Klastrite olemustest miks ja kuidas teha koost d p rnu puiduklaster
Download
1 / 45

- PowerPoint PPT Presentation


 • 210 Views
 • Uploaded on

Klastrite olemustest Miks ja kuidas teha koostööd? Pärnu puiduklaster. Toomas Kuuda Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Pärnu esindus. Mi lli s es seisus on täna paljud ettevõtted ?. kriis on üle elatud sisetur u mahud vähenenud vähene likviidsus välisturule minekuks napib oskusi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - delila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Klastrite olemustest miks ja kuidas teha koost d p rnu puiduklaster

Klastrite olemustestMiks ja kuidas teha koostööd?Pärnu puiduklaster

Toomas Kuuda

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Pärnu esindus


Mi lli s es seisus on t na paljud ettev tted
Millises seisus on täna paljud ettevõtted?

 • kriis on üle elatud

 • siseturu mahud vähenenud

 • vähene likviidsus

 • välisturule minekuks napib oskusi

 • majanduslik olukord sunnib leidma uusi lahendusi

 • tegutsetud on omaette, kardetud konkurentsi, puudub koostöökogemus

 • vähene toote- ja tehnoloogiaarendus

 • praktiliselt puudub koostöö ülikoolide ja teadusasutustega


Arenenud riikides on aeg n idanud
Arenenud riikides on aeg näidanud

 • Majanduslik edu ei ole mitte niivõrd madalad maksud,kuivõrd kõrge lisandväärtusega tootmine

 • “Kui naabril läheb hästi, siis läheb ka minul hästi”

 • Väga tähtis on ettevõtte omaniku/juhi mõttemaailm ja kompetentsus

 • Majandusarengu eesmärgil ajavad riigi- ja erasektor ühte asja


Mis tagab ettev tetele pikaajalise edu
Mis tagab ettevõtetele pikaajalise edu?

KAKS MÄRKSÕNA – RAHVUSVAHELISTUMINE ja INNOVATSIOON

 • Siseturule orienteeritus on lühiajaline võimalus - välisturg on peamine võimalus -

  seal konkureerides on vaja palju enam koostööd ettevõtete vahel (strateegilised partnerlused, haruliitude tegevus) ja toetust riigilt (turu-eelsed vahendid)

 • Spetsialiseerumine väliturgudel

  võimaldab kasutada mastaabiefekti eeldab sihtturgude tarbijate nõudluse väga põhjalikku analüüsi head koostööd koduturul tegutsejate vahel võimaldab kujundada tipptasemel tööjõu võimaldab muutuda tehnoloogia kohandajaks ja hiljem ka loojaks

Allikas: U.Varblane 2009V lis keskkonna m jud
“Välis”keskkonna mõjud

 • Ükski majanduskeskkond ei ole neutraalne ja kõiki majandustegevusi ühtmoodi soosiv

  • Looduslikud ja teadlikult loodud “mittelooduslikud” asukohaeelised

  • Globaalne konkurents

  • Mida arenenum tööstus/majandus, seda enam on üksikud ettevõtted sõltuvad nii konkurentide, seotud toetavate majandusharude ja institutsioonide (sh. haridus, teadus jne) arengust

Allikas: M.Tiits 2008


Klastrite olemustest miks ja kuidas teha koost d p rnu puiduklaster

RIIKLIK STRUKTUURIPOLIITIKA SÕLTUVALT TÖÖSTUSTEVANUSEST

Autod

Teras

Arvutid

Pooljuhid

Paber

Lennuk

id

Autod

Pooljuhid

N

ÕUDLUS

Nõudlus

Söetööstus

versus

Laevaehitus

valitsuse

sekkumine

Biotehnologia

Kosmos

V

ALITSUSE SEKKUMINE

Alg

Täis

Lõpp

Tööstuslik elutsükkel

Allikas: Okimoto 1989


Mida on vaja teha et olla rahvusvaheliselt konkurentsiv imeline
Mida on vaja teha, et olla rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline?

 • Kohanemine uue olukorraga maailmamajanduses

 • Majanduse restruktureerimine, ettevõtete muutumine

 • T&A, uued tehnoloogiad ja tootearendus

 • Eesti tuleb kriisist välja eksportida!

 • Inimressursside areng, haridus ja ümberõpe

 • Juhtide ja omanike kompetents

 • Tööjõuturu paindlikkus

 • Investeeringud on hädavajalikud! Euro aitab!

 • Koostöö

 • “Kriisiolukord” on soodus aeg muutusteks!


Mis m rab praegu edasist arengut
Mis määrab praegu edasist arengut? konkurentsivõimeline?

 • Majanduse rahvusvahelistumise kasv, ettevõtete välisturgudele orienteeritus on paratamatu - teadmusmahukate ja kõrge tootlikkusega teenuste arendamisele

 • Mida teha?

  • Mõelda, miks ja kuidas saavad välisturud meile kasulikud olla ja millised turud sobivad

  • Turgudel sobivate nishide/segmentide otsimine ja neile sobivate toodete ja teenuste arendamine (eeldab senisest laiemat partnerite kaasamist arendustöösse)

  • Sihtturgudele sisenemisel palju nii palju ühistegevust kui võimalik (nt. kuidas Soome VKE lähevad Indiasse) EAS ja välismin-i , linnade esindused ja liidud peaks koos tegutsema

  • Kasutada välisinvestorite teadmised ja oskused ära globaalsetesse väärtusahelatesse minekul

  • Arendada töötajate teadmisi ja oskusi, et suuta müüa keerukamat toodet (nt. masinaehitusliidu kogemus)

Allikas: U.Varblane 2009


Mis m rab praegu edasist arengut1
Mis määrab praegu edasist arengut? konkurentsivõimeline?

 • Kuivõrd kiiresti suudame aidata kaasa juhtide, ettevõtjate teadmiste arendamisele

  • juhtimislikud oskused (kuidas juhtida kasvavat firmat, investeeringute tasuvuse juhtimine jne)

  • maailmaturu alased teadmised ja oskused

  • tehnoloogiate alased teadmised

  • organisatsiooni juhtimise oskused

  • protsesside juhtimise oskused

 • Kuivõrd kiiresti suudame muuta avaliku sektori :

  • suhtumist riigi rolli majanduses

  • soovi rääkida oma ettevõtjatest partneritega

  • kujundada tugevaid partnereid

 • Allikas: U.Varblane 2009


  Definitsioone 1
  Definitsioone (1) konkurentsivõimeline?

  • CLUSTER - A NUMBER OF THINGS OF THE SAME KIND, GROWING OR HELD TOGETHER (Webster’s Universal College Dictionay, 1997)

  • Klaster- Geograafiliselt lähestikku paiknevate ühe valdkonna tootmisele spetsialiseerunud ettevõtete ja institutsioonide (nt ülikoolide, arenguagentuuride, kaubanduskodade) kooslus, mis teeb koostööd ja samas konkureerib sisemiselt (Michael E. Porter 2000)


  Definitsioone 2
  Definitsioone (2) konkurentsivõimeline?

  • Võrgustik – ettevõte äriline koostöö, tarneahelad

  • Klaster – võrgustik + avalik sektor + haridusasutused + administreerimine

  • Triple Helix – sektoriülene era-, avaliku sektori haridus- ja teadusasutuste koostöö üldiseks majandusarenguks (ehk ka klaster + klaster + ...)


  Definitsioone 3
  Definitsioone (3) konkurentsivõimeline?

  • Tööstusklastreid (industry clusters)võib defineerida kui ettevõtete ja mitteäriliste organisatsioonide võrgustikku, mille liikmeksolemine on olulise tähtsusega iga ettevõtte individuaalsele konkurentsivõimele. Ühendavateks elementideks on näiteks ühine tootmisahel, ühised tehnoloogiaallikad, ühised turustuskanalid ja tarbijad, sarnase tööjõu vajadused jne (Enright, 1996)


  Definitsioone 4
  Definitsioone (4) konkurentsivõimeline?

  • But what exactly are these clusters? “They are combinations of industries and firms which are tied together by knowledge and product flows. There are many inter-connections between firms, technological spillovers and externalities. It is not only economic, but includes social and environmental benefits although measured in economic terms only. In a cluster there are many personal contacts which make the whole total more than the addition of the individual parts: 2+2=5!”(Pekka Ylä-Anttila, ETLA 1996)


  Definitsioone 5
  Definitsioone (5) konkurentsivõimeline?

  • KLASTRI GEOGRAAFILINE ULATUS VARIEERUB LINNAST REGIOONI, TERVE RIIGI JA RIIKIDE GRUPINI

  • See võib olla Pärnu, Pärnumaa, Eesti ja Läänemere Tuumregioon

  • Horisontaalne klaster – ühte tüüpi tooteid valmistamisel põhinev kooslus

  • Vertikaalne klaster – väärtusahelal põhinev kooslus


  Klastrit iseloomustavad 1
  Klastrit iseloomustavad (1) konkurentsivõimeline?

  • evolutsiooniliselt arenenud sektoriläbised ettevõtlusvõrgustikud

  • HEA ettevõtluskeskkond (miljöö), mis tagab uued niššid (uutele) ettevõtetele ja uute klastrite tekke;

  • koostöö ja konkurentsi balansseeritus: teatud tasemel toimuv koostöö on konkurentsi aluseks ja tagab innovatsiooni;

  • spetsialiseerumise, teadmiste ja oskamise (know how) kasvu ning tehnoloogilise arenguga loodav mastaabisääst;

  • klastrites toimuv innovatsioon ja õppimine, mis tagab toodete ja tootmisstruktuuride jätkuva uuendamise


  Klastrit iseloomustavad 2
  Klastrit iseloomustavad (2) konkurentsivõimeline?

  • osalejate ruumiline lähedus

  • ühtne sotsiaalne ja kultuuriruum - eeldus sotsiaalse ja kultuurilise kapitali tekkeks: võrgustike kasvamisel klastriteks ning suhete vormumine institutsioonideks, normideks ja väärtusteks

  • ettevõtlikkus, õppimine ja innovatsioon, millest saab regiooni elulaadi ja (mikro)kultuuri osa;

  • normide-väärtuste raamistik tagab stabiilsuse,teadmiste ja inimkapitali taastootmise

  • institutsionaalse õppimine võime, millega seda raamistikku jätkuvalt ja loovalt uuendada


  Klastri suurusest
  Klastri suurusest konkurentsivõimeline?

  • Milline on “õige” suurusega klaster?– Mõistlik mastaap varieerub olenevalt valdkonnast väga suurel määral

   • Millisel strateegia kujundamise tasandil töötame?

   • Kas see katab olulise osa fookuses oleva valdkonna ettevõtete tarneahelast?

   • Peamine mõista klastri fookuses oleva tööstuse äriloogikat

   • Klaster peab suutma teenindada kõiki sinna kuuluvaid ettevõtteid


  Klastrid ja regiooni maine
  Klastrid ja regiooni maine konkurentsivõimeline?

  • Edukad, oma tooteid hästi müüvad klastrid levitavad regioonis olevat elu- ja mõttelaadi ning taastoodavad ja laiendavad nii endale eksporditurge kui ka ustavaid tarbijaid

  • Samas loovad klastrid regioonile mainet kui konkurentsiressurssi, mis:

   • parandab kapitali kättesaadavust;

   • soodustab inimeste sisserännet;

   • suurendab otseinvesteeringute mahtu.

 • Kui regioonil on juba hea maine siis annab seda tootemärgi arenduses veelgi kasvatada


 • Ettev tte koha muutmine v rtusahelas
  Ettevõtte koha muutmine väärtusahelas konkurentsivõimeline?

  Allikas: U.Varblane 2009


  Klaster kui v rtusahel
  Klaster kui väärtusahel... konkurentsivõimeline?

  • Klaster on väärtusahel majanduses, mis ulatub üle organisatsioonide ja statistiliste majandussektorite piiride

  • Klaster on analüütiline kontsept: väärtusahela “liikmed” ei pruugi klastri mõistega tuttavad olla ja ei peagi...

  • Väärtusahelad / klastrid väikeriigis võivad olla piiriülesed

   • Rahvusvaheliste ettevõtete filiaalide vaheline kaubavahetus

   • Allhange

   • ....

  • Kus Teie ettevõtte väärtusahelas asub...?

  Allikas: M.Tiits 2008


  Klastrite ehitamine
  Klastrite ehitamine konkurentsivõimeline?

  Avaliku võimu (riigi/regiooni/linna) majanduspoliitika saab toetada klastrite kujunemist:

  • Regulatsioonidega (nt EAS Klastrite arendamise toetus)

  • Majandusinfo edastamisega

  • Faktorarendusega (infra)

  • Teadus ja poliitika, tööjõu ja innovatsiooni ettevalmitus

  • Välisotseinvesteeringute kohaletoomine (mitmekesistamine, mahtude suurendamine)

  • Ekspordi soodustamine (müügitöö, brändiarendus)


  Kohaliku avaliku sektori kaasamine
  Kohaliku avaliku sektori kaasamine? konkurentsivõimeline?

  • Liberaalne majanduspoliitika “nähtamatu käsi”

  • Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus

  • Piiratud ressursid ja võimalused

  • Sõltuvus maksutulust?

  • Majandusbuum tekitas teisi harjumusi


  Avalik v im klastrite arendamisel 1
  Avalik võim klastrite arendamisel 1 konkurentsivõimeline?

  (Porter, 2000)

  Nõudlustingimused (turg)

  • Kehtestada proaktiivsed standardid

  • Soodustada uuendust, innovatsiooni

  • Toodete ja teenuste testimise/sertifitseerimise toetamine

  • Osaleda turul nõudliku ostjana

  • Aktiviseerida (regiooni )ühismarketingi


  Avalik v im klastrite arendamisel 2
  Avalik võim klastrite arendamisel 2 konkurentsivõimeline?

  (Porter, 2000)

  Ettevõtete konkurents ja strateegiad

  • Luua klastreid assisteerivad institutsioonid

  • Kaasata klastrisse (välis)otseinvesteeringuid

  • Soodustada klastrite eksporti

  • Kõrvaldada takistused kohalikult konkurentsilt


  Avalik v im klastrite arendamisel 3
  Avalik võim klastrite arendamisel 3 konkurentsivõimeline?

  (Porter, 2000)

  Toetavad ettevõtted ja koostöö

  • Klastris osalejate kokkusaamiste korraldamine, selle sponsoreerimine

  • Klastrispetsiifilised jõupingutused, et meelitada ligi allhankijaid ja teenustepakkujaid teistest paikadest

  • Klastriga seotud vabatsoonide, tööstusparkide rajamine


  Avalik v im klastrite arendamisel 4
  Avalik võim klastrite arendamisel 4 konkurentsivõimeline?

  (Porter, 2000)

  Sisendtegurid

  • Luua spetsiifilised koolitusprogrammid

  • Tagada kohalik arendustegevus ja innovatsioon klastriga seotud tehnoloogiates

  • Toetada klastriga seotud info kogumist ja analüüsi

  • Soodustada spetsialiseeritud transpordi, ITC ja muu infrastruktuuri arengut


  Klastrite olemustest miks ja kuidas teha koost d p rnu puiduklaster
  Hea näide: Eesti Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooniettevõtete Liidu (ITL) fookusvaldkonnad 2009-2011

  • IKT sektori tööjõud ja haridus – Sten Tamkivi

  • Eksport – Rain Laane

  • Liidusisene koostöö ja koostöö teiste erialaliitudega – Teet Jagomägi, Enn Saar

  • Elektrooniline side – Tõnu Grünberg

  • Infoühiskond ja selle areng Eestis – Urmas Kõlli

  • Eriprojektid – Markus Nisula

  • ITL-i ja IKT sektori maine – Taavi Kotka

  • IT ettevõtete sotsiaalse vastutusega seotud tegevuste suurendamine – Seth Lackman


  P rnu puiduklaster taust
  Pärnu puiduklaster - taust Telekommunikatsiooniettevõtete Liidu (ITL) fookusvaldkonnad 2009-2011

  • Pärnumaal 33% Eesti metsaressursist

  • Tugevad traditsioonid

  • Ca80 erinevas suuruses puidutööstuse ettevõtet

  • Mitmekesine tooteportfell ja vertikaalne väärtusahel

  • Puidutööstuses ja mööblitootmises on tööhõive maakonna suurim

  • 2008.a lõpus avanes EASi klastrite arendamise programm


  Hisosa
  Ühisosa Telekommunikatsiooniettevõtete Liidu (ITL) fookusvaldkonnad 2009-2011

  • Paljud ettevõtete tegevused kattuvad

  • Partnerid, kes jagavad samasid väärtusi

  • Kogutud info jagamine omavahel loob sünergiat

  • Toodete ja teenuste sidumine annab lisandväärtust

  • Kulude kokkuhoid läbi ühise töö parema korraldamise

  • Koos õppimine-arenemine nii turustamise kui ettevõtluse (toote- ja tehnoloogiaarengu) kontektis


  Eas klastrite arendamise programm
  EAS Klastrite arendamise Telekommunikatsiooniettevõtete Liidu (ITL) fookusvaldkonnad 2009-2011 programm

  • Eeltaotlus 10.2008 – 07.2009:

   - Ettevõtete andmebaas

   - Klastrimajanduse selgitustöö, partnerite leidmine

   - Õppereis Rootsi

   • www.woodcluster.ee

   • Katusorganisatsiooni MTÜ Eesti Puukoda loomine

  • Täistaotlus:

   • toimiv puidusektori katus- jaarendusorganisatsioon

   • ühisturundus

   • klastriülesed arenguprojektid

   • tööjõu areng ja kvalifikatsioon

   • Tootmisressursside jagamine


  Klastrite olemustest miks ja kuidas teha koost d p rnu puiduklaster
  Täna Telekommunikatsiooniettevõtete Liidu (ITL) fookusvaldkonnad 2009-2011

  • 13 liiget, juhatus ja juhatuse esimees

  • Ühisturundusprojekt

   • 336 tuh krooni, 50% EAS

   • 06.2010 – 06.2011

   • 7 partnerit

   • Trükis, koduleht

   • Soome, Rootsi, Norra, Saksamaa

   • Stockholm Furniture Fair, Feb 08.- 12.

  • Laiendada kontaktide ja klientide võrgustikku

  • Muutuda koos atraktiivseks ja usaldusväärseks suurematele klientidele

  • Äridelegatsioonid (sõprus)linnadesse ja maakondadesse

  • “Klastri” toode? Turundus- ja arendusorganisatsioon?


  Kogemusi ja soovitusi
  Kogemusi ja soovitusi Telekommunikatsiooniettevõtete Liidu (ITL) fookusvaldkonnad 2009-2011

  • Pikk raha – kasusaamine aastatega

  • Mõtle globaalselt, tegutse lokaalselt

  • Hakkajad, tegusad, targad ja koostöövalmid ettevõtjad

  • 15 – 25 liiget, kasu tunnetatav (või mõõdetav)

  • Tasakaalukas ja neutraalne juhtimine

  • Pidev ühistegevus, vältige jututuba!

  • Huvid ei kattu kunagi 100%

  • Muutused aja jooksul

  • Turundus on oluline, aga IKEA jaoks pole klastrit vaja

  • Pidev areng ja uued väljakutused

  • Kergelt ei tule midagi!


  Klastrite olemustest miks ja kuidas teha koost d p rnu puiduklaster

  Tänan Teid Teie aja eest! Telekommunikatsiooniettevõtete Liidu (ITL) fookusvaldkonnad 2009-2011

  Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

  Pärnu esindus

  443 0989

  parnu@koda.ee