1 / 13

BESİN NEDİR? BESLENME NEDİR? DENGELİ BESLENME NEDİR? VÜCUTTAKİ GÖREVLERİNE GÖRE BESİN ÇEŞİTLERİ

VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM. BESİN NEDİR? BESLENME NEDİR? DENGELİ BESLENME NEDİR? VÜCUTTAKİ GÖREVLERİNE GÖRE BESİN ÇEŞİTLERİ BESİN GRUPLARI SİNDİRİM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI. BESİN VE BESLENME NEDİR?. Canlının yaşamını sürdürmek için yediği içtiği şeylere besin denir.

deliz
Download Presentation

BESİN NEDİR? BESLENME NEDİR? DENGELİ BESLENME NEDİR? VÜCUTTAKİ GÖREVLERİNE GÖRE BESİN ÇEŞİTLERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM BESİN NEDİR? BESLENME NEDİR? DENGELİ BESLENME NEDİR? VÜCUTTAKİ GÖREVLERİNE GÖRE BESİN ÇEŞİTLERİ BESİN GRUPLARI SİNDİRİM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ŞEVKİ UÇAR

 2. BESİN VE BESLENME NEDİR? • Canlının yaşamını sürdürmek için yediği içtiği şeylere besin denir. • Canlılar yaşamlarını sürdürmek , büyümek ve gelişmek için ihtiyaç duyduğu maddeleri dışarıdan alıp kullanmasına beslenme denir ŞEVKİ UÇAR

 3. Kaynaklarına göre besinler iki çeşittir. ŞEVKİ UÇAR

 4. VÜCUDUMUZDAKİ GÖREVLERİ YÖNÜNDEN BESİNLER ALTI GRUPTUR • PROTEİNLER :Yapım ve onarımda kullanılır. Et, süt yumurta ,yoğurt, baklagiller • KARBONHİDRATLAR: Enerji üretmek için kullanılır. Fazla tüketilirse yağa dönüştürülerek depolandığı için şişmanlamaya neden olur. Şeker , ekmek , makarna , patates… ŞEVKİ UÇAR

 5. YAĞLAR: Enerji üretmek için kullanılır. İhtiyaçtan fazla tüketilen yağlar şişmanlamaya neden olur. • VİTAMİNLER: Vücuttaki yaşamsal olayları düzenler. Yaşamsal olayların düzenli gerçekleşmesini sağlar. Vücudun hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlayan maddelerdir. Meyve ve sebzelerde bulunur. • MİNERALLER: Kemik ve dişlerin sertleşmesi , kan yapımı , vücut yapılarının düzenli çalışmasını sağlayan düzenleyici besinlerdir. Sütte bolca kalsiyum vardır. • SU : Vücutta karşılaşılan birçok olayın düzenli yürümesini sağlar. Vücut sıcaklığını ayarlar. Besinlerin sindirimine yardımcı olur. ŞEVKİ UÇAR

 6. BESİNLER GÖREVLERİ YÖNÜNDEN ALTIYA AYRILIR ŞEVKİ UÇAR

 7. DENGELİ BESLENME NEDİR? • Proteinler , karbonhidratlar , yağlar , su ,vitaminler ve minerallerin vücudun ihtiyacına göre alınmasına yeterli ve dengeli beslenme denir. Yetersiz beslenme gelişim bozukluklarına ve hastalıklara neden olurken aşırı beslenme obeziteye ( şişmanlığa ) neden olur. ŞEVKİ UÇAR

 8. SİNDİRİM • Besin maddelerinin çok küçük parçalara ayrılarak vücuda yararlı hale gelmesine sindirim denir. Sindirimin gerçekleştiği yapı ve organlara sindirim kanalı denir ŞEVKİ UÇAR

 9. Sindirilen besinler kan yardımıyla vücudun her bölgesine taşınır. Sindirimde görevli organlar ağız , yutak ,yemek borusu , mide , ince bağırsak ve kalın bağırsaktır. Bunların dışında çeşitli sıvıları salgılayan sindirime yardımcı organlar da vardır karaciğer ve pankreas gibi… Ağız ,dil, diş de sindirime yardımcıdır. Besinlerin faydalı kısımları ince bağırsakta kana karışır. Mineral ve su kalın bağırsaktan kana karışır. ŞEVKİ UÇAR

 10. Ne? nedir? SİNDİRİM SİSTEMİNİN İLK ORGANIDIR AĞIZ AĞIZDA BESİNLERİN ÇİĞNENMESİNE VE YUTULMASINA YARDIMCI OLURUM DİL. YEMEK BORUSU VE AĞIZDAN GELEN BESİNLERİ , KASILIP GAVŞEYEREK YOĞURUR VE SALGILADIĞIM ÖZ SUYUN ETKİSİYLE SİNDİRMEYE BAŞLARIM MİDE KAN SİNDİRİLMİŞ BESİNİN BANA KARIŞIP EN UÇ HÜCRELERE KADAR TAŞIRIM ŞEVKİ UÇAR

 11. AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI Yetişkin insanda 4 çeşit diş vardır. Besinleri koparma ve çiğneme görevi dişlere aittir. 2.) Kesici dişler: altta ve üstte dörder tane olmak üzere 8 tanedir 1.) Köpek dişleri : sağlı sollu ikişer tane vardır. Toplam 4 tanedir. 3.) Büyük azı dişleri: sağlı ve sollu olmak üzere sayıları 12 tanedir. 4.) Küçük azı dişleri:sağlı sollu 4 tanedir. ŞEVKİ UÇAR

 12. AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI Sağlıklı dişlere sahip olmak için şunları yapmalıyız Beslenme alışkanlığına dikkat etmeliyiz. Ağız ve diş sağlığımıza dikkat etmeli sık sık kontrol ettirmeliyiz. Yiyecek ve içecekleri çok sıcak yememeliyiz. Fındık , ceviz gibi kabuklu besinleri dişlerimizle kırmamalıyız. Sağlıksız dişlerin kalp gibi diğer hayati organlara zarar verdiğini unutmayalım. Dişerimizi doğru şekilde sabah akşam fırçalamalıyız. ŞEVKİ UÇAR

 13. OZANLAR ŞEHİT MUSTAFA ÖZEN İLKÖĞRETİM OKULU ŞEVKİ UÇAR 5-D SINIFI ÖĞRETMENİ ŞEVKİ UÇAR

More Related