Z chran stv a medic na katastrof
Download
1 / 25

Záchranářství a medicína katastrof - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

Záchranářství a medicína katastrof. MUDr. Jaroslav Ďurčovič Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Záchranná služba Mladá Boleslav. Cíl předmětu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Záchranářství a medicína katastrof' - deirdre-ramsey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Z chran stv a medic na katastrof

Záchranářstvía medicína katastrof

MUDr. Jaroslav Ďurčovič

Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje

Záchranná služba Mladá Boleslav


C l p edm tu
Cíl předmětu

 • aktivní zvládnutí orientačního zhodnocení naléhavého závažného stavu, poskytnutí první pomoci a okamžité péče, spolupráce s operačním střediskem, šetrný transport a správné směřování a předání do navazující neodkladné péče

 • výše uvedené platí jak v případě jednotlivého pacienta, tak při nasazení do záchranné akce při hromadném výskytu postižených (hromadné neštěstí, přírodní katastrofy, atd.)


Diplomovan zdravotnick z chran
Diplomovaný zdravotnický záchranář

 • spolehlivě rozpoznat stavy bezprostředně ohrožující život a samostatně zvládnout život zachraňující a další neodkladné výkony

 • v mimořádných situacích schopen organizovat záchrannou činnost dle pokynů nadřízeného ve spolupráci s ostatními záchranáři


Historie z chran stv
Historie záchranářství

 • historie lidstva = 15000 válek

 • raněný voják či civilista – ponechán svému osudu

 • D.J.Larrey, Napoleonův chirurg – poskytoval pomoc zraněným vojákům bez ohledu na jejich příslušnost k bojující straně

 • Henri Dunant – ženevský obchodník, který viděl osud raněných během tažení Napoleona do Itálie r. 1859. Zjistil, že o raněné se nikdo nestará, tak jim pomáhal a po svém návratu domů sepsal své vzpomínky do knihy (Vzpomínky na Solferino), kterou rozeslal všem evropským panovníkům a vojevůdcům. V roce 1863 zakládá mezinárodní organizaci Červený kříž.

 • dnešní Červený kříž se pod záštitou OSN zaměřuje na koordinaci mezinárodní pomoci obětem přírodních katastrof, hladomorů, epidemií a utečencům z oblasti konfliktů


Sou asnost
Současnost

 • v 50. letech rozvoj oboru anesteziologie = propagace a výuka neodkladné resuscitace

 • v 70. letech v USA rozvoj oboru urgentní medicína

 • 1974 – pracoviště záchranné služby při ARO nemocnic

 • od roku 1998 nástavbový lékařský obor v ČR

 • výsledkem rozvoje urgentní medicíny jsou záchranné služby s maximálním technickým a technologickým vybavením, umožňujícím udělat pro postiženého jedince maximum na místě, kde nastala porucha zdraví


Syst my z chrann ch slu eb
Systémy záchranných služeb

 • systémy s lékařem – střední Evropa

 • systémy bez lékaře – paramedici, zapojení hasičů (USA)

  Co je lepší?

  nelze srovnávat


Z chrann slu ba v r
Záchranná služba v ČR

 • v každém kraji územní středisko s různým počtem výjezdových stanovišť a různým počtem operačních středisek

 • příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je krajský úřad

 • různé typy posádek – RV, RLP, RZP

 • hustota sítě výjezdových stanovišť je různá podle počtu obyvatel a dojezdových časů (15 minut), stejně tak spektrum posádek


T s ov linka
Tísňová linka

 • 155 - národní telefonní číslo (provozují jednotlivé ZS)

 • 112 - mezinárodní celoevropské telefonní číslo

  provozuje Hasičský záchranný sbor

  operátoři s jazykovou výbavou

  v případě zdravotních problémů znamená volání na toto číslo

  zbytečné zdržení = přepojování na místně příslušného operátora

  linky 155


Charakteristika pr ce v z chrann slu b
Charakteristika práce v záchranné službě

 • vyhláška MZ ČR č. 434/1992Sb. o zdravotnické záchranné službě

 • primární výjezdy: reakce na tísňovou výzvu přes 155 nebo 112

 • sekundární výjezdy:

  převoz v zajištěné neodkladné péči mezi zdravotnickými zařízeními z důvodů diagnostických, repatriačních, kapacitních nebo v rámci transplantačního programu

 • přednost mají vždy primární výjezdy


Druhy v jezdov ch skupin
Druhy výjezdových skupin

 • RLP

  rychlá lékařská pomoc (řidič + sestra + lékař)

 • RZP

  rychlá zdravotnická pomoc (řidič + sestra)

 • rendez-vous systém (tzv. RV systém)

  dva druhy posádek: 1. řidič + lékař (tzv. malé auto)

  2. řidič + sestra (tzv. velké auto)

  všechny výjezdové vozy stejně vybavené


Dal slu by
Další služby

 • DRN – doprava raněných a nemocných

  jen výjimečně u některých záchranný služeb, tato činnost není náplní práce ZS, přebírají jí soukromé společnosti či větší nemocnice

 • LSPP – lékařská služba první pomoci

  pouze ambulantní složka, spadá pod ZS pouze organizačně, dnes jí již většinou přebírají jiné subjekty (větší nemocnice)


Rizika pr ce v z chrann slu b
Rizika práce v záchranné službě

 • nepřízeň počasí

 • psychický tlak okolí

 • noční směny

 • agresivita pacienta či jiných osob

 • neustálá připravenost na cokoli včetně personálního a technického vybavení

  nic nelze 100% naplánovat

  maximální přizpůsobivost a schopnost improvizace

  skutečné využití pracovní doby

  cca 21%
Ochrana len v jezdov ch skupin
Ochrana členů výjezdových skupin

před lidmi

 • posádky ZS nemají statut veřejného činitele

 • odkázáni na pomoc policejních složek

 • příjezd policie chvíli trvá – PŘEMÝŠLET JAK Z TOHO VEN

  před nákazou

 • osobní ochranné pomůcky

 • dodržovat hygienické předpisy

 • očkování

 • RUKAVICE – vytvořte si na ně návyk


Pr b h v jezdu
Průběh výjezdu

 • převzetí tísňové výzvy zdravotnickým operačním střediskem (ZOS)

 • předání výzvy ZOS výjezdové skupině

 • interval do výjezdu (do 2 minut – není upraveno zákonem )

 • výjezd

 • příjezd na místo (do 15 minut dle vyhl. 434/1992Sb. vyjma situací zvl. zřetele hodných)

 • ukončení činnosti na místě

 • předání pacienta ve zdravotnickém zařízení

 • návrat na základnu

 • ukončení výjezdu po administraci


Transport pacienta
Transport pacienta

 • riziko transportního traumatu

  druhotné poškození fyzikálními vlivy (teplo, chlad, akcelerace, decelerace, bolest, opakované manipulace)

 • minimalizace tohoto rizika

  šetrný tranport, plynulá jízda, řádné zajištění pacienta před jízdou (imobilizace, analgézie, analgosedace, myorelaxace)

 • ke zvážení letecký transport


Zdravotnick opera n st edisko
Zdravotnické operační středisko

 • přijímá a vyhodnocuje tísňová volání

 • vysílá a řídí výjezdové skupiny

 • operačně řídí zásah v případě hromadného neštěstí

 • má oprávnění aktivovat traumatologický plán záchranné služby

 • operátor – zdravotní sestra s praxí a pomaturitním specializačním

  vzděláním

 • jakékoli diskuze s operátorem ZOS ohledně indikace k výjezdu jsou hrubým porušením pracovní kázně se všemi důsledkyJin z chrann slu by
Jiné záchranné služby

 • Báňská záchranná služba

  zřizuje Český báňský úřad podle zákona

 • horská záchranná služba

  oficiální název Horská služba ČR, o.p.s.

  obecně prospěšná společnost zaštítěná Ministerstvem pro místní

  rozvoj

 • vodní záchranná služba

  organizuje ČČK jako občanské sdružení

  někde i profesionální záchranné služby (Slapy, Orlík – středočeská záchranka)


Leteck z chrann slu ba
Letecká záchranná služba

 • nedílná součást státem garantované zdravotnické záchranné služby

 • funguje jako důležitý článek integrovaného záchranného systému ČR

 • leteckou záchrannou službu aktivuje příslušné ZOS

 • má dvě organizační složky:

  1. vrtulník je Ministerstvem zdravotnictví smluvně najat od

  provozovatele (Policie ČR) nebo soukromé letecké firmy

  (vrtulník + 2 piloti)

  2. zdravotnické zajištění (lékař + záchranář) je v působnosti

  příslušné záchranné službyV em je lzs p nosem
V čem je LZS přínosem?

 • špatně dostupný terén

 • šetrný a rychlý transport do nemocnice

 • při řádném zajištění pacienta před vzletem není žádná kontraindikace

 • při požadavku na LZS zvážit náš dojezdový čas do cílového zdravotnického zařízení (ZS – vrtulník – ZS – cílové oddělení)

 • aktivovat LZS ne až po zajištění pacienta, ale tak, aby po zajištění již byl vrtulník na místě a jeho posádka čekala na pacienta)

 • LZS není všelék – my to víme, neví to laická veřejnost


Indikace vzletu lzs
Indikace vzletu LZS

 • Primární ošetření veškerých těžkých úrazů, zejména v terénu těžko přístupném pro pozemní složky.

 • Závažné dopravní nehody a další děje, z jejichž mechanismu je pravděpodobný vznik těžkého poškození zdraví, průmyslové havárie.

 • Neúrazové neodkladné stavy v terénu těžko přístupném pro pozemní složky.

 • Neodkladné stavy po primárním ošetření v terénu i ve zdravotnických zařízeních k transportu na specializované pracoviště, kde je požadavek šetrnosti a rychlosti.

 • Hromadná neštěstí a katastrofy.


Indikace vzletu lzs1
Indikace vzletu LZS

 • Některé specifické mechanismy, při kterých je vzlet indikován,

  aniž by byl znám stav osob na místě události

 • nehoda na hlavní nebo dálkové silnici nebo dálnici

 • nehoda prostředku hromadné dopravy v cestovní rychlosti

 • nehoda, při níž došlo

  • ke střetu vozidla a chodce, cyklisty nebo motocyklisty

  • k převrácení vozidla

  • k požáru vozidla

  • k vymrštění člena posádky z vozidla (včetně nehod motocyklistů)

  • k čelnímu nárazu v cestovní rychlosti

  • k zaklínění osob cestujících ve vozidle

 • železniční nehoda – čelní náraz nebo střet vlaku s vozidlem či chodcem

 • nehoda letadla

 • nekoordinovaný pád z výšky nad 6 m (3. nebo vyšší nadzemní podlaží)

 • napadení velkým savcem

 • pád z koně

 • výbuch

 • zřícení stavby

 • střelba


ad