Nastavna jedinica: Uglovi trougla. Zbir unutrašnjih uglova trougla. Zbir spoljašnjih uglova trougla. - PowerPoint PPT Presentation

nastavna jedinica uglovi trougla zbir unutra njih uglova trougla zbir spolja njih uglova trougla n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nastavna jedinica: Uglovi trougla. Zbir unutrašnjih uglova trougla. Zbir spoljašnjih uglova trougla. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nastavna jedinica: Uglovi trougla. Zbir unutrašnjih uglova trougla. Zbir spoljašnjih uglova trougla.

play fullscreen
1 / 7
Nastavna jedinica: Uglovi trougla. Zbir unutrašnjih uglova trougla. Zbir spoljašnjih uglova trougla.
948 Views
Download Presentation
deiondre
Download Presentation

Nastavna jedinica: Uglovi trougla. Zbir unutrašnjih uglova trougla. Zbir spoljašnjih uglova trougla.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Nastavna jedinica:Uglovi trougla. Zbir unutrašnjih uglova trougla.Zbir spoljašnjih uglova trougla. Tip časa: Obrada novog gradiva

  2. Oblik rada: frontalni • Metode rada: dijaloška, metoda ilustracije i demonstracije • Nastavna sredstva: osnovna, kartonski modeli tri podudarna oštrougla trougla

  3. Cilj časa:Uočavanje bitnih osobina uglova trougla i njihova primena u dokazivanju novih matematičkih tvrdjenja

  4. Uvodni deo časa (do 10 minuta) • Primer 1. • Nacrtaj oštrougli trougao ABC, uoči i obeleži njegove osnovne elemente. • Definiši spoljašnji ugao trougla. • Uoči spoljašnje uglove trougla iz prethodnog primera. • Isticanje cilja časa:Na današnjem času pokušaćemo da nadjemo vezu izmedju: • unutrašnjih uglova trougla; • Spoljašnjeg ugla i unutrašnjih, njemu nesusednih uglova trougla • Spoljašnjih uglova trougla • GLAVNI DEO ČASA (30 minuta):

  5. Vezu izmedju unutrašnjih uglova proizvoljnog trougla mogli smo da uočimo još prošle godine, kada smo sabirali uglove konstruktivnom metodom.Da li bi neko mogao da mi kaže do kog smo rezultata došli nadovezujući uglove proizvoljnog trougla?Zbir unutrašnjih uglova proizvoljnog trougla jednak je opruženom uglu. (Očekivani odgovor polaznika dodatne nastave)Osim konstruktivne metode postoje i drugi načini da se dokaže prethodno tvrdjenje.Ovoga puta, za to će mi biti potrebni modeli tri medjusobno podudarna proizvoljna trougla.(nastavnik odgovarajućim premeštanjem 2 kartonska modela, nadovezuje uglove kod jednog od temena trećeg modela i zahteva od učenika da odgovore na pitanje: Kakav ugao obrazju ovako nadovezani unutrašnji uglovi trougla?)Kolika je mera opruženog ugla?(1800)Dakle, ako su unutrašnji uglovi trougla ,β i γ :+β+γ = 1800(Tvrdjenje iskazati rečima)Na sličan način pomoću kartonskih modela nastavnik demonstrira učenicima tvrdjenje:Spoljašnji ugao trougla jednak je zbiru dva unutrašnja nesusedna ugla trougla.Radimo zadatke:171,172,173,174 a,b i c

  6. Primer 2. Znajući vezu izmedju unutrašnjeg i njemu odgovarajućeg spoljašnjeg ugla trougla, izračunaj zbir spoljašnjih uglova trougla. (nastavnik izvodi učenika za koga je siguran da će uspešno obaviti traženi račun) 1+β1+ γ1=1800-+1800-β+1800- γ =1800 +1800 +1800-(+β+ γ) =5400- 1800 =3600 Teoremu o zbiru spoljašnjih uglova trougla iskazati rečima. Radimo zadatke:179,184 i 185.

  7. Završni deo časa(5 minuta): Obnoviti novousvojena tvrdjenja Domaći zadatak:Današnju lekciju pročitati iz udžbenika i razmotriti dokaz o zbiru unutrašnjih uglova trougla koji je ponudjen u njemu; Uraditi zadatke:1,2,3,8 i 9 na str. 38 u udžbeniku.