jurisdictie si internet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jurisdictie si Internet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jurisdictie si Internet

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Jurisdictie si Internet - PowerPoint PPT Presentation

deliz
89 Views
Download Presentation

Jurisdictie si Internet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jurisdictie si Internet Bogdan Manolea

 2. Caracteristicile Internetului • Este Internetul un spatiu de sine statator ? ( cyberspace, DNS) • Multiplicitate • Rapiditatea comunicatiilor • Cost scazut de intrare pe piata • Anonimitate totala Bogdan Manolea

 3. Probleme de Jurisdictie • Judecarea unei dispute la o locatie particulara (forum-ul or situs); • Legea aplicabila disputei ( conflictul de legi) • Recunoasterea si aplicarea hotaririlor in instante din jurisdictii straine Bogdan Manolea

 4. Legea 105/1992 privind dr int privat • Art. 73. Contractul este supus legii alese prin consens de parti. • Art. 77. In lipsa unei legi alese conform art. 73, contractul este supus legii statului cu care prezinta legaturile cele mai strinse. Se considera ca exista atare legaturi cu legea statului in care debitorul prestatiei caracteristice are, la data incheierii contractului, dupa caz, domiciliul sau, in lipsa, resedinta, ori fondul de comert sau sediul statutar. Contractul referitor la un drept imobiliar sau la un drept de folosinta temporara asupra unui imobil are legaturile cele mai strinse cu legea statului unde acesta se afla situat. Bogdan Manolea

 5. Legea 105/1992 privind dr int privat • Art. 112. Pretentiile la reparatii intemeiate pe o atingere adusa personalitatii de catre mass-media, indeosebi prin presa, radio, televiziune sau orice alt mijloc public de informare, sint cirmuite, la alegerea persoanei lezate, de: a) legea statului domiciliului sau resedintei sale; b) legea statului in care s-a produs rezultatul pagubitor; c) legea statului in care autorul daunei isi are domiciliul sau resedinta ori sediul social. In cazurile prevazute la lit. a) si b) se cere si conditia ca autorul daunei sa fi trebuit in mod rezonabil sa se astepte ca efectele atingerii aduse personalitatii sa se produca in unul din acele doua state. Bogdan Manolea

 6. Legea 105/1992 privind dr int privat • Art. 167. Hotaririle referitoare la alte procese decit cele aratate in art. 166 pot fi recunoscute in Romania, spre a beneficia de puterea lucrului judecat, daca sint indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: a) hotarirea este definitiva, potrivit legii statului unde a fost pronuntata; b) instanta care a pronuntat-o a avut, potrivit legii mentionate, competenta sa judece procesul; c) exista reciprocitate in ce priveste efectele hotaririlor straine intre Romania si statul instantei care a pronuntat hotarirea. Bogdan Manolea

 7. LICRA vs YAHOO • Ligue Contre Le Racisme et L'Antisemitisme (LICRA) vs Yahoo.fr – 2000 • Licitatii online cu obiecte cu caracter nazist (fotografii holocaust, filme propaganda, etc) • Decizie 2000 • Asociatia deportatilor Auschwitz vs Tim Koogle (CEO Yahoo) – 1 FRF – 2001- “ justificare crime de razboi si crime impotriva umanitatii” • U.S. District Court in San Jose, California – Yahoo vs LICRA - 2002 Bogdan Manolea

 8. Kazza • Programe Peer to Peer • Napster • Kazza • Locatie • Proces • Inceput Nov 2002 • Decizie competenta Ian 2003 Bogdan Manolea

 9. Cazul Gutnick • Articol Octombrie 2000 - Barron’s – saptaminal financiar legat de Wall Street Journal publicat de Dow Jones’s – versiune pe hirtie + Internet • Gutnik – atacat ca fiind in legaturi cu o retea de spalare de bani • Actiune deschisa in Australia • Decizia cu privire la competenta – 10 dec 2002 • Caz similar - Andrew Meldrum Bogdan Manolea

 10. Moduri de reglementare internationala • Conferinta de la Haga privind dreptul international privat- proiect • UNCITRAL - discutii • OECD – discutii si recomandari • ABA's Committee on Cyberspace Law Bogdan Manolea

 11. Proiect de lege impotriva pornografiei Art.7 • Persoanele fizice si juridice care realizeaza site-uri cu caracter pornografic sunt obligate sa le paroleze, iar accesul la acestea va fi permis numai dupa ce s-a platit o taxa pe minut de utilizare, stabilita de realizatorul site-ului si declarata la organele fiscale • Persoanele fizice si juridice care realizeaza site-uri trebuie sa evidentieze clar numarul accesarilor site-ului respectiv, pentru a putea fi supus obligatiilor fiscale. Bogdan Manolea

 12. Proiect de lege impotriva pornografiei Art 13 • Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii poate primi sesizari cu privire la nerespectarea prevederilor art. 7 • In cazul primirii unei sesizari si verificari continutului site-ului, ANRC solicita furnizorilor de servicii pentru Internet blocarea accesului la site-ul in cauza. Bogdan Manolea

 13. Jurisdictie si Internet VIITOR !? Bogdan Manolea

 14. Multumesc ! Bogdan Manolea