Vlada Republike Hrvatske
Download
1 / 49

- PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Vlada Republike Hrvatske Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. OPERATIVNI PLAN POTICAJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA za 2008. godinu. Svibanj 2008. Ciljevi razvoja MSP 2008.-2012. Vlada Republike Hrvatske Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - delila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

OPERATIVNI PLAN POTICAJA

MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

za 2008. godinu

Svibanj 2008.


Ciljevi razvoja msp 2008 2012
Ciljevi razvoja MSP 2008.-2012.

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva


Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Operativni plan poticaja MSP za 2008. godinu


Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva,

rada i poduzetništva

PROJEKTI, AKTIVNOSTI I SREDSTVA POTICAJA

MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

U 2008. GODINI


Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekti i poticaji 2008.


Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Sredstva poticaja konkurentnosti i inovacija


Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt "Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva"

Projektna aktivnost A – nove tehnologije

 • ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija - strojevi, postrojenja i oprema za proizvodnju, obradu i preradu; mjerni i kontrolni uređaji i instrumenti)

 • transfer znanja - nabava industrijskog znanja (know-how), posebnih znanja i vještina, računalnog softwarea usmjerenog proizvodnji

 • razvoj novih proizvoda i proizvoda s višom dodanom vrijednosti (savjetodavne i konzultantske usluge, testiranja, ispitivanja, izrada prototipa)

 • ulaganje u ekološki prihvatljivije i energetski učinkovitije proizvodnje

 • stručno osposobljavanje zaposlenih za primjenu novih tehnologija u tehnološkim procesima

 • implementaciju proizvoda akademske zajednice (visoko školstvo, instituti, laboratoriji) i drugih subjekata u poduzetništvo.

  Najviši iznos potpore po korisniku za projektnu aktivnost A može iznositi do 75% visine ulaganja, odnosno do 400.000 kuna.

  Planirana sredstva: 39.800.000,00 kuna


Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt "Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva"

Projektna aktivnost B – marketinške aktivnosti

 • B1) Gospodarskim subjektima za:

 • nastupe na sajmovima/izložbama i stručnim skupovima u 2008. godini za zakup prostora,promidžbeni materijal,istraživanje tržišta, kreiranje brenda, dizajn, učenje stranih jezika za gospodarske subjekte koji imaju više od 10% izvoza.

  Najviši iznos potpore po korisniku za projektnu aktivnost B1 može iznositi do 75% opravdanih troškova, odnosno do 200.000 kuna (za nastupe na sajmovima do 60.000 kuna).

  Planirana sredstva: 14.000.000,00 kuna

 • B2) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i asocijacijegospodarskih subjekata za organiziranje i nastupanje na sajmovima/izložbama u 2008. godini, tj. za:

 • zakup izložbenog prostora, uređenje i opremanje izložbenog prostora.

  Najviši iznos potpore po korisniku za projektnu aktivnost B2 može iznositi do 50% opravdanih troškova, odnosno do 50.000,00 kuna.

  Planirana sredstva: 2.100.000,00 kuna


Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt "Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva"

Projektna aktivnost C – tehničko usklađivanje

 • uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, sigurnošću hrane i drugo,

 • dokazivanje sukladnosti proizvoda,

 • akreditacija laboratorijskih metoda,

 • troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i

 • Hrvatski otočni proizvod

 • nabavka normi.

  Najviši iznos potpore po korisniku za projektnu aktivnost C može iznositi do 75% opravdanih troškova, odnosno do 80.000,00 kuna.

  Planirana sredstva: 9.000.000,00 kuna


Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt "Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva"

 • Korisnici sredstava:

  • proizvodni subjekti malog gospodarstva i uslužni subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva, obrti i zadruge) koji pozitivno posluju te imaju sjedište na području Republike Hrvatske

  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i asocijacije gospodarskih subjekata

 • Javni poziv otvoren je 45 dana od objave u tisku (objavljeno 13. svibnja 2008.)

 • Priznavanje troškova je retrogradno, do 9 mjeseci od dana objave Javnog poziva


Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Financijski instrumenti za jačanje konkurentnosti

Projekt subvencioniranja kamata u kreditnoj liniji za „Gazele“

 • Sredstva su namijenjena za financiranje provedbe kreditne linije Fonda za razvoj i zapošljavanje za inovativne i brzo rastuće gospodarske subjekte („Gazele“). Potpore u obliku subvencije kamata iznose 2% poena na kamate za odobrene kredite Gazelama pod uvjetima FRZ-a.

  Planirana sredstva: 4.000.000 kuna

  Projekt „Fond rizičnog kapitala“

 • Sredstva su namijenjena za uključivanje u investicijski fond rizičnog kapitala Poslovno-inovacijskog centra Hrvatske (BICRO).

  Planirana sredstava: 4.000.000,00 kuna.


Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt "Inovacije i novi proizvod"

 • zaštita industrijskog vlasništva (patenti, industrijski dizajn, žig) - pretraga stanja tehnike, podnošenje i ispitivanje domaće i međunarodne PCT odnosno regionalne EPO patentne prijave do ulaska u nacionalnu fazu

 • svi troškovi koji su prethodili ostvarivanju prava industrijskog vlasništva (troškovi pripreme, prijevoda, postupka i sl.

 • usluge korištenja dodatnih znanja u cilju dovršenja inovacije

 • izrada/nabava naprava i alata za razvoj novog proizvoda

 • izrada i ispitivanje prototipa ili postupka

 • troškovi za instrumente i opremu za istraživanje

 • troškovi dizajna

 • izlaganje na specijaliziranim sajmovima

 • komercijalizacija inovacije u vlastitoj proizvodnji

 • otkup inovacije

  Najviši iznos potpore po korisniku može iznositi do 75% opravdanih troškova, odnosno do 200.000 kuna.

  Planirana sredstva: 5.000.0000,00 kuna


Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva
Vlada Republike HrvatskeMinistarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt "Inovacije i novi proizvod"

 • Korisnici sredstava:

  • Asocijacije inovatora

  • Inovatori: fizičke osobe s prebivalištem na području Republike Hrvatske

  • Obrti, mala i srednja trgovačka društva i zadruge

   • Koji se bave primjenjenim istraživanjem

   • Koji se bave razvojnim istraživanjem

 • Javni poziv je otvoren 45 dana od dana objave u tisku (objavljeno 13. svibnja 2008.)

 • Priznavanje troškova je i retrogradno, do 9 mjeseci od dana objave Javnog poziva


Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt "Poduzetništvo žena i ciljnih skupina"

Projektna aktivnost A- Poduzetništvo žena

 • nabava informatičke opreme i poslovnog softwera, ishođenje dokumentacije potrebne za podnošenje i odobravanje poticajnih kredita za poslovanje (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci, projektno-tehnološka dokumentacija, studija utjecaja na okoliš, poslovni plan, razne dozvole), pokriće dijela troškova registracije, dopunsku poduzetničku izobrazbu i informatičko obrazovanje (osim troškova studija), sufinanciranje projekata i programa svojstvenih ženskom poduzetništvu

  Najveći iznos potpore po korisniku za projektnu aktivnost A može iznositi 70.000,00 kuna. Planirana sredstva: 4.500.000,00 kuna

  Projektna aktivnost B- Poduzetništvo ciljnih skupina

 • nabava informatičke opreme i poslovnog softwera, ishođenje dokumentacije potrebne za podnošenje i odobravanje poticajnih kredita za poslovanje (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci, projektno-tehnološka dokumentacija, studija utjecaja na okoliš, poslovni plan, razne dozvole), pokriće dijela troškova registracije, dopunsku poduzetničku izobrazbu i informatičko obrazovanje (osim troškova studija)

  Najveći iznos potpore po korisniku za projektnu aktivnost B može iznositi 70.000,00 kuna. Planirana sredstva: 3.000.000,00 kuna


Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt "Poduzetništvo žena i ciljnih skupina"

 • Korisnici sredstava:

  • Obrti, trgovačka društva i zadruge

  • Organizacije žena koje provode projekte i programe poticanja ženskog poduzetništva, koji

  • Pozitivno posluju

   • Imaju sjedište na području Republike Hrvatske

   • Za ciljne skupine i žene: većinsko vlasništvo (51% i više) žena državljanki RH

   • Ostale ciljne skupine: početnici (do 3 godine poslovanja), mladi (do 30 godina starosti) i osobe s invaliditetom (civilni i vojni invalidi uz rješenje nadležne ustanove)

   • Imaju najmanje 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme

   • Imaju upis novog obrta s početkom rada.

 • Javni poziv je otvoren 45 dana od dana objave (objavljeno 14. svibnja 2008.)

 • Priznavanje troškova je i retrogradno, do 6 mjeseci od dana objave Javnog poziva


Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt "Zadružno poduzetništvo"

Projektna aktivnost 1 – Početna ulaganja u zadruge

 • ulaganja u građevinska zemljišta, zgrade i opremu (osim prometnih sredstava i opreme) i nematerijalna ulaganja (nabava patenta, licenci, posebnih znanja i vještina – know-how ili nepatentiranog tehničkog znanja) - potpora iz ove točke može iznositi do 50% opravdanih troškova ulaganja.

  Zadrugama koje, sukladno posebnim propisima, imaju sjedište i obavljaju djelatnost na područjima posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima potpora iz ove točke može iznositi do 100% opravdanih troškova ulaganja.

 • Pojedinačna potpora iz ove točke iznosi najviše 200.000 kn.

  Projektna aktivnost 2 - Savjetodavne usluge

 • usluge koje obavljaju vanjski savjetnici, koje nemaju stalni ili periodički karakter i nisu povezane s redovitim tekućim troškovima zadruge.

  Potpora iz ove točke može iznositi do 100% opravdanih troškova ulaganja, a najviše do 50.000 kuna.

  Planirana sredstva: 2.500.000 kuna

  Projektna aktivnost 3 - Bespovratne potpore za razvoj zadruga s ciljem uključivanja u zadrugarstvo i poduzetništvo skupina u socijalnim teškoćama

  Potpore za pokriće troškova osnivanja zadruga i sufinanciranje programa za poduzetničku djelatnost, uključivanje u rad i zapošljavanje

  Planirana sredstva: 1.000.000 kuna


Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt "Zadružno poduzetništvo"

 • Korisnici sredstava:

  • Zadruge koje ispunjavaju slijedeće uvijete:

   • Ostvaruju pozitivne poslovne rezultate

   • Imaju najmanje sedam zadrugara i dvoje zaposlenih (sekundarna zadruga ima najmanje tri člana i jednog zaposlenog)

   • Usklađene su sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama

   • Upisane su u evidenciju zadruga Hrvatskog saveza zadruga

   • Nemaju nepodmirenih obveza prema državi i Hrvatskom savezu zadruga

   • Uredno su dokazale namjensko korištenje potpora po projektima MINGORP-a iz prethodnih godina

   • Ciljevima, organizacijom, upravljanjem i poslovanjem poštuju zadružne vrijednosti i zadružna načela


Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt "Zadružno poduzetništvo"

 • Zadruge koje višak prihoda nad rashodima koriste za razvoj djelatnosti, a čiji su članovi fizičke osobe korisnici usluga zadruge ili su zaposleni u zadruzi, a pružaju usluge drugim osobama

 • Javni poziv je otvoren 45 dana od dana objave u tisku (objavljeno 14. svibnja 2008.),

 • Troškovi se priznaju i retrogradno, do 9 mjeseci od dana objave Javnog poziva


 • Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

  Vlada Republike Hrvatske

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

  Projekti i poticaji u 2008.


  Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

  Vlada Republike Hrvatske

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

  Sredstva poticaja obrazovanja u poduzetništvu


  Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

  Vlada Republike Hrvatske

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

  Projekt "Obrazovanje u poduzetništvu"

  Projektna aktivnost 1

  • Obrazovanje poduzetnika početnika, obrtnika početnika i poduzetnika u rastu i razvoju, obrtnika i poduzetnika u zadrugama.

   Projektna aktivnost 2

  • Obrazovanje za poduzetništvo u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama

   Projektna aktivnost 3 – Akademsko poduzetništvo – znanje za gospodarstvo

  • Poticanje poduzetničkog obrazovanja na visokoškolskim institucijama sufinanciranjem seminara iz područja poduzetništva, specijalističkih studija poduzetništva, doktorskih disretacija od posebnog značaja za malo gospodarstvo, interdisciplimarnih projekata u funkciji poduzetništva, te studentskih poduzetničkih inkubatora

   Projektna aktivnost 4

  • Provedba projekta „Učenička zadruga i učeničko poduzeće“

   Projektna aktivnost 5

  • Promocija poduzetništva - Poticanje poduzetništva mladih, poduzetništvom protiv siromaštva – u stvaranju egzistencije u rijetko naseljenim područjima a temeljem ugovora MINGORP – HR CARITAS

   Projektna aktivnost 6

  • Regionalni centar za poduzetničko učenje za zemlje jugoistočne Europe.


  Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

  Vlada Republike Hrvatske

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

  Poticanje obrazovanja za elektroničko poslovanje

  • Pružanje podrške uvođenju elektroničkog poslovanje u malom i srednjem poduzetništvu kroz obrazovanje poduzetnika i certificiranje savjetnika za elektroničko poslovanje

   • sufinanciranje troškova izvođenja aktivnosti (iz „Strategije razvitka elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2007. do 2010. godine“)


  Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

  Vlada Republike Hrvatske

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

  Projekti i poticaji 2008.


  Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

  Vlada Republike Hrvatske

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

  Sredstva poticaja regionalne konkurentnosti


  Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

  Vlada Republike Hrvatske

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

  Projekt "Izgradnja poduzetničkih zona"

  • izrada projektne dokumentacije izgradnju komunalne infrastrukture u zoni

  • izgradnja infrastrukture u zoni

  • promidžba u svrhu privlačenja potencijalnih investitora (5% od ukupno odobrenih sredstava potpore)

   Prioritet kod odobravanja sredstava potpore imaju poduzetničke zone koje imaju iskazan poduzetnički interes i osiguravaju veću zaposlenost u:

   • proizvodno-prerađivačkim gospodarskim aktivnostima, tehnološkim razvojno-inovacijskim centrima, strateškim aktivnostima poslovne podrške (logističko-distributivnim centrima)

    Zona u kojoj će se odvijati gospodarska djelatnost u završnoj fazi treba biti opremljena:energetskom infrastrukturom (trafostanice, javna rasvjeta, električni priključci i plinski priključci)komunalnom infrastrukturom (vodovodne instalacije, instalacije oborinske odvodnje i kanalizacije u zoni i priključak na vanjske instalacije)prometnom infrastrukturom (pristupne ceste i ceste u zoni) telefonskim priključcima


  Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

  Vlada Republike Hrvatske

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

  Projekt "Izgradnja poduzetničkih zona"

  • Korisnici sredstava su jedinice lokalne i područne samouprave (županije, gradovi i općine)

  • Natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. listopada 2008. godine


  Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

  Vlada Republike Hrvatske

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

  Projekt "Poduzetničke potporne institucije"

  Regionalne razvojne agencije i poduzetnički centri

  Sufinanciranje troškova:

  • projekata promocije poduzetništva i promocije projekata MINGORP-a,

  • izrada studija regionalnog i lokalnog razvoja namijenjenih poticanju razvoja poduzetništva temeljenih na regionalnim potencijalima i ljudskim resursima,

  • projekata jačanja izvoznih potencijala i podizanja konkurentne sposobnosti malih i srednjih poduzetnika, gospodarskih subjekata regije, primjenom novih tehnologija i tehnoloških transfera,

  • projekata plasiranja kreditnih linija za male i srednje poduzetnike,

  • projekata poticanja i privlačenja ulaganja, projekata financiranih iz EU fondova, te projekata međuregionalne i međunarodne suradnje.


  Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

  Vlada Republike Hrvatske

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

  Projekt "Poduzetničke potporne institucije"


  Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

  Vlada Republike Hrvatske

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

  Projekt "Poduzetničke potporne institucije"

  • Tehnološki parkovi

  • Sufinanciranje:

  • troškova uređenja i opremanje objekta,

  • troškova pružanja usluga i pomoći pri uspostavljanju i razvoju tehnološko usmjerenih i na znanju utemeljenih poduzeća,

  • troškova pružanja usluga i pomoći pri uspostavljanju i razvoju inovativno usmjerenih poduzeća

  • troškova izrade projekata povezivanja poduzetnika, koji u svom radu koriste visoke tehnologe, za uspostavljanje transfera tehnologija, suradnjom s znanstvenim i istraživačkim institucijama

  • troškova izrade projekata za visoko inovativna poduzeća, suradnjom s znanstvenim i istraživačkim institucijama.


  Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

  Vlada Republike Hrvatske

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

  Projekt "Poduzetničke potporne institucije"

  • Klasteri

  • a/ Za klastere u osnivanju:

  • stručno-konzultanske usluge;

  • usluge studije opravdanosti osnivanja klastera, izrade plana i programa rada, investicijskog projekta, tehničko-tehnološkog elaborata, stručnog usavršavanja i ostale intelektualne usluge ;

  • izradu dizajna proizvoda, ambalaže i poslovne dokumentacije ;

  • promižbene aktivnosti (istraživanje tržišta, marketing, web-stranice i sl.);

  • ispitivanje, atestiranje i zaštitu proizvoda ;

  • nabavke i prilagodbe informacijsko-komunikacijske tehnologije;

  • operativni troškovi voditelja klastera do 50%;

  • Najviši iznos potpore po korisniku je 400.000,00 kuna

  • b/ Za operativne klastere

  • materijalna i nematerijalna ulaganja u iznosu od 2,5% ukupnog prihoda klastera, a najviše do 500.000,00 kuna po korisniku


  Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

  Vlada Republike Hrvatske

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

  Financijski instrumenti regionalnog razvoja poduzetništva

  Regionalni jamstveni instrumenti - RJI

  Sredstva su namijenjena za provedbu projekta RJI-a na razini županije/Grada Zagreba. Za operativne poslove provedbe Projekta županija/Grad Zagreb ovlastit će potpornu instituciju poduzetništva.

  Kriteriji u provedbi Projekta na razini županije/Grada Zagreba su:

  • prostorna cjelovitost (obuhvat svih općina i gradova),

  • županijska određenost jamstvenog potencijala (jamstveni potencijal utvrđuje se i jamstva dodjeljuju poduzetnicima u županiji) i

  • provedba mikrokreditnih programa povoljnih za poduzetnike.

   Planirana sredstva: 6.500.000,00 kuna


  Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

  Vlada Republike Hrvatske

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

  Financijski instrumenti regionalnog razvoja poduzetništva

  Mikrokreditiranje

  Sredstva su namijenjena za subvenciju kamata u projektu mikrokreditiranja koji provode Županije/Grad Zagreb.

  Kreditna sredstva gospodarski subjekti mogu koristiti za:

  • kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata,

  • nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme,

  • trajna obrtna sredstva,

  • obrtna sredstva do 100.000,00 kuna.

   Visina kredita: najniži iznos je 35.000,00 kuna, najviši iznos 200.000,00 kuna, rok otplate: do 5 godina

   Instrumenti osiguranja: jamstvo Regionalnih jamstvenih instrumenata, državno jamstvo HAMAG

   Subvencija kamate provoditi će se: - MINGORP 1% poen, JLPS 1% poen

  • Planirana sredstva: 1.000.000 kuna


  Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

  Vlada Republike Hrvatske

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

  Financijski instrumenti regionalnog razvoja poduzetništva

  Poduzetnik u poduzetničkoj zoni

  Sredstva su namijenjena subvencioniranju kamata za kredite uspješnih poduzetnika iz proizvodno – prerađivačke djelatnosti koji planiraju obavljanje djelatnosti u poduzetničkoj zoni i posluju dulje od 36 mjeseci. Potpora u obliku subvencije kamate iznosi 2% poena na kredite kojima se financira slijedeće:

  • ulaganja u osnovna sredstva:

  • nabava novih tehnologija s inovativnim proizvodnim rješenjima (materijalna i nematerijalna imovina koja omogućuje napredne tehnološke procese)

  • kupnja nekretnine

  • izgradnja / dogradnja i uređenje poslovnog objekta

  • opremanje poslovnog prostora

  • ulaganja u obrtna sredstva

   Dozvoljeni udjel obrtnih sredstava u kreditu je najviše 30 posto od iznosa kredita.

   Planirana sredstva: 1.000.000,00 kuna.


  Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

  Vlada Republike Hrvatske

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

  Projekti i poticaji 2008.


  Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

  Vlada Republike Hrvatske

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

  Sredstva poticaja razvoja obrtništva


  Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

  Vlada Republike Hrvatske

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

  Projekt "Obrazovanje u obrtništvu"


  Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

  Vlada Republike Hrvatske

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

  Projekt "Obrazovanje u obrtništvu"


  Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

  Vlada Republike Hrvatske

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

  Projekt "Obrazovanje u obrtništvu"


  Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

  Vlada Republike Hrvatske

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

  Projekt "Obrazovanje u obrtništvu"


  Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

  Vlada Republike Hrvatske

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

  Projekt "Obrazovanje u obrtništvu"


  Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

  Vlada Republike Hrvatske

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

  Dokvalifikacije i prekvalifikacije u obrtu


  Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

  Vlada Republike Hrvatske

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

  Razvoj obrta


  Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

  Vlada Republike Hrvatske

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

  Razvoj obrta


  Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

  Vlada Republike Hrvatske

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

  Razvoj obrta


  Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

  Vlada Republike Hrvatske

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

  Adresa:

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

  Ulica grada Vukovara 78

  10000 Zagreb

  Telefoni:

  Centrala: 01/6106 111

  Info-telefon: 0800 234 505

  e-mail: info@mingorp.hr

  Web stranica ministarstva: www.mingorp.hr

  Poduzetničke i slobodne zone: www.zone.mingorp.hr


  Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

  Vlada Republike Hrvatske

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva


  Aktivnosti
  Aktivnosti

  Vlada Republike Hrvatske

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva


  Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

  Vlada Republike Hrvatske

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

  Podizanje kvalitete poduzetničke infrastrukture

  • glavni cilj u razdoblju od 2008. do 2012. godine je poticajnim mjerama ostvariti kvalitativne promjene u poslovnoj infrastrukturi i stručnoj podršci poduzetništvu

  • potaknuti centre izvrsnosti i akademsko poduzetništvo u povezivanje s malim gospodarstvom

  • djelatnost Hrvatske agencije za malo gospodarstvo proširiti kroz operativnu provedbu poticajnih mjera, te nizom mjera u cilju podizanja kvalitete savjetodavnih usluga. pri tome je nužno stvoriti pretpostavke za razvitak tržišta certificiranih konzultanata, specijalista za određena područja/industrije.


  Vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva

  Vlada Republike Hrvatske

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

  Adresa:

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

  Ulica grada Vukovara 78

  10000 Zagreb

  Telefoni:

  Centrala: 01/6106 111

  Info-telefon: 0800 234 505

  e-mail: info@mingorp.hr

  Web stranica ministarstva: www.mingorp.hr

  Poduzetničke i slobodne zone: www.zone.mingorp.hr