Hayat n z kolayla t r r
Download
1 / 32

Hayatınızı kolaylaştırır... - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Hayatınızı kolaylaştırır. TÜRKKEP Hizmetleri. E-Dönüşüm Düzenlemeleri.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hayatınızı kolaylaştırır...' - deiter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

TÜRKKEP Hizmetleri


E-Dönüşüm Düzenlemeleri

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP),yasal geçerli ve güvenli e-posta olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile düzenleyici ve denetleyici otorite olarak Bilgi Teknolojileri ve İletilim Kurumu (BTK) tarafından gerekli ikincil düzenlemeleri yapılmış ve 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren ülkemizde uygulamaya geçmiş bulunmaktadır.

E-Tebligat uygulaması, Tebligat Kanunu’na eklenen 7/a maddesi kapsamında Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen E-Tebligat Yönetmeliği ile 19 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulamaya geçmiş bulunmaktadır.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 397-416-424 Sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliğ’leri ile e-Fatura uygulamalarını başlatmıştır.

GİB ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ve GİB tarafından yayımlanan 421 Sayılı VUK Genel Tebliği ile de e-Defter düzenlemesi yapılmış bulunmaktadır.


TÜRKKEP

TÜRKKEP, yasal geçerli ve güvenli e-hizmetleri;

Kendisinin geliştirdiği ana yazılımları,

Faaliyet kollarında yüksek uzmanlığa ve yetkinliğe sahip ekibi,

İstanbul ve Ankara’da iki ayrı veri merkezinde kurulu yedekli yüksek teknolojik altyapısı,

Sahip olduğu bilgi güvenliği, iş sürekliliği, kişisel verilerin korunması, çevre, kalite, BT hizmet yönetimi ve müşteri memnuniyeti standartları,

7/24 çalışan Çağrı Merkezi, tüm Türkiye genelinde yaygın 200’e yakın başvuru merkezleri (TBM) ve çözüm merkezleri (TÇM) ile,

KEP, e-Tebligat, e-Fatura, e-İmza, e-Mutabakat, e-Tebligat ve e-Arşiv hizmetlerini tek başına bütünleşik olarak mevzuata ve dünya standartlarına uygun şekilde sağlayan ülkemizin ilk ve tek kuruluşu,

Güvenli, hızlı, kaliteli, kolay ve uygun maliyetlerle

kurumsal ve bireysel müşterilerine sağlamaktadır.


TÜRKKEP Vizyonu

bir kurumun veya bireyin

resmi, hukuki ve ticari yazışmalarını (e-belge paylaşımlarını)

yasal geçerli ve güvenli olarak gerçekleştirmesi için

gerekli tüm e-hizmetleritek noktadan sağlayarak

müşterilerinin işlerini ve hayatını kolaylaştırmak,

hızlı, tasarruflu, etkin ve verimli hale getirmektir.


TÜRKKEP Değerleri


TÜRKKEP: Ülkemizde ilk ve tek !..

 • TÜRKKEP, ülkemizin ilk ve tek özel sektör girişimiyle kurulan, 25 Şubat 2013 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilmiş bir KEP Hizmet Sağlayıcısı (KEPHS)’dır.

 • TÜRKKEP, 27 Eylül 2013 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığınca, E-Fatura Özel Entegratörü olarak e-Fatura Hizmetleri vermeye yetkili kılınmıştır.

 • TÜRKKEP, 22 Ekim 2013 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan Vergi Usul Kanunu kapsamında E-Fatura Saklamacı Kuruluş yetkisini de almıştır.

 • TÜRKKEP, yetkili elektronik sertifika hizmet sağlayıcı (ESHS) ile anlaşmalı olarak E-İmza Hizmetlerini de sağlamaktadır.

 • TÜRKKEP, kendisinin geliştirdiği KEP sistemi üzerinden yasal geçerli cari hesap mutabakatı yapılmasını sağlayan e-Mutabakat servisi ve çözümü sağlamaktadır.

 • TÜRKKEP, tüm resmi, hukuki ve ticari belgeler ile KEP gönderilerini yasal geçerli ve güvenli şekilde uzun vadeli saklanabilmesi amacıyla e-Arşiv Hizmetlerini de vermeye yetkilidir.

 • KEP, E-Tebligat, E-Fatura ve E-Arşiv hizmetlerini yetkili olarak verebilen ülkemizin ilk ve tek güven kurumu TÜRKKEP, verdiği hizmetler ile ilgili uluslararası standartlara ve ulusal mevzuata tam uyumludur.

  • ISO 9001 : KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

  • ISO 27001 : BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

  • BS 10012 : VERİ KORUMA, KİŞİSEL BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMİ

  • ISO 27031 : BT İŞ SÜREKLİLİĞİ HAZIRLIK SİSTEMİ

  • ISO 14001 : ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

  • ISO 20000 : BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ

  • ISO 10002 : MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ

  • ISO 22301 : İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

  • ITIL: IT HİZMET YÖNETİMİ


TÜRKKEP KEP Hizmetleri

 • KEP sistemi, bir elektronik postanın

  • Gönderen ve alan taraflarının gerçekten kim olduğunun bilinmesini sağlıyor (kimlik doğrulama),

  • Alıcıya iletim zamanının kesin olarak bilinmesini sağlıyor (zaman damgası),

  • Gönderilen iletinin içeriğinin yoldayken veya daha sonradan değiştirilmediğinin kesin olarak tespit edilmesini sağlıyor (veri bütünlüğü),

  • İnkâr edilmesini önlüyor ve bu süreçle ilgili senet hükmünde yasal geçerli kesin delilleri sağlıyor (inkar edilemezlik).

Gönderilen içerikler ve iletiler mevzuat gereği TÜRKKEP tarafından okunmuyor, kopyalanmıyor ve saklanmıyor. Kullanıcıların KEP adresleri tescil ediliyor ve e-posta iletilerinin gönderim ve alım hizmeti ile bu iletişime dayalı senet hükmünde kesin delil oluşturma ve doğrulama hizmetleri veriliyor. Ancak, müşterinin talep etmesi halinde güvenli arşiv hizmeti

temin edilebiliyor.


TÜRKKEP KEP Hizmetleri

Kimlik Doğrulama

Gönderen ve alan tarafların kim olduğunu tespit eder.

Veri Bütünlüğü

Bir e-postanın ekleriyle birlikte, iletildiğini ve içeriğinin başkaları tarafından değiştirilmediğini

garanti eder.

 • Hız

 • Tasarruf

 • Etkinlik

 • Verimlilik

İnkar Edilemezlik

Gönderildiğinin veya alındığının, gönderim ve alınma zamanının kesin bilgisini sağlar.

Senet Hükmünde Kesin Delil

Gönderici, alıcı, iletim zamanı, içerik koruyucu kodlama gibi bilgileri içeren saklamayı, taraflara iletmeyi ve yasal kesin delil olarak kullanımını sağlar.TÜRKKEP KEP Hizmetleri

KEP sistemi ileelektronikortamda her türlüyazışma;

tebligat, bildirim, ihtar, ihbar,

beyanname, bildirge,

mutabakat, teyit/onay, itiraz,

kredikartıekstresi, hesapekstresi,

sigortapoliçe bildirim işlemleri,

talimat, ödemeemri,

bordro, izinformları,

üyelik, abonelik, müşteribilgilendirme,

telifhakkı, kirakontratı,

teklif, sipariş, siparişonay,

başvuru, dilekçe, çağrı, duyuru,

iştiraktaahhütnamesi,

Sözleşme, sözleşme feshi


TÜRKKEP KEP Hizmetleri

Bireysel ve kurumsal KEP hesabı almak isteyenler, kimlik belgeleri ve resmi belgeleriyle başvuru yaparak KEP hesaplarını TÜRKKEP‘ten kolayca alabilirler.

KEP hizmet paketlerinden en uygun olanı seçerek KEP adreslerini 1, 2 ve 3 yılık sürelerle temin edebilirler.

E-İmzası olan bireyler, TÜRKKEP internet sayfasından (www.turkkep.com.tr) online başvuru ile hemen KEP adreslerini alabilmektedir.

E-İmzası olmayanlar, TÜRKKEP’e KEP adres başvurusu yaparken aynı zamanda isterlerse e-İmza başvurusu da yapabilirler.

TÜRKKEP Başvuru Merkezleri’nden, ofislerinden, yerinde başvuru ve kurumsal başvuru olmak üzere birçok yöntemle TÜRKKEP’e KEP adres tescili için başvuru yapılabilmektedir.

Kurumlar ve şirketlerin kendi unvanlarına ait alt alan adları (subdomain) da KEP adresleri gibi tahsis edilmektedir.

Başvuru, bilgi veya destek için

444 8 537 (444 TKEP)

[email protected]


TÜRKKEP KEP Hizmetleri

TÜRKKEP E-Tebligat Hizmetleri

E-Tebligat, ülkemizde KEP’in en önemli uygulamalarından biri olarak Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan E-Tebligat Yönetmeliği’ne uygun olarak adli merciler, kamu kurumları, limited ve anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile avukatlar ve müvekkilleri tarafından 2014 yılının ilk çeyreğinden itibaren yoğun olarak kullanılmaya başlanacaktır.

E-Tebligat Yönetmeliğine göre 19 Ocak 2013 tarihinden itibaren, limited şirketler, anonim şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin e-tebligat almak için KEP adresi temin etmek ve talep edene bildirme zorunluluğu başlamıştır.

Bireylere veya diğer tür tüzel kişilere henüz bir zorunluluk bulunmamaktadır.

TÜRKKEP, e-Tebligat alacak kurumsal ve bireysel muhataplara e-Tebligat adreslerini ve gerekli tüm hizmetleri sağlamaktadır.


TÜRKKEP KEP Hizmetleri

TÜRKKEP E-Mutabakat Servisi ve Çözümü

TÜRKKEP, KEP hesap sahibi şirketlerin tüm tedarikçileriyle ve müşterileriyle aralarındaki cari hesap mutabakatlarını yasal geçerli şekilde elektronik ortamda yapabilmesini sağlayan bir e-Mutabakat servisini de müşterilerinin kullanımına açmıştır.

TÜRKKEP e-Mutabakat servisinden KEP adresi sahibi şirketler kolaylıkla yararlanabilmektedir.

TÜRKKEP e-Mutabakat bir çözüm olarak da sağlanmaktadır.


TÜRKKEP KEP Hizmetleri

TÜRKKEP E-İK Servisi ve Çözümü

TÜRKKEP, KEP hesap sahibi şirketlerin tüm çalışanlarıyla aralarındaki bordro, izin formu, ihbar, ihtar, sözleşme süreçlerini yasal geçerli şekilde elektronik ortamda yapabilmesini sağlayan bir e-İK servisini de geliştirmektedir.

TÜRKKEP e-İK servisinden kendisi ve personeli KEP adresi sahibi kurumlar kolaylıkla yararlanabileceklerdir. İsterlerse kendi altyapılarına kurulu bir çözüm olarak ta temin edebileceklerdir.


TÜRKKEP KEP Hizmetleri

TÜRKKEP E-İK Servisi ve Çözümü

TÜRKKEP, KEP hesap sahibi şirketlerin tüm çalışanlarıyla aralarındaki bordro, izin formu, ihbar, ihtar, sözleşme süreçlerini yasal geçerli şekilde elektronik ortamda yapabilmesini sağlayan bir e-İK servisini de geliştirmektedir.

TÜRKKEP e-İK servisinden kendisi ve personeli KEP adresi sahibi kurumlar kolaylıkla yararlanabileceklerdir. İsterlerse kendi altyapılarına kurulu bir çözüm olarak ta temin edebileceklerdir.


TÜRKKEP E-Arşiv Hizmetleri

TÜRKKEP, yetkili KEPHS olarak,

Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki KEP düzenlemelerine (KEP Yönetmeliği 14. Madde) göre katma değerli hizmet olarak yasal geçerli ve güvenli e-Arşiv Hizmetleri vermeyi planlamaktadır.

Resmi, hukuki ve ticari her türlü evrakın elektronik ortamda ilgili yasal düzenlemelere uyumlu olarak istenen sürelerde değişmezliğini, silinmezliğini ve inkar edilmezliğini garanti ederek e-arşiv hizmeti sağlayacaktır.


TÜRKKEP KEP Hizmetleri

 • Kurumsal KEP Çözümleri

 • TÜRKKEP, şirketlerin ve kurumların KEP iletilerinin gönderilmesi, alınması, e-imzalanması ve zaman damgalanması gibi işlemlerin mevcut yazılım uygulamalarıyla ve iş akışlarıyla entegre edilmesi için kurumsal çözümleri ve hizmetleri de uçtan uca sağlamaktadır.

 • KEP İleti Yönetim Sistemi (KEP-İYS)

 • KEP GATEWAY

 • çözümleriyle, küçük, orta ve büyük boy tüm şirketlere ve kurumlara uygun yazılım ve donanım entegrasyonlarıyla özel çözümler sağlayarak, otomatik KEP gönderilmesi ve alınması işlemleri ve bu işlemlerle ilgili akış, e-İmzalama, raporlama, ilişkilendirme ve saklama gibi her türlü ihtiyacı gidermekte, kurumlara yüksek oranda tasarruf, hız ve verimlilik sağlamaktadır.


TÜRKKEP KEPGATEWAY Çözümü

KEPGATEWAY, KEPHS‘ler ile kurum arasındaki bütünleşik bağlantı noktası ve KEP ileti alma/gönderme sürecinin izleme, yönetim ve raporlama bileşenidir. Kurum’daki mevcut yazılımlar/uygulamalar ile etkileşim KEPGATEWAY üzerinden gerçekleşir.


TÜRKKEP E-Fatura Hizmetleri

KEP Hizmet Sağlayıcısı olmasının yanı sıra, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’nca verilen E-FATURA HİZMET SAĞLAYICI (ÖZEL ENTEGRATÖR) yetkisini alarak, e-Fatura hizmetlerini uluslararası standartlara ve mevzuata tam uyumlu olarak yasal geçerli ve güvenli şekilde vermektedir.

Aynı zamanda saklamacı kuruluş yetkisi ile Vergi Usul Kanunu kapsamında GİB’in düzenlemelerine uygun e-Saklama Hizmetlerini de sağlamaktadır.

TÜRKKEP, e-Fatura hizmetinden yararlanmak isteyen şirketlere, muhasebe yazılımlarının e-fatura entegrasyon çözümlerini de yaygın TÜRKKEP ÇÖZÜM MERKEZLERİ (TÇM) ile yerinde sağlamakta ve eğitim, teknik destek ve bakım hizmetleri vermektedir.


TÜRKKEP E-Defter Çözümleri

TÜRKKEP E-Defter Çözümleri

TÜRKKEP, E-FATURA Hizmet Sağlayıcı ve Saklamacı Kuruluş yetkisinin yanında GİB’in düzenlemelerine uygun E-Defter çözümü geliştirme ve onay alma süreçini devam ettirmektedir.

TÜRKKEP, e-Defter uygulamalarını kullanmak isteyen şirketlere, yaygın TÜRKKEP ÇÖZÜM MERKEZLERİ (TÇM) ile yerinde kurulum ve entegrasyon yaparak sağlamakta ve yerinde eğitim, teknik destek ve bakım hizmetleri vermektedir.


Hizmet st nl klerimiz
Hizmet Üstünlüklerimiz

80TÜRKKEP Başvuru Merkezi (TBM)

46TÜRKKEP Çözüm Merkezi (TÇM )


TÜRKKEP BT Altyapısı


TÜRKKEP BT Altyapısı


TÜRKKEP BT Altyapısı

TÜRKKEP

REMSP

Infrastructure

E-mail Client - (KEP User)

App Middleware servers

Management & DB servers

Virtualization

Unified Computing

Network

Storage

Archive


TÜRKKEP BT Altyapısı

TÜRKKEP, yüksek performansa ve güvenliğe sahip ölçeklenebilir ve kolay yönetilebilir altyapı ile hizmet vermektedir.

Kesintisiz Çalışan Servis ve Uygulama Mimarisi, İş Sürekliliği, Verinin Bozulmama Garantisi

Sanallaştırma, Sunucu, Storage, Networking veGüvenlik

Önceden entegre, test edilmiş, fiziksel ve mantıksal kurulum yapılmış

Basit ve bütünleşik yönetim

Çözümler ile entegre

Uyumluluk testi yapılmış teknolojiler, ve değişiklik yönetimi sağlanmış güncelleme

Tek noktadan kesintisiz destek


TÜRKKEP BT Altyapısı

TÜRKKEP, İstanbul ve Ankara şehirlerinde iki veri merkezi üzerinden hizmetlerini sağlamaktadır.

Ankara FKM (Felaket Kurtarma Merkezi) olarak tasarlanmıştır.

Her iki lokasyonda VCE VBLOCK Sistemleri kullanılmaktadır.

İstanbul – Ankara arasında 10GB/s hızına kadar arttırılabilecek fiber network altyapısı bulunmaktadır.

İstanbul ve Ankara üzerinden müşterilerine hizmet verebilmek için, yine 10Gb/s hızına çıkabilecek internet altyapısına sahiptir.

Veri Merkezleri, Soğutma ve Enerji altyapısı olarak yedekliliği sağlanmış bir mimariye sahiptir.

İki Veri Merkezi arasında online

replikasyon yapılmakta ve dataların bir

yedeği Ankara Veri Merkezine alınmaktadır.ad