e drempel: alle vakken met een cijfer, combinatiecijfer telt als 1 cijfer mee

2e drempel: CKV en LO > voldoende/goed afsluiten

1

slide22

Bevorderingsrichtlijnen (2)

3e drempel: niet meer dan 1 tekort bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde

(+ in klas 6 bij het CSE gemiddeld een 5,5 voor de CSE vakken)

1

slide23

1e drempel: alle vakken

Onderstaand schema geldt voor alle vakken die een cijfer geven.

1

slide24

1e drempel: alle vakken

Onderstaand schema geldt voor alle vakken die een cijfer geven.

1

slide25

Combinatie cijfer

In het combicijfer (godsdienst, maatschappijleer, Algemene Natuurwetenschappen en het profielwerkstuk) mag geen van de deelcijfers lager zijn dan een 4, anders bespreken.

1

slide26

Extra vak in het vrije deel:

Van de cijfers voor de vakken in het vrije deel tellen alle cijfers mee voor de compensatiepunten. Wanneer een leerling door een extra vak zou doubleren, telt dat vak niet mee bij de overgang.

1

slide27

Extra vak in het vrije deel:

 • Voor iedere leerling in de b (= bespreken)
 • of - (=doubleren) geldt dat moet worden nagegaan of door ruiling met een vak
 • uit het keuzeprofieldeel de leerling alsnog bevorderd kan worden.

1

slide28

Voorbeeld ‘Extra vak in het vrije deel’:

 • Leerling heeft profiel E&M met als profielkeuzevak M&O en in het vrije deel Duits en aardrijkskunde.
 • Deze leerling met extra vak heeft 2 onvoldoendes en 3 tekorten zonder compensatie = doubleren.
 • Eén van de onvoldoendes is M&O (cijfer 4).
 • Omdat aardrijkskunde ook een profielkeuzevak kan zijn voor deze leerling, heeft de leerling de mogelijkheid M&O en aardrijkskunde te ruilen. M&O komt daarmee als extra vak in het vrije deel. Dit vak telt als onvoldoende niet mee bij de overgang.
 • Leerling is alsnog bevorderd.

1

slide29

Klankbordgroepen

Ouderklankbordgroep VWO bovenbouw:

Waarvoor u bij dezen van

harte wordt uitgenodigd!

Leerlingklankbordgroepen

voor klas 4

voor klas 5

voor klas 6

1

slide30

Maatschappelijke stage

Doel

Maatschappelijke Stagemarkt: 28 september in het Huis van Cultuur en Bestuur of het Parkgebouw

Regels

Rol leerling, rol mentor, rol instelling/instituut

Afrondende werkzaamheden

1

slide31

De mentoren vindt u in …

Klas 4R: Margreeth Sand, lokaal 210

Klas 4S: Harry Lowik, lokaal 216/217

Klas 4T: Marcia Jans, lokaal 115

Klas 4U: Remco Rauhe, lokaal 310

1

slide33

korte pauze

De koffie staat klaar!!!!

… aansluitend kunt u doorlopen naar de mentor

1