Wp yw us ug publicznych na rozw j lokalny
Download
1 / 16

WPŁYW USŁUG PUBLICZNYCH NA ROZWÓJ LOKALNY - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

WPŁYW USŁUG PUBLICZNYCH NA ROZWÓJ LOKALNY. warsztaty problemowe Płock, 11-12 grudnia 2013 r. DZIEŃ DRUGI. dr Paulina Legutko-Kobus dr Ewa Jastrzębska. MISJA JST.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' WPŁYW USŁUG PUBLICZNYCH NA ROZWÓJ LOKALNY' - deiondre


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wp yw us ug publicznych na rozw j lokalny

WPŁYW USŁUG PUBLICZNYCHNA ROZWÓJ LOKALNY

warsztaty problemowe

Płock, 11-12 grudnia 2013 r.

DZIEŃ DRUGI

dr Paulina Legutko-Kobus

dr Ewa Jastrzębska


MISJA JST

 • JST to organizacje specyficzne, non-profit, ukierunkowane na misję, którą jest zapewnienie mieszkańcom życia godziwego (tj. wysokiej jakości)

 • Na jakość życia społeczności lokalnej/regionalnej bezpośrednio przekłada się dostępność (przestrzenna, ekonomiczna i społeczna) oraz jakość świadczonych usług publicznych


ANALIZOWANE W PROJEKCIE

USŁUGI PUBLICZNE


DOSTĘPNOŚĆ I JAKOŚĆ

USŁUG PUBLICZNYCH – OCENA MIESZKAŃCÓW

 • Mieszkańcy powiatu płockiego często korzystają z usług edukacyjnych świadczonych w mieście Płock, a do głównych wad oferty edukacyjnej w powiecie zaliczają ograniczoną dostępność (brak oferty i zbyt dużą odległość do placówek) oraz wysokie koszty

 • W przypadku usług kultury, o wyborze takiej usługi poza powiatem decyduje wygoda korzystania oraz brak interesujących usług w powiecie i większy wybór poza powiatem - może to świadczyć o tym, że gmin powiatu nie cechuje komplementarna, lecz konkurencyjna (podobna) oferta usług kultury w tym zakresie

 • Usługi publiczne są generalnie wysoko ocenione przez mieszkańców w powiecie ALE grupy zagrożone marginalizacją zgłaszają wiele zastrzeżeń co do dostępności


ZADOWOLENIE Z USŁUG PUBLICZNYCH

– OCENA MIESZKAŃCÓW

Syntetyczny wskaźnik zadowolenia mieszkańców z usług zdrowotnych

w powiecie płockim


POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI

USŁUG PUBLICZNYCH

 • W przypadku usług publicznych szczególne znaczenie ma ich dostępność (nie tylko przestrzenna, lecz także ekonomiczna i społeczna)

 • Na dostępność tę jst mogą mieć wpływ poprzez rozwój infrastruktury, zarówno technicznej (drogi i transport zbiorowy, wodociągi i kanalizacje, gospodarka odpadami, komunalne budownictwo mieszkaniowe), jak i społecznej (ochrona zdrowia, oświata i kultura)

 • Dostępność infrastruktury, przede wszystkim społecznej, jest jednym z czynników rozwoju lokalnego, w tym czynników lokalizacji firm czy budowania kapitału społecznego


USŁUGI PUBLICZNE

JAKO CZYNNIK I BARIERA ROZWOJU

 • Usługi publiczne mogą być czynnikiem, ale i barierą procesów rozwojowych

 • poprzez drzewo problemów budowane wczoraj wskazywaliśmy głównie bariery a dziś będziemy się zastanawiać jak je przezwyciężać…JAK BUDOWAĆ DRZEWO CELÓW

źródło rysunku: Planowanie strategiczne. Poradnik dla administracji, W. Dziemianowicz i inni, s. 126 publikacja dostępna w wersji elektronicznej na stronie http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/projekt_zarzadzanie_strategiczne_rozwojem/przydatne_dokumenty/strony/default.aspx


PRACA W GRUPACH: BUDUJEMY DRZEWO CELÓW DLA USŁUGI PUBLICZNEJ W OBSZARZE KULTURY

 • Opierając się na sformułowanym w dniu wczorajszym drzewie problemów, przystępujemy do wytyczenia celów rozwojowych dla każdej kategorii usług publicznych

 • Na wstępnym etapie prac formułujemy bardzo wiele celów i nie są one ani uporządkowane pod względem wagi dla procesów rozwojowych, ani horyzontu czasowego

 • W kolejnej fazie pracyporządkujemy i klasyfikujemy cele, otrzymując drzewo celów

 • Pamiętaj:

  • unikamy formułowania celów, na które nie mamy wpływu

  • wyszukujemy cele wzajemnie sprzeczne i konkurencyjne

   – musimy zdecydować które z nich realizujemy


DRZEWO CELÓW DLA USŁUG KULTURY PUBLICZNEJ W OBSZARZE KULTURY

 • Problemowi kluczowemu odpowiada cel główny, który ma doprowadzić do przezwyciężenia tego problemu

 • Cel główny powinien nawiązywać do celów wskazanych w dokumentach wyższego rzędu

 • Cele szczegółowe odpowiadają na przyczyny problemu kluczowego (pamiętaj – nie powinno ich być zbyt wiele)

 • Działania


USŁUGI KULTURY – WYZWANIA I PROBLEMY PUBLICZNEJ W OBSZARZE KULTURY


USŁUGI PUBLICZNE – WYZWANIA PUBLICZNEJ W OBSZARZE KULTURY

 • Należy pamiętać, iż polityka rozwoju lokalnego zawsze prowadzona jest w warunkach ograniczonych środków na jej realizację

 • Koncepcja Public Governance oraz rozwoju zrównoważonego wyraźnie podkreśla, że planowanie polityki rozwoju w sposób otwarty i prowadzenie dialogu pozwala zwiększyć skuteczność prowadzonych działań na rzecz podnoszenia jakości i dostępności usług publicznych

 • Usługi publiczne świadczone są „dla”

 • Brak dialogu i dogłębnego poznania potrzeb społeczności lokalnej prowadzi do kreowania polityki rozwoju ponad głowami obywateli


ZNACZENIE KONSULTACJI PUBLICZNEJ W OBSZARZE KULTURY

W POLITYCE LOKALNEJ

 • Na terenie powiatu płockiego tylko pojedyncze gminy prowadzą konsultacje w sposób sformalizowany, część deklaruje iż nie planuje ich prowadzić

 • Ponadto podejmowanie decyzji związanych z konsolidacją usług, zmianami lub likwidowaniem niektórych placówek bez wcześniejszych informacji, konsultacji i dialogu prowadzi do lokalnych konfliktów i niezrozumienia decyzji władz lokalnych

 • Informacja jest istotna nie tylko do zewnętrznych beneficjentów procesów rozwoju ale także do liderów lokalnych, w tym formalnych


ZNACZENIE KONSULTACJI PUBLICZNEJ W OBSZARZE KULTURY

W POLITYCE LOKALNEJ - PRZYKŁADY

 • Liderzy, w tym głównie formalni, w kwestiach oceny efektywności, skuteczności działań w zakresie usług publicznych często wybierali odpowiedź Trudno powiedzieć

 • Poziom zadowolenia mieszkańców z usług edukacyjnych dla dzieci generalnie maleje wraz ze wzrostem szczebla edukacji – lokalni liderzy są przeciwnego zdania


NA TYM KOŃCZYMY… PUBLICZNEJ W OBSZARZE KULTURY

Dziękujemy za udział w warsztatach


ad