ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรม
Download
1 / 10

ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรม กรณี ติมอร์ตะวันออก จัดทำโดย นางสาวพิมพ์กานต์ คงอ่อน - PowerPoint PPT Presentation


  • 198 Views
  • Uploaded on

ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรม กรณี ติมอร์ตะวันออก จัดทำโดย นางสาวพิมพ์กานต์ คงอ่อน รหัสประจำตัวนักศึกษา 5120710113 เสนอ ผู้ช่วย ศจ. ชิดชนก ระฮิม มูลา งานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ( 196-415 ) Conflict Resolution in Southeast Asia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรม กรณี ติมอร์ตะวันออก จัดทำโดย นางสาวพิมพ์กานต์ คงอ่อน' - deliz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมกรณี ติมอร์ตะวันออก

จัดทำโดย

นางสาวพิมพ์กานต์ คงอ่อน

รหัสประจำตัวนักศึกษา 5120710113

เสนอ

ผู้ช่วย ศจ.ชิดชนก ระฮิมมูลา

งานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ( 196-415 )

Conflict Resolution in Southeast Asia

คณะ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมกรณีติมอร์ตะวันออก


ความเป็นมาของความขัดแย้งความเป็นมาของความขัดแย้ง

ติมอร์ตะวันออก เป็นอาณานิคมของโปรตุเกสตั้งแต่ปี พ.ศ. 2063 (ค.ศ. 1520) ภายหลังโปรตุเกสถอนตัวออกไป เมื่อปี พ.ศ. 2518 อินโดนีเซียได้ส่งทหารเข้ายึดครองติมอร์ตะวันออกโดยผนวกเข้าเป็นจังหวัดที่ 27 ของอินโดนีเซีย


การก่อตัวของความขัดแย้งการก่อตัวของความขัดแย้ง

ชาวติมอร์ตะวันออกต้องการแยกตัวเป็นเอกราช

รัฐชายขอบ

ความแตกต่างทางอัตลักษณ์

อิสลาม

(ชาวอินโดนีเซีย)

คริสต์

(ชาวติมอร์ตะวันออก)


รัฐบาลการก่อตัวของความขัดแย้งอินโดนีเซียยินยอมให้ชาวติมอร์ตะวันออกลงประชามติเพื่อแยกตัวเป็นเอกราชจากอินโดนีเซีย ในวันที่ 30 สิงหาคม 2542

ประชาชนชาวติมอร์ตะวันออกกว่าร้อยละ 80 ออกเสียงสนับสนุนการแยกตัวเป็นเอกราช จึงก่อให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงในติมอร์ตะวันออกโดยกลุ่มกองกำลัง militia ที่นิยมอินโดนีเซีย


การจัดการปัญหาความขัดแย้งการจัดการปัญหาความขัดแย้ง

ระยะเริ่มแรกรัฐบาลอินโดนีเซียมีการจัดการปัญหาด้วยการใช้ความรุนแรง ในการยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้น


ผลของการจัดการความขัดแย้งผลของการจัดการความขัดแย้ง

ความขัดแย้งมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การจัดการความขัดแย้ง

โดยใช้ความรุนแรงของรัฐบาลอินโดนีเซียขณะนั้นถูกกล่าวหาว่าเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชน

เมื่อรัฐบาลอินโดนีเซียไม่มีความสามารถในการจัดการปัญหา

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในชาติตนได้สหประชาชาติจึงต้องเข้ามา

แทรกแซง


บทบาทของสหประชาชาติในการจัดการปัญหาความขัดแย้งบทบาทของสหประชาชาติในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง

สหประชาชาติได้ตัดสินใจจัดตั้งกองกำลังนานาชาติ (International Force in East Timor - INTERFET) เมื่อ 15 กันยายน พ.ศ. 2542 เพื่อส่งเข้าไปรักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออก ก่อนที่จะประกาศเอกราชในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2545 เริ่มตั้งแต่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 สหประชาชาติดำเนินการสนับสนุนติมอร์ตะวันออกภายใต้ United Nations Mission of Support in East Timor (UNMISET)


แต่บทบาทของสหประชาชาติในการจัดการปัญหาความขัดแย้งอย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาของติมอร์ตะวันออกมีความล่าช้า คือ ระบบการเมืองภายในประเทศยังคงอยู่ในระยะการสร้างชาติ มีกลุ่มการเมืองต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย จนก่อให้เกิดเป็นปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง การแข่งขันเพื่อแย่งชิงอำนาจทางการเมืองระหว่างกลุ่มการเมืองต่าง ๆ และปัญหาความขัดแย้งที่ฝังลึกตั้งแต่สมัยอยู่ใต้การปกครองของอินโดนีเซียที่มีการแบ่งกลุ่มอุดมการณ์ออกเป็น ๒ ขั้ว คือ กลุ่มนายกุสเมา นายฮอร์ตา และกลุ่มศาสนจักร กับกลุ่มของนายมารี อัลคาทีรี (Mari Alkatiri) และพรรค FRETILIN


ad