monitorovac syst m struktur ln ch fond is mssf central n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Monitorovací systém strukturálních fondů IS MSSF-CENTRAL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Monitorovací systém strukturálních fondů IS MSSF-CENTRAL - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Monitorovací systém strukturálních fondů IS MSSF-CENTRAL . Odbor monitorování programů sekce 3 Ministerstva pro místní rozvoj. Historie IS MSSF-CENTRAL. Vývoj IS MSSF-CENTRAL od 6/2001 do 8/2003

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Monitorovací systém strukturálních fondů IS MSSF-CENTRAL' - delano


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
monitorovac syst m struktur ln ch fond is mssf central

Monitorovací systém strukturálních fondů IS MSSF-CENTRAL

Odbor monitorování programů

sekce 3 Ministerstva pro místní rozvoj

historie is mssf central
Historie IS MSSF-CENTRAL

Vývoj IS MSSF-CENTRAL od 6/2001 do 8/2003

Akceptace IS MSSF-CENTRAL (Hodnotící komise MSSF- zástupci všech Řídících orgánů) 9/2003- 10/2003

Rutinní provozIS MSSF-CENTRAL od 11/2003

slide3

IS MSSF-CENTRAL je komplexní IS pro věcný a finanční monitoring programů a projektů.

IS MSSF-CENTRAL poskytuje souhrnné informace o realizaci operačních programů, Jednotných programových dokumentů, Iniciativ Společenství a Fondu soudržnosti.

MSSF-CENTRAL centrálně soustřeďuje data o průběhu financování.

IS MSSF-CENTRAL je i významným prvkem procesu certifikace uskutečněných výdajů podle nařízení EK č. 438/2001.

sch ma vazeb v monitorovac m procesu
Schéma vazeb v monitorovacím procesu

EU

MSSF - CENTRAL

 • Souhrnný reporting SF a FS
 • Vazby na ostatní systémy

gesce MMR

 • Příprava programů
 • Řízení a vyhodnocení programů

Řídící orgány

IS na administraci projektů – MONIT,ISOP,SAP

 • Sběr žádostí, hodnocení
 • Příprava projektů
 • Monitoring životního cyklu projektů
 • Vyhodnocení realizace projektů

Zprostředkující subjekty

SW nástroj – ELZA, BENEFIT, BENEFIL

 • Vyplnění žádosti o pomoc EU
 • Vystavení žádosti o platbu

Koneční příjemci/uživatelé

registr dost c le
Registr žádostí – cíle:
 • poskytovat přehledy všech přijatých žádostí
 • evidovat projekty se splněnými formálními kritérii hodnocení
 • poskytovat agregované statistické údaje pro další vyhodnocování a rozhodování řídících orgánů
aktu ln stav napln n datab ze k 7 1 2005
Aktuální stav naplnění databáze k 7.1.2005

OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 567 projektů

SROP 615 projektů

OP Infrastruktura – ŽP 121projektů

OP Infrastruktura – Doprava 33 projektů

OP Rozvoj lidských zdrojů 2 projekty

JPD pro Cíl 2 Praha 25 projektů

Fond soudržnosti - sektor ŽP 30 projektů

Fond soudržnosti - sektor Doprava 1 projekt

Iniciativa Interreg IIIA (Rakousko, Sasko, Bavorsko) 10 projektů

 • Modul Registr žádostí obsahuje celkem 1 404 projektů:
aktu ln stav napln n datab ze k 7 1 20051
Aktuální stav naplnění databáze k 7.1.2005

OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 159 projektů

SROP 13 projektů

OP Průmysl a podnikání 8 projektů

OP Infrastruktura – ŽP 4 projektů

OP Infrastruktura – Doprava 1 projekt

Fond soudržnosti - sektor ŽP 13 projektů

Fond soudržnosti - sektor Doprava 16 projektů

Fond soudržnosti – Řídící orgán 2 projekty

Iniciativa Equal 1 projekt

 • Modul věcný a finanční monitoring projektů obsahuje 217 projektů:
slide17

Zůstává k proplacení=

Smlouva - Vyčerpáno

finan n toky podle metodiky finan n ch tok a kontroly sf a fs
Finanční toky – podle Metodiky finančních toků a kontroly SF a FS:
 • Oběhové formuláře:
 • Žádost o proplacení (F1) – úroveň Zprostředkujícího subjektu
    • (IS MONIT, ISOP, SAP)
 • Osvědčení o provedené práci(F2) – úroveň ZS
 • (IS MONIT,ISOP, SAP)
 • Potvrzení o schválení a příkaz k proplacení uznatelných výdajůprojektu (F3) - úroveň Řídícího orgánu
 • (MSSF-CENTRAL-modul Autorizace plateb)
 • Žádost o platbu:
 • autorizace žádosti o platbu Řídícím orgánem
 • export dávky do IS VIOLA
 • import do IS MSSF-CENTRAL potvrzení platby (skutečnost)
z vazn dokumenty pro lensk st ty
Závazné dokumenty pro členské státy:
 • „Working Paper 1 - Vademecum for Structural Funds Plans and Programming Documents“).
 • Structural Funds 2000-2006 Electronic Data Exchange between Member States and the European Commission“
c l modulu
Cíl modulu:
 • Generování finančních tabulek
 • Editovaní hodnot
 • Autorizace
 • Tisk finančních tabulek
 • Archivování v databázi
 • Vytváření specifických souborů odesílaných do databáze SFC
aktivn u ivatel
Aktivní uživatelé:
 • Řídící orgány operačních programů/ Jednotných programových dokumentů/Iniciativ společenství
 • Platební orgán
 • Rámec podpory společenství

=> uživatelé mají přiděleny přímé kompetence pro autorizaci finančních tabulek

submodul finan n tabulky
Submodul Finanční tabulky:
 • Zaměřen na správu finančních tabulek vykazovaných do EK
  • generování tabulek z databáze IS MSSF-CENRAL
  • ukládání do databáze
  • editování hodnot (platí pro tabulky č.8 a 9)
  • autorizace jednotlivých tabulek
submodul txt soubory
Submodul TXT soubory:
 • generování TXT souborů

(podle požadovaných technických specifikací pro zasílání do databáze SFC)

 •  archivování generovaných a odesílaných TXT souborů
v hled v voje is mssf central
Výhled vývoje IS MSSF-CENTRAL:
 • stabilizovat aplikaci
 • rozvoj aplikace podle Metodiky provozování aplikace MSSF-CENTRAL (definována pravidla a postupy, změny odsouhlaseny vždy členy PS pro monitorování)
 • zajistit vyšší komunikační, výkonnostní a bezpečnostní parametry aplikace