Download
zavzetost zaposlenih inovativnost in organizacijska kultura n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zavzetost zaposlenih, inovativnost in organizacijska kultura PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zavzetost zaposlenih, inovativnost in organizacijska kultura

Zavzetost zaposlenih, inovativnost in organizacijska kultura

386 Views Download Presentation
Download Presentation

Zavzetost zaposlenih, inovativnost in organizacijska kultura

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zavzetost zaposlenih, inovativnost in organizacijska kultura Štefan Bertoncelj Domel Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014

 2. Domel - kratka predstavitev 88MIO EUR, 1025ZAPOSLENIH . Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014

 3. Obseg poslovanja PRODAJA

 4. Temeljna načela VREDNOTE Ustvarjalnost in ambicioznost Odgovornost in gospodarnost Spoštovanje in sodelovanje Skrb za stranke in zaposlene Pripadnost

 5. Trendi in strateške usmeritve 40 % IZDELKOV JE MLAJŠIH OD 3 LET LASTNA TEHNOLOGIJA INVESTICIJE8% RAZVOJ3% 40.000 EUR - DV/Z

 6. Tradicija IZVOZ 90 % Rast zaupanja kupcev

 7. Skrb za zaposlene IZOBRAŽEVANJE KOMUNICIRANJE OSEBNOSTNA RAST Od 850 do 950 zaposlenih Absentizem 4,17 Fluktuacija 3,18

 8. Skrb za zaposlene IZOBRAŽEVANJA 60 štipendistov 50zaposlenih študira ob delu Zunanja izobraževanja Notranja izobraževanja projekti, finance, računovodstvo, ekonomika projektov Sestanki z vodji in izobraževanje o mehkih temah

 9. Skrb za zaposlene KOMUNIKACIJA Interno: Sestanki z vodji, oglasne deske Zbori delavcev , skupščina, Glasilo Mozaik, pisne informacije. Letno poročilo za zaposlene Sindikat, Svet delavcev , merjenje zadovoljstva zaposlenih Eksterno Javnosti: kupci, banke, dobavitelji Lokalna skupnost, mediji, novinarske konference, dogodki...

 10. Organizacijska kultura Domel Vir:Merjenje organizacijske kulture Domel, Mejač, Šmarjetna gora 2013 Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014

 11. Zavzetost zaposlenih Izboljšave in inovacije Število izboljšav: 155, 381, 348, 463, 464, 692; Leto: 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 12. Merjenje zadovoljstva zaposlenih Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014

 13. Zavzetost zaposlenih in lastništvo Domel Holding 700 delničarjev 56 % zaposleni 44 % upokojenci in ostali

 14. Zavzetost zaposlenih in lastništvo Kapital in Intelektualni kapital

 15. Zavzetost zaposlenih HVALA ZA VAŠO POZORNOST